Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 18 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 18 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5380: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 18

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-239 2003-02-03 Dėl 2002 m. lapkričio 7 d. įstatymo "Dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį" taikymo
A3-79 2003-01-15 Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A2-18 2002-12-20 Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų taikymo teismų praktikoje
B2-19 2002-12-20 Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo kodekso normas, reglamentuojančias baudžiamųjų įstatymų galiojimą laiko atžvilgiu
B2-19 2002-12-20 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo kodekso normas, reglamentuojančias baudžiamųjų įstatymų galiojimą laiko atžvilgiu, apžvalga
A2-18 2002-12-20 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalga
A3-77 2002-12-05 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
2K–770 2002-12-03 Itin pavojingas recidyvistas (BK 26 str.)
B3-237 2002-11-14 Dėl bausmių bendrinimo pagal BK 43 str., kai baudos vykdymas buvo atidėtas
2K–799 2002-11-12 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
2K–611 2002-11-05 Įstatymo galiojimas laiko atžvilgiu (BK 7 str.)
2K–757 2002-10-29 Sukčiavimas (BK 274 str.)
2K–778 2002-10-29 Turto, kuriam uždėtas areštas, perleidimas (BK 304 str. 1 d.)
2K–610 2002-10-22 Pasikėsinimas įvykdyti plėšimą stambiu mastu (BK 16 str. 2 d. ir 272 str. 3 d.)
2K–629 2002-10-15 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
B3-238 2002-10-10 Dėl BK 58 str. taikymo
2K–562 2002-10-08 Pasikėsinimas padaryti nusikaltimą (BK 16 str. 2 d.); bausmės skyrimas visiškai pripažinus kaltę ir švelnesnės negu įstatymo nustatyta bausmės skyrimas (BK 411 str., 45 str. 1 d.)
2K–677 2002-10-08 Pasikėsinimas padaryti tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 5, 7, 12 p.)
2K–670 2002-10-08 Chuliganizmas (BK 225 str.)
2K–653 2002-10-08 Neteisėtas nuodingųjų medžiagų įgijimas ir laikymas (BK 232 str.)
2K–661 2002-10-08 Plėšimas, padarytas įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 272 str. 3 d.); kaltinimo pakeitimas sunkesniu (BPK 280 str. 2 d.)
3K-3-959 2002-09-23 Dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams ir kompensacijos
A3-78 2002-09-19 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
3K-7-801 2002-09-17 Dėl akcininko teisės į informaciją ribojimo
2K–581 2002-09-17 G.Kublickas pagal BK 312 str. 1 d.
2K–587 2002-09-17 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (nesilaikyta BPK 374, 378, 380, 388 str. reikalavimų)
3K-3-992 2002-09-16 Dėl teismo antstolio kompetencijos
3K-3-980 2002-09-11 Dėl vertinimo, ar įsakymu dėl darbo sutarties nutraukimo pažeista darbuotojo garbė ir orumas, ir pažeistų teisių gynimo
3K-3-962 2002-09-09 Dėl išlaikymo formos pakeitimo; dėl teismo diskrecijos spręsti dėl išlaikymo formos ar dydžio pakeitimo
2A–41 2002-06-27 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (nesilaikyta BPK 374, 382 str. reikalavimų)
2K–551 2002-06-25 Išsamus ir nešališkas bylos aplinkybių ištyrimas, įrodymų patikrinimas, nutarimas patraukti kaltinamuoju, bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 18 str., 75 str. 3 d., 162 str., 255 str. 1 d. 1 ir 2 p.)
3K-3-883 2002-06-19 Dėl pažeistų vaiko teisių gynimo
3K-7-645 2002-06-13 Dėl notarų pareigos, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių
2K–357 2002-06-08 BK 275 str. taikymas ir esminiai baudžiamojo proceso įstatymo (BPK 374 ir 388 str.) pažeidimai
2K–276 2002-06-04 Baudos skyrimas už savanaudiškus nusikaltimus (BK 32 str. 4 d.); nusikaltimo įrankių ir priemonių konfiskavimas (BK 35 str. 8 d.)
3K-7-471 2002-05-23 Dėl akcininkų teisių
2K–237 2002-05-21 Vagystė, padaryta įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 271 str. 3 d.); svetimo turto sužalojimas tyčia (BK 278 str. 1 d.)
3K-7-525 2002-05-09 Dėl darbuotojo grąžinimo į pirmesnį darbą
3K-7-311 2002-05-02 Dėl sutuoktinių, įsigijusių butus pagal Butų privatizavimo įstatymą, bendrosios jungtinės nuosavybės
3K-3-681 2002-03-27 Dėl arbitražinio susitarimo
3K-3-402 2002-03-13 Dėl būtinumo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko teises ir teisėtus interesus priverstinio teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymo procese
3K-3-369 2002-03-04 Dėl riboto darbingumo asmenų darbo našumo, reikšmingo Darbo sutarties įstatymo 39 straipsnio taikymui
3K-3-394 2002-03-04 Dėl Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 2 punkto (2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII-2033 redakcija) aiškinimo
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-239 2003-02-03 Dėl 2002 m. lapkričio 7 d. įstatymo "Dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį" taikymo
A3-79 2003-01-15 Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A2-18 2002-12-20 Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų taikymo teismų praktikoje
B2-19 2002-12-20 Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo kodekso normas, reglamentuojančias baudžiamųjų įstatymų galiojimą laiko atžvilgiu
B2-19 2002-12-20 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo kodekso normas, reglamentuojančias baudžiamųjų įstatymų galiojimą laiko atžvilgiu, apžvalga
A2-18 2002-12-20 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalga
A3-77 2002-12-05 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
2K–770 2002-12-03 Itin pavojingas recidyvistas (BK 26 str.)
B3-237 2002-11-14 Dėl bausmių bendrinimo pagal BK 43 str., kai baudos vykdymas buvo atidėtas
2K–799 2002-11-12 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
2K–611 2002-11-05 Įstatymo galiojimas laiko atžvilgiu (BK 7 str.)
2K–757 2002-10-29 Sukčiavimas (BK 274 str.)
2K–778 2002-10-29 Turto, kuriam uždėtas areštas, perleidimas (BK 304 str. 1 d.)
2K–610 2002-10-22 Pasikėsinimas įvykdyti plėšimą stambiu mastu (BK 16 str. 2 d. ir 272 str. 3 d.)
2K–629 2002-10-15 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
B3-238 2002-10-10 Dėl BK 58 str. taikymo
2K–562 2002-10-08 Pasikėsinimas padaryti nusikaltimą (BK 16 str. 2 d.); bausmės skyrimas visiškai pripažinus kaltę ir švelnesnės negu įstatymo nustatyta bausmės skyrimas (BK 411 str., 45 str. 1 d.)
2K–677 2002-10-08 Pasikėsinimas padaryti tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 5, 7, 12 p.)
2K–670 2002-10-08 Chuliganizmas (BK 225 str.)
2K–653 2002-10-08 Neteisėtas nuodingųjų medžiagų įgijimas ir laikymas (BK 232 str.)
2K–661 2002-10-08 Plėšimas, padarytas įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 272 str. 3 d.); kaltinimo pakeitimas sunkesniu (BPK 280 str. 2 d.)
3K-3-959 2002-09-23 Dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams ir kompensacijos
A3-78 2002-09-19 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
3K-7-801 2002-09-17 Dėl akcininko teisės į informaciją ribojimo
2K–581 2002-09-17 G.Kublickas pagal BK 312 str. 1 d.
2K–587 2002-09-17 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (nesilaikyta BPK 374, 378, 380, 388 str. reikalavimų)
3K-3-992 2002-09-16 Dėl teismo antstolio kompetencijos
3K-3-980 2002-09-11 Dėl vertinimo, ar įsakymu dėl darbo sutarties nutraukimo pažeista darbuotojo garbė ir orumas, ir pažeistų teisių gynimo
3K-3-962 2002-09-09 Dėl išlaikymo formos pakeitimo; dėl teismo diskrecijos spręsti dėl išlaikymo formos ar dydžio pakeitimo
2A–41 2002-06-27 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (nesilaikyta BPK 374, 382 str. reikalavimų)
2K–551 2002-06-25 Išsamus ir nešališkas bylos aplinkybių ištyrimas, įrodymų patikrinimas, nutarimas patraukti kaltinamuoju, bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 18 str., 75 str. 3 d., 162 str., 255 str. 1 d. 1 ir 2 p.)
3K-3-883 2002-06-19 Dėl pažeistų vaiko teisių gynimo
3K-7-645 2002-06-13 Dėl notarų pareigos, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių
2K–357 2002-06-08 BK 275 str. taikymas ir esminiai baudžiamojo proceso įstatymo (BPK 374 ir 388 str.) pažeidimai
2K–276 2002-06-04 Baudos skyrimas už savanaudiškus nusikaltimus (BK 32 str. 4 d.); nusikaltimo įrankių ir priemonių konfiskavimas (BK 35 str. 8 d.)
3K-7-471 2002-05-23 Dėl akcininkų teisių
2K–237 2002-05-21 Vagystė, padaryta įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 271 str. 3 d.); svetimo turto sužalojimas tyčia (BK 278 str. 1 d.)
3K-7-525 2002-05-09 Dėl darbuotojo grąžinimo į pirmesnį darbą
3K-7-311 2002-05-02 Dėl sutuoktinių, įsigijusių butus pagal Butų privatizavimo įstatymą, bendrosios jungtinės nuosavybės
3K-3-681 2002-03-27 Dėl arbitražinio susitarimo
3K-3-402 2002-03-13 Dėl būtinumo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko teises ir teisėtus interesus priverstinio teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymo procese
3K-3-369 2002-03-04 Dėl riboto darbingumo asmenų darbo našumo, reikšmingo Darbo sutarties įstatymo 39 straipsnio taikymui
3K-3-394 2002-03-04 Dėl Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 2 punkto (2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII-2033 redakcija) aiškinimo
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.19426 sekundės -