Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 26 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 26 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5377: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 26

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
TS-2 2008-01-11 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (III)
2K-499 2007-10-17 Bausmės skyrimas, kai nuteistasis, neatlikęs bausmės, padaro kelias naujas nusikalstamas veikas (BK 63, 64 straipsniai)
TS-1 2007-03-20 Valdžios institucijų pareiga veikti skubiai sprendžiant vaiko grąžinimo klausimą tarptautinio vaikų grobimo bylose
TS-3 2007-03-20 Kaltinamojo (įtariamojo) teisė teikti prašymus kviesti ir apklausti liudytojus bei šios teisės užtikrinimas
TS-4 2007-03-20 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (II)[1]
T-2 2007-02-22 Teismų praktikos nusikalstamo susivienijimo baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga
T-3 2007-02-22 Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai
T-1 2007-01-04 Teismų praktikos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams baudžiamosiose bylose (BK 225, 226, 227, 228, 229 straipsniai) apibendrinimo apžvalga
2K-7-576 2006-12-29 Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai (BK 54 straipsnis). Bausmė ir jos paskirtis (BK 41 straipsnis)
2K-655 2006-12-12 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 5 dalies reikalavimai)
2K-649 2006-12-05 Vagystė (BK 178 straipsnis)
2K-610 2006-11-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 20 straipsnio 1, 5 dalių, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų)
2K-832 2006-11-28 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų)
2K-814 2006-11-21 Ikiteisminio tyrimo pradžia tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą (BPK 167 straipsnis)
2K-482 2006-11-14 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
3K-P-382 2006-11-06 Dėl preliminariosios sutarties bruožų ir šios sutarties atskyrimo nuo pagrindinės sutarties; dėl piniginių mokėjimų pagal preliminariąją sutartį; dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo teisinių padarinių
2K-587 2006-10-31 Civilinio ieškinio, pareikšto baudžiamojoje byloje dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, išsprendimas (BPK 115 straipsnis, CK 6.250, 6.284 straipsniai)
2K-7-385 2006-10-31 Nepagarba teismui (BK 232 straipsnis)
3K-3-428 2006-10-30 Dėl individualios (personalinės) įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, šios įmonės savininko ir laiduotojo, esančio individualios (personalinės) įmonės vienu iš dalyvių, prievolių
3K-3-530 2006-10-23 Dėl CK 3.168 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
2K-515 2006-10-04 Turto konfiskavimas (BK 72 straipsnis)
3K-3-523 2006-10-02 Dėl Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
3K-3-457 2006-09-27 Dėl vežėjo sampratos pagal CMR konvenciją; dėl krovinio draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, teisės spręsti, kuriam iš vežėjų (kai jų buvo keli) pareikšti reikalavimą; dėl dviejų vežėjų atsakomybės prieš krovinio siuntėją, kai yra vežėjų tarpusavio susitarimas dėl atsakomybės prieš krovinio siuntėją
3K-3-499 2006-09-20 Dėl banko darbuotojo kaltės dėl komercinės paslapties atskleidimo (Darbo kodekso 234 straipsnis); dėl komercinės paslapties sampratos ir santykio su banko paslaptimi
2K-497 2006-09-19 Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnis)
3K-3-484 2006-09-18 Dėl asmens išlaikymo fakto prejudicinės ir res judicata galios byloje nedalyvavusiam asmeniui (atsakovui kitoje žalos atlyginimo byloje); dėl vaikaičių teisės į žalos atlyginimą dėl senelio žuvimo, jeigu buvo jo išlaikomi
3K-7-367 2006-09-12 Dėl įskaitinių netesybų
3K-3-452 2006-09-06 Dėl Civilinio proceso kodekso nuostatų, reglamentuojančių ekspertizės skyrimą civiliniame procese, santykio su Teismo ekspertizės įstatyme įtvirtintomis nuostatomis
3K-3-451 2006-08-06 Dėl DK 186 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo; dėl apmokėjimo už viršvalandinį darbą ir (arba) darbą naktį, dirbamą švenčių ir (arba) poilsio dienomis
3K-3-422 2006-06-21 Dėl kompensacijos kaip vieno iš autorių teisių gynimo būdų
3K-3-42 2006-06-21 Dėl CPK 667 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-424 2006-06-21 Dėl prievolės mokėti žalos atlyginimą perėjimo valstybei
3K-7-20 2006-06-08 Dėl sutuoktinės teisės pasirinkti savo vyro pavardę, kai sudarant santuoką užsienio valstybėje sutuoktinio pavardės pakeitimo procedūra nėra užbaigta
3K-3-373 2006-06-05 Dėl CK 6.210 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-377 2006-06-05 Dėl daiktinių teisių ir jų suvaržymų
3K-7-266 2006-05-25 Dėl įmonės valdymo organų civilinės atsakomybės
3K-3-328 2006-05-15 Dėl administracinio akto pagrindu civilines teises ar pareigas įgyjančio asmens pripažinimo nesąžiningu
3K-3-325 2006-05-10 Dėl Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo, kai ieškovas savo juridinio asmens pavadinimo teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje nėra įregistravęs
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
TS-2 2008-01-11 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (III)
2K-499 2007-10-17 Bausmės skyrimas, kai nuteistasis, neatlikęs bausmės, padaro kelias naujas nusikalstamas veikas (BK 63, 64 straipsniai)
TS-1 2007-03-20 Valdžios institucijų pareiga veikti skubiai sprendžiant vaiko grąžinimo klausimą tarptautinio vaikų grobimo bylose
TS-3 2007-03-20 Kaltinamojo (įtariamojo) teisė teikti prašymus kviesti ir apklausti liudytojus bei šios teisės užtikrinimas
TS-4 2007-03-20 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (II)[1]
T-2 2007-02-22 Teismų praktikos nusikalstamo susivienijimo baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga
T-3 2007-02-22 Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai
T-1 2007-01-04 Teismų praktikos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams baudžiamosiose bylose (BK 225, 226, 227, 228, 229 straipsniai) apibendrinimo apžvalga
2K-7-576 2006-12-29 Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai (BK 54 straipsnis). Bausmė ir jos paskirtis (BK 41 straipsnis)
2K-655 2006-12-12 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 5 dalies reikalavimai)
2K-649 2006-12-05 Vagystė (BK 178 straipsnis)
2K-610 2006-11-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 20 straipsnio 1, 5 dalių, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų)
2K-832 2006-11-28 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų)
2K-814 2006-11-21 Ikiteisminio tyrimo pradžia tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą (BPK 167 straipsnis)
2K-482 2006-11-14 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
3K-P-382 2006-11-06 Dėl preliminariosios sutarties bruožų ir šios sutarties atskyrimo nuo pagrindinės sutarties; dėl piniginių mokėjimų pagal preliminariąją sutartį; dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo teisinių padarinių
2K-587 2006-10-31 Civilinio ieškinio, pareikšto baudžiamojoje byloje dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, išsprendimas (BPK 115 straipsnis, CK 6.250, 6.284 straipsniai)
2K-7-385 2006-10-31 Nepagarba teismui (BK 232 straipsnis)
3K-3-428 2006-10-30 Dėl individualios (personalinės) įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, šios įmonės savininko ir laiduotojo, esančio individualios (personalinės) įmonės vienu iš dalyvių, prievolių
3K-3-530 2006-10-23 Dėl CK 3.168 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
2K-515 2006-10-04 Turto konfiskavimas (BK 72 straipsnis)
3K-3-523 2006-10-02 Dėl Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
3K-3-457 2006-09-27 Dėl vežėjo sampratos pagal CMR konvenciją; dėl krovinio draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, teisės spręsti, kuriam iš vežėjų (kai jų buvo keli) pareikšti reikalavimą; dėl dviejų vežėjų atsakomybės prieš krovinio siuntėją, kai yra vežėjų tarpusavio susitarimas dėl atsakomybės prieš krovinio siuntėją
3K-3-499 2006-09-20 Dėl banko darbuotojo kaltės dėl komercinės paslapties atskleidimo (Darbo kodekso 234 straipsnis); dėl komercinės paslapties sampratos ir santykio su banko paslaptimi
2K-497 2006-09-19 Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnis)
3K-3-484 2006-09-18 Dėl asmens išlaikymo fakto prejudicinės ir res judicata galios byloje nedalyvavusiam asmeniui (atsakovui kitoje žalos atlyginimo byloje); dėl vaikaičių teisės į žalos atlyginimą dėl senelio žuvimo, jeigu buvo jo išlaikomi
3K-7-367 2006-09-12 Dėl įskaitinių netesybų
3K-3-452 2006-09-06 Dėl Civilinio proceso kodekso nuostatų, reglamentuojančių ekspertizės skyrimą civiliniame procese, santykio su Teismo ekspertizės įstatyme įtvirtintomis nuostatomis
3K-3-451 2006-08-06 Dėl DK 186 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo; dėl apmokėjimo už viršvalandinį darbą ir (arba) darbą naktį, dirbamą švenčių ir (arba) poilsio dienomis
3K-3-422 2006-06-21 Dėl kompensacijos kaip vieno iš autorių teisių gynimo būdų
3K-3-42 2006-06-21 Dėl CPK 667 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-424 2006-06-21 Dėl prievolės mokėti žalos atlyginimą perėjimo valstybei
3K-7-20 2006-06-08 Dėl sutuoktinės teisės pasirinkti savo vyro pavardę, kai sudarant santuoką užsienio valstybėje sutuoktinio pavardės pakeitimo procedūra nėra užbaigta
3K-3-373 2006-06-05 Dėl CK 6.210 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-377 2006-06-05 Dėl daiktinių teisių ir jų suvaržymų
3K-7-266 2006-05-25 Dėl įmonės valdymo organų civilinės atsakomybės
3K-3-328 2006-05-15 Dėl administracinio akto pagrindu civilines teises ar pareigas įgyjančio asmens pripažinimo nesąžiningu
3K-3-325 2006-05-10 Dėl Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo, kai ieškovas savo juridinio asmens pavadinimo teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje nėra įregistravęs
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.2221 sekundės -