Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 20 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 20 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5390: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 20

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-308 2004-02-12 Dėl BK 72 straipsnio taikymo
B3-307 2004-02-11 Dėl 1961 m. BK 321 straipsnio ir 2000 m. BK 228 straipsnio, 230 straipsnio 3 dalies taikymo
B3-302 2004-02-06 Dėl BPK 66 straipsnio taikymo
B3-301 2004-02-05 Dėl BPK 329 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo
B3-303 2004-02-05 Dėl BK 3 straipsnio taikymo
B3-304 2004-02-05 Dėl atsakomybės už BK 286 straipsnyje ir ATPK 187 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas atribojimo kriterijų
B3-305 2004-02-05 Dėl atsakomybės už BK 284 straipsnio 2 dalyje ir ATPK 174 straipsnyje numatytas veikas atribojimo kriterijų
B3-306 2004-02-05 Dėl atsakomybės už BK 290 straipsnyje ir ATPK 187 straipsnio 2 dalyje numatytas veikas atribojimo kriterijų
A3-97 2004-01-29 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso ir Darbo kodekso normų taikymo
A3-96 2004-01-22 Dėl kai kurių Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-299 2004-01-22 Dėl Operatyvinės veiklos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 12 dalių, 11 straipsnio 1 dalies; dėl BPK 154, 159 ir 160 straipsnių taikymo
B3-300 2004-01-22 Dėl BPK 103-106 straipsnių taikymo
B3-249 2004-01-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punktu, patikslina (konsultacijos teksto papildymas atspausdintas pajuodintu šriftu) Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 18 d. konsultaciją B3-249 (Teismų praktika 19, p. 278-279):
A2-20 2003-12-29 Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), taikymo teismų praktikoje
A2-20 2003-12-29 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Darbo kodekso normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), apibendrinimo apžvalga
B2-21 2003-12-29 Dėl teismų praktikos taikant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir Baudžiamojo bei Baudžiamojo proceso kodeksų normas, nustatančias asmenų išdavimą užsienio valstybei arba perdavimą Tarptautiniam baudžiamajam teismui
B2-21 2003-12-29 Teismų praktikos, taikant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir Baudžiamojo bei Baudžiamojo proceso kodeksų normas, nustatančias asmenų išdavimą užsienio valstybei arba perdavimą Tarptautiniam baudžiamajam teismui, apžvalga
B2-22 2003-12-29 Dėl teismų praktikos kontrabandos bylose
B2-22 2003-12-29 Teismų praktikos, nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl kontrabandos, apžvalga
T-1 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA, IŠ DALIES PAKEISTA PROTOKOLU NR. 11
T-2 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLAS NR. 1, IŠ DALIES PAKEISTAS PROTOKOLU NR. 11
T-3 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLAS NR. 4, UŽTIKRINANTIS TAM TIKRAS TEISES IR LAISVES, NE TIK TAS, KURIOS JAU ĮTVIRTINTOS KONVENCIJOJE IR JOS PROTOKOLE NR. 1, IŠ DALIES PAKEISTAS PROTOKOLU NR. 11
T-4 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLAS NR. 6 "DĖL MIRTIES BAUSMĖS PANAIKINIMO", IŠ DALIES PAKEISTAS PROTOKOLU NR. 11
T-5 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLAS NR. 7, IŠ DALIES PAKEISTAS PROTOKOLU NR. 11
TS-1 2003-12-29 Ikiteisminio proceso metu gautų duomenų, eventualiai naudingų gynybai, neatskleidimo teisėtumas (rungimosi principas, šalių lygiateisiškumas įrodinėjimo procese)
TS-2 2003-12-29 Gyvybės atėmimo tyrimo procesui keliami reikalavimai
TS-3 2003-12-29 Telefono pokalbių įrašymas
TS-4 2003-12-29 Asmens nubaudimas už teismo ir teisėjo įžeidimą laišku
TS-5 2003-12-29 Valstybės pareigūnų kurstymas (provokavimas) asmens padaryti nusikalstamą veiką, taip pat ir naudojant nusikalstamos veikos imitacijos modelį
2K–621 2003-12-28 Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas (2000 m. BK 3 str.). Piktnaudžiavimas (2000 m. BK 228 str.)
A3-95 2003-12-12 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso ir Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo normų taikymo
B3-295 2003-12-11 Dėl BPK 235 straipsnio, 254 straipsnio 4 dalies, 326 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo
B3-297 2003-12-11 Dėl BPK 63 straipsnio ir Prokuratūros įstatymo 15 straipsnio taikymo
B3-298 2003-12-11 Dėl BPK 414 straipsnio taikymo
A3-94 2003-12-04 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-294 2003-12-04 Dėl BK 139 straipsnio taikymo
B3-296 2003-12-04 Dėl BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto taikymo
B3-309 2003-11-28 Dėl BK 135, 180 straipsnių taikymo
2K–809 2003-11-25 Tarnybos pareigų neatlikimas (2000 m. BK 229 str.). Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas (2000 m. BK 3 str.). Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (1961 m. BK 49 str.)
2K–692 2003-11-25 Vagystė (2000 m. BK 178 str.)
B3-293 2003-11-20 Dėl BK 77 straipsnio 5 dalies, BPK 360, 362 straipsnių taikymo
A3-93 2003-11-13 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-292 2003-11-13 Dėl Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 3 dalies 1 punkto taikymo
2K–661 2003-11-11 Nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai ir dėl chuliganiškų paskatų (1961 m. BK 105 str. 5 ir 9 p., 2000 m. BK 129 str. 2 d. 6 ir 8 p.)
2K–593 2003-11-04 Priemonės, kurių imamasi dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, priimant nuosprendį (1961 m. BPK 93 str., 2002 m. BPK 94 str.)
2K–617 2003-10-28 Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (2000 m. BK 95 str.). Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko (2000 m. BK 38 str.)
B3-290 2003-10-23 Dėl BK 253 straipsnio taikymo
B3-291 2003-10-23 Dėl BPK 428 straipsnio taikymo
A3-92 2003-10-16 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
2K–613 2003-10-14 Savavaldžiavimas (2000 m. BK 294 str.)
2K–570 2003-10-14 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 305 str. 1 d., 331 str. 1 d., 322 str. 2 d. numatyti reikalavimai)
3K–7–768 2003-10-09 Dėl gyvenamojo namo statybos bendrijos nario mokėtino pajaus dydžio žymaus pasikeitimo dėl vienos iš pasaulio valiutų vertės lito atžvilgiu pokyčių
3K–3–931 2003-10-08 Dėl pasaugos sutarties
2K–584 2003-10-07 2002 m. lapkričio 7 d. įstatymo "Dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį" taikymas
B3-289 2003-10-02 Dėl BPK VII dalies taikymo
A3-91 2003-09-29 Dėl kai kurių Darbo kodekso normų taikymo
A3-90 2003-09-26 Dėl kai kurių Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-288 2003-09-25 Dėl BK 75 straipsnio taikymo
3K–7–751 2003-09-18 Dėl hipotekos kreditoriaus teisės į palūkanas
A3-89 2003-09-17 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-88 2003-09-11 Dėl kai kurių Kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymo normų taikymo
A3-87 2003-09-09 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
2K–577 2003-08-05 Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas (2000 m. BK 3 str.)
2K–525 2003-06-24 Kalinio pabėgimas (1961 m. BK 300 str., 2000 m. BK 241 str.)
2K–482 2003-06-24 Nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelis
3K–3–730 2003-06-23 Dėl mišrios solidariosios vežėjo ir draudimo kompanijų, kuriose vežėjas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę, prievolės krovinio praradimo atveju; dėl draudiko teisės į draudimo rizikos apribojimą
3K–3–647 2003-06-04 Dėl rašytinio įsipareigojimo tarp akcininkų ir bendrovės dėl informacijos išsaugojimo
3K–3–643 2003-06-02 Dėl nekilnojamojo turto nuomininko teisės į draudimo išmoką
3K–3–659 2003-06-02 Dėl skolininko pareigos kompensuoti kreditoriui prievolės valiutos nuvertėjimą
3K–7–548 2003-05-29 Dėl valstybės pareigų gyvenamųjų namų, kurie nėra valstybės išperkami, savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintinuose (grąžintuose) gyvenamuosiuose namuose
3K–3–579 2003-05-12 Dėl vandens tiekimo daugiabučio namo savininkų bendrijai sutarčių, kaip vartojimo sutarčių, ir dėl butų savininkų pareigos padengti vandens nuostolius, atsiradusius tiekiant vandenį vartotojams priklausančiais tiekimo tinklais
3K–7–381 2003-05-08 Dėl baudžiamojoje byloje bei civilinėje byloje įrodinėtinų aplinkybių santykio
3K–3–546 2003-05-05 Dėl draudimo sutarties kaip rizikos ir šalių tarpusavio didžiausiu pasitikėjimu grindžiamos sutarties
3K–3–425 2003-03-31 Dėl laikino nuosavybės teisių į akcijas apribojimo
3K–3–218 2003-02-05 Dėl netesybų
3K–3–140 2003-01-13 Dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-308 2004-02-12 Dėl BK 72 straipsnio taikymo
B3-307 2004-02-11 Dėl 1961 m. BK 321 straipsnio ir 2000 m. BK 228 straipsnio, 230 straipsnio 3 dalies taikymo
B3-302 2004-02-06 Dėl BPK 66 straipsnio taikymo
B3-301 2004-02-05 Dėl BPK 329 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo
B3-303 2004-02-05 Dėl BK 3 straipsnio taikymo
B3-304 2004-02-05 Dėl atsakomybės už BK 286 straipsnyje ir ATPK 187 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas atribojimo kriterijų
B3-305 2004-02-05 Dėl atsakomybės už BK 284 straipsnio 2 dalyje ir ATPK 174 straipsnyje numatytas veikas atribojimo kriterijų
B3-306 2004-02-05 Dėl atsakomybės už BK 290 straipsnyje ir ATPK 187 straipsnio 2 dalyje numatytas veikas atribojimo kriterijų
A3-97 2004-01-29 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso ir Darbo kodekso normų taikymo
A3-96 2004-01-22 Dėl kai kurių Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-299 2004-01-22 Dėl Operatyvinės veiklos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 12 dalių, 11 straipsnio 1 dalies; dėl BPK 154, 159 ir 160 straipsnių taikymo
B3-300 2004-01-22 Dėl BPK 103-106 straipsnių taikymo
B3-249 2004-01-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punktu, patikslina (konsultacijos teksto papildymas atspausdintas pajuodintu šriftu) Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 18 d. konsultaciją B3-249 (Teismų praktika 19, p. 278-279):
A2-20 2003-12-29 Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), taikymo teismų praktikoje
A2-20 2003-12-29 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Darbo kodekso normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), apibendrinimo apžvalga
B2-21 2003-12-29 Dėl teismų praktikos taikant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir Baudžiamojo bei Baudžiamojo proceso kodeksų normas, nustatančias asmenų išdavimą užsienio valstybei arba perdavimą Tarptautiniam baudžiamajam teismui
B2-21 2003-12-29 Teismų praktikos, taikant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir Baudžiamojo bei Baudžiamojo proceso kodeksų normas, nustatančias asmenų išdavimą užsienio valstybei arba perdavimą Tarptautiniam baudžiamajam teismui, apžvalga
B2-22 2003-12-29 Dėl teismų praktikos kontrabandos bylose
B2-22 2003-12-29 Teismų praktikos, nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl kontrabandos, apžvalga
T-1 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA, IŠ DALIES PAKEISTA PROTOKOLU NR. 11
T-2 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLAS NR. 1, IŠ DALIES PAKEISTAS PROTOKOLU NR. 11
T-3 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLAS NR. 4, UŽTIKRINANTIS TAM TIKRAS TEISES IR LAISVES, NE TIK TAS, KURIOS JAU ĮTVIRTINTOS KONVENCIJOJE IR JOS PROTOKOLE NR. 1, IŠ DALIES PAKEISTAS PROTOKOLU NR. 11
T-4 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLAS NR. 6 "DĖL MIRTIES BAUSMĖS PANAIKINIMO", IŠ DALIES PAKEISTAS PROTOKOLU NR. 11
T-5 2003-12-29 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLAS NR. 7, IŠ DALIES PAKEISTAS PROTOKOLU NR. 11
TS-1 2003-12-29 Ikiteisminio proceso metu gautų duomenų, eventualiai naudingų gynybai, neatskleidimo teisėtumas (rungimosi principas, šalių lygiateisiškumas įrodinėjimo procese)
TS-2 2003-12-29 Gyvybės atėmimo tyrimo procesui keliami reikalavimai
TS-3 2003-12-29 Telefono pokalbių įrašymas
TS-4 2003-12-29 Asmens nubaudimas už teismo ir teisėjo įžeidimą laišku
TS-5 2003-12-29 Valstybės pareigūnų kurstymas (provokavimas) asmens padaryti nusikalstamą veiką, taip pat ir naudojant nusikalstamos veikos imitacijos modelį
2K–621 2003-12-28 Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas (2000 m. BK 3 str.). Piktnaudžiavimas (2000 m. BK 228 str.)
A3-95 2003-12-12 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso ir Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo normų taikymo
B3-295 2003-12-11 Dėl BPK 235 straipsnio, 254 straipsnio 4 dalies, 326 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo
B3-297 2003-12-11 Dėl BPK 63 straipsnio ir Prokuratūros įstatymo 15 straipsnio taikymo
B3-298 2003-12-11 Dėl BPK 414 straipsnio taikymo
A3-94 2003-12-04 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-294 2003-12-04 Dėl BK 139 straipsnio taikymo
B3-296 2003-12-04 Dėl BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto taikymo
B3-309 2003-11-28 Dėl BK 135, 180 straipsnių taikymo
2K–809 2003-11-25 Tarnybos pareigų neatlikimas (2000 m. BK 229 str.). Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas (2000 m. BK 3 str.). Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (1961 m. BK 49 str.)
2K–692 2003-11-25 Vagystė (2000 m. BK 178 str.)
B3-293 2003-11-20 Dėl BK 77 straipsnio 5 dalies, BPK 360, 362 straipsnių taikymo
A3-93 2003-11-13 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-292 2003-11-13 Dėl Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 3 dalies 1 punkto taikymo
2K–661 2003-11-11 Nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai ir dėl chuliganiškų paskatų (1961 m. BK 105 str. 5 ir 9 p., 2000 m. BK 129 str. 2 d. 6 ir 8 p.)
2K–593 2003-11-04 Priemonės, kurių imamasi dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, priimant nuosprendį (1961 m. BPK 93 str., 2002 m. BPK 94 str.)
2K–617 2003-10-28 Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (2000 m. BK 95 str.). Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko (2000 m. BK 38 str.)
B3-290 2003-10-23 Dėl BK 253 straipsnio taikymo
B3-291 2003-10-23 Dėl BPK 428 straipsnio taikymo
A3-92 2003-10-16 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
2K–613 2003-10-14 Savavaldžiavimas (2000 m. BK 294 str.)
2K–570 2003-10-14 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 305 str. 1 d., 331 str. 1 d., 322 str. 2 d. numatyti reikalavimai)
3K–7–768 2003-10-09 Dėl gyvenamojo namo statybos bendrijos nario mokėtino pajaus dydžio žymaus pasikeitimo dėl vienos iš pasaulio valiutų vertės lito atžvilgiu pokyčių
3K–3–931 2003-10-08 Dėl pasaugos sutarties
2K–584 2003-10-07 2002 m. lapkričio 7 d. įstatymo "Dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį" taikymas
B3-289 2003-10-02 Dėl BPK VII dalies taikymo
A3-91 2003-09-29 Dėl kai kurių Darbo kodekso normų taikymo
A3-90 2003-09-26 Dėl kai kurių Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-288 2003-09-25 Dėl BK 75 straipsnio taikymo
3K–7–751 2003-09-18 Dėl hipotekos kreditoriaus teisės į palūkanas
A3-89 2003-09-17 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-88 2003-09-11 Dėl kai kurių Kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymo normų taikymo
A3-87 2003-09-09 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
2K–577 2003-08-05 Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas (2000 m. BK 3 str.)
2K–525 2003-06-24 Kalinio pabėgimas (1961 m. BK 300 str., 2000 m. BK 241 str.)
2K–482 2003-06-24 Nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelis
3K–3–730 2003-06-23 Dėl mišrios solidariosios vežėjo ir draudimo kompanijų, kuriose vežėjas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę, prievolės krovinio praradimo atveju; dėl draudiko teisės į draudimo rizikos apribojimą
3K–3–647 2003-06-04 Dėl rašytinio įsipareigojimo tarp akcininkų ir bendrovės dėl informacijos išsaugojimo
3K–3–643 2003-06-02 Dėl nekilnojamojo turto nuomininko teisės į draudimo išmoką
3K–3–659 2003-06-02 Dėl skolininko pareigos kompensuoti kreditoriui prievolės valiutos nuvertėjimą
3K–7–548 2003-05-29 Dėl valstybės pareigų gyvenamųjų namų, kurie nėra valstybės išperkami, savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintinuose (grąžintuose) gyvenamuosiuose namuose
3K–3–579 2003-05-12 Dėl vandens tiekimo daugiabučio namo savininkų bendrijai sutarčių, kaip vartojimo sutarčių, ir dėl butų savininkų pareigos padengti vandens nuostolius, atsiradusius tiekiant vandenį vartotojams priklausančiais tiekimo tinklais
3K–7–381 2003-05-08 Dėl baudžiamojoje byloje bei civilinėje byloje įrodinėtinų aplinkybių santykio
3K–3–546 2003-05-05 Dėl draudimo sutarties kaip rizikos ir šalių tarpusavio didžiausiu pasitikėjimu grindžiamos sutarties
3K–3–425 2003-03-31 Dėl laikino nuosavybės teisių į akcijas apribojimo
3K–3–218 2003-02-05 Dėl netesybų
3K–3–140 2003-01-13 Dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.21041 sekundės -