Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 24 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 24 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5390: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 24

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
2K-550 2006-11-22 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko (BK 38 straipsnis)
B3-365 2006-10-27 Dėl BPK 215 straipsnio taikymo
T-1 2006-03-17 Asmens teisė žinoti, kuo jis yra kaltinamas. Kaltinimo pakeitimas teisme ir asmens teisė į gynybą pakeitus kaltinimą
TS-6 2006-03-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos žmogaus teisių komisijos sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl asmens teisės žinoti, kuo jis yra kaltinamas, ir kaltinimo pakeitimo teisme bei asmens teisės į gynybą pakeitus kaltinimą (Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 3 dalies a ir b punktai)
A3-134 2006-01-26 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
A2-24 2005-12-29 DĖL TEISĖS NORMŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIŲ FAKTŲ NUSTATYM�„, TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE
B2-29 2005-12-29 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ FINANSŲ SISTEMAI BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE (BK 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223 straipsniai)
A2-24 2005-12-29 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, apžvalga
B2-29 2005-12-29 Teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga
2K-P-444 2005-11-28 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą (BK 36 straipsnis). Konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimas (BK 72 straipsnio 5 dalis)
2K-770 2005-11-15 Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas (BK 62 straipsnis). Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2K-P-464 2005-11-14 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko (BK 38 straipsnis)
B3-367 2005-11-10 Dėl BPK 234, 254 straipsnių bei X dalies taikymo
B3-368 2005-11-10 Dėl BPK X dalies ir 412 straipsnio 3 dalies taikymo
B3-363 2005-10-27 Dėl BPK 111 straipsnio taikymo
B3-364 2005-10-27 Dėl BPK 103, 104 ir 105 straipsnių taikymo
B3-366 2005-10-27 Dėl BPK 215 straipsnio, 254 straipsnio 3 dalies taikymo
2K-600 2005-10-18 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimai)
2K-7-554 2005-10-18 Svetimo mokėjimo instrumento pagrobimas (BK 214 straipsnis). Fizinio asmens dokumento pagrobimas (BK 302 straipsnis)
A3-133 2005-10-13 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-132 2005-10-11 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
2K-504 2005-10-04 Specialisto išvada ir ekspertizės skyrimas bylos nagrinėjimo teisme metu (BPK 89, 90, 205, 206, 284, 286 straipsniai). Ikiteisminio tyrimo pradžia (BPK 166 straipsnis)
2K-576 2005-10-04 Nusikalstamais veiksmais asmeniui padarytos neturtinės žalos atlyginimas (BPK 109, 113 straipsniai, CK 6.250, 6.279 straipsniai)
2K-493 2005-10-04 Bausmių apėmimo taikymas skiriant galutinę subendrintą bausmę už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnio 2 ir 5 dalys) Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 ir 92 straipsniai)
2K-494 2005-10-04 Civilinio ieškinio, pareikšto baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo Valstybinei ligonių kasai, išsprendimas (BPK 115 straipsnis, CK 6.248 ir 6.263 straipsniai)
B3-360 2005-09-22 Dėl BK 38 straipsnio 1 dalies taikymo
3K-3-399 2005-09-14 Dėl kai kurių nuostatų, susijusių su institucine nuolatine globa, aiškinimo ir taikymo
3K-3-382 2005-09-07 Dėl skolininko teisės iki varžytynių pradžios pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją; dėl varžytynes, kaip priverstinį aukcioną, reglamentuojančių teisės normų santykio su bendrosiomis sutarčių sudarymo taisyklėmis
3K-3-383 2005-09-07 Dėl individualios įmonės kaip neribotos civilinės atsakomybės subjekto
2K-506 2005-09-06 Literatūros, meno, mokslo ar kitokio kūrinio neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komercijos tikslais (BK 192 straipsnio 1 dalis)
3K-3-346 2005-06-27 Dėl draudiko išduotų garantijų taikymo banko garantijoms; dėl CK 6.92 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos taikymo ir aiškinimo
2K-355 2005-06-21 Plėšimas, padarytas panaudojus peilį (BK 180 straipsnio 2 dalis)
2K-435 2005-06-14 ada baudžiamajai atsakomybei už nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje, atsirasti (BK 140 straipsnio 3 dalis)
3K-P-276 2005-06-13 Dėl Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimo profesine liga laikinojo įstatymo taikymo laiko atžvilgiu; dėl CK 6.284 straipsnyje įtvirtintų nuostatų taikymo tais atvejais, kada nelaimingas atsitikimas darbe nepripažintas draudiminiu įvykiu
2K-406 2005-06-07 Nagrinėjimo teisme ribos (BPK 255 straipsnis); kaltinimo pakeitimas teisme (BPK 256 straipsnis)
2K-391 2005-05-31 Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką (BK 23 straipsnis)
3K-7-262 2005-05-23 Dėl CPK 602 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-7-255 2005-04-18 Dėl CK 6.250 straipsnio aiškinimo ir taikymo
B3-362 2005-04-14 Dėl BPK normų taikymo (BPK 28 straipsnio 1 dalis, 413 straipsnio 5 dalis)
3K-3-228 2005-04-04 Dėl kai kurių nuostatų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą, ir CPK 231 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos nuostatos aiškinimo ir taikymo
3K-3-246 2005-04-04 Dėl CK 4.126 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-216 2005-03-30 Dėl CPK 261 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-150 2005-03-23 Dėl erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ir nesąžiningos konkurencijos
3K-3-205 2005-03-23 Dėl visuomenės informavimo priemonės civilinės atsakomybės, kai asmens reputaciją žeminančius ir tikrovės neatitinkančius duomenis paskelbė jos darbuotojai
3K-3-90 2005-03-14 Dėl nepilnamečių vaikų interesų apsaugos, įkeičiant nekilnojamąjį daiktą, kurį šeima naudoja kaip gyvenamąją patalpą; dėl gyvenamosios patalpos sąvokos aiškinimo
B3-361 2005-03-10 Dėl auklėjamojo poveikio priemonių ir bausmių bendrinimo (BK 82, 63 ir 64 straipsniai)
3K-3-165 2005-03-09 l CK 4.79 straipsnyje įtvirtintos bendraturčių pirmenybės teisės pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe, taikymo nekilnojamųjų daiktų mainų sutarties atveju
3K-3-166 2005-03-09 Dėl nuostatų, reglamentuojančių pripažinimą nuomininko šeimos nariu, aiškinimo ir taikymo
TS-2 2002-07-09 Sprendimo dėl priimtinumo byloje POSOKHOV prieš Rusiją santrauka
TS-5 2002-02-21 Sprendimo byloje SIPAVIČIUS prieš Lietuvą santrauka
TS-4 2001-07-17 Sprendimo byloje SADAK ir kiti prieš Turkiją santrauka
TS-1 1999-03-25 Sprendimo byloje Pélissier ir Sassi prieš Prancūziją santrauka
TS-3 1996-10-24 Sprendimo byloje De Salvador Torres prieš Ispaniją santrauka
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
2K-550 2006-11-22 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko (BK 38 straipsnis)
B3-365 2006-10-27 Dėl BPK 215 straipsnio taikymo
T-1 2006-03-17 Asmens teisė žinoti, kuo jis yra kaltinamas. Kaltinimo pakeitimas teisme ir asmens teisė į gynybą pakeitus kaltinimą
TS-6 2006-03-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos žmogaus teisių komisijos sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl asmens teisės žinoti, kuo jis yra kaltinamas, ir kaltinimo pakeitimo teisme bei asmens teisės į gynybą pakeitus kaltinimą (Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 3 dalies a ir b punktai)
A3-134 2006-01-26 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
A2-24 2005-12-29 DĖL TEISĖS NORMŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIŲ FAKTŲ NUSTATYM�„, TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE
B2-29 2005-12-29 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ FINANSŲ SISTEMAI BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE (BK 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223 straipsniai)
A2-24 2005-12-29 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, apžvalga
B2-29 2005-12-29 Teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga
2K-P-444 2005-11-28 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą (BK 36 straipsnis). Konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimas (BK 72 straipsnio 5 dalis)
2K-770 2005-11-15 Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas (BK 62 straipsnis). Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2K-P-464 2005-11-14 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko (BK 38 straipsnis)
B3-367 2005-11-10 Dėl BPK 234, 254 straipsnių bei X dalies taikymo
B3-368 2005-11-10 Dėl BPK X dalies ir 412 straipsnio 3 dalies taikymo
B3-363 2005-10-27 Dėl BPK 111 straipsnio taikymo
B3-364 2005-10-27 Dėl BPK 103, 104 ir 105 straipsnių taikymo
B3-366 2005-10-27 Dėl BPK 215 straipsnio, 254 straipsnio 3 dalies taikymo
2K-600 2005-10-18 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimai)
2K-7-554 2005-10-18 Svetimo mokėjimo instrumento pagrobimas (BK 214 straipsnis). Fizinio asmens dokumento pagrobimas (BK 302 straipsnis)
A3-133 2005-10-13 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-132 2005-10-11 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
2K-504 2005-10-04 Specialisto išvada ir ekspertizės skyrimas bylos nagrinėjimo teisme metu (BPK 89, 90, 205, 206, 284, 286 straipsniai). Ikiteisminio tyrimo pradžia (BPK 166 straipsnis)
2K-576 2005-10-04 Nusikalstamais veiksmais asmeniui padarytos neturtinės žalos atlyginimas (BPK 109, 113 straipsniai, CK 6.250, 6.279 straipsniai)
2K-493 2005-10-04 Bausmių apėmimo taikymas skiriant galutinę subendrintą bausmę už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnio 2 ir 5 dalys) Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 ir 92 straipsniai)
2K-494 2005-10-04 Civilinio ieškinio, pareikšto baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo Valstybinei ligonių kasai, išsprendimas (BPK 115 straipsnis, CK 6.248 ir 6.263 straipsniai)
B3-360 2005-09-22 Dėl BK 38 straipsnio 1 dalies taikymo
3K-3-399 2005-09-14 Dėl kai kurių nuostatų, susijusių su institucine nuolatine globa, aiškinimo ir taikymo
3K-3-382 2005-09-07 Dėl skolininko teisės iki varžytynių pradžios pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją; dėl varžytynes, kaip priverstinį aukcioną, reglamentuojančių teisės normų santykio su bendrosiomis sutarčių sudarymo taisyklėmis
3K-3-383 2005-09-07 Dėl individualios įmonės kaip neribotos civilinės atsakomybės subjekto
2K-506 2005-09-06 Literatūros, meno, mokslo ar kitokio kūrinio neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komercijos tikslais (BK 192 straipsnio 1 dalis)
3K-3-346 2005-06-27 Dėl draudiko išduotų garantijų taikymo banko garantijoms; dėl CK 6.92 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos taikymo ir aiškinimo
2K-355 2005-06-21 Plėšimas, padarytas panaudojus peilį (BK 180 straipsnio 2 dalis)
2K-435 2005-06-14 ada baudžiamajai atsakomybei už nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje, atsirasti (BK 140 straipsnio 3 dalis)
3K-P-276 2005-06-13 Dėl Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimo profesine liga laikinojo įstatymo taikymo laiko atžvilgiu; dėl CK 6.284 straipsnyje įtvirtintų nuostatų taikymo tais atvejais, kada nelaimingas atsitikimas darbe nepripažintas draudiminiu įvykiu
2K-406 2005-06-07 Nagrinėjimo teisme ribos (BPK 255 straipsnis); kaltinimo pakeitimas teisme (BPK 256 straipsnis)
2K-391 2005-05-31 Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką (BK 23 straipsnis)
3K-7-262 2005-05-23 Dėl CPK 602 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-7-255 2005-04-18 Dėl CK 6.250 straipsnio aiškinimo ir taikymo
B3-362 2005-04-14 Dėl BPK normų taikymo (BPK 28 straipsnio 1 dalis, 413 straipsnio 5 dalis)
3K-3-228 2005-04-04 Dėl kai kurių nuostatų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą, ir CPK 231 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos nuostatos aiškinimo ir taikymo
3K-3-246 2005-04-04 Dėl CK 4.126 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-216 2005-03-30 Dėl CPK 261 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-150 2005-03-23 Dėl erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ir nesąžiningos konkurencijos
3K-3-205 2005-03-23 Dėl visuomenės informavimo priemonės civilinės atsakomybės, kai asmens reputaciją žeminančius ir tikrovės neatitinkančius duomenis paskelbė jos darbuotojai
3K-3-90 2005-03-14 Dėl nepilnamečių vaikų interesų apsaugos, įkeičiant nekilnojamąjį daiktą, kurį šeima naudoja kaip gyvenamąją patalpą; dėl gyvenamosios patalpos sąvokos aiškinimo
B3-361 2005-03-10 Dėl auklėjamojo poveikio priemonių ir bausmių bendrinimo (BK 82, 63 ir 64 straipsniai)
3K-3-165 2005-03-09 l CK 4.79 straipsnyje įtvirtintos bendraturčių pirmenybės teisės pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe, taikymo nekilnojamųjų daiktų mainų sutarties atveju
3K-3-166 2005-03-09 Dėl nuostatų, reglamentuojančių pripažinimą nuomininko šeimos nariu, aiškinimo ir taikymo
TS-2 2002-07-09 Sprendimo dėl priimtinumo byloje POSOKHOV prieš Rusiją santrauka
TS-5 2002-02-21 Sprendimo byloje SIPAVIČIUS prieš Lietuvą santrauka
TS-4 2001-07-17 Sprendimo byloje SADAK ir kiti prieš Turkiją santrauka
TS-1 1999-03-25 Sprendimo byloje Pélissier ir Sassi prieš Prancūziją santrauka
TS-3 1996-10-24 Sprendimo byloje De Salvador Torres prieš Ispaniją santrauka
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.24121 sekundės -