Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 9 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 9 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5385: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 9

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-29 1998-05-28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p. kai kurių Įmonių bankroto įstatymų (1992 ir 1997 m.) normų taikymo klausimais konsultuoja:
A1-22 1998-05-15 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. sausio 5 d. nutarties, kuria išaiškinta, kaip taikyti Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 2 d. 2 p. ir 479 str. 1 d., aprobavimo
A1-23 1998-05-15 Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kurioje išaiškinta, kad dėl neišmokėto darbo užmokesčio ar kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo bet kuris darbuotojas gali kreiptis betarpiškai į teismą per vienerių metų terminą, ir konstatuotas darbdavio kaltės dėl uždelsimo atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju nebuvimas, aprobavimo
A2-9 1998-05-15 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7, 7-1 straipsnių ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo taikymo teismų praktikoje nagrinėjant garbės ir orumo gynimo civilines bylas
A2-9 1998-05-15 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7 str., 71 str. ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant garbės ir orumo gynimo civilines bylas
A4-1 1998-05-15 Jeigu ieškovas, ieškinyje išdėstęs ieškinio pagrindą, klaidingai nurodo materialinės teisės normą, teismas pritaiko normą, atitinkančią išdėstytą ieškinio pagrindą.
A4-2 1998-05-15 Asmuo, kuris veikė nesąžiningai, pažeidinėjo įstatymus bei savo veiksmais prisiėmė nuostolių riziką, negali reikalauti, kad jam būtų atlyginti patirti nuostoliai.
A4-3 1998-05-15 Procesinis teisių perėmimas yra galimas bet kurioje proceso stadijoje. Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoje įstojo teisių perėmėjas.
A4-4 1998-05-15 Kreditoriais laikomi asmenys, kurie iš sutarties ar kitų Civilinio kodekso 4 straipsnyje nurodytų pagrindų atsiradusioje prievolėje įgijo teisę reikalauti iš kitų asmenų įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (Civilinio kodekso 165, 166 str., Įmonių bankroto įstatymo 3 str.).
A4-5 1998-05-15 Kreditorių finansiniai reikalavimai negali būti pateikiami pasibaigus bankroto bylos nagrinėjimui.
A4-6 1998-05-15 Esant įstatymu nustatytam sąrašui, skubiai vykdytinų sprendimų (tarp jų dėl komercinio banko, kuriam paskirtas laikinasis administratorius, turto išieškojimo) įvykdymo išdėstymas negalimas.
A4-7 1998-05-15 Teismas, išaiškindamas savo sprendimą, negali keisti jo turinio (CPK 232 str.).
A4-8 1998-05-15 Buto nuomininkas ir jo šeimos nariai, įgiję nuosavybės teises į butą privatizuodami jį lengvatinėmis sąlygomis pagal Butų privatizavimo įstatymą, negali privatizuoti kito gyvenamojo namo, buto.
A4-9 1998-05-15 Pajamų mokesčiu neapmokestinamos pardavėjo pajamos, gautos per metus pardavus po vieną bet kokios rūšies daiktą, nepriklausomai nuo jo vertės.
B1-23 1998-05-15 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. kovo 3 d. nutarties, kuria panaikinta Šiaulių apygardos teismo 1997 m. lapkričio 20 d. nutartis ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1988 m. sausio 7 d. nutartis, aprobavimo
B1-24 1998-05-15 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria dėl BPK 431 str. 2 d. nurodytų reikalavimų nesilaikymo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 1998 m. sausio 28 d. nutartis, aprobavimo
B2-7 1998-05-15 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 1 ”Dėl teismų praktikos kontrabandos bylose” pakeitimo ir papildymo
B4-41 1998-05-15 Nužudymas turi būti vertinamas kaip padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas, jeigu pats nukentėjusysis inspiravo konfliktą ir pirmas užpuolė kitą asmenį, kuris šioje situacijoje tapo besiginančiu.
B4-42 1998-05-15 Jeigu kaltininkas šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką bei elgėsi ypatingai įžūliai ir dėl neatsargumo nužudė žmogų, jo veika turi būti kvalifikuojama pagal BK 225 str. 2 d. ir 109 str.
B4-43 1998-05-15 Teismas negali BK 43 straipsnio pagrindu subendrinti bausmes ir pridėti neatliktą bausmę pagal pirmesnį nuosprendį, jeigu vėlesnis nusikaltimas padarytas po to, kai, asmenį lygtinai paleidus iš laisvės atėmimo vietos, jau buvo pasibaigęs neatliktosios bausmės laikas.
B4-44 1998-05-15 Pasikėsinimu padaryti nusikaltimą laikomas tyčinis veikimas, kuriuo tiesiogiai siekiama padaryti nusikaltimą, jeigu nusikaltimas nebuvo pabaigtas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo kaltininko valios.
B4-45 1998-05-15 Teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą, kurioje nuosprendis buvo panaikintas kasacine tvarka, privalo įvykdyti nurodymus, pateiktus kasacinės instancijos teismo nutartyje.
B4-46 1998-05-15 Jeigu apeliacinės instancijos teisme nebuvo užtikrinta nuteistojo teisė turėti gynėją, taip pat duoti paaiškinimus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-47 1998-05-15 Jeigu parengtinis tyrimas ar teisminis tardymas atlikti neišsamiai bei nuosprendyje išdėstytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas turi perduoti bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje.
B4-48 1998-05-15 Kontrabandos būdu gabenant narkotines priemones, nusikaltimas laikomas baigtu nuo narkotinių priemonių aptikimo momento.
B4-49 1998-05-15 Jeigu apeliacinės instancijos teismo kolegijos posėdyje dalyvavo apeliacinį skundą padavęs asmuo, o žodis paaiškinimams jam nebuvo suteiktas, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-50 1998-05-15 Jeigu apeliacinės instancijos teismas savo nuosprendžiu dėl atskiro nusikaltimo išteisino nuteistąjį, tačiau nesprendė subendrintos bausmės paskyrimo klausimo, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
A3-28 1998-05-05 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso normų taikymo klausimu konsultuoja:
B3-85 1998-04-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl administracinių teisės pažeidi-mų bylų nagrinėjimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-84 1998-04-27 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėją dėl BK 16 ir 18 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-83 1998-04-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 101-1 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-82 1998-04-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 821 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-26 1998-04-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietu-vos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-27 1998-04-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietu-vos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, kai kurių Darbo įstatymų kodekso, Darbo sutarties įstatymo bei Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-81 1998-04-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėją dėl ATPK 189 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-80 1998-04-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-79 1998-03-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo teisėją dėl BK 54-1 str. 5 punkto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-78 1998-03-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-77 1998-03-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK, BPK ir ATPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-76 1998-03-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl kai kurių BPK 631 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-74 1998-03-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-75 1998-03-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl kai kurių BK ir BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-24 1998-02-13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-25 1998-02-13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Įmonių bankroto įstatymo (1997 m. birželio 17 d., Nr. VIII - 270) normų tai-kymo klausimais konsultuoja:
B3-73 1998-02-04 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliaci-nio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl Lietuvos Respublikos asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo taikymo Lietuvos Aukš-čiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B2-7 1997-01-16 (Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 1 su pakeitimais ir papildymais) Dėl teismų praktikos kontrabandos bylose
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-29 1998-05-28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p. kai kurių Įmonių bankroto įstatymų (1992 ir 1997 m.) normų taikymo klausimais konsultuoja:
A1-22 1998-05-15 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. sausio 5 d. nutarties, kuria išaiškinta, kaip taikyti Lietuvos Respublikos CPK 150 str. 2 d. 2 p. ir 479 str. 1 d., aprobavimo
A1-23 1998-05-15 Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kurioje išaiškinta, kad dėl neišmokėto darbo užmokesčio ar kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo bet kuris darbuotojas gali kreiptis betarpiškai į teismą per vienerių metų terminą, ir konstatuotas darbdavio kaltės dėl uždelsimo atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju nebuvimas, aprobavimo
A2-9 1998-05-15 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7, 7-1 straipsnių ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo taikymo teismų praktikoje nagrinėjant garbės ir orumo gynimo civilines bylas
A2-9 1998-05-15 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7 str., 71 str. ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant garbės ir orumo gynimo civilines bylas
A4-1 1998-05-15 Jeigu ieškovas, ieškinyje išdėstęs ieškinio pagrindą, klaidingai nurodo materialinės teisės normą, teismas pritaiko normą, atitinkančią išdėstytą ieškinio pagrindą.
A4-2 1998-05-15 Asmuo, kuris veikė nesąžiningai, pažeidinėjo įstatymus bei savo veiksmais prisiėmė nuostolių riziką, negali reikalauti, kad jam būtų atlyginti patirti nuostoliai.
A4-3 1998-05-15 Procesinis teisių perėmimas yra galimas bet kurioje proceso stadijoje. Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoje įstojo teisių perėmėjas.
A4-4 1998-05-15 Kreditoriais laikomi asmenys, kurie iš sutarties ar kitų Civilinio kodekso 4 straipsnyje nurodytų pagrindų atsiradusioje prievolėje įgijo teisę reikalauti iš kitų asmenų įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (Civilinio kodekso 165, 166 str., Įmonių bankroto įstatymo 3 str.).
A4-5 1998-05-15 Kreditorių finansiniai reikalavimai negali būti pateikiami pasibaigus bankroto bylos nagrinėjimui.
A4-6 1998-05-15 Esant įstatymu nustatytam sąrašui, skubiai vykdytinų sprendimų (tarp jų dėl komercinio banko, kuriam paskirtas laikinasis administratorius, turto išieškojimo) įvykdymo išdėstymas negalimas.
A4-7 1998-05-15 Teismas, išaiškindamas savo sprendimą, negali keisti jo turinio (CPK 232 str.).
A4-8 1998-05-15 Buto nuomininkas ir jo šeimos nariai, įgiję nuosavybės teises į butą privatizuodami jį lengvatinėmis sąlygomis pagal Butų privatizavimo įstatymą, negali privatizuoti kito gyvenamojo namo, buto.
A4-9 1998-05-15 Pajamų mokesčiu neapmokestinamos pardavėjo pajamos, gautos per metus pardavus po vieną bet kokios rūšies daiktą, nepriklausomai nuo jo vertės.
B1-23 1998-05-15 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. kovo 3 d. nutarties, kuria panaikinta Šiaulių apygardos teismo 1997 m. lapkričio 20 d. nutartis ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1988 m. sausio 7 d. nutartis, aprobavimo
B1-24 1998-05-15 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria dėl BPK 431 str. 2 d. nurodytų reikalavimų nesilaikymo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo 1998 m. sausio 28 d. nutartis, aprobavimo
B2-7 1998-05-15 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 1 ”Dėl teismų praktikos kontrabandos bylose” pakeitimo ir papildymo
B4-41 1998-05-15 Nužudymas turi būti vertinamas kaip padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas, jeigu pats nukentėjusysis inspiravo konfliktą ir pirmas užpuolė kitą asmenį, kuris šioje situacijoje tapo besiginančiu.
B4-42 1998-05-15 Jeigu kaltininkas šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką bei elgėsi ypatingai įžūliai ir dėl neatsargumo nužudė žmogų, jo veika turi būti kvalifikuojama pagal BK 225 str. 2 d. ir 109 str.
B4-43 1998-05-15 Teismas negali BK 43 straipsnio pagrindu subendrinti bausmes ir pridėti neatliktą bausmę pagal pirmesnį nuosprendį, jeigu vėlesnis nusikaltimas padarytas po to, kai, asmenį lygtinai paleidus iš laisvės atėmimo vietos, jau buvo pasibaigęs neatliktosios bausmės laikas.
B4-44 1998-05-15 Pasikėsinimu padaryti nusikaltimą laikomas tyčinis veikimas, kuriuo tiesiogiai siekiama padaryti nusikaltimą, jeigu nusikaltimas nebuvo pabaigtas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo kaltininko valios.
B4-45 1998-05-15 Teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą, kurioje nuosprendis buvo panaikintas kasacine tvarka, privalo įvykdyti nurodymus, pateiktus kasacinės instancijos teismo nutartyje.
B4-46 1998-05-15 Jeigu apeliacinės instancijos teisme nebuvo užtikrinta nuteistojo teisė turėti gynėją, taip pat duoti paaiškinimus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-47 1998-05-15 Jeigu parengtinis tyrimas ar teisminis tardymas atlikti neišsamiai bei nuosprendyje išdėstytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas turi perduoti bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje.
B4-48 1998-05-15 Kontrabandos būdu gabenant narkotines priemones, nusikaltimas laikomas baigtu nuo narkotinių priemonių aptikimo momento.
B4-49 1998-05-15 Jeigu apeliacinės instancijos teismo kolegijos posėdyje dalyvavo apeliacinį skundą padavęs asmuo, o žodis paaiškinimams jam nebuvo suteiktas, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-50 1998-05-15 Jeigu apeliacinės instancijos teismas savo nuosprendžiu dėl atskiro nusikaltimo išteisino nuteistąjį, tačiau nesprendė subendrintos bausmės paskyrimo klausimo, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
A3-28 1998-05-05 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodekso normų taikymo klausimu konsultuoja:
B3-85 1998-04-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl administracinių teisės pažeidi-mų bylų nagrinėjimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-84 1998-04-27 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėją dėl BK 16 ir 18 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-83 1998-04-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 101-1 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-82 1998-04-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 821 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-26 1998-04-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietu-vos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-27 1998-04-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietu-vos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, kai kurių Darbo įstatymų kodekso, Darbo sutarties įstatymo bei Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-81 1998-04-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėją dėl ATPK 189 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-80 1998-04-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-79 1998-03-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo teisėją dėl BK 54-1 str. 5 punkto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-78 1998-03-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-77 1998-03-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK, BPK ir ATPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-76 1998-03-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl kai kurių BPK 631 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-74 1998-03-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-75 1998-03-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl kai kurių BK ir BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-24 1998-02-13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-25 1998-02-13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Įmonių bankroto įstatymo (1997 m. birželio 17 d., Nr. VIII - 270) normų tai-kymo klausimais konsultuoja:
B3-73 1998-02-04 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliaci-nio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl Lietuvos Respublikos asmenų turto įsigijimo ir pajamų teisėtumo pagrindimo įstatymo taikymo Lietuvos Aukš-čiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B2-7 1997-01-16 (Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. sausio 16 d. nutarimas Nr. 1 su pakeitimais ir papildymais) Dėl teismų praktikos kontrabandos bylose
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.23212 sekundės -