Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 27 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 27 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5392: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 27

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
3K-3-207 2007-11-02 Dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties
TS-1 2007-08-10 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (IV)
TS-2 2007-08-10 Liudytojų (nukentėjusiųjų), kuriems taikomas anonimiškumas, įslaptinimo pagrįstumas ir jų duotų parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti
TS-3 2007-08-10 Tam tikri teisės į privataus gyvenimo gerbimą aspektai tėvystės nustatymo ir nuginčijimo procese (asmens teisė žinoti savo kilmę, mirusio asmens tėvystės nustatymas, procesiniai terminai reikalavimams dėl tėvystės nuginčijimo reikšti)
TS-4 2007-08-10 Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų santraukos DĖL NACIONALINIO TEISMO PAREIGOS KREIPTIS Į EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISM�„ PREJUDICINIO SPRENDIMO
T-1 2007-06-28 Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje apžvalga
T-2 2007-06-28 Teismų praktikos skiriant bausmes (BK 54–64 straipsniai) apžvalga
ST-8 2007-06-07 Dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmais padarytos žalos atlyginimo
2K-7-232 2007-05-29 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų); vagystė (BK 178 straipsnis)
ST-4 2007-05-25 Dėl ginčų, kylančių iš globos bei rūpybos teisinių santykių
ST-7 2007-05-22 Dėl žalos, kildinamos iš prokuratūros veiksmų ikiteisminio tyrimo kontrolės srityje, atlyginimo
2K-360 2007-05-08 Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 3 dalies d punktas); esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 369 straipsnio 3 dalis)
2K-357 2007-05-04 Atsakomybę sunkinančios aplinkybės (BK 60 straipsnis); nuteistojo padėties pabloginimas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 320 straipsnio 4 dalis)
2K-7-217 2007-05-03 Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti (BK 260 straipsnis)
ST-6 2007-05-02 Dėl tarnybinio tyrimo komisijos išvados dėl pareigūnui įvykusio nelaimingo atsitikimo pripažinimo nesusijusiu su tarnyba ginčijimo
2K-73 2007-04-20 Plėšimas (BK 180 straipsnis)
2K-7-45 2007-04-17 Didelio kiekio ar didelės vertės netikrų pinigų pagaminimas, laikymas arba realizavimas (BK 213 straipsnio 2 dalis)
TS-5 2007-04-11 Dėl nušalinimo nuo vairavimo, vairuotojo pažymėjimo paėmimo, kaip administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių, apskundimo tvarkos
2K-274 2007-04-03 Papirkimas (BK 227 straipsnis)
2K-241 2007-03-27 Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnis)
2K-231 2007-03-20 Kyšininkavimas (BK 225 straipsnis); nagrinėjimo teisme ribos (BPK 255 straipsnio 2 dalis)
2K-219 2007-03-14 Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui (BK 286 straipsnis); pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos (BK 2 straipsnio 3 dalis)
3K-3-62 2007-03-05 Dėl principo, kad teismas, esant arbitražiniam susitarimui, turi atsisakyti jurisdikcijos, šio principo ribojimo ir arbitražinio susitarimo galiojimo
3K-3-77 2007-02-27 Dėl valstybės garantijos, kurioje įtvirtintas Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytas valstybės įsipareigojimas, turėtojui mirus, jo įpėdinio paveldėtos iš tokios valstybės garantijos kylančios reikalavimo teisės turinio
3K-3-70 2007-02-26 Dėl darbdavio prievolės mokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už visą atsiskaityti uždelstą laiką santykio su darbuotojo teise į socialinę apsaugą ir teise gauti nedarbo draudimo išmokas
3K-P-187 2007-02-21 Dėl teisėjų atlyginimų
2K-243 2007-02-13 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų); antstolio statusas (Antstolių įstatymas, CPK 585 straipsnio 3 dalis); turto pasisavinimas (BK 183 straipsnis); piktnaudžiavimas (BK 228 straipsnis)
3K-7-132 2007-02-12 Dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvoje, kai skolininkui užsienio valstybėje iškelta bankroto byla
3K-7-133 2007-02-08 Dėl bendraturčio pirmenybės teisės pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį (CK 4.79 straipsnis)
3K-7-6 2007-02-07 Dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos ir jos apskaitos, tokios santuokos pabaigos
3K-7-7 2007-02-06 Dėl valstybės atsakomybės Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies, CK 6.272 straipsnio pagrindu
2K-77 2007-02-06 Švelnesnės, negu BK straipsnio sankcijoje numatyta, bausmės skyrimas (BK 54 straipsnio 3 dalis)
3K-3-33 2007-02-05 Dėl CK 6.288 straipsnio pagrindu priteistos žalos atlyginimo periodinėmis išmokomis indeksavimo
3K-7-5 2007-02-05 Dėl vykdymo išlaidų priteisimo
ST-3 2007-02-02 Dėl ginčų, susijusių su statybos teisiniais santykiais ir statybos leidimo teisėtumu
2K-43 2007-01-23 Nukentėjusysis (BPK 28 straipsnis); kasacinis skundas (BPK 368 straipsnis)
ST-2 2007-01-11 Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario inicijuojamo ginčo vertinimo kaip tarnybinio ginčo
3K-3-12 2007-01-10 Dėl palikimo atsisakymo teisinių pasekmių
ST-1 2007-01-04 Dėl administracinių ginčų komisijos sprendimo apskundimo
2K-638 2006-12-27 Tarpininko kyšininkavimas (BK 226 straipsnis); nagrinėjimo teisme ribos (BPK 255, 256 straipsniai)
3K-3-589 2006-12-15 Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytų nuostolių atlyginimo
3K-3-624 2006-12-11 Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo
3K-3-493 2006-11-14 Dėl turto režimo (statuso) nustatymo povedybinėje sutartyje ir kreditoriaus išieškojimo teisės pagal sutuoktinių prievolę, atsiradusią iki povedybinės sutarties sudarymo
3K-3-543 2006-10-30 Dėl statybos rangos sutartyje nustatytos konkrečios kainos ir galimybės šią kainą keisti
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
3K-3-207 2007-11-02 Dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties
TS-1 2007-08-10 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (IV)
TS-2 2007-08-10 Liudytojų (nukentėjusiųjų), kuriems taikomas anonimiškumas, įslaptinimo pagrįstumas ir jų duotų parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti
TS-3 2007-08-10 Tam tikri teisės į privataus gyvenimo gerbimą aspektai tėvystės nustatymo ir nuginčijimo procese (asmens teisė žinoti savo kilmę, mirusio asmens tėvystės nustatymas, procesiniai terminai reikalavimams dėl tėvystės nuginčijimo reikšti)
TS-4 2007-08-10 Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų santraukos DĖL NACIONALINIO TEISMO PAREIGOS KREIPTIS Į EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISM�„ PREJUDICINIO SPRENDIMO
T-1 2007-06-28 Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje apžvalga
T-2 2007-06-28 Teismų praktikos skiriant bausmes (BK 54–64 straipsniai) apžvalga
ST-8 2007-06-07 Dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmais padarytos žalos atlyginimo
2K-7-232 2007-05-29 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų); vagystė (BK 178 straipsnis)
ST-4 2007-05-25 Dėl ginčų, kylančių iš globos bei rūpybos teisinių santykių
ST-7 2007-05-22 Dėl žalos, kildinamos iš prokuratūros veiksmų ikiteisminio tyrimo kontrolės srityje, atlyginimo
2K-360 2007-05-08 Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 3 dalies d punktas); esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 369 straipsnio 3 dalis)
2K-357 2007-05-04 Atsakomybę sunkinančios aplinkybės (BK 60 straipsnis); nuteistojo padėties pabloginimas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 320 straipsnio 4 dalis)
2K-7-217 2007-05-03 Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti (BK 260 straipsnis)
ST-6 2007-05-02 Dėl tarnybinio tyrimo komisijos išvados dėl pareigūnui įvykusio nelaimingo atsitikimo pripažinimo nesusijusiu su tarnyba ginčijimo
2K-73 2007-04-20 Plėšimas (BK 180 straipsnis)
2K-7-45 2007-04-17 Didelio kiekio ar didelės vertės netikrų pinigų pagaminimas, laikymas arba realizavimas (BK 213 straipsnio 2 dalis)
TS-5 2007-04-11 Dėl nušalinimo nuo vairavimo, vairuotojo pažymėjimo paėmimo, kaip administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių, apskundimo tvarkos
2K-274 2007-04-03 Papirkimas (BK 227 straipsnis)
2K-241 2007-03-27 Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnis)
2K-231 2007-03-20 Kyšininkavimas (BK 225 straipsnis); nagrinėjimo teisme ribos (BPK 255 straipsnio 2 dalis)
2K-219 2007-03-14 Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui (BK 286 straipsnis); pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos (BK 2 straipsnio 3 dalis)
3K-3-62 2007-03-05 Dėl principo, kad teismas, esant arbitražiniam susitarimui, turi atsisakyti jurisdikcijos, šio principo ribojimo ir arbitražinio susitarimo galiojimo
3K-3-77 2007-02-27 Dėl valstybės garantijos, kurioje įtvirtintas Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytas valstybės įsipareigojimas, turėtojui mirus, jo įpėdinio paveldėtos iš tokios valstybės garantijos kylančios reikalavimo teisės turinio
3K-3-70 2007-02-26 Dėl darbdavio prievolės mokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už visą atsiskaityti uždelstą laiką santykio su darbuotojo teise į socialinę apsaugą ir teise gauti nedarbo draudimo išmokas
3K-P-187 2007-02-21 Dėl teisėjų atlyginimų
2K-243 2007-02-13 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų); antstolio statusas (Antstolių įstatymas, CPK 585 straipsnio 3 dalis); turto pasisavinimas (BK 183 straipsnis); piktnaudžiavimas (BK 228 straipsnis)
3K-7-132 2007-02-12 Dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvoje, kai skolininkui užsienio valstybėje iškelta bankroto byla
3K-7-133 2007-02-08 Dėl bendraturčio pirmenybės teisės pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį (CK 4.79 straipsnis)
3K-7-6 2007-02-07 Dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos ir jos apskaitos, tokios santuokos pabaigos
3K-7-7 2007-02-06 Dėl valstybės atsakomybės Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies, CK 6.272 straipsnio pagrindu
2K-77 2007-02-06 Švelnesnės, negu BK straipsnio sankcijoje numatyta, bausmės skyrimas (BK 54 straipsnio 3 dalis)
3K-3-33 2007-02-05 Dėl CK 6.288 straipsnio pagrindu priteistos žalos atlyginimo periodinėmis išmokomis indeksavimo
3K-7-5 2007-02-05 Dėl vykdymo išlaidų priteisimo
ST-3 2007-02-02 Dėl ginčų, susijusių su statybos teisiniais santykiais ir statybos leidimo teisėtumu
2K-43 2007-01-23 Nukentėjusysis (BPK 28 straipsnis); kasacinis skundas (BPK 368 straipsnis)
ST-2 2007-01-11 Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario inicijuojamo ginčo vertinimo kaip tarnybinio ginčo
3K-3-12 2007-01-10 Dėl palikimo atsisakymo teisinių pasekmių
ST-1 2007-01-04 Dėl administracinių ginčų komisijos sprendimo apskundimo
2K-638 2006-12-27 Tarpininko kyšininkavimas (BK 226 straipsnis); nagrinėjimo teisme ribos (BPK 255, 256 straipsniai)
3K-3-589 2006-12-15 Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytų nuostolių atlyginimo
3K-3-624 2006-12-11 Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo
3K-3-493 2006-11-14 Dėl turto režimo (statuso) nustatymo povedybinėje sutartyje ir kreditoriaus išieškojimo teisės pagal sutuoktinių prievolę, atsiradusią iki povedybinės sutarties sudarymo
3K-3-543 2006-10-30 Dėl statybos rangos sutartyje nustatytos konkrečios kainos ir galimybės šią kainą keisti
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.20331 sekundės -