Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 13 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 13 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5387: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 13

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A2-13 2000-06-16 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas dėl atlyginimo turtinės žalos, padarytos eismo įvykio metu
A2-13 2000-06-16 Teismų praktikos taikant įstatymus dėl atlyginimo turtinės žalos, padarytos eismo įvykio metu, apibendrinimo apžvalga
B2-12 2000-06-16 Dėl teismų praktikos atidedant paskirtųjų bausmių vykdymą
B2-12 2000-06-16 Teismų praktikos, taikant paskirtų bausmių vykdymo atidėjimą, apžvalga
B2-13 2000-06-16 Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reguliuojančias bylų nagrinėjimą apeliacine tvarka
B2-13 2000-06-16 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reguliuojančias bylų nagrinėjimą apeliacine tvarka, apibendrinimo apžvalga
B3-152 2000-06-14 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Širvintų ra­jo­no apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 2461 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-154 2000-06-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 39 ir 241 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-153 2000-06-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininką dėl ATPK 271 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-151 2000-06-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apy­gardos teismo pirmininką dėl BPK 92 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-150 2000-06-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio mies­to apylinkės teismo pirmininką dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-149 2000-06-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl kai kurių BK straipsnių ir ATPK 442 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-148 2000-06-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Zarasų rajono apylinkės teismo pirmininkę dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-146 2000-05-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apygar­dos ir Pakruojo rajono apylinkės teismų pirmininkus dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-147 2000-05-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų sky­rius konsultuoja
B3-145 2000-05-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apy­gardos ir Pakruojo rajono apylinkės teismų pirmininkus dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-144 2000-04-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-143 2000-04-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–217 2000-04-11 Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pakeitimo pagrindai (BPK 384 str.)
2K–198 2000-04-04 Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutarties turinys (BPK 380 ir 388 str.)
2K–204 2000-04-04 Kontrabanda, padaryta stambiu mastu (BK 312 str. 3 d.)
2K–187 2000-03-28 Nepilnametės išžaginimas (BK 118 str. 3 d. Įtariamojo teisė turėti gynėją ir gynėjo atsisakymas (BPK 55 str. 1 d. ir 57 str. 1 d.)
3K–7–146 2000-03-23 Dėl muziejinių vertybių grąžinimo
3K-3-355 2000-03-22 Dėl rankpinigių
3K-3-336 2000-03-22 Dėl draudiko ir draudėjo procesinės padėties
3K-3-358 2000-03-22 Dėl bendrovės valdybos narių įgaliojimų termino ir naujos valdybos rinkimų
B3-140 2000-03-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kelmės rajono apylinkės teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-141 2000-03-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 43 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–166 2000-03-14 Nukentėjusiojo gydymo išlaidos (CK 498 str. 2 d.)
3K-3-154 2000-03-10 Dėl autoriaus teisių gynimo bylose įrodinėjimo naštos paskirstymo
3K-7-233 2000-03-09 Dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojo
3K-3-253 2000-03-08 Dėl ieškininės senaties termino ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas dydžio
B3-142 2000-03-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK normų, numatančių nusikaltimus valstybės tarnybai, taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–152 2000-03-07 Neteisėta teismo sudėtis
B3-139 2000-03-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–101 2000-02-29 Turto pasisavinimas (BK 275 str.)
2K–145 2000-02-29 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
2K–137 2000-02-29 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 str. 1 d. 1 p. ir 284 str.)
B3-138 2000-02-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BPK 109-1 ir 372 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiau­siojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–109 2000-02-15 Piktybinis chuliganizmas (BK 225 str. 3 d.)
3K-3-226 2000-02-09 Dėl įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, sanavimo
3K-3-133 2000-02-07 Dėl ginčų, kilusių pagal Lietuvos advokatų tarybos sprendimus, nagrinėjimo teisme
B3-137 2000-02-02 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BK 531 str. 2 d. ir BPK 93 str. 2 p. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–85 2000-02-01 Teisminis tardymas apeliacinės instancijos teisme (BPK 374 str. 3 d., 377 str. 3 d. ir 378 str. 6 d.)
3K-7-20 2000-01-27 Dėl nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimo
3K-3-25 2000-01-25 Dėl plačiai žinomo prekių ženklo ir absoliučių prekių ženklui keliamų reikalavimų
2K–69 2000-01-25 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p., neišnagrinėtas byloje paduotas apeliacinis skundas)
2K–71 2000-01-25 Plėšimas (BK 272 str.)
2K–76 2000-01-25 Vagystė (BK 146 str. - įstatymo, galiojusio iki 1995 m. sausio 1 d., redakcija)
2K–9 2000-01-11 Baudžiamosios bylos nutraukimas kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (BPK 91 str.)
2K–24 2000-01-11 Vagystė (BK 271 str.)
2K–26 2000-01-11 Chuliganizmas (BK 225 str.)
2K–32 2000-01-11 Kasacinio skundo palikimas nenagrinėtu (BPK 427 str. 5 d.)
2K–37 2000-01-11 Aplinkybės, dėl kurių teisėjas negali nagrinėti baudžiamosios bylos (BPK 29 str. 2 p.)
3K-3-22 2000-01-05 Dėl bankroto bylos iškėlimo, skolų mokėjimo ir finansinių įsipareigojimų terminų
3K-3-36 2000-01-05 Dėl teisės kreiptis su apeliaciniu (atskiruoju) skundu
2K–945 1999-12-21 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p., pažeisti BPK 374, 388 str. 3 d. reikalavimai)
3K-3-954 1999-12-15 Dėl proceso atnaujinimo
2K–926 1999-12-14 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
3K-3-888 1999-12-08 Dėl santuokos pripažinimo negaliojančia (SŠK 42 str.)
2K–643 1999-12-07 Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 49 str.)
2K–727 1999-12-07 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p., nesilaikyta BPK 374, 378, 381 ir 382 straipsnių reikalavimų)
2K–726 1999-11-30 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p. baudžiamosios bylos grąžinimas tyrimui papildyti nepagrįstai konstatavus pagrindus, numatytus BPK 381 str. )
3K-3-854 1999-11-24 Dėl turto užpardavimo sutarties (pagal Civilinių įstatymo sąvado X tomo 1 dalį)
3K-3-861 1999-11-24 Dėl sąlygų, kurioms esant priimamas nagrinėti reikalavimas dėl garbės ir orumo gynimo
2K–823 1999-11-23 Bauda (BK 32 str.)
3K-3-791 1999-11-17 Dėl sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo
2K–759 1999-11-16 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p. neišnagrinėtas byloje paduotas apeliacinis skundas)
3K-3-767 1999-11-10 Dėl pagrindinio daikto ir jo priklausinio įkeitimo
3K-3-584 1999-11-04 Dėl advokatų profesinės etikos taisyklių
2K–522 1999-11-02 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 47-1 str.)
2K–713 1999-11-02 Neteisėtas užsieniečių gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną arba neteisėtai valstybės sieną perėjusių užsieniečių slėpimas ar gabenimas (BK 82-1 str.).
3K-3-506 1999-09-27 Dėl privatizuotų butų balkonų
2K–756 1999-01-09 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 ir 389 str.)
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A2-13 2000-06-16 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas dėl atlyginimo turtinės žalos, padarytos eismo įvykio metu
A2-13 2000-06-16 Teismų praktikos taikant įstatymus dėl atlyginimo turtinės žalos, padarytos eismo įvykio metu, apibendrinimo apžvalga
B2-12 2000-06-16 Dėl teismų praktikos atidedant paskirtųjų bausmių vykdymą
B2-12 2000-06-16 Teismų praktikos, taikant paskirtų bausmių vykdymo atidėjimą, apžvalga
B2-13 2000-06-16 Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reguliuojančias bylų nagrinėjimą apeliacine tvarka
B2-13 2000-06-16 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reguliuojančias bylų nagrinėjimą apeliacine tvarka, apibendrinimo apžvalga
B3-152 2000-06-14 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Širvintų ra­jo­no apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 2461 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-154 2000-06-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 39 ir 241 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-153 2000-06-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininką dėl ATPK 271 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-151 2000-06-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apy­gardos teismo pirmininką dėl BPK 92 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-150 2000-06-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio mies­to apylinkės teismo pirmininką dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-149 2000-06-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl kai kurių BK straipsnių ir ATPK 442 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-148 2000-06-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Zarasų rajono apylinkės teismo pirmininkę dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-146 2000-05-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apygar­dos ir Pakruojo rajono apylinkės teismų pirmininkus dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-147 2000-05-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų sky­rius konsultuoja
B3-145 2000-05-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apy­gardos ir Pakruojo rajono apylinkės teismų pirmininkus dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-144 2000-04-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-143 2000-04-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–217 2000-04-11 Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pakeitimo pagrindai (BPK 384 str.)
2K–198 2000-04-04 Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutarties turinys (BPK 380 ir 388 str.)
2K–204 2000-04-04 Kontrabanda, padaryta stambiu mastu (BK 312 str. 3 d.)
2K–187 2000-03-28 Nepilnametės išžaginimas (BK 118 str. 3 d. Įtariamojo teisė turėti gynėją ir gynėjo atsisakymas (BPK 55 str. 1 d. ir 57 str. 1 d.)
3K–7–146 2000-03-23 Dėl muziejinių vertybių grąžinimo
3K-3-355 2000-03-22 Dėl rankpinigių
3K-3-336 2000-03-22 Dėl draudiko ir draudėjo procesinės padėties
3K-3-358 2000-03-22 Dėl bendrovės valdybos narių įgaliojimų termino ir naujos valdybos rinkimų
B3-140 2000-03-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kelmės rajono apylinkės teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-141 2000-03-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 43 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–166 2000-03-14 Nukentėjusiojo gydymo išlaidos (CK 498 str. 2 d.)
3K-3-154 2000-03-10 Dėl autoriaus teisių gynimo bylose įrodinėjimo naštos paskirstymo
3K-7-233 2000-03-09 Dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojo
3K-3-253 2000-03-08 Dėl ieškininės senaties termino ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas dydžio
B3-142 2000-03-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK normų, numatančių nusikaltimus valstybės tarnybai, taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–152 2000-03-07 Neteisėta teismo sudėtis
B3-139 2000-03-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–101 2000-02-29 Turto pasisavinimas (BK 275 str.)
2K–145 2000-02-29 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
2K–137 2000-02-29 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 str. 1 d. 1 p. ir 284 str.)
B3-138 2000-02-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BPK 109-1 ir 372 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiau­siojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–109 2000-02-15 Piktybinis chuliganizmas (BK 225 str. 3 d.)
3K-3-226 2000-02-09 Dėl įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, sanavimo
3K-3-133 2000-02-07 Dėl ginčų, kilusių pagal Lietuvos advokatų tarybos sprendimus, nagrinėjimo teisme
B3-137 2000-02-02 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BK 531 str. 2 d. ir BPK 93 str. 2 p. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–85 2000-02-01 Teisminis tardymas apeliacinės instancijos teisme (BPK 374 str. 3 d., 377 str. 3 d. ir 378 str. 6 d.)
3K-7-20 2000-01-27 Dėl nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimo
3K-3-25 2000-01-25 Dėl plačiai žinomo prekių ženklo ir absoliučių prekių ženklui keliamų reikalavimų
2K–69 2000-01-25 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p., neišnagrinėtas byloje paduotas apeliacinis skundas)
2K–71 2000-01-25 Plėšimas (BK 272 str.)
2K–76 2000-01-25 Vagystė (BK 146 str. - įstatymo, galiojusio iki 1995 m. sausio 1 d., redakcija)
2K–9 2000-01-11 Baudžiamosios bylos nutraukimas kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (BPK 91 str.)
2K–24 2000-01-11 Vagystė (BK 271 str.)
2K–26 2000-01-11 Chuliganizmas (BK 225 str.)
2K–32 2000-01-11 Kasacinio skundo palikimas nenagrinėtu (BPK 427 str. 5 d.)
2K–37 2000-01-11 Aplinkybės, dėl kurių teisėjas negali nagrinėti baudžiamosios bylos (BPK 29 str. 2 p.)
3K-3-22 2000-01-05 Dėl bankroto bylos iškėlimo, skolų mokėjimo ir finansinių įsipareigojimų terminų
3K-3-36 2000-01-05 Dėl teisės kreiptis su apeliaciniu (atskiruoju) skundu
2K–945 1999-12-21 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p., pažeisti BPK 374, 388 str. 3 d. reikalavimai)
3K-3-954 1999-12-15 Dėl proceso atnaujinimo
2K–926 1999-12-14 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
3K-3-888 1999-12-08 Dėl santuokos pripažinimo negaliojančia (SŠK 42 str.)
2K–643 1999-12-07 Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 49 str.)
2K–727 1999-12-07 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p., nesilaikyta BPK 374, 378, 381 ir 382 straipsnių reikalavimų)
2K–726 1999-11-30 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p. baudžiamosios bylos grąžinimas tyrimui papildyti nepagrįstai konstatavus pagrindus, numatytus BPK 381 str. )
3K-3-854 1999-11-24 Dėl turto užpardavimo sutarties (pagal Civilinių įstatymo sąvado X tomo 1 dalį)
3K-3-861 1999-11-24 Dėl sąlygų, kurioms esant priimamas nagrinėti reikalavimas dėl garbės ir orumo gynimo
2K–823 1999-11-23 Bauda (BK 32 str.)
3K-3-791 1999-11-17 Dėl sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo
2K–759 1999-11-16 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p. neišnagrinėtas byloje paduotas apeliacinis skundas)
3K-3-767 1999-11-10 Dėl pagrindinio daikto ir jo priklausinio įkeitimo
3K-3-584 1999-11-04 Dėl advokatų profesinės etikos taisyklių
2K–522 1999-11-02 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 47-1 str.)
2K–713 1999-11-02 Neteisėtas užsieniečių gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną arba neteisėtai valstybės sieną perėjusių užsieniečių slėpimas ar gabenimas (BK 82-1 str.).
3K-3-506 1999-09-27 Dėl privatizuotų butų balkonų
2K–756 1999-01-09 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 ir 389 str.)
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.2272 sekundės -