Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 16 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 16 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5387: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 16

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-53 2002-01-17 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A2-16 2001-12-21 Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose
A2-16 2001-12-21 Teismų praktikos, nagrinėjant bankroto bylas, iškeltas pagal 1997 m. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, apibendrinimo apžvalga
B2-16 2001-12-21 Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, nustatančias teisminio nagrinėjimo ribas (BPK 279-282 str.)
B2-16 2001-12-21 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, nustatančias teisminio nagrinėjimo ribas (BPK 279-282 str.), apžvalga
A3-56 2001-12-19 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-52 2001-12-18 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-55 2001-12-18 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos darbo ginčų nagrinėjimo įstatymo normų taikymo
B3-207 2001-12-11 Dėl BPK 29 str. taikymo
B3-211 2001-12-11 Dėl BPK 178-1 str. taikymo
B3-214 2001-12-10 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo bei šio įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. ir BK 2121 str. taikymo
A3-51 2001-12-04 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-54 2001-12-04 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos darbo ginčų nagrinėjimo įstatymo normų taikymo
B3-205 2001-11-29 Dėl BK 271 str. taikymo
B3-206 2001-11-29 Dėl BK 321-1 str. taikymo
2K–1032 2001-11-27 Tarnybinis suklastojimas (BK 289 str. 2 d.)
2K–1006 2001-11-20 Bausmių vykdymo atidėjimas (BK 47-1 str.)
2K–809 2001-11-20 Nužudymas dėl neatsargumo (BK 109 str.)
2K–934 2001-11-20 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 374, 378, 380, 388 str. reikalavimų)
2K-833 2001-11-13 Narkotinių medžiagų gaminimas ir laikymas (BK 2321 str. 1 d.)
2K–863 2001-11-13 Apysunkis žmogaus kūno sužalojimas dėl neatsargumo (BK 115 str.)
2K–833 2001-11-13 Narkotinių medžiagų gaminimas ir laikymas (BK 2321 str. 1 d.)
2K–755 2001-11-09 Tyčinis nužudymas, padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas (BK 141 str. 1 d. ir 104 str.)
2K–800 2001-11-06 Veikos mažareikšmiškumas (BK 8 str. 2 d.)
A3-49 2001-11-05 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-50 2001-11-05 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
2K–813 2001-10-30 Pataisos darbai be laisvės atėmimo (BK 29 str.)
2K–805 2001-10-30 Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (BK 43 str.)
2K–817 2001-10-30 Psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimas (BK 2322 str.)
A3-57 2001-10-29 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo, Civilinio kodekso ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo normų taikymo
B3-201 2001-10-25 Dėl BK 47-1 str. taikymo
B3-204 2001-10-25 Dėl 246-1 str. 3 d. taikymo
B3-209 2001-10-25 Dėl BPK 109 str. taikymo
B3-213 2001-10-25 Dėl BPK 358 str. taikymo
3K-7-760 2001-10-16 Dėl uždarosios akcinės bendrovės administracijos vadovo teisinio statuso
2K–780 2001-10-16 Turto sužalojimas tyčia visuotinai pavojingu būdu (BK 278 str. 2 d.)
A3-48 2001-10-15 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
3K-3-952 2001-10-10 Dėl naujojo ieškinio senaties termino eigos pradžios po šio termino nutraukimo nustatymo momento
2K–682 2001-10-09 Sukčiavimas (BK 274 str.)
3K-7-653 2001-10-04 Dėl ieškininės senaties termino taikymo; dėl Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 4 dalies aiškinimo ir taikymo; dėl akcininko teisės ginčyti bendrovės sudarytą sandorį
2K–608 2001-10-02 Nepateikimas laiku valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitų ir deklaracijų po to, kai mokesčių inspekcija raštu priminė apie pareigą pateikti šiuos dokumentus (BK 325 str. 1 d.)
A3-47 2001-10-02 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
3K-3-875 2001-10-01 Dėl ūkio subjektų, tiekiančių natūralų mineralinį vandenį į rinką, pareigos nurodyti vandens šaltinio vietovės ir šaltinio, iš kurio išgaunamas tas vanduo, pavadinimą
3K-3-885 2001-10-01 Dėl pajamų, kurias asmuo turėjo gauti iš be teisinio pagrindo įgytų pinigų , apskaičiavimo
B3-215 2001-09-27 Dėl BPK 65, 66 str. bei Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 65 str. 1 d. 6 p. ir 67 str. 3 d. taikymo
B3-200 2001-09-25 Dėl BK 7 str. 2 d. taikymo
B3-202 2001-09-20 Dėl BK 2121 str. taikymo
2K–647 2001-09-18 Tyčinis nužudymas (BK 104 str.)
3k-3-813 2001-09-14 Dėl bedarbio pašalpos grąžinimo
B3-203 2001-09-13 Dėl BK 232-1 str. 7 d. taikymo
2K–630 2001-09-11 Esminiai baudžiamojo proceso pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
B3-212 2001-09-10 Dėl BPK 300 str. taikymo
B3-208 2001-09-06 Dėl BPK 105 str. 2 ir 3 d. taikymo
3k-3-745 2001-09-05 Dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiU
B3-210 2001-09-05 Dėl BPK 137 str. taikymo
3K-3-740 2001-06-25 Dėl Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 6 punkto aiškinimo ir taikymo
3K-3-607 2001-06-20 Dėl Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-7-430 2001-06-19 Dėl bažnytinės santuokos, sudarytos iki Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo, teisinių pasekmių
2K–584 2001-06-19 Itin pavojingas recidyvistas (BK 26 str.)
2K–590 2001-06-19 Transporto priemonės vairavimas asmens, iš kurio už vairavimą esant neblaiviam atimta teisė vairuoti transporto priemones (BK 2461 str. 2 d.)
3K-3-725 2001-06-18 Dėl Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 1 dalies, 146 straipsnio 2 dalies 6 punkto aiškinimo ir taikymo; dėl juridinio asmens perregistravimo teisinių pasekmių
3K-7-603 2001-06-12 Dėl skolininko įtakos sprendžiant, kam gali būti perleista įkeitimo teisė
2K–561 2001-06-12 Naminės degtinės gaminimas dideliais kiekiais (BK 310 str. 6 d.)
3K-7-397 2001-06-07 Dėl Draudimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-694 2001-06-06 Dėl sąlygų, kurioms esant darbuotoją galima patraukti drausminėn atsakomybėn
2K–531 2001-06-05 Operacijų su pinigais ar vertybiniais popieriais norminių aktų pažeidimas (BK 329 str.)
3K-3-600 2001-06-04 Dėl Darbo sutarties įstatymo 37 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-606 2001-05-28 Dėl Darbo sutarties įstatymo 24-1 straipsnio aiškinimo ir taikymo
2K–486 2001-05-22 Būtinoji gintis ir jos ribų peržengimas (BK 14 ir 141 str.)
3K-3-614 2001-05-21 Dėl tam tikrų darbuotojų privalomo sveikatos patikrinimo fakto ir tinkamumo dirbti patvirtinimo
3K-3-529 2001-05-14 Dėl šmeižto
3K-7-327 2001-05-10 Dėl Darbo sutarties įstatymo 34 straipsnio 7 dalies taikymo darbuotojo atleidimo pagal šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktą atveju
3K-3-549 2001-05-09 Dėl eksperto išvados, kaip įrodymo civiliniame procese
2K–451 2001-05-08 Pasipriešinimas valdžios atstovui, einančiam įstatymo jam pavestas pareigas, pavartojant smurtą (BK 201 str.)
3K-3-488 2001-04-30 Dėl ieškinio senaties taikymo reikalavimui padalyti turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
3K-3-483 2001-04-25 Dėl prievolių pasibaigimo ir dėl šalių valios pakeisti vieną prievolę kita
3K-3-448 2001-04-23 Dėl pagrindinio daikto priklausinio
3K-3-457 2001-04-23 Dėl Darbo sutarties įstatymo 32 straipsnio taikymo; dėl darbuotojo nesąžiningo naudojimosi savo teise
3K-3-429 2001-04-11 Dėl turto atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, kai nėra sutuoktinio išreikštos valios tam, kad kitas sutuoktinis panaudodamas asmenines lėšas įgytų asmeninės nuosavybės teise turtą, kurį įgyti turi teisę abu sutuoktiniai
3K-3-443 2001-04-11 Dėl bendrosios sutuoktinių jungtinės nuosavybės padalijimo taikos sutartimi
3K-3-445 2001-04-11 Dėl individualios įmonės, kaip teisinių santykių subjekto, bei įmonininko teisės valdyti, naudoti ir disponuoti jam priklausančiu turtu
3K-3-360 2001-04-04 Dėl priešieškinio
3K-3-393 2001-03-28 Dėl pastatų teisinės registracijos dokumentų pirminio turinio įrodinėjimo
3K-3-155 2001-03-27 Dėl Žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-384 2001-03-26 Dėl civilinių teisių ir pareigų, įgytų ankstesnės normos pagrindu; dėl ieškininės senaties termino pasibaigimo reikšmės
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-53 2002-01-17 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A2-16 2001-12-21 Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose
A2-16 2001-12-21 Teismų praktikos, nagrinėjant bankroto bylas, iškeltas pagal 1997 m. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, apibendrinimo apžvalga
B2-16 2001-12-21 Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, nustatančias teisminio nagrinėjimo ribas (BPK 279-282 str.)
B2-16 2001-12-21 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, nustatančias teisminio nagrinėjimo ribas (BPK 279-282 str.), apžvalga
A3-56 2001-12-19 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-52 2001-12-18 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-55 2001-12-18 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos darbo ginčų nagrinėjimo įstatymo normų taikymo
B3-207 2001-12-11 Dėl BPK 29 str. taikymo
B3-211 2001-12-11 Dėl BPK 178-1 str. taikymo
B3-214 2001-12-10 Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo bei šio įstatymo pakeitimo įstatymo 2 str. ir BK 2121 str. taikymo
A3-51 2001-12-04 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-54 2001-12-04 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos darbo ginčų nagrinėjimo įstatymo normų taikymo
B3-205 2001-11-29 Dėl BK 271 str. taikymo
B3-206 2001-11-29 Dėl BK 321-1 str. taikymo
2K–1032 2001-11-27 Tarnybinis suklastojimas (BK 289 str. 2 d.)
2K–1006 2001-11-20 Bausmių vykdymo atidėjimas (BK 47-1 str.)
2K–809 2001-11-20 Nužudymas dėl neatsargumo (BK 109 str.)
2K–934 2001-11-20 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 374, 378, 380, 388 str. reikalavimų)
2K-833 2001-11-13 Narkotinių medžiagų gaminimas ir laikymas (BK 2321 str. 1 d.)
2K–863 2001-11-13 Apysunkis žmogaus kūno sužalojimas dėl neatsargumo (BK 115 str.)
2K–833 2001-11-13 Narkotinių medžiagų gaminimas ir laikymas (BK 2321 str. 1 d.)
2K–755 2001-11-09 Tyčinis nužudymas, padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas (BK 141 str. 1 d. ir 104 str.)
2K–800 2001-11-06 Veikos mažareikšmiškumas (BK 8 str. 2 d.)
A3-49 2001-11-05 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-50 2001-11-05 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
2K–813 2001-10-30 Pataisos darbai be laisvės atėmimo (BK 29 str.)
2K–805 2001-10-30 Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (BK 43 str.)
2K–817 2001-10-30 Psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimas (BK 2322 str.)
A3-57 2001-10-29 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo, Civilinio kodekso ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo normų taikymo
B3-201 2001-10-25 Dėl BK 47-1 str. taikymo
B3-204 2001-10-25 Dėl 246-1 str. 3 d. taikymo
B3-209 2001-10-25 Dėl BPK 109 str. taikymo
B3-213 2001-10-25 Dėl BPK 358 str. taikymo
3K-7-760 2001-10-16 Dėl uždarosios akcinės bendrovės administracijos vadovo teisinio statuso
2K–780 2001-10-16 Turto sužalojimas tyčia visuotinai pavojingu būdu (BK 278 str. 2 d.)
A3-48 2001-10-15 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
3K-3-952 2001-10-10 Dėl naujojo ieškinio senaties termino eigos pradžios po šio termino nutraukimo nustatymo momento
2K–682 2001-10-09 Sukčiavimas (BK 274 str.)
3K-7-653 2001-10-04 Dėl ieškininės senaties termino taikymo; dėl Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 4 dalies aiškinimo ir taikymo; dėl akcininko teisės ginčyti bendrovės sudarytą sandorį
2K–608 2001-10-02 Nepateikimas laiku valstybinei mokesčių inspekcijai ataskaitų ir deklaracijų po to, kai mokesčių inspekcija raštu priminė apie pareigą pateikti šiuos dokumentus (BK 325 str. 1 d.)
A3-47 2001-10-02 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodekso normų taikymo
3K-3-875 2001-10-01 Dėl ūkio subjektų, tiekiančių natūralų mineralinį vandenį į rinką, pareigos nurodyti vandens šaltinio vietovės ir šaltinio, iš kurio išgaunamas tas vanduo, pavadinimą
3K-3-885 2001-10-01 Dėl pajamų, kurias asmuo turėjo gauti iš be teisinio pagrindo įgytų pinigų , apskaičiavimo
B3-215 2001-09-27 Dėl BPK 65, 66 str. bei Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 65 str. 1 d. 6 p. ir 67 str. 3 d. taikymo
B3-200 2001-09-25 Dėl BK 7 str. 2 d. taikymo
B3-202 2001-09-20 Dėl BK 2121 str. taikymo
2K–647 2001-09-18 Tyčinis nužudymas (BK 104 str.)
3k-3-813 2001-09-14 Dėl bedarbio pašalpos grąžinimo
B3-203 2001-09-13 Dėl BK 232-1 str. 7 d. taikymo
2K–630 2001-09-11 Esminiai baudžiamojo proceso pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
B3-212 2001-09-10 Dėl BPK 300 str. taikymo
B3-208 2001-09-06 Dėl BPK 105 str. 2 ir 3 d. taikymo
3k-3-745 2001-09-05 Dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiU
B3-210 2001-09-05 Dėl BPK 137 str. taikymo
3K-3-740 2001-06-25 Dėl Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 6 punkto aiškinimo ir taikymo
3K-3-607 2001-06-20 Dėl Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-7-430 2001-06-19 Dėl bažnytinės santuokos, sudarytos iki Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo, teisinių pasekmių
2K–584 2001-06-19 Itin pavojingas recidyvistas (BK 26 str.)
2K–590 2001-06-19 Transporto priemonės vairavimas asmens, iš kurio už vairavimą esant neblaiviam atimta teisė vairuoti transporto priemones (BK 2461 str. 2 d.)
3K-3-725 2001-06-18 Dėl Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 1 dalies, 146 straipsnio 2 dalies 6 punkto aiškinimo ir taikymo; dėl juridinio asmens perregistravimo teisinių pasekmių
3K-7-603 2001-06-12 Dėl skolininko įtakos sprendžiant, kam gali būti perleista įkeitimo teisė
2K–561 2001-06-12 Naminės degtinės gaminimas dideliais kiekiais (BK 310 str. 6 d.)
3K-7-397 2001-06-07 Dėl Draudimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-694 2001-06-06 Dėl sąlygų, kurioms esant darbuotoją galima patraukti drausminėn atsakomybėn
2K–531 2001-06-05 Operacijų su pinigais ar vertybiniais popieriais norminių aktų pažeidimas (BK 329 str.)
3K-3-600 2001-06-04 Dėl Darbo sutarties įstatymo 37 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-606 2001-05-28 Dėl Darbo sutarties įstatymo 24-1 straipsnio aiškinimo ir taikymo
2K–486 2001-05-22 Būtinoji gintis ir jos ribų peržengimas (BK 14 ir 141 str.)
3K-3-614 2001-05-21 Dėl tam tikrų darbuotojų privalomo sveikatos patikrinimo fakto ir tinkamumo dirbti patvirtinimo
3K-3-529 2001-05-14 Dėl šmeižto
3K-7-327 2001-05-10 Dėl Darbo sutarties įstatymo 34 straipsnio 7 dalies taikymo darbuotojo atleidimo pagal šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktą atveju
3K-3-549 2001-05-09 Dėl eksperto išvados, kaip įrodymo civiliniame procese
2K–451 2001-05-08 Pasipriešinimas valdžios atstovui, einančiam įstatymo jam pavestas pareigas, pavartojant smurtą (BK 201 str.)
3K-3-488 2001-04-30 Dėl ieškinio senaties taikymo reikalavimui padalyti turtą, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
3K-3-483 2001-04-25 Dėl prievolių pasibaigimo ir dėl šalių valios pakeisti vieną prievolę kita
3K-3-448 2001-04-23 Dėl pagrindinio daikto priklausinio
3K-3-457 2001-04-23 Dėl Darbo sutarties įstatymo 32 straipsnio taikymo; dėl darbuotojo nesąžiningo naudojimosi savo teise
3K-3-429 2001-04-11 Dėl turto atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, kai nėra sutuoktinio išreikštos valios tam, kad kitas sutuoktinis panaudodamas asmenines lėšas įgytų asmeninės nuosavybės teise turtą, kurį įgyti turi teisę abu sutuoktiniai
3K-3-443 2001-04-11 Dėl bendrosios sutuoktinių jungtinės nuosavybės padalijimo taikos sutartimi
3K-3-445 2001-04-11 Dėl individualios įmonės, kaip teisinių santykių subjekto, bei įmonininko teisės valdyti, naudoti ir disponuoti jam priklausančiu turtu
3K-3-360 2001-04-04 Dėl priešieškinio
3K-3-393 2001-03-28 Dėl pastatų teisinės registracijos dokumentų pirminio turinio įrodinėjimo
3K-3-155 2001-03-27 Dėl Žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-384 2001-03-26 Dėl civilinių teisių ir pareigų, įgytų ankstesnės normos pagrindu; dėl ieškininės senaties termino pasibaigimo reikšmės
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.2355 sekundės -