Šeimos teisė : Bylų archyvas : Šeimos teisė : Bylos :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu


Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#765: Svečiai
#0: Vartotojai
#7444: Registruoti vartotojai


Jūs čia svečias.
+ registracija

Vėliausias lankytojas:
#Aurimas: 10 val. 4 min.atgal


Archyvo pradžia : Ieškiniai, pareiškimai, prašymai, procesiniai dok. : Šeimos teisė :

Rušiuoti pagal:   Pavadinimą (  ) Datą (  ) Populiarumas (  ) Populiarumą (  )
Šios bylos surušiuotos:


Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO RIBOTAI VEIKSNIU  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PAREIŠKIMAS
DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO RIBOTAI VEIKSNIU IR RŪPYBOS NUSTATYMO
(pareiškimo surašymo data ir vieta)
Kreipiuosi į teismą dėl(nurodyti prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens vardą, pavardę)pripažinimo ribotai veiksniu ir rūpybos jam nustatymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 463 straipsnio 1 dalimi, turiu teisę pateikti šį pareiškimą, nes esu(nurodyti pareiškėjo ryšį su prašomu pripažinti ribotai veiksniu asmeniu).
Ribotas veiksnumas minėtam asmeniui nustatytinas dėl to, kad jis:(nurodyti aplinkybes, rodančias, kad asmuo piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis).
Siekdamas pagrįsti savo prašymą, prie pareiškimo pridedu įrodymus apie prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens būklę. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal pacientų teisių ir duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus neturiu teisės gauti medicininių dokumentų, patvirtinančių jo būklę, prašau teismo juos išreikalauti iš atitinkamų institucijų.
Tik nustačius(nurodyti prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens vardą, pavardę)ribotą veiksnumą būtų galima tinkamai apsaugoti jo teises ir teisėtus interesus.
Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią teismas, priėmęs sprendimą pripažinti pilnametį asmenį ribotai veiksniu, jeigu šis asmuo nėra gydymo, auklėjimo ar globos ir rūpybos institucijoje, privalo savo iniciatyva nustatyti šiam asmeniui rūpybą ir paskirti rūpintoją, nustatytina(nurodyti prašomo pripažinti ribotai veiksniu asmens vardą, pavardę)rūpyba ir jam paskirtinas rūpintojas. Informuoju teismą, kad aš sutinku ir prašau skirti mane jo rūpintoju. Manau, kad sugebėsiu tinkamai vykdyti rūpintojo pareigas, nes(aptarti pareiškėjo moralines ir kitokias savybes, galimybes įgyvendinti rūpintojo funkcijas, santykius su asmeniu, kuriam reikalinga rūpyba, ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes).
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.11, 3.239, 3.242, 3.277 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 462-464, 470-473, 491, 505-508 straipsniais, prašau teismo:
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .Dėl leidimo priimti nepilnamečio vardu palikimą  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PRAŠYMAS
DĖL TEISMO LEIDIMO PRIIMTI PALIKIMĄ NEPILNAMEČIO VAIKO VARDU IŠDAVIMO
(prašymo surašymo data ir vieta)
Vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniais, prašau (-ome) išduoti teismo leidimą priimti palikimą, atsiradusį po palikėjo
(nurodyti: palikėjo vardą, pavardę, asmens kodą, mirties datą)
mirties, nepilnamečio vaiko (globotinio / rūpintinio) vardu:
(nurodyti: vaiko vardą, pavardę, asmens kodą)
vardu pagal antstolio sudarytą apyrašą / be apyrašo (nereikalingą išbraukti).
Paveldimą turtą sudaro:
(nurodyti tinkamą: materialūs ir nematerialūs dalykai (pvz., aprašant nekilnojamąjį turtą, nurodytinas jo adresas ir įrašo registre Nr.), palikėjo reikalavimo teisės ir prievolės, intelektinės nuosavybės objektai, kitos teisės ir pareigos).
Palikėjo kreditoriai yra:
(nurodyti kreditoriaus vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą arba juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį).
Nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) teisės priėmus palikimą nebus pažeistos, kadangi:
(nurodyti nepilnamečio vaiko interesų užtikrinimo sąlygas).
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .IEŠKINIO PAVYZDYS DĖL TĖVYSTĖS NUGINČIJIMO  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 2)
Aprašymas :  Teismų praktika tėvystės ginčijimo byloje ir tėvystės ginčijimo pavyzdukas. Juridinis tėvas, nors ir ne biologinis tėvas.
Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PAREIŠKIMAS DĖL IŠLAIKYMO PRITEISIMO VAIKO NAUDAI  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 2)
Aprašymas :  Sukūrė bendromis pastangomis Vaidotas ir Jurgita (Palade).
Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis. Jeigu rimtai esate apsisprendę kreiptis į teismą, galite nemokamai pasitarti su pirminės teisinės pagalbos specialistu Jūsų savivaldybėje, kontaktai yra www.teisinepagalba.lt ir (arba) su mokamu teisės specialistu ir (ar) advokatu www.advoco.lt.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PAREIŠKIMAS DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 5)
Aprašymas :  Pareiškimo dėl santuokos nutraukimo blankas.
Sukūrė Vaidotas, redagavo Jurgita (Palade)
Šis pareiškimo pavyzdys yra sukurtas suaugusių savišvietos mokymo tikslams, jeigu rimtai esate apsisprendę kreiptis į teismą galite nemokamai pasitarti su pirminės teisinės pagalbos specialistu Jūsų savivaldybėje, kontaktai yra www.TeisesGidas.lt viršutiniame meniu ir (arba) su mokamu teisės specialistu ir (ar) advokatu www.advoco.lt.
2009-07-16 papildė VšĮ Valetudo Grupė.
Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
Jus taip pat gali dominti Ginčo teisenos pareiškimas dėl išlaikymo padidinimo.)
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PAREIŠKIMAS IEŠKINYS DĖL IŠLAIKYMO PRITEISIMO TĖVO NAUDAI  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Pareiškimas ieškinys dėl išlaikymo priteisimo tėvo naudai iš vaiko.
Pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti išlaikymo reikalaujančius tėvus LR Konstitucijos 38 str. CK 3.205 str. , CK 6.461 straipsnio 2 dalis numato, kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą.
Šis pavyzdys yra straipsnio Ieškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .Pareiškimas teismui dėl išlaikymo vaiko naudai padidinimo  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (Balsų: 3)
Aprašymas :  Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis.
Ginčo teisenos pareiškimo santrauka
<...>
Gyvenant nesusituokus su atsakovu 1998 11-11 d. gimė sūnus Vaikas Mažytis, a. k. 39811111111. Šią aplinkybę įrodo 1998-11-11 įrašas Miesto (rajono) Civilinės metrikacijos skyriaus gimimo metrikų knygoje, įrašo Nr. 1111.
2000 m. kovo 13 d. Miesto(rajono) apylinkės teismo nutarimu dėl alimentų nepilnamečiams vaikams išieškojimo atsakovas Tėtė Mažytis įpareigotas teikti išlaikymą nepilnamečiui vaikui Vaikui Mažyčiui, gim. 1998-11-11 po 1/4 gaunamų pajamų dydžio kas mėnesį bet ne mažiau 1 MGL, išlaikymą.
Pastaruoju metu iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, ne tik augant vaikui, tačiau ypatingai brangstant pragyvenimui iš esmės padidėjo vaiko poreikiai. Nors vaiko poreikiai ypatingai padidėjo, tačiau atsakovas visiškai neatsižvelgia į pasikeitusius poreikius bei pats gera valia nedidina vaikui reikalingo išlaikymo, bei neteikia išlaikymo. Kiekvieno vaiko teisė turėti gyvenimo sąlygas, kokių reikia fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi.
Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai ir aprangos priežiūrai(skalbimo milteliai vanduo ir t.t.), būstui, sveikatai(vaistams), higienai(vandeniui), mokslui (knygoms, technikai elektrai, mokytojams, kelionės išlaidoms į mokyklą), poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.
Vaiko tik minimalių poreikių patenkinimui būtinas 800 Lt dydžio išlaikymas kas mėnesį. (labiausiai tinkamas išlaikymą apibūdinantis straipsnis šiuo atveju galėtų būti CK 6.461 straipsnio 2 dalis. Minėtame straipsnyje numatyta, kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą), kadangi išlaikymo pareiga atitenka kiekvienam iš sutuoktinių suma dalinama pusiau, viena antroji yra 400 Lt Nustatant išlaikymo dydį atsižvelgtina į tai, kad ieškovė nors ir turi asmeninės nuosavybės teise butą, tačiau, neturi santaupų, gyvena tik iš gaunamos netekto darbingumo pensijos.
LR CK 3.192 str. yra suformuluotos išlaikymo teikimo ir jo dydžio nustatymo taisyklės. Šiame straipsnyje nurodyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. CK 3.201 (3K-3-620/2005 ir 3K-3-5/2004 2004-01-07)
<...>
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO PARDUOTI ŠEIMOS TURTĄ  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Šis pareiškimo pavyzdys patalpintas www.teisesgidas.lt ir yra grynai informacinio pobūdžio. Šis pareiškimas yra straipsnio Ką turėčiau žinoti prieš kreipdamasis į teismą dalis.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO ĮKEISTI ŠEIMOS TURTĄ  Populiariausios Populiarumas: Įvertinti bylą (1 balsas)
Aprašymas :  Teismo leidimas įkeisti šeimos turtą išduodamas tik teisingai užpildžiius prašymą, padavus teismingam teismui ir pateikus reikiamus dokumentus, kad dėl tokio įkeitimo šeimos interesai nenukentės.Šis pavyzdys yra straipsnioIeškinio padavaimas teismui, ką turėčiau žinoti dalis. Jeigu rimtai esate apsisprendę kreiptis į teismą, galite nemokamai pasitarti su pirminės teisinės pagalbos specialistu Jūsų savivaldybėje, kontaktai yra www.teisinepagalba.lt ir (arba) su mokamu teisės specialistu ir (ar) advokatu www.advoco.lt.
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |
Skyrius: Šeimos teisė
.PARSISIŲSTI. .Prašymas asmenį pripažinti neveiksniu  Populiariausios Populiarumas:  Įvertinti bylą 
Aprašymas :  PAREIŠKIMAS
DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO NEVEIKSNIU IR GLOBOS NUSTATYMO
(pareiškimo surašymo data ir vieta)
Kreipiuosi į teismą dėl
(nurodyti prašomo pripažinti neveiksniu asmens vardą, pavardę)
pripažinimo neveiksniu ir globos jam nustatymo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 463 straipsnio 1 dalimi, turiu teisę pateikti šį pareiškimą, nes esu
(nurodyti pareiškėjo ryšį su prašomu pripažinti neveiksniu asmeniu).
Neveiksnumas minėtam asmeniui nustatytinas dėl to, kad jis negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Tai patvirtina šios aplinkybės:
(nurodyti aplinkybes, rodančias fizinio asmens psichikos sutrikimą, dėl kurio šis asmuo negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti).
Siekdamas pagrįsti savo prašymą, prie pareiškimo pridedu gydytojo pažymą ir kitus įrodymus apie prašomo pripažinti neveiksniu asmens psichinę būseną. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal pacientų teisių ir duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus neturiu teisės gauti kitų medicininių dokumentų, patvirtinančių jo psichinę būseną, prašau teismo juos išreikalauti iš atitinkamų institucijų.
Tik nustačius
(nurodyti prašomo pripažinti neveiksniu asmens vardą, pavardę)
neveiksnumą būtų galima tinkamai apsaugoti jo teises ir teisėtus interesus.
Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 505 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią teismas, priėmęs sprendimą pripažinti pilnametį asmenį neveiksniu, jeigu šis asmuo nėra gydymo, auklėjimo ar globos ir rūpybos institucijoje, privalo savo iniciatyva nustatyti šiam asmeniui globą ir paskirti globėją, nustatytina
(nurodyti prašomo pripažinti neveiksniu asmens vardą, pavardę)
globa ir jam paskirtinas globėjas. Informuoju teismą, kad aš sutinku ir prašau skirti mane jo globėju. Manau, kad sugebėsiu tinkamai vykdyti globėjo pareigas, nes
| Pranešti apie blogą bylą | Pranešti draugui |


1 2   Toliau >
- Puslapio generavimas: 0.34401 sekundės -