Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 12 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 12 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5390: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 12

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-133 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygar­dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-134 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininką dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­­­­­­­­­­­­­­­­­džiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-135 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 350 str. ir 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-136 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygar­dos teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A2-12 1999-12-31 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant įvaikinimo bylas
A2-12 1999-12-31 Įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant įvaikinimo bylas apibendrinimo apžvalga
B2-11 1999-12-23 Dėl teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis
B2-11 1999-12-23 Teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis apibendrinimo apžvalga
B3-132 1999-12-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 283 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–783 1999-11-16 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 382 str. 1 d.)
2K–280 1999-11-12 Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 49 str.)
3K–3–768 1999-11-10 Dėl Darbo sutarties įstatymo 41 straipsnio 2 dalies taikymo
2K–754 1999-11-09 Pasipriešinimas policininkui (BK 2011 str. 2 d.)
3K–3–722 1999-10-27 Dėl paskolos sutarties
B3-131 1999-10-27 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lietuvos apeliaci­nio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 380 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–508 1999-10-26 Paskelbimas kaltinamajam apie parengtinio tardymo pabaigimą ir pateikimas jam visos bylos susipažinti (BPK 226 str.), esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 4 p.)
2K–684 1999-10-26 Būtinoji gintis (BK 14 str.), tyčinis nužudymas (BK 104 str.)
2K–702 1999-10-26 Vagystė (BK 271 str. 3 d.)
3K–3–673 1999-10-25 Dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus sudaromo kreditorių sąrašo
3K–3–695 1999-10-25 Dėl nelaimingo atsitikimo darbe fakto ir priežasties nustatymo
3K–3–694 1999-10-25 Dėl draudimo remtis liudytojų parodymais
3K–7–458 1999-10-21 Dėl Santuokos ir šeimos kodekso 21 straipsnio 4 dalies taikymo perleidžiant uždarosios akcinės bendrovės akcijas
3K–3–670 1999-10-20 Dėl įgaliojimu suteiktų įgalinimų apribojimo
2K–605 1999-10-19 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 418-1 str. 3 p.)
2K–604 1999-10-19 Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrieji nuostatai (BK 374 str. 5 d.)
B3-130 1999-10-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 45 ir 47-1 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-129 1999-10-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kaišiadorių rajo­­no apylinkės teismo pirmininką dėl įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–601 1999-10-13 Dėl Darbo įstatymų kodekso 145 straipsnio 7 punkto taikymo
2K-593 1999-10-12 Bauda (BK 32 str.)
2K–595 1999-10-12 Laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimas (BK 25 str.), taikant bausmių sudėjimo ir jų pakeitimo taisykles (BK 44 str.)
2K–596 1999-10-12 Nuosprendžių priėmimas apeliacinės instancijos teisme (BPK 380 str. 4 d.)
2K–565 1999-10-12 Nužudymas dėl neatsargumo (BK 109 str. 2 d.)
2K–575 1999-10-05 Tarnybos pareigų neatlikimas (BK 288 str.)
2K–518 1999-10-05 Naminės degtinės, brogos gaminimas (BK 310 str.)
2K–439 1999-10-05 Sukčiavimas (BK 274 str. 3 d.)
2K–568 1999-10-05 Kontrabanda (BK 312 str.)
2K-580 1999-10-05 Turto prievartavimas (BK 273 str. 2 d.)
B3-128 1999-10-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėją dėl BK 290 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teis­­mo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-127 1999-10-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lietuvos apelia­cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 104, 347, 369 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–420 1999-09-30 Užsienio valstybės išduoto asmens baudžiamosios atsakomybės ribos (BPK 221 str.)
3K–7–470 1999-09-29 Dėl teisės kreiptis su ieškiniu dėl grąžinimo į darbą
2K–491 1999-09-28 Tyčinis nužudymas (BK 104 str.)
2K–481 1999-09-28 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 47-1 str.)
2K–521 1999-09-28 Nuosprendžio panaikinimo bei naujo nuosprendžio priėmimo pagrindai (BPK 389 str.), piktnaudžiavimas tarnyba (BK 285 str.)
2K–476 1999-09-28 Pasikėsinimas nužudyti (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 8 ir 12 punktai)
2K–511 1999-09-28 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str. 1 d. 6 p.), atidavimas teismui (BPK 245 ir 251 straipsniai)
2K–509 1999-09-28 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str.)
2K–541 1999-09-28 Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasaciniai pagrindai (BPK 418-1 str.)
2K–479 1999-09-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylas apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
2K–506 1999-09-28 Baudžiamosios bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 ir 284 straipsniai)
B3-126 1999-09-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 125 straipsnio, BK 42, 125 ir 310 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–398 1999-09-27 Dėl notarų civilinės atsakomybės ypatumų
3K–3–482 1999-09-27 Dėl kreipimosi su pareiškimu dėl tėvystės nustatymo termino
3K–3–460 1999-09-22 Dėl nedarbingo sutuoktinio teisės į privalomąją palikimo dalį
2K–434 1999-09-21 Civilinio ieškinio išsprendimas priimant išteisinamąjį nuosprendį (BPK 341 str.)
B3-123 1999-09-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 84 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-124 1999-09-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 471 str. ir BPK 446 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-125 1999-09-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BPK 64-3 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–442 1999-09-15 Dėl subjektų, turinčių teisę ginčyti sandorius CK 54 straipsnio pagrindu
3K–3–439 1999-09-15 Dėl teisės reikšti ieškinius CK 332 straipsnio pagrindu
2K–450 1999-09-14 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 9 p.)
2K–453 1999-09-14 Aprašomoji nuosprendžio dalis (BPK 346 str.), bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–456 1999-09-14 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 380 ir 381 str.)
3K–7–268 1999-09-14 Dėl savivaldos institucijų kompetencijos ir valstybinės kalbos
3K–3–417 1999-09-13 Dėl darbuotojo teisės atšaukti pareiškimą dėl atleidimo iš darbo
3K–3–428 1999-09-08 Dėl ieškininės senaties termino atstatymo
3K–3–395 1999-09-06 Dėl santuokos metu įgyto turto nuosavybės teisės
2K–321 1999-06-29 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–430 1999-06-29 Chuliganizmas (BK 255 str.), kapo išniekinimas (BK 243 str.)
2K-442 1999-06-29 Pagrindai nuosprendžiui panaikinti (BPK 380 str. 4 d.) ar pakeisti (BPK 384 str. 1 p.) apeliacinės instancijos teisme
2K–432 1999-06-29 Tyčinis nužudymas dėl savanaudiškų paskatų (BK 105 str. 8 p.)
2K–429 1999-06-29 Daiktinių įrodymų klausimo išsprendimas (BPK 93 str.)
2K–433 1999-06-29 Būtinoji gintis (BK 14 str.)
2K–422 1999-06-29 Bendrininkavimas (BK 18 str.)
3K–3–337 1999-06-28 Dėl prekių ženklo funkcijų ir santykio su reklama
3K–3–344 1999-06-23 Dėl nuostolių atlyginimo
3K–3–352 1999-06-23 Dėl pirmumo teisės būti paliktiems dirbti mažinant darbuotojų skaičių
2K–352 1999-06-22 Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasaciniai pagrindai (BPK 4181 str.)
2K–409 1999-06-22 Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
2K–373 1999-06-15 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str. 1 d. 5 p.)
2K–372 1999-06-15 Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį ar ištikusį pavojų (BK 2261 str.)
2K–375 1999-06-15 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–376 1999-06-15 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–377 1999-06-15 Įstatymo „Dėl dalinės amnestijos akto” pažeidimas
2K–359 1999-06-15 Chuliganizmas (BK 225 str. 1 d.), pasipriešinimas policininkui (BK 2011 str. 1 d.)
2K–389 1999-06-15 Turto konfiskavimas (BK 35 str.)
3K–3–286 1999-06-14 Dėl susirgimo profesine liga momento nustatymo
3K–7–191 1999-06-11 Dėl teismo nutarties sustabdyti bylą apskundimo
2K-358 1999-06-08 Eksperto nedalyvavimas priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių skyrimo procese (BPK 359 str. 2 d.) yra esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–363 1999-06-08 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 9 p.)
3K–3–231 1999-06-02 Dėl vaikų teisių apsaugos tarnybų dalyvavimo iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų bylose
3K–3–224 1999-06-02 Dėl pastatų nuomos ir rekonstrukcijos
2K–344 1999-06-01 Pasikėsinimas nužudyti (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2 p.)
3K–3–219 1999-05-31 Dėl kreditorių ieškinių ir finansinių reikalavimų
3K–3–206 1999-05-31 Dėl susitarimų privatizuoti butus ginčijimo
3K–3–177 1999-05-24 Dėl Darbo sutarties įstatymo 41 straipsnio bei Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo taikymo
3K–3–142 1999-05-19 Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo įvaikiams
3K–3–103 1999-05-12 Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu formos
3K–3–134 1999-05-10 Dėl alternatyvaus teritorinio teismingumo
3K–3–108 1999-05-03 Dėl civilinės teisės normos galiojimo atgal
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-133 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygar­dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-134 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininką dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­­­­­­­­­­­­­­­­­džiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-135 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 350 str. ir 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-136 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygar­dos teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A2-12 1999-12-31 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant įvaikinimo bylas
A2-12 1999-12-31 Įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant įvaikinimo bylas apibendrinimo apžvalga
B2-11 1999-12-23 Dėl teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis
B2-11 1999-12-23 Teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis apibendrinimo apžvalga
B3-132 1999-12-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 283 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–783 1999-11-16 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 382 str. 1 d.)
2K–280 1999-11-12 Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 49 str.)
3K–3–768 1999-11-10 Dėl Darbo sutarties įstatymo 41 straipsnio 2 dalies taikymo
2K–754 1999-11-09 Pasipriešinimas policininkui (BK 2011 str. 2 d.)
3K–3–722 1999-10-27 Dėl paskolos sutarties
B3-131 1999-10-27 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lietuvos apeliaci­nio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 380 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–508 1999-10-26 Paskelbimas kaltinamajam apie parengtinio tardymo pabaigimą ir pateikimas jam visos bylos susipažinti (BPK 226 str.), esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 4 p.)
2K–684 1999-10-26 Būtinoji gintis (BK 14 str.), tyčinis nužudymas (BK 104 str.)
2K–702 1999-10-26 Vagystė (BK 271 str. 3 d.)
3K–3–673 1999-10-25 Dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus sudaromo kreditorių sąrašo
3K–3–695 1999-10-25 Dėl nelaimingo atsitikimo darbe fakto ir priežasties nustatymo
3K–3–694 1999-10-25 Dėl draudimo remtis liudytojų parodymais
3K–7–458 1999-10-21 Dėl Santuokos ir šeimos kodekso 21 straipsnio 4 dalies taikymo perleidžiant uždarosios akcinės bendrovės akcijas
3K–3–670 1999-10-20 Dėl įgaliojimu suteiktų įgalinimų apribojimo
2K–605 1999-10-19 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 418-1 str. 3 p.)
2K–604 1999-10-19 Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrieji nuostatai (BK 374 str. 5 d.)
B3-130 1999-10-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 45 ir 47-1 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-129 1999-10-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kaišiadorių rajo­­no apylinkės teismo pirmininką dėl įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–601 1999-10-13 Dėl Darbo įstatymų kodekso 145 straipsnio 7 punkto taikymo
2K-593 1999-10-12 Bauda (BK 32 str.)
2K–595 1999-10-12 Laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimas (BK 25 str.), taikant bausmių sudėjimo ir jų pakeitimo taisykles (BK 44 str.)
2K–596 1999-10-12 Nuosprendžių priėmimas apeliacinės instancijos teisme (BPK 380 str. 4 d.)
2K–565 1999-10-12 Nužudymas dėl neatsargumo (BK 109 str. 2 d.)
2K–575 1999-10-05 Tarnybos pareigų neatlikimas (BK 288 str.)
2K–518 1999-10-05 Naminės degtinės, brogos gaminimas (BK 310 str.)
2K–439 1999-10-05 Sukčiavimas (BK 274 str. 3 d.)
2K–568 1999-10-05 Kontrabanda (BK 312 str.)
2K-580 1999-10-05 Turto prievartavimas (BK 273 str. 2 d.)
B3-128 1999-10-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėją dėl BK 290 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teis­­mo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-127 1999-10-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lietuvos apelia­cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 104, 347, 369 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–420 1999-09-30 Užsienio valstybės išduoto asmens baudžiamosios atsakomybės ribos (BPK 221 str.)
3K–7–470 1999-09-29 Dėl teisės kreiptis su ieškiniu dėl grąžinimo į darbą
2K–491 1999-09-28 Tyčinis nužudymas (BK 104 str.)
2K–481 1999-09-28 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 47-1 str.)
2K–521 1999-09-28 Nuosprendžio panaikinimo bei naujo nuosprendžio priėmimo pagrindai (BPK 389 str.), piktnaudžiavimas tarnyba (BK 285 str.)
2K–476 1999-09-28 Pasikėsinimas nužudyti (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 8 ir 12 punktai)
2K–511 1999-09-28 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str. 1 d. 6 p.), atidavimas teismui (BPK 245 ir 251 straipsniai)
2K–509 1999-09-28 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str.)
2K–541 1999-09-28 Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasaciniai pagrindai (BPK 418-1 str.)
2K–479 1999-09-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylas apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
2K–506 1999-09-28 Baudžiamosios bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 ir 284 straipsniai)
B3-126 1999-09-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 125 straipsnio, BK 42, 125 ir 310 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–398 1999-09-27 Dėl notarų civilinės atsakomybės ypatumų
3K–3–482 1999-09-27 Dėl kreipimosi su pareiškimu dėl tėvystės nustatymo termino
3K–3–460 1999-09-22 Dėl nedarbingo sutuoktinio teisės į privalomąją palikimo dalį
2K–434 1999-09-21 Civilinio ieškinio išsprendimas priimant išteisinamąjį nuosprendį (BPK 341 str.)
B3-123 1999-09-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 84 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-124 1999-09-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 471 str. ir BPK 446 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-125 1999-09-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BPK 64-3 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–442 1999-09-15 Dėl subjektų, turinčių teisę ginčyti sandorius CK 54 straipsnio pagrindu
3K–3–439 1999-09-15 Dėl teisės reikšti ieškinius CK 332 straipsnio pagrindu
2K–450 1999-09-14 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 9 p.)
2K–453 1999-09-14 Aprašomoji nuosprendžio dalis (BPK 346 str.), bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–456 1999-09-14 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 380 ir 381 str.)
3K–7–268 1999-09-14 Dėl savivaldos institucijų kompetencijos ir valstybinės kalbos
3K–3–417 1999-09-13 Dėl darbuotojo teisės atšaukti pareiškimą dėl atleidimo iš darbo
3K–3–428 1999-09-08 Dėl ieškininės senaties termino atstatymo
3K–3–395 1999-09-06 Dėl santuokos metu įgyto turto nuosavybės teisės
2K–321 1999-06-29 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–430 1999-06-29 Chuliganizmas (BK 255 str.), kapo išniekinimas (BK 243 str.)
2K-442 1999-06-29 Pagrindai nuosprendžiui panaikinti (BPK 380 str. 4 d.) ar pakeisti (BPK 384 str. 1 p.) apeliacinės instancijos teisme
2K–432 1999-06-29 Tyčinis nužudymas dėl savanaudiškų paskatų (BK 105 str. 8 p.)
2K–429 1999-06-29 Daiktinių įrodymų klausimo išsprendimas (BPK 93 str.)
2K–433 1999-06-29 Būtinoji gintis (BK 14 str.)
2K–422 1999-06-29 Bendrininkavimas (BK 18 str.)
3K–3–337 1999-06-28 Dėl prekių ženklo funkcijų ir santykio su reklama
3K–3–344 1999-06-23 Dėl nuostolių atlyginimo
3K–3–352 1999-06-23 Dėl pirmumo teisės būti paliktiems dirbti mažinant darbuotojų skaičių
2K–352 1999-06-22 Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasaciniai pagrindai (BPK 4181 str.)
2K–409 1999-06-22 Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
2K–373 1999-06-15 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str. 1 d. 5 p.)
2K–372 1999-06-15 Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį ar ištikusį pavojų (BK 2261 str.)
2K–375 1999-06-15 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–376 1999-06-15 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–377 1999-06-15 Įstatymo „Dėl dalinės amnestijos akto” pažeidimas
2K–359 1999-06-15 Chuliganizmas (BK 225 str. 1 d.), pasipriešinimas policininkui (BK 2011 str. 1 d.)
2K–389 1999-06-15 Turto konfiskavimas (BK 35 str.)
3K–3–286 1999-06-14 Dėl susirgimo profesine liga momento nustatymo
3K–7–191 1999-06-11 Dėl teismo nutarties sustabdyti bylą apskundimo
2K-358 1999-06-08 Eksperto nedalyvavimas priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių skyrimo procese (BPK 359 str. 2 d.) yra esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–363 1999-06-08 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 9 p.)
3K–3–231 1999-06-02 Dėl vaikų teisių apsaugos tarnybų dalyvavimo iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų bylose
3K–3–224 1999-06-02 Dėl pastatų nuomos ir rekonstrukcijos
2K–344 1999-06-01 Pasikėsinimas nužudyti (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2 p.)
3K–3–219 1999-05-31 Dėl kreditorių ieškinių ir finansinių reikalavimų
3K–3–206 1999-05-31 Dėl susitarimų privatizuoti butus ginčijimo
3K–3–177 1999-05-24 Dėl Darbo sutarties įstatymo 41 straipsnio bei Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo taikymo
3K–3–142 1999-05-19 Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo įvaikiams
3K–3–103 1999-05-12 Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu formos
3K–3–134 1999-05-10 Dėl alternatyvaus teritorinio teismingumo
3K–3–108 1999-05-03 Dėl civilinės teisės normos galiojimo atgal
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.19886 sekundės -