Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 14 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 14 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5383: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 14

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-156 2000-12-22 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Telšių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 29 str. 7 d. ir 32 str. 6 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A3-41 2000-12-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 straipsnio 3 dalies 3 punktu, dėl kai kurių civilinės teisės ir Civilinio proceso kodekso normų taikymo konsultuoja
A2-14 2000-12-21 Dėl Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas
A2-14 2000-12-21 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas, apibendrinimo apžvalga
B2-14 2000-12-21 Dėl teismų praktikos veikas pripažįstant mažareikšmėmis (BK 8 str. 2 d.)
B2-14 2000-12-21 Teismų praktikos veikas pripažįstant mažareikšmėmis apžvalga
A3-40 2000-12-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja
B3-179 2000-11-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 401 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–662 2000-11-28 Tarnybinis suklastojimas (BK 289 str.)
B3-178 2000-11-27 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 275 straipsnio ir 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-176 2000-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 60, 255, 229 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-177 2000-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo teisėją dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, perdavimo 7 ir 10 straipsnių bei BK 6 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–7–1136 2000-11-23 Dėl profesinės sąjungos nutarimo atsisakyti duoti sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo
2K–697 2000-11-21 Nukentėjusiojo parodymų, duotų darant parengtinį tyrimą, perskaitymas teisme ( BPK 317 str. 2 d.)
2K–700 2000-11-21 Teisiamojo paskutinis žodis (BPK 328 str.)
2K–702 2000-11-21 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (BPK 4181 str. 3 p.)
B3-175 2000-11-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 275 ir 314 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-174 2000-11-17 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 82 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-173 2000-11-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BK 3101 str. bei BPK 26, 34, 40, 357, 360 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–639 2000-11-14 Nusikaltimo priemonės konfiskavimas (BK 35 str. 8 d.)
B3-172 2000-11-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. l. e. p. Prienų rajono apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 43 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-171 2000-11-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo teisėją dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto 5 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-170 2000-11-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl BPK 93 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-169 2000-11-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 7 str. 2 d., 41 str. 1 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriai konsultuoja
3K–7–989 2000-10-31 Dėl rūšinio teismingumo
2K–633 2000-10-31 Neteisėtas šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymas (BK 234 str.)
2K–653 2000-10-31 Netinkamas BK 47-1 str. pritaikymas
A3-39 2000-10-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja
B3-168 2000-10-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BK 542 str. 4 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–475 2000-10-24 Vagystė, padaryta įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 271 str. 3 d.)
2K–479 2000-10-24 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 431 str. 3 d.)
2K–641 2000-10-24 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 378 str. 6 d. ir 388 str. 3 d. reikalavimų)
3K–3–1047 2000-10-23 Dėl tos pačios sutarties egzempliorių teisinės galios
3K–3–1025 2000-10-18 Dėl galimybės pasibaigus įstatymo galiojimui realizuoti teisę, įgytą įstatymo galiojimo metu
2K–536 2000-10-17 Nužudymas (BK 104 str.), kūno sužalojimas (BK 116 str. 1 d.), turto sužalojimas tyčia (BK 278 str. 2 d.)
2K–563 2000-10-17 Plėšimo, padaryto panaudojant dujinį ginklą, organizavimas (BK 18 str. 4 d. ir 272 str. 2 d.); turto prievartavimas (BK 273 str.)
3K-3-909 2000-10-16 Dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarties
3K–3–987 2000-10-11 Dėl asmens, nesančio sandorio dalyviu, teisės ginčyti sandorį
2K–529 2000-10-10 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–531 2000-10-10 Vagystė, padaryta pakartotinai (BK 271 str. 2 d.)
2K–567 2000-10-10 Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (BK 43 str.)
2K–599 2000-10-10 Liudytojo parodymų perskaitymas ir liudytojų apklausa, kai jų tapatybę nustatantys duomenys yra įslaptinti (BPK 316, 3171 str.)
3K–3–976 2000-10-09 Dėl UAB akcijų savininkų teisės parduoti ar kitaip perleisti akcijas kito asmens nuosavybėn
B3-167 2000-10-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-166 2000-10-04 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A3-38 2000-10-04 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja
2K–484 2000-10-03 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–502 2000-10-03 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 str.)
2K–553 2000-10-03 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 430 str.)
B3-165 2000-10-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lazdijų rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 207 str. 2 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–1002 2000-09-27 Dėl bankroto bylos iškėlimo
2K–514 2000-09-26 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 4181 str. 3 p.)
3K–3–856 2000-09-20 Dėl ieškininės senaties termino paskirties
3K–3–861 2000-09-20 Dėl nekilnojamojo turto registravimo
B3-164 2000-09-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 42 str. 4 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–824 2000-09-13 Dėl atskirųjų skundų padavimo termino
3K–3–829 2000-09-13 Dėl rankpinigių
B3-162 2000-09-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 271 str. 2 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–427 2000-09-12 Kaltininkui patikėto ar esančio jo žinioje svetimo turto iššvaistymas stambiu mastu (BK 275 str. 3 d.)
2K–444 2000-09-12 Į paskesniu teismo nuosprendžiu paskirtos subendrintos bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal pirmąjį nuosprendį (BK 42 str. 4 d.)
B3-163 2000-09-12 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BK 310 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-161 2000-09-11 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 471 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-160 2000-09-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl ATPK 50 str., BK 271, 274, 275, 290 str., BPK 106 str. 4 d., 1091 str. 2 d., 277 str., 292 str. 1 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-159 2000-09-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 32 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–348 2000-09-06 Turto prievartavimas, esant stambaus masto turtiniam reikalavimui ir padarytas organizuotos grupės (BK 273 str. 3 d)
B3-157 2000-09-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Visagino miesto apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 51 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-158 2000-09-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BPK 187 str. ir Lietuvos valstybinio archyvų fondo nuostatų 31 punkto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–421 2000-09-05 Tyčinis nužudymas dėl savanaudiškų paskatų (BK 105 str. 8 p.)
B3-155 2000-09-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BK 54 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–733 2000-08-23 Dėl Darbo sutarties įstatymo 42 str. 1 d. nustatyto ieškininės senaties termino
2K–370 2000-06-13 Būtinosios ginties ribų peržengimas (BK 141 str.)
3K–3–271 2000-06-09 Dėl ieškovo pareigos suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą
3K–7–572 2000-06-08 Dėl kolektyvinės sutarties galiojimo termino
3K–3–643 2000-06-05 Dėl delspinigių
3K–7–541 2000-05-31 Dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareikštų ieškinių ir teismo sprendimo pripažinti įmonę bankrutavusia priėmimo galimybės
3K–7–467 2000-05-23 Dėl krovinio vežėjo atsakomybės
3K–3–552 2000-05-15 Dėl teisės kreiptis į teismą
3K–3–526 2000-05-10 Dėl sąlygų, kurioms esant nenukreiptinas išieškojimas į paskutinį šeimos būstą
3K–3–509 2000-05-08 Dėl bendrosios jungtinės nuosavybės įkeitimo
3K–3–380 2000-05-01 Dėl Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinto civilinių bylų teismingumo
3K–3–550 2000-05-01 Dėl teismo teisės peržiūrėti komercinio banko administratoriui ir likvidatoriui paskirto atlyginimo dydį
3K–3–450 2000-04-26 Dėl termino priimti palikimą pratęsimo
3K–3–471 2000-04-19 Dėl sąlygų, kurioms esant priteisiami alimentai nepilnamečiams vaikams išlaikyti
3K–7–316 2000-04-11 Dėl bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio atidalijimo iš bendro turto
3K–3–406 2000-04-03 Dėl sutarties turinio aiškinimo
3K–7–223 2000-03-30 Dėl pripažinimo netekus teisės į gyvenamąją patalpą
3K–3–383 2000-03-29 Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarkos
3K–3–374 2000-03-27 Dėl natūra priteisto turto vertės nurodymo (CPK 226 str.)
3K–3–317 2000-03-15 Dėl atvejų, kai priėmęs sprendimą teisėjas negali nagrinėti prašymo atnaujinti procesą
3K–3–318 2000-03-15 Dėl vindikacinio ieškinio
3K–3–175 2000-03-14 Dėl sąvokos "prekių kilmės vieta" aiškinimo
3K–3–280 2000-03-08 Dėl ieškininės senaties termino ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo
3K–3–231 2000-02-28 Dėl CK 7, 7-1 straipsnių taikymo ir lygiateisiškumo principo
3K–3–98 2000-02-23 Dėl Darbo sutarties įstatymo 29 str. 1 d. 3 p. taikymo
3K–3–203 2000-02-21 Dėl teismo sprendimo privalomumo ir prejudicinės reikšmės
3K–7–23 2000-02-02 Dėl rankpinigių ir avanso
3K–7–16 2000-01-11 Dėl įvaikinimo juridinio fakto nustatymo ir teisės paveldėti
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-156 2000-12-22 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Telšių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 29 str. 7 d. ir 32 str. 6 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A3-41 2000-12-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 straipsnio 3 dalies 3 punktu, dėl kai kurių civilinės teisės ir Civilinio proceso kodekso normų taikymo konsultuoja
A2-14 2000-12-21 Dėl Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas
A2-14 2000-12-21 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas, apibendrinimo apžvalga
B2-14 2000-12-21 Dėl teismų praktikos veikas pripažįstant mažareikšmėmis (BK 8 str. 2 d.)
B2-14 2000-12-21 Teismų praktikos veikas pripažįstant mažareikšmėmis apžvalga
A3-40 2000-12-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja
B3-179 2000-11-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 401 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–662 2000-11-28 Tarnybinis suklastojimas (BK 289 str.)
B3-178 2000-11-27 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 275 straipsnio ir 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-176 2000-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 60, 255, 229 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-177 2000-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo teisėją dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, perdavimo 7 ir 10 straipsnių bei BK 6 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–7–1136 2000-11-23 Dėl profesinės sąjungos nutarimo atsisakyti duoti sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo
2K–697 2000-11-21 Nukentėjusiojo parodymų, duotų darant parengtinį tyrimą, perskaitymas teisme ( BPK 317 str. 2 d.)
2K–700 2000-11-21 Teisiamojo paskutinis žodis (BPK 328 str.)
2K–702 2000-11-21 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (BPK 4181 str. 3 p.)
B3-175 2000-11-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 275 ir 314 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-174 2000-11-17 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 82 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-173 2000-11-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BK 3101 str. bei BPK 26, 34, 40, 357, 360 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–639 2000-11-14 Nusikaltimo priemonės konfiskavimas (BK 35 str. 8 d.)
B3-172 2000-11-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. l. e. p. Prienų rajono apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 43 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-171 2000-11-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo teisėją dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto 5 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-170 2000-11-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl BPK 93 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-169 2000-11-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 7 str. 2 d., 41 str. 1 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriai konsultuoja
3K–7–989 2000-10-31 Dėl rūšinio teismingumo
2K–633 2000-10-31 Neteisėtas šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymas (BK 234 str.)
2K–653 2000-10-31 Netinkamas BK 47-1 str. pritaikymas
A3-39 2000-10-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja
B3-168 2000-10-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BK 542 str. 4 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–475 2000-10-24 Vagystė, padaryta įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 271 str. 3 d.)
2K–479 2000-10-24 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 431 str. 3 d.)
2K–641 2000-10-24 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 378 str. 6 d. ir 388 str. 3 d. reikalavimų)
3K–3–1047 2000-10-23 Dėl tos pačios sutarties egzempliorių teisinės galios
3K–3–1025 2000-10-18 Dėl galimybės pasibaigus įstatymo galiojimui realizuoti teisę, įgytą įstatymo galiojimo metu
2K–536 2000-10-17 Nužudymas (BK 104 str.), kūno sužalojimas (BK 116 str. 1 d.), turto sužalojimas tyčia (BK 278 str. 2 d.)
2K–563 2000-10-17 Plėšimo, padaryto panaudojant dujinį ginklą, organizavimas (BK 18 str. 4 d. ir 272 str. 2 d.); turto prievartavimas (BK 273 str.)
3K-3-909 2000-10-16 Dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarties
3K–3–987 2000-10-11 Dėl asmens, nesančio sandorio dalyviu, teisės ginčyti sandorį
2K–529 2000-10-10 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–531 2000-10-10 Vagystė, padaryta pakartotinai (BK 271 str. 2 d.)
2K–567 2000-10-10 Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (BK 43 str.)
2K–599 2000-10-10 Liudytojo parodymų perskaitymas ir liudytojų apklausa, kai jų tapatybę nustatantys duomenys yra įslaptinti (BPK 316, 3171 str.)
3K–3–976 2000-10-09 Dėl UAB akcijų savininkų teisės parduoti ar kitaip perleisti akcijas kito asmens nuosavybėn
B3-167 2000-10-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-166 2000-10-04 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A3-38 2000-10-04 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja
2K–484 2000-10-03 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–502 2000-10-03 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 str.)
2K–553 2000-10-03 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 430 str.)
B3-165 2000-10-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lazdijų rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 207 str. 2 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–1002 2000-09-27 Dėl bankroto bylos iškėlimo
2K–514 2000-09-26 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 4181 str. 3 p.)
3K–3–856 2000-09-20 Dėl ieškininės senaties termino paskirties
3K–3–861 2000-09-20 Dėl nekilnojamojo turto registravimo
B3-164 2000-09-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 42 str. 4 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–824 2000-09-13 Dėl atskirųjų skundų padavimo termino
3K–3–829 2000-09-13 Dėl rankpinigių
B3-162 2000-09-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 271 str. 2 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–427 2000-09-12 Kaltininkui patikėto ar esančio jo žinioje svetimo turto iššvaistymas stambiu mastu (BK 275 str. 3 d.)
2K–444 2000-09-12 Į paskesniu teismo nuosprendžiu paskirtos subendrintos bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal pirmąjį nuosprendį (BK 42 str. 4 d.)
B3-163 2000-09-12 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BK 310 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-161 2000-09-11 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 471 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-160 2000-09-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl ATPK 50 str., BK 271, 274, 275, 290 str., BPK 106 str. 4 d., 1091 str. 2 d., 277 str., 292 str. 1 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-159 2000-09-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 32 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–348 2000-09-06 Turto prievartavimas, esant stambaus masto turtiniam reikalavimui ir padarytas organizuotos grupės (BK 273 str. 3 d)
B3-157 2000-09-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Visagino miesto apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 51 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-158 2000-09-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BPK 187 str. ir Lietuvos valstybinio archyvų fondo nuostatų 31 punkto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–421 2000-09-05 Tyčinis nužudymas dėl savanaudiškų paskatų (BK 105 str. 8 p.)
B3-155 2000-09-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BK 54 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–733 2000-08-23 Dėl Darbo sutarties įstatymo 42 str. 1 d. nustatyto ieškininės senaties termino
2K–370 2000-06-13 Būtinosios ginties ribų peržengimas (BK 141 str.)
3K–3–271 2000-06-09 Dėl ieškovo pareigos suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą
3K–7–572 2000-06-08 Dėl kolektyvinės sutarties galiojimo termino
3K–3–643 2000-06-05 Dėl delspinigių
3K–7–541 2000-05-31 Dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareikštų ieškinių ir teismo sprendimo pripažinti įmonę bankrutavusia priėmimo galimybės
3K–7–467 2000-05-23 Dėl krovinio vežėjo atsakomybės
3K–3–552 2000-05-15 Dėl teisės kreiptis į teismą
3K–3–526 2000-05-10 Dėl sąlygų, kurioms esant nenukreiptinas išieškojimas į paskutinį šeimos būstą
3K–3–509 2000-05-08 Dėl bendrosios jungtinės nuosavybės įkeitimo
3K–3–380 2000-05-01 Dėl Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinto civilinių bylų teismingumo
3K–3–550 2000-05-01 Dėl teismo teisės peržiūrėti komercinio banko administratoriui ir likvidatoriui paskirto atlyginimo dydį
3K–3–450 2000-04-26 Dėl termino priimti palikimą pratęsimo
3K–3–471 2000-04-19 Dėl sąlygų, kurioms esant priteisiami alimentai nepilnamečiams vaikams išlaikyti
3K–7–316 2000-04-11 Dėl bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio atidalijimo iš bendro turto
3K–3–406 2000-04-03 Dėl sutarties turinio aiškinimo
3K–7–223 2000-03-30 Dėl pripažinimo netekus teisės į gyvenamąją patalpą
3K–3–383 2000-03-29 Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarkos
3K–3–374 2000-03-27 Dėl natūra priteisto turto vertės nurodymo (CPK 226 str.)
3K–3–317 2000-03-15 Dėl atvejų, kai priėmęs sprendimą teisėjas negali nagrinėti prašymo atnaujinti procesą
3K–3–318 2000-03-15 Dėl vindikacinio ieškinio
3K–3–175 2000-03-14 Dėl sąvokos "prekių kilmės vieta" aiškinimo
3K–3–280 2000-03-08 Dėl ieškininės senaties termino ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo
3K–3–231 2000-02-28 Dėl CK 7, 7-1 straipsnių taikymo ir lygiateisiškumo principo
3K–3–98 2000-02-23 Dėl Darbo sutarties įstatymo 29 str. 1 d. 3 p. taikymo
3K–3–203 2000-02-21 Dėl teismo sprendimo privalomumo ir prejudicinės reikšmės
3K–7–23 2000-02-02 Dėl rankpinigių ir avanso
3K–7–16 2000-01-11 Dėl įvaikinimo juridinio fakto nustatymo ir teisės paveldėti
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.2135 sekundės -