Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 17 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 17 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14024: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 17

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-62 2002-06-24 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A2-17 2002-06-21 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, tėvams gyvenant skyrium
A2-35 2002-06-21 Įstatymų taikymo teismų praktikoje, nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, tėvams gyvenant skyrium, apžvalga
B2-17 2002-06-21 Dėl teismų praktikos skiriant arba pratęsiant kardomąjį kalinimą (suėmimą)
B2-17 2002-06-21 Teismų praktikos skiriant arba pratęsiant kardomąjį kalinimą (suėmimą) apibendrinimo apžvalga
B2-18 2002-06-21 Dėl teismų praktikos nagrinėjant psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimo, neteisėto šių medžiagų ir jų pirmos kategorijos pirmtakų (prekursorių) gaminimo, įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, pardavimo ar kitokio platinimo baudžiamąsias bylas (BK 232-1, 232-2, 232-5, 232-10 str.)
B2-18 2002-06-21 Teismų praktikos nagrinėjant psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimo, neteisėto šių medžiagų ir jų pirmos kategorijos pirmtakų (prekursorių) gaminimo, įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, pardavimo ar kitokio platinimo baudžiamąsias bylas (BK 232-1, 232-2, 232-5, 232-10 str.) apžvalga
A3-61 2002-05-28 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-221 2002-05-16 Dėl žalos sąvokos taikant BK 321, 321-1 str.
B3-229 2002-05-09 Dėl BPK 241, 244-1 str. taikymo
B3-233 2002-05-02 Dėl BPK 317-4 str. taikymo
2K–432 2002-04-23 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 374 str. 5 d. ir 381 str. 1 d. reikalavimai)
2K–160 2002-04-16 Aplinkybės, dėl kurių teisėjas negali nagrinėti baudžiamosios bylos (BPK 29 str.)
B3-216 2002-04-16 Dėl BK 32 str. 6 d. taikymo
B3-232 2002-04-16 Dėl BPK 309-1, 346-1 str. taikymo
A3-66 2002-04-11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 straipsnio 3 dalies 3 punktu, ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-224 2002-04-10 Dėl BPK 29 str. taikymo
2K–323 2002-04-09 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (nesilaikyta BPK 346, 388 str. reikalavimų)
B3-222 2002-04-04 Dėl BPK 18, 55 str. 3 d. ir 294 str. 1 d. taikymo
B3-231 2002-04-02 Dėl BPK 309-1, 346 str. taikymo
B3-236 2002-04-02 Dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo taikymo
2K–229 2002-03-19 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti, kai darant parengtinį tyrimą iš esmės pažeistas proceso įstatymas, ir tai kliudo teismui nagrinėti bylą (BPK 255 str. 1 d. 2 p.)
2K–74 2002-03-19 Nuosprendžio paskelbimas (BPK 352 str.)
A3-60 2002-03-15 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-59 2002-03-14 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
2K–199 2002-03-12 Bausmės skyrimas, visiškai pripažinus kaltę (BK 411 str.)
B3-219 2002-03-07 Dėl BK 304 str. taikymo
B3-220 2002-03-07 Dėl BK 306 str. taikymo
2K–194 2002-03-05 Papildomų bausmių skyrimas (BK 22 str.)
2K–23 2002-03-05 Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
2K–193 2002-03-05 Turtinės žalos padarymas apgaule arba piktnaudžiaujant pasitikėjimu (BK 277 str.)
A3-58 2002-03-01 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-63 2002-03-01 Dėl Įmonių bankroto įstatymo normų taikymo
B3-234 2002-02-28 Dėl BPK 449 str. 2 d. taikymo
B3-235 2002-02-28 Dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo taikymo
B3-217 2002-02-27 Dėl BK 79 str. 1 d. ir ATPK 212 str. taikymo
A3-64 2002-02-22 Dėl kai kurių Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo normų taikymo
3K-7-435 2002-02-21 Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir įpėdinių sąrašo
B3-223 2002-02-21 Dėl BPK 22-1 str. taikymo
B3-230 2002-02-21 Dėl BPK 266 str. 1 d. ir 283 str. 2 d. taikymo
3K-3-390 2002-02-20 Dėl banko mokėjimo kortelių
3K-3-290 2002-02-13 Dėl galimybės pagal Darbo sutarties įstatymą su darbuotoju sudaryti dvi ar daugiau darbo sutartis
2K–37 2002-02-12 Transporto priemonės vairavimas neblaivaus asmens, iš kurio už vairavimą esant neblaiviam atimta teisė vairuoti transporto priemones (BK 2461 str. 2 d.)
3K-3-264 2002-02-11 Dėl darbo sutarčių atribojimo nuo kitų civilinių sutarčių
A3-65 2002-02-08 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 straipsnio 3 dalies 3 punktu, ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
3K-7-351 2002-02-07 Dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarties
3K-7-518 2002-02-05 Dėl žinybingumo
2A–3 2002-02-05 Bausmės skyrimas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (BPK 391 str. 4 d., 431 str. 3 d.)
B3-225 2002-01-31 Dėl BPK 29, 30 str. taikymo
B3-228 2002-01-31 Dėl BPK 188 str. taikymo
2K–111 2002-01-29 Rengimasis paleisti apyvarton didelį kiekį netikrų pinigų (BK 16 str. 1 d. ir 327 str. 2 d.)
2K–113 2002-01-29 Itin pavojingas recidyvistas (BK 26 str.)
2K–108 2002-01-29 Subendrintos bausmės paskyrimas (BK 42, 43 str.)
2K–114 2002-01-29 Tyčinis nužudymas, padarytas asmens, anksčiau nusikaltusio tyčiniu nužudymu (BK 105 str. 12 p.)
2K–102 2002-01-29 Nusikaltimu padarytos materialinės žalos atlyginimas (BPK 65 str.)
2K–75 2002-01-22 BPK 280 str. 2 d., 374 str. 4 d., 381 str. 1 d. ir 391 str. 3 d. taikymas
3K-3-146 2002-01-21 Dėl teisingumo principo taikant ieškinio užtikrinimo priemones
2K–54 2002-01-15 Padėjimas pagrobti svetimą turtą (BK 18 str. 6 d. ir 271 str.)
2K–25 2002-01-15 Plėšimas, padarytas grupės iš anksto susitarusių asmenų (BK 272 str. 2 d.)
2K–36 2002-01-08 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas apeliacinės instancijos teisme (nesilaikyta BPK 367 str. 1 d. reikalavimų)
3K-3-1363 2001-12-19 Dėl atestacijos ir konkurso
3K-3-1374 2001-12-19 Dėl Civilinio kodekso 271 straipsnio 3 dalies taikymol dėl asmenų, gimusiu Lietuvoje iki 1940 metų, kilmės
3K-7-1072 2001-12-18 Dėl Bedarbių rėmimo įstatymo 10 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-1283 2001-12-17 Dėl tikrųjų šalių ketinimų dėl perve-imo sutarties ir konkretaus vežėjo bei jo atsakomybės, kai krovinio tarptautinio pervežimo kelių transporto sutartis įforminta ne tik CMR važtaraščiu, bet ir kitais dokumentais
3K-3-1288 2001-12-10 Dėl pagrindo pripažinti vienam sutuoktiniui nuosavybės teisę į visą buvusią bendrąją jungtinę nuosavybę įgyjamąja senatimi
2K–1066 2001-12-04 Nepilnamečių atsakomybė (BK 11 str.)
3K-7-936 2001-11-29 Dėl CMR Konvencijos aiškinimo ir taikymo; dėl Draudimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 punkto aiškinimo ir taikymo
3K-3-1203 2001-11-28 Dėl akcinių bendrovių administracijos vadovų bendrovei padarytos žalos atlyginimo
3K-3-1205 2001-11-28 Dėl Civilinio proceso kodekso 323 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-1163 2001-11-21 Dėl įstatymo analogijos; dėl darbdaviui padarytų nuostolių, darbuotojui netinkamai vykdant savo įsipareigojimus; dėl Darbo sutarties įstatymo 38 straipsnio taikymo ir aiškinimo
3K-7-646 2001-11-15 Dėl asmens, įgijusio daiktą teismo antstolio akto dėl turto perdavimo išieškotojui pagrindu, sąžiningumo prezumpcijos; dėl 2000m Civilinio kodekso 6.66 ir 6.67 straipsnių taikymo
3K-7-874 2001-11-15 Dėl Civilinio proceso kodekso 62 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-1140 2001-11-14 Dėl atsakomybės už žalą, padarytą paciento sveikatai
3K-7-865 2001-11-13 Dėl Žmonių saugos darbe įstatymo 79 straipsnio ir Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 8, 10 straipsnių aiškinimo ir taikymo
3K-3-1118 2001-11-12 Dėl teismo šaukimų
3K-7-861 2001-11-08 Dėl Civilinio proceso kodekso 113 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3k-3-999 2001-10-24 Dėl pareigos sąžiningai naudotis priklausančiomis procesinėmis teisėmis
3k-3-779 2001-10-08 Dėl darbo sutarties įstatymo 37 straipsnio aiškinimo ir taikymo
B3-218 2001-03-12 Dėl BK 246-1 str. 2 d. taikymo
B3-226 2001-03-12 Dėl BPK 60, 61 str. taikymo
B3-227 2001-03-12 Dėl BPK 149 str. taikymo
3k-3-201 2001-02-21 Dėl Pauliano ieškinio (actio Pauliana); dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus teisės ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-62 2002-06-24 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A2-17 2002-06-21 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, tėvams gyvenant skyrium
A2-35 2002-06-21 Įstatymų taikymo teismų praktikoje, nustatant nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, tėvams gyvenant skyrium, apžvalga
B2-17 2002-06-21 Dėl teismų praktikos skiriant arba pratęsiant kardomąjį kalinimą (suėmimą)
B2-17 2002-06-21 Teismų praktikos skiriant arba pratęsiant kardomąjį kalinimą (suėmimą) apibendrinimo apžvalga
B2-18 2002-06-21 Dėl teismų praktikos nagrinėjant psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimo, neteisėto šių medžiagų ir jų pirmos kategorijos pirmtakų (prekursorių) gaminimo, įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, pardavimo ar kitokio platinimo baudžiamąsias bylas (BK 232-1, 232-2, 232-5, 232-10 str.)
B2-18 2002-06-21 Teismų praktikos nagrinėjant psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimo, neteisėto šių medžiagų ir jų pirmos kategorijos pirmtakų (prekursorių) gaminimo, įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, pardavimo ar kitokio platinimo baudžiamąsias bylas (BK 232-1, 232-2, 232-5, 232-10 str.) apžvalga
A3-61 2002-05-28 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
B3-221 2002-05-16 Dėl žalos sąvokos taikant BK 321, 321-1 str.
B3-229 2002-05-09 Dėl BPK 241, 244-1 str. taikymo
B3-233 2002-05-02 Dėl BPK 317-4 str. taikymo
2K–432 2002-04-23 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 374 str. 5 d. ir 381 str. 1 d. reikalavimai)
2K–160 2002-04-16 Aplinkybės, dėl kurių teisėjas negali nagrinėti baudžiamosios bylos (BPK 29 str.)
B3-216 2002-04-16 Dėl BK 32 str. 6 d. taikymo
B3-232 2002-04-16 Dėl BPK 309-1, 346-1 str. taikymo
A3-66 2002-04-11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 straipsnio 3 dalies 3 punktu, ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-224 2002-04-10 Dėl BPK 29 str. taikymo
2K–323 2002-04-09 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (nesilaikyta BPK 346, 388 str. reikalavimų)
B3-222 2002-04-04 Dėl BPK 18, 55 str. 3 d. ir 294 str. 1 d. taikymo
B3-231 2002-04-02 Dėl BPK 309-1, 346 str. taikymo
B3-236 2002-04-02 Dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo taikymo
2K–229 2002-03-19 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti, kai darant parengtinį tyrimą iš esmės pažeistas proceso įstatymas, ir tai kliudo teismui nagrinėti bylą (BPK 255 str. 1 d. 2 p.)
2K–74 2002-03-19 Nuosprendžio paskelbimas (BPK 352 str.)
A3-60 2002-03-15 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-59 2002-03-14 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
2K–199 2002-03-12 Bausmės skyrimas, visiškai pripažinus kaltę (BK 411 str.)
B3-219 2002-03-07 Dėl BK 304 str. taikymo
B3-220 2002-03-07 Dėl BK 306 str. taikymo
2K–194 2002-03-05 Papildomų bausmių skyrimas (BK 22 str.)
2K–23 2002-03-05 Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
2K–193 2002-03-05 Turtinės žalos padarymas apgaule arba piktnaudžiaujant pasitikėjimu (BK 277 str.)
A3-58 2002-03-01 Dėl kai kurių Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-63 2002-03-01 Dėl Įmonių bankroto įstatymo normų taikymo
B3-234 2002-02-28 Dėl BPK 449 str. 2 d. taikymo
B3-235 2002-02-28 Dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo taikymo
B3-217 2002-02-27 Dėl BK 79 str. 1 d. ir ATPK 212 str. taikymo
A3-64 2002-02-22 Dėl kai kurių Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo normų taikymo
3K-7-435 2002-02-21 Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir įpėdinių sąrašo
B3-223 2002-02-21 Dėl BPK 22-1 str. taikymo
B3-230 2002-02-21 Dėl BPK 266 str. 1 d. ir 283 str. 2 d. taikymo
3K-3-390 2002-02-20 Dėl banko mokėjimo kortelių
3K-3-290 2002-02-13 Dėl galimybės pagal Darbo sutarties įstatymą su darbuotoju sudaryti dvi ar daugiau darbo sutartis
2K–37 2002-02-12 Transporto priemonės vairavimas neblaivaus asmens, iš kurio už vairavimą esant neblaiviam atimta teisė vairuoti transporto priemones (BK 2461 str. 2 d.)
3K-3-264 2002-02-11 Dėl darbo sutarčių atribojimo nuo kitų civilinių sutarčių
A3-65 2002-02-08 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 straipsnio 3 dalies 3 punktu, ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
3K-7-351 2002-02-07 Dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarties
3K-7-518 2002-02-05 Dėl žinybingumo
2A–3 2002-02-05 Bausmės skyrimas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (BPK 391 str. 4 d., 431 str. 3 d.)
B3-225 2002-01-31 Dėl BPK 29, 30 str. taikymo
B3-228 2002-01-31 Dėl BPK 188 str. taikymo
2K–111 2002-01-29 Rengimasis paleisti apyvarton didelį kiekį netikrų pinigų (BK 16 str. 1 d. ir 327 str. 2 d.)
2K–113 2002-01-29 Itin pavojingas recidyvistas (BK 26 str.)
2K–108 2002-01-29 Subendrintos bausmės paskyrimas (BK 42, 43 str.)
2K–114 2002-01-29 Tyčinis nužudymas, padarytas asmens, anksčiau nusikaltusio tyčiniu nužudymu (BK 105 str. 12 p.)
2K–102 2002-01-29 Nusikaltimu padarytos materialinės žalos atlyginimas (BPK 65 str.)
2K–75 2002-01-22 BPK 280 str. 2 d., 374 str. 4 d., 381 str. 1 d. ir 391 str. 3 d. taikymas
3K-3-146 2002-01-21 Dėl teisingumo principo taikant ieškinio užtikrinimo priemones
2K–54 2002-01-15 Padėjimas pagrobti svetimą turtą (BK 18 str. 6 d. ir 271 str.)
2K–25 2002-01-15 Plėšimas, padarytas grupės iš anksto susitarusių asmenų (BK 272 str. 2 d.)
2K–36 2002-01-08 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas apeliacinės instancijos teisme (nesilaikyta BPK 367 str. 1 d. reikalavimų)
3K-3-1363 2001-12-19 Dėl atestacijos ir konkurso
3K-3-1374 2001-12-19 Dėl Civilinio kodekso 271 straipsnio 3 dalies taikymol dėl asmenų, gimusiu Lietuvoje iki 1940 metų, kilmės
3K-7-1072 2001-12-18 Dėl Bedarbių rėmimo įstatymo 10 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-1283 2001-12-17 Dėl tikrųjų šalių ketinimų dėl perve-imo sutarties ir konkretaus vežėjo bei jo atsakomybės, kai krovinio tarptautinio pervežimo kelių transporto sutartis įforminta ne tik CMR važtaraščiu, bet ir kitais dokumentais
3K-3-1288 2001-12-10 Dėl pagrindo pripažinti vienam sutuoktiniui nuosavybės teisę į visą buvusią bendrąją jungtinę nuosavybę įgyjamąja senatimi
2K–1066 2001-12-04 Nepilnamečių atsakomybė (BK 11 str.)
3K-7-936 2001-11-29 Dėl CMR Konvencijos aiškinimo ir taikymo; dėl Draudimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 punkto aiškinimo ir taikymo
3K-3-1203 2001-11-28 Dėl akcinių bendrovių administracijos vadovų bendrovei padarytos žalos atlyginimo
3K-3-1205 2001-11-28 Dėl Civilinio proceso kodekso 323 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-1163 2001-11-21 Dėl įstatymo analogijos; dėl darbdaviui padarytų nuostolių, darbuotojui netinkamai vykdant savo įsipareigojimus; dėl Darbo sutarties įstatymo 38 straipsnio taikymo ir aiškinimo
3K-7-646 2001-11-15 Dėl asmens, įgijusio daiktą teismo antstolio akto dėl turto perdavimo išieškotojui pagrindu, sąžiningumo prezumpcijos; dėl 2000m Civilinio kodekso 6.66 ir 6.67 straipsnių taikymo
3K-7-874 2001-11-15 Dėl Civilinio proceso kodekso 62 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-1140 2001-11-14 Dėl atsakomybės už žalą, padarytą paciento sveikatai
3K-7-865 2001-11-13 Dėl Žmonių saugos darbe įstatymo 79 straipsnio ir Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 8, 10 straipsnių aiškinimo ir taikymo
3K-3-1118 2001-11-12 Dėl teismo šaukimų
3K-7-861 2001-11-08 Dėl Civilinio proceso kodekso 113 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3k-3-999 2001-10-24 Dėl pareigos sąžiningai naudotis priklausančiomis procesinėmis teisėmis
3k-3-779 2001-10-08 Dėl darbo sutarties įstatymo 37 straipsnio aiškinimo ir taikymo
B3-218 2001-03-12 Dėl BK 246-1 str. 2 d. taikymo
B3-226 2001-03-12 Dėl BPK 60, 61 str. taikymo
B3-227 2001-03-12 Dėl BPK 149 str. taikymo
3k-3-201 2001-02-21 Dėl Pauliano ieškinio (actio Pauliana); dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus teisės ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.61769 sekundės -