Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 28 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 28 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5388: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 28

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
TS-3 2008-07-28 Tam tikri jurisdikcijos nustatymo aspektai pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo
T-1 2008-05-16 Teismų praktikos skiriant bausmes už nužudymus (baudžiamojo kodekso 129 straipsnis) apžvalga
T-2 2008-05-16 TEISMŲ PRAKTIKOS TAIKANT BAUSMIŲ VYKDYMO ATIDĖJIM�„ APŽVALGA (Baudžiamojo kodekso 75 ir 92 straipsniai)
TS-1 2008-05-16 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą baudžiamosiose bylose (I)
TS-2 2008-05-16 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą civilinėse bylose (I)
T-3 2008-05-16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių arba skolininko pasirinktam pirkėjui apžvalga
2K-769 2007-12-18 Teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmės (Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnis)
2K-P-429 2007-11-27 Sprendimas dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, kai jis susitaikęs su nukentėjusiuoju buvo atleistas nuo tokios atsakomybės ir po to padarė naują tyčinį nusikaltimą (BK 38 straipsnio 4 dalis)
2K-P-549 2007-11-13 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2K-633 2007-10-30 Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje (BPK 324 straipsnio 1 dalis); įrodymai (BPK 20 straipsnis)
2K-652 2007-10-30 Fizinio skausmo sukėlimas arba nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 straipsnio 1 dalis); viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 straipsnis)
2K-660 2007-10-30 Piktnaudžiavimas siekiant turtinės naudos (BK 228 straipsnio 2 dalis)
3K-7-362 2007-10-24 Dėl galimybės atnaujinti procesą dėl bankroto bylos iškėlimo
3K-3-415 2007-10-22 Dėl nekonkuravimo susitarimo, kai šalis sieja darbo teisiniai santykiai
2K-P-412 2007-10-18 Tęstinė nusikalstama veika (BK 63 straipsnio 10 dalis); psichotropinių medžiagų įgijimas turint tikslą parduoti ir pardavimas (BK 260 straipsnis); pareiga atskleisti nusikalstamas veikas (BPK 2 straipsnis)
3K-7-326 2007-10-17 Dėl kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareiškimo
3K-3-397 2007-10-12 Dėl galimybės atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų jo nedarbingumo laikotarpiu
3K-7-304 2007-10-12 Dėl sutartinių netesybų
2K-7-233 2007-10-09 Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas (BK 245 straipsnis); baudos išieškotojo naudai skyrimas už teismo sprendimo neįvykdymą (CPK 771 straipsnio 5 dalis); patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 95 straipsnio 2 dalis, BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
3K-3-370 2007-10-05 Dėl generalinio rangovo subrangovui pareikšto regresinio ieškinio dėl padarytos žalos atlyginimo ir tokiam reikalavimui taikytino ieškinio senaties termino
3K-3-371 2007-10-05 Dėl laikinosios apsaugos priemonės – piniginių lėšų arešto – vykdymo
3K-3-368 2007-10-04 Dėl draudimo plečiamai aiškinti CK 5.17 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisės normą
3K-7-216 2007-10-01 Dėl vekselio, kaip vertybinio popieriaus, teisinės prigimties ir galimybės vekselio davėjui reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui
2K-548 2007-09-18 Teisė į gynybą (BPK 44 straipsnio 8 dalis, 50 straipsnis); esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 369 straipsnio 3 dalis)
3K-3-328 2007-09-11 Dėl asmens pripažinimo neveiksniu
2K-420 2007-07-17 Kitos atsakomybę lengvinančios aplinkybės (BK 59 straipsnis 2 dalis)
3K-3-188 2007-06-29 Dėl tėvų paramos pilnamečiam vaikui teikimo
3K-3-300 2007-06-27 Dėl Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-261 2007-06-22 Dėl bylos sustabdymo pagal CPK 163 straipsnio 3, 4 punktus
2K-421 2007-06-19 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo (BK 37 straipsnis)
3K-3-232 2007-06-11 Dėl bendraturčio pirmenybės teisės įsigyti parduodamą žemės sklypo dalį
3K-3-234 2007-06-11 Dėl žemės servituto
2K-319 2007-06-05 Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija (BK 217 straipsnis)
3K-7-192 2007-06-04 Dėl individualios įmonės kaip bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės; dėl individualios įmonės bankroto
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
TS-3 2008-07-28 Tam tikri jurisdikcijos nustatymo aspektai pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo
T-1 2008-05-16 Teismų praktikos skiriant bausmes už nužudymus (baudžiamojo kodekso 129 straipsnis) apžvalga
T-2 2008-05-16 TEISMŲ PRAKTIKOS TAIKANT BAUSMIŲ VYKDYMO ATIDĖJIM�„ APŽVALGA (Baudžiamojo kodekso 75 ir 92 straipsniai)
TS-1 2008-05-16 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą baudžiamosiose bylose (I)
TS-2 2008-05-16 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą civilinėse bylose (I)
T-3 2008-05-16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių arba skolininko pasirinktam pirkėjui apžvalga
2K-769 2007-12-18 Teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmės (Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnis)
2K-P-429 2007-11-27 Sprendimas dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, kai jis susitaikęs su nukentėjusiuoju buvo atleistas nuo tokios atsakomybės ir po to padarė naują tyčinį nusikaltimą (BK 38 straipsnio 4 dalis)
2K-P-549 2007-11-13 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2K-633 2007-10-30 Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje (BPK 324 straipsnio 1 dalis); įrodymai (BPK 20 straipsnis)
2K-652 2007-10-30 Fizinio skausmo sukėlimas arba nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 straipsnio 1 dalis); viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 straipsnis)
2K-660 2007-10-30 Piktnaudžiavimas siekiant turtinės naudos (BK 228 straipsnio 2 dalis)
3K-7-362 2007-10-24 Dėl galimybės atnaujinti procesą dėl bankroto bylos iškėlimo
3K-3-415 2007-10-22 Dėl nekonkuravimo susitarimo, kai šalis sieja darbo teisiniai santykiai
2K-P-412 2007-10-18 Tęstinė nusikalstama veika (BK 63 straipsnio 10 dalis); psichotropinių medžiagų įgijimas turint tikslą parduoti ir pardavimas (BK 260 straipsnis); pareiga atskleisti nusikalstamas veikas (BPK 2 straipsnis)
3K-7-326 2007-10-17 Dėl kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareiškimo
3K-3-397 2007-10-12 Dėl galimybės atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų jo nedarbingumo laikotarpiu
3K-7-304 2007-10-12 Dėl sutartinių netesybų
2K-7-233 2007-10-09 Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas (BK 245 straipsnis); baudos išieškotojo naudai skyrimas už teismo sprendimo neįvykdymą (CPK 771 straipsnio 5 dalis); patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 95 straipsnio 2 dalis, BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
3K-3-370 2007-10-05 Dėl generalinio rangovo subrangovui pareikšto regresinio ieškinio dėl padarytos žalos atlyginimo ir tokiam reikalavimui taikytino ieškinio senaties termino
3K-3-371 2007-10-05 Dėl laikinosios apsaugos priemonės – piniginių lėšų arešto – vykdymo
3K-3-368 2007-10-04 Dėl draudimo plečiamai aiškinti CK 5.17 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisės normą
3K-7-216 2007-10-01 Dėl vekselio, kaip vertybinio popieriaus, teisinės prigimties ir galimybės vekselio davėjui reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui
2K-548 2007-09-18 Teisė į gynybą (BPK 44 straipsnio 8 dalis, 50 straipsnis); esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 369 straipsnio 3 dalis)
3K-3-328 2007-09-11 Dėl asmens pripažinimo neveiksniu
2K-420 2007-07-17 Kitos atsakomybę lengvinančios aplinkybės (BK 59 straipsnis 2 dalis)
3K-3-188 2007-06-29 Dėl tėvų paramos pilnamečiam vaikui teikimo
3K-3-300 2007-06-27 Dėl Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-261 2007-06-22 Dėl bylos sustabdymo pagal CPK 163 straipsnio 3, 4 punktus
2K-421 2007-06-19 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo (BK 37 straipsnis)
3K-3-232 2007-06-11 Dėl bendraturčio pirmenybės teisės įsigyti parduodamą žemės sklypo dalį
3K-3-234 2007-06-11 Dėl žemės servituto
2K-319 2007-06-05 Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija (BK 217 straipsnis)
3K-7-192 2007-06-04 Dėl individualios įmonės kaip bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės; dėl individualios įmonės bankroto
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.17213 sekundės -