Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 25 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 25 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5383: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 25

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
2K-649 2006-12-13 Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo (BK 247 straipsnis)
2K-555 2006-09-20 Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindai (BPK 369 straipsnis). Teismo įgaliojimų nagrinėjant kasacinę bylą ribos (BPK 376 straipsnis)
T-1 2006-08-17 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti
TS-6 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai kai kuriose kitose bylosedėl teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimo apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti ir gynybos prašomų liudytojų nekvietimo į teismą (Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 3 dalies d punktas, taikomi kartu)
T-2 2006-08-17 Tėvų valdžios apribojimo pagrindai, teisė matytis bei bendrauti su vaikais, kuriems paskirta viešoji globa
T-3 2006-08-17 Skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisės bendrauti su vaiku užtikrinimas
T-5 2006-08-17 Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (pareiškėjos teisė matytis su vaikais)
T-4 2006-08-17 Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (bendravimo teisės)
T-6 2006-08-17 Vaikų globos nustatymo ypatumai, teisė bendrauti su vaikais proceso dėl globos nustatymo metu bei teismui priėmus sprendimą dėl globos
T-7 2006-08-17 Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (sprendimas vaikus perkelti į „Il Forteto“ bendruomenę)
TS-7 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl vaikų globos nustatymo ir teisės matytis su vaikais teismui priėmus sprendimą dėl globos (Konvencijos 8 straipsnis)
TS-8 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos žmogaus teisių komisijos sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisės bendrauti su vaiku užtikrinimo (Konvencijos 8 straipsnis)
TS-9 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl tėvų valdžios apribojimo, teisės matytis bei bendrauti su vaikais, kuriems paskirta viešoji globa (Konvencijos 8 straipsnis)
2K-353 2006-05-23 Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos (BK 200 straipsnis)
2K-402 2006-05-23 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimai)
2K-347 2006-05-20 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 305, 331 straipsnių reikalavimai)
2K-325 2006-05-16 Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje (BPK 109 straipsnis)
2K-423 2006-05-09 Dviejų ar daugiau žmonių nužudymas (BK 129 straipsnio 2 dalies 5 punktas)
TS-14 2006-05-09 Sprendimo byloje C. prieš Suomiją santrauka
2K-276 2006-04-25 Atsakomybę lengvinanti aplinkybė – padėjimas išaiškinti nusikalstamą veiką ir joje dalyvavusius asmenis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
3K-3-296 2006-04-24 Dėl CK 6.204 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
3K-3-291 2006-04-19 Dėl sąvokos „viešasis interesas“ aiškinimo (CPK 49 straipsnio 1 dalis)
2K-213 2006-04-11 Turto pasisavinimas (BK 183 straipsnis). Skolininko nesąžiningumas (BK 208 straipsnis)
3K-7-115 2006-04-11 Dėl draudiko prievolės transporto priemonės savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pagrindu atlyginti nukentėjusiam asmeniui neturtinę žalą
3K-7-166 2006-04-07 Dėl draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos regreso teisės į žalą padariusį asmenį
2K-234 2006-04-04 Prokuroro reikalavimas tęsti procesą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BPK 407 straipsnyje (BPK 409 straipsnio 1 dalis)
2K–332 2006-03-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 320 straipsnio reikalavimai)
3K-3-186 2006-03-27 Dėl sveikatos draudimo įstaigos teisės aktų nustatytais atvejais išmokėjusios išmokas reikalavimo teisės į kaltą dėl žalos padarymo asmenį
3K-3-209 2006-03-27 Dėl firmos vardo (juridinio asmens pavadinimo) ir prekių ženklo paskirties bei tarpusavio santykio; dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu
3K-3-223 2006-03-27 Dėl hipotekos pabaigos
3K-3-194 2006-03-22 Dėl CPK 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
3K-3-196 2006-03-22 Dėl kai kurių Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-202 2006-03-22 Dėl prekių ženklo atitikties absoliutiems prekių ženklams keliamų reikalavimų vertinimo principų; dėl prekių „farmaciniai preparatai žmonėms“ vidutinių vartotojų sampratos
3K-3-181 2006-03-15 Dėl profesinių sąjungų teisės ginti savo narių teises ir teisėtus interesus
2K-209 2006-03-14 Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių (BK 61 straipsnis)
2K-154 2006-03-07 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 305 straipsnio 1 dalies, 324 straipsnio 6 dalies, 328 straipsnio 1 punkto reikalavimų)
3K-3-169 2006-03-06 Dėl atsiprašymo vertinimo
3K-3-157 2006-02-27 Dėl CPK 725 straipsnyje įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-142 2006-02-22 Dėl neturtinės žalos, padarytos keletui asmenų paskelbiant bendrą pareiškimą, atlyginimo
2K-22 2006-02-21 Kyšininkavimas (BK 225 straipsnis)
3K-3-234 2006-02-15 Dėl teisės skųsti globos ir rūpybos institucijos išvadą (rekomendaciją) dėl asmens netinkamumo tapti pretendentu į globėjus ar rūpintojus
3K-3-119 2006-02-15 Dėl kai kurių Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-234 2006-02-15 Dėl teisės skųsti globos ir rūpybos institucijos išvadą (rekomendaciją) dėl asmens netinkamumo tapti pretendentu į globėjus ar rūpintojus
3K-3-112 2006-02-13 Dėl valstybinės žemės subnuomos mokesčio, kai šalys sutaria, kad šis mokestis apskaičiuojamas ir mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo
2K-60 2006-02-07 Nusikalstamais veiksmais asmeniui padarytos neturtinės žalos atlyginimas (BPK 109 straipsnis, CK 6.250 straipsnis)
3K-3-91 2006-02-06 Dėl CK 2.82 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
2K-63 2006-01-31 Apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose (BPK 320 straipsnio 3 dalis). Neturtinės žalos dydis (CK 6.250 straipsnio 2 dalis)
2K-66 2006-01-31 Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas, kai dalis paskirtų bausmių turi būti apimamos, o kitos gali būti visiškai ar iš dalies sudedamos (BK 63 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktai, 4, 6 dalys)
2K-75 2006-01-24 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 320 straipsnio 3 dalies, 326 straipsnio, 327 straipsnio 1 dalies reikalavimai)
2K-87 2006-01-24 Vagystė, padaryta įsibraunant į patalpą (BK 178 straipsnio 2 dalis)
2K-90 2006-01-24 Galutinės subendrintos bausmės skyrimas, kai dalis paskirtų bausmių gali būti apimamos, o kitos – tik visiškai ar iš dalies sudedamos (BK 63 straipsnio 6 dalis)
2K-49 2006-01-17 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai apeliacinės instancijos teismui vertinant įrodymus (BPK 20 straipsnio 3 dalis, 324 straipsnio 6 dalis)
2K-55 2006-01-17 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 20 straipsnio ir 324 straipsnio 6 dalies reikalavimai)
3K-3-35 2006-01-16 Dėl sutuoktinių atsakomybės pagal prievoles
3K-3-17 2006-01-11 Dėl Actio Pauliana (CK 6.66 straipsnis)
3K-3-27 2006-01-11 Dėl darbuotojo įpėdinių teisių į neturtinės žalos, atsiradusios darbuotojui mirus nelaimingo atsitikimo atveju, atlyginimą
3K-7-517 2005-11-17 Dėl CPK 652 straipsnyje įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-575 2005-11-14 Dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių (CK 3.53 straipsnio 3, 4 dalys)
3K-3-524 2005-10-29 Dėl antstolio veiksmų apskundimo
3K-3-503 2005-10-24 Dėl cesijos, regreso ir subrogacijos tarpusavio santykio (CK 6.101, 6.114, 6.1015 straipsniai); dėl subrogacijos civilinės atsakomybės draudimo atveju
3K-7-365 2005-10-11 Dėl savivaldybės atsakomybės už žalą, padarytą dėl valstybinės žemės sklype esančios drenažo sistemos netinkamos priežiūros
TS-12 2005-06-23 Sprendimo byloje ZAWADKA prieš Lenkiją santrauka
TS-2 2005-04-05 Sprendimo dėl priimtinumo byloje C. R. R. SCHEPER prieš Nyderlandų Karalystę santrauka
TS-16 2004-10-21 Sprendimo dėl priimtinumo byloje I. ir U. prieš Norvegiją santrauka
TS-11 2003-10-14 Sprendimo dėl priimtinumo byloje K?LLÓ prieš Vengriją
TS-3 2002-03-21 Sprendimo dėl priimtinumo byloje CALABRO prieš Italiją ir Vokietiją santrauka
TS-1 2001-10-31 Sprendimo byloje SOLAKOV prieš Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją santrauka
TS-15 2000-07-13 Sprendimo byloje SCOZZARI ir GIUNTA prieš Italiją santrauka
TS-13 2000-07-11 Sprendimo byloje CILIZ prieš Nyderlandų Karalystę santrauka
TS-5 1999-12-14 Sprendimo byloje A. M. prieš Italiją santrauka
TS-10 1999-01-12 Sprendimo dėl priimtinumo byloje HOLDRY prieš Vokietiją santrauka
TS-4 1990-12-19 Sprendimo byloje DELTA prieš Prancūziją santrauka
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
2K-649 2006-12-13 Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo (BK 247 straipsnis)
2K-555 2006-09-20 Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindai (BPK 369 straipsnis). Teismo įgaliojimų nagrinėjant kasacinę bylą ribos (BPK 376 straipsnis)
T-1 2006-08-17 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti
TS-6 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai kai kuriose kitose bylosedėl teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimo apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti ir gynybos prašomų liudytojų nekvietimo į teismą (Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 3 dalies d punktas, taikomi kartu)
T-2 2006-08-17 Tėvų valdžios apribojimo pagrindai, teisė matytis bei bendrauti su vaikais, kuriems paskirta viešoji globa
T-3 2006-08-17 Skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisės bendrauti su vaiku užtikrinimas
T-5 2006-08-17 Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (pareiškėjos teisė matytis su vaikais)
T-4 2006-08-17 Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (bendravimo teisės)
T-6 2006-08-17 Vaikų globos nustatymo ypatumai, teisė bendrauti su vaikais proceso dėl globos nustatymo metu bei teismui priėmus sprendimą dėl globos
T-7 2006-08-17 Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (sprendimas vaikus perkelti į „Il Forteto“ bendruomenę)
TS-7 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl vaikų globos nustatymo ir teisės matytis su vaikais teismui priėmus sprendimą dėl globos (Konvencijos 8 straipsnis)
TS-8 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos žmogaus teisių komisijos sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisės bendrauti su vaiku užtikrinimo (Konvencijos 8 straipsnis)
TS-9 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl tėvų valdžios apribojimo, teisės matytis bei bendrauti su vaikais, kuriems paskirta viešoji globa (Konvencijos 8 straipsnis)
2K-353 2006-05-23 Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos (BK 200 straipsnis)
2K-402 2006-05-23 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimai)
2K-347 2006-05-20 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 305, 331 straipsnių reikalavimai)
2K-325 2006-05-16 Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje (BPK 109 straipsnis)
2K-423 2006-05-09 Dviejų ar daugiau žmonių nužudymas (BK 129 straipsnio 2 dalies 5 punktas)
TS-14 2006-05-09 Sprendimo byloje C. prieš Suomiją santrauka
2K-276 2006-04-25 Atsakomybę lengvinanti aplinkybė – padėjimas išaiškinti nusikalstamą veiką ir joje dalyvavusius asmenis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
3K-3-296 2006-04-24 Dėl CK 6.204 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
3K-3-291 2006-04-19 Dėl sąvokos „viešasis interesas“ aiškinimo (CPK 49 straipsnio 1 dalis)
2K-213 2006-04-11 Turto pasisavinimas (BK 183 straipsnis). Skolininko nesąžiningumas (BK 208 straipsnis)
3K-7-115 2006-04-11 Dėl draudiko prievolės transporto priemonės savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pagrindu atlyginti nukentėjusiam asmeniui neturtinę žalą
3K-7-166 2006-04-07 Dėl draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos regreso teisės į žalą padariusį asmenį
2K-234 2006-04-04 Prokuroro reikalavimas tęsti procesą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BPK 407 straipsnyje (BPK 409 straipsnio 1 dalis)
2K–332 2006-03-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 320 straipsnio reikalavimai)
3K-3-186 2006-03-27 Dėl sveikatos draudimo įstaigos teisės aktų nustatytais atvejais išmokėjusios išmokas reikalavimo teisės į kaltą dėl žalos padarymo asmenį
3K-3-209 2006-03-27 Dėl firmos vardo (juridinio asmens pavadinimo) ir prekių ženklo paskirties bei tarpusavio santykio; dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu
3K-3-223 2006-03-27 Dėl hipotekos pabaigos
3K-3-194 2006-03-22 Dėl CPK 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
3K-3-196 2006-03-22 Dėl kai kurių Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-202 2006-03-22 Dėl prekių ženklo atitikties absoliutiems prekių ženklams keliamų reikalavimų vertinimo principų; dėl prekių „farmaciniai preparatai žmonėms“ vidutinių vartotojų sampratos
3K-3-181 2006-03-15 Dėl profesinių sąjungų teisės ginti savo narių teises ir teisėtus interesus
2K-209 2006-03-14 Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių (BK 61 straipsnis)
2K-154 2006-03-07 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 305 straipsnio 1 dalies, 324 straipsnio 6 dalies, 328 straipsnio 1 punkto reikalavimų)
3K-3-169 2006-03-06 Dėl atsiprašymo vertinimo
3K-3-157 2006-02-27 Dėl CPK 725 straipsnyje įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-142 2006-02-22 Dėl neturtinės žalos, padarytos keletui asmenų paskelbiant bendrą pareiškimą, atlyginimo
2K-22 2006-02-21 Kyšininkavimas (BK 225 straipsnis)
3K-3-234 2006-02-15 Dėl teisės skųsti globos ir rūpybos institucijos išvadą (rekomendaciją) dėl asmens netinkamumo tapti pretendentu į globėjus ar rūpintojus
3K-3-119 2006-02-15 Dėl kai kurių Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-234 2006-02-15 Dėl teisės skųsti globos ir rūpybos institucijos išvadą (rekomendaciją) dėl asmens netinkamumo tapti pretendentu į globėjus ar rūpintojus
3K-3-112 2006-02-13 Dėl valstybinės žemės subnuomos mokesčio, kai šalys sutaria, kad šis mokestis apskaičiuojamas ir mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo
2K-60 2006-02-07 Nusikalstamais veiksmais asmeniui padarytos neturtinės žalos atlyginimas (BPK 109 straipsnis, CK 6.250 straipsnis)
3K-3-91 2006-02-06 Dėl CK 2.82 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
2K-63 2006-01-31 Apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose (BPK 320 straipsnio 3 dalis). Neturtinės žalos dydis (CK 6.250 straipsnio 2 dalis)
2K-66 2006-01-31 Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas, kai dalis paskirtų bausmių turi būti apimamos, o kitos gali būti visiškai ar iš dalies sudedamos (BK 63 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktai, 4, 6 dalys)
2K-75 2006-01-24 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 320 straipsnio 3 dalies, 326 straipsnio, 327 straipsnio 1 dalies reikalavimai)
2K-87 2006-01-24 Vagystė, padaryta įsibraunant į patalpą (BK 178 straipsnio 2 dalis)
2K-90 2006-01-24 Galutinės subendrintos bausmės skyrimas, kai dalis paskirtų bausmių gali būti apimamos, o kitos – tik visiškai ar iš dalies sudedamos (BK 63 straipsnio 6 dalis)
2K-49 2006-01-17 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai apeliacinės instancijos teismui vertinant įrodymus (BPK 20 straipsnio 3 dalis, 324 straipsnio 6 dalis)
2K-55 2006-01-17 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 20 straipsnio ir 324 straipsnio 6 dalies reikalavimai)
3K-3-35 2006-01-16 Dėl sutuoktinių atsakomybės pagal prievoles
3K-3-17 2006-01-11 Dėl Actio Pauliana (CK 6.66 straipsnis)
3K-3-27 2006-01-11 Dėl darbuotojo įpėdinių teisių į neturtinės žalos, atsiradusios darbuotojui mirus nelaimingo atsitikimo atveju, atlyginimą
3K-7-517 2005-11-17 Dėl CPK 652 straipsnyje įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-575 2005-11-14 Dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių (CK 3.53 straipsnio 3, 4 dalys)
3K-3-524 2005-10-29 Dėl antstolio veiksmų apskundimo
3K-3-503 2005-10-24 Dėl cesijos, regreso ir subrogacijos tarpusavio santykio (CK 6.101, 6.114, 6.1015 straipsniai); dėl subrogacijos civilinės atsakomybės draudimo atveju
3K-7-365 2005-10-11 Dėl savivaldybės atsakomybės už žalą, padarytą dėl valstybinės žemės sklype esančios drenažo sistemos netinkamos priežiūros
TS-12 2005-06-23 Sprendimo byloje ZAWADKA prieš Lenkiją santrauka
TS-2 2005-04-05 Sprendimo dėl priimtinumo byloje C. R. R. SCHEPER prieš Nyderlandų Karalystę santrauka
TS-16 2004-10-21 Sprendimo dėl priimtinumo byloje I. ir U. prieš Norvegiją santrauka
TS-11 2003-10-14 Sprendimo dėl priimtinumo byloje K?LLÓ prieš Vengriją
TS-3 2002-03-21 Sprendimo dėl priimtinumo byloje CALABRO prieš Italiją ir Vokietiją santrauka
TS-1 2001-10-31 Sprendimo byloje SOLAKOV prieš Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją santrauka
TS-15 2000-07-13 Sprendimo byloje SCOZZARI ir GIUNTA prieš Italiją santrauka
TS-13 2000-07-11 Sprendimo byloje CILIZ prieš Nyderlandų Karalystę santrauka
TS-5 1999-12-14 Sprendimo byloje A. M. prieš Italiją santrauka
TS-10 1999-01-12 Sprendimo dėl priimtinumo byloje HOLDRY prieš Vokietiją santrauka
TS-4 1990-12-19 Sprendimo byloje DELTA prieš Prancūziją santrauka
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.19564 sekundės -