Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 8 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 8 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5388: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 8

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-22 1998-01-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-23 1998-01-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-21 1998-01-06 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Darbo sutarties įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-71 1997-12-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėją dėl ATPK 163-2 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-68 1997-12-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-69 1997-12-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoją dėl BPK 641 str. ir BK 531 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-70 1997-12-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-67 1997-12-29 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo teisėją dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A1-19 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kurioje išaiškinta, kaip taikyti Įmonių bankroto įstatyme numatytus apribojimus mokant mokesčius, skaičiuojant palūkanas ir delspinigius, aprobavimo
A2-8 1997-12-22 Dėl civilinių bylų, kylančių iš mokesčių teisinių santykių, nagrinėjimo teismuose apibendrinimo rezultatų
A2-8 1997-12-22 Civilinių bylų, kylančių iš mokesčių teisinių santykių, nagrinėjimo teismuose apžvalga
B1-19 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų senato 1995 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 16 “Dėl teismų praktikos nusikalstamo susivienijimo organizavimo, vadovavimo ar dalyvavimo jame (BK 227-1 str.) apibendrinimo rezultatų baudžiamosiose bylose” pakeitimo ir papildymo
B1-20 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. liepos 1 d. nutarties, kuria kasacinio skundo ribose palikta galioti Lietuvos apeliacinio teismo 1997 m. balandžio 30 d. nutartis, aprobavimo
B1-21 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 birželio 3 d. nutarties, kuria dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pakeistas Panevėžio apygardos teismo 1996 m. lapkričio 28 d. nuosprendis ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. vasario 5 d. nutartis, aprobavimo
B1-22 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 1997 m. kovo 19 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. birželio 19 d. nuosprendžiai, aprobavimo
B2-6 1997-12-22 Dėl teismų praktikos nagrinėjant mokesčių vengimo ir kitų nusikaltimų finansams baudžiamąsias bylas (BK 322, 323, 324, 325 straipsniai)
B2-6 1997-12-22 Mokesčių vengimo ir kitų nusikaltimų finansams (BK 322, 323, 324, 325 straipsniai) nagrinėjimo baudžiamosiose bylose teismų praktikos apibendrinimo apžvalga
B4-31 1997-12-22 Didesnis laiko tarpas tarp veiksmų, sukėlusių susijaudinimą ir pasikėsinimą nužudyti, yra aplinkybė, rodanti, kad teisiamasis sugebėjo kontroliuoti savo veiksmus, todėl pasikėsino nužudyti ne dėl didelio susijaudinimo, o dėl kitų motyvų.
B4-32 1997-12-22 Nužudymas pripažįstamas itin žiauriu, jeigu kaltininkas tyčia sukėlė nukentėjusiajam dideles kančias, padarydamas daug kūno sužalojimų.
B4-33 1997-12-22 Leidžiama išskirti baudžiamąją bylą, jeigu tai būtinai reikalinga ir neatsiliepia bylos ištyrimo išsamumui ir objektyvumui.
B4-34 1997-12-22 Asmuo, savanoriškai atidavęs šaudmenis, kuriuos jis laikė be atitinkamo leidimo, nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas.
B4-35 1997-12-22 Nuteistojo apeliacinį skundą turi teisę atšaukti tik pats nuteistasis, o ne jo gynėjas.
B4-36 1997-12-22 Išpirkos už pagrobtą automobilį reikalavimas grasinant, kad nesumokėjus reikalaujamos sumos automobilis nebus grąžintas, laikytinas kitokios prievartos, numatytos BK 273 str., panaudojimu.
B4-37 1997-12-22 Jeigu teisiamajame posėdyje neišaiškintos nukentėjusiajam ir jo atstovui teisės ir pareigos, numatytos BPK 60 str., tai laikytina baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-38 1997-12-22 Tvarkomajame posėdyje teismas negali pašalinti iš kaltinamosios išvados atskirų kaltinimo punktų arba pritaikyti baudžiamąjį įstatymą, kuris numato lengvesnį nusikaltimą, jeigu naujasis kaltinimas pagal faktines savo aplinkybes iš esmės skiriasi nuo kaltinimo, esančio kaltinamojoje išvadoje.
B4-39 1997-12-22 Teismas, negrąžindamas bylos tyrimui papildyti, gali teisiamajame posėdyje pakeisti kaltinimą, jeigu naujasis kaltinimas savo faktinėmis aplinkybėmis iš esmės nesikeičia nuo pradinio kaltinimo.
B3-40 1997-12-22 Jeigu nuteistasis, nemokantis lietuvių kalbos, be vertėjo dalyvauja apeliacinės instancijos teismo kolegijos posėdyje, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
A3-20 1997-12-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių ATPK normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-19 1997-12-14 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-64 1997-12-04 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-65 1997-12-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Panevėžio miesto apylinkės teisėjus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-64 1997-12-02 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-63 1997-12-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BK 325 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-61 1997-11-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Šiaulių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl ATPK 16311 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-62 1997-11-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-18 1997-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygar-dos teismo teisėją dėl kai kurių BPK ir CPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriai konsultuoja:
B3-72 1997-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo teisėją dėl kai kurių BPK ir CPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriai konsultuoja:
B3-60 1997-11-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-59 1997-11-11 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėją dėl BK 234 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-58 1997-11-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apelia-cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėją dėl BK 327 ir 274 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-56 1997-10-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apelia-cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-57 1997-10-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėją dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-17 1997-10-16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Santuokos ir šeimos kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-54 1997-10-14 Pagal Lietuvos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 471 str. taikymo užsieniečiams Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-55 1997-10-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 312 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-53 1997-09-29 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo teisėją dėl BK 125 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-52 1997-09-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 1982 str. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-51 1997-08-29 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 30 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-50 1997-08-21 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 531 ir BPK 91 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-49 1997-08-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėją dėl BPK 64-3 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B1-19 1995-10-10 (Teisėjų senato 1995 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 16 su pakeitimais ir papildymais) Dėl teismų praktikos nagrinėjant nusikalstamo susivienijimo (BK 227-1 str.) baudžiamąsias bylas
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-22 1998-01-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-23 1998-01-10 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-21 1998-01-06 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Darbo sutarties įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-71 1997-12-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėją dėl ATPK 163-2 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-68 1997-12-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-69 1997-12-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoją dėl BPK 641 str. ir BK 531 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-70 1997-12-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-67 1997-12-29 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo teisėją dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A1-19 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kurioje išaiškinta, kaip taikyti Įmonių bankroto įstatyme numatytus apribojimus mokant mokesčius, skaičiuojant palūkanas ir delspinigius, aprobavimo
A2-8 1997-12-22 Dėl civilinių bylų, kylančių iš mokesčių teisinių santykių, nagrinėjimo teismuose apibendrinimo rezultatų
A2-8 1997-12-22 Civilinių bylų, kylančių iš mokesčių teisinių santykių, nagrinėjimo teismuose apžvalga
B1-19 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų senato 1995 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 16 “Dėl teismų praktikos nusikalstamo susivienijimo organizavimo, vadovavimo ar dalyvavimo jame (BK 227-1 str.) apibendrinimo rezultatų baudžiamosiose bylose” pakeitimo ir papildymo
B1-20 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. liepos 1 d. nutarties, kuria kasacinio skundo ribose palikta galioti Lietuvos apeliacinio teismo 1997 m. balandžio 30 d. nutartis, aprobavimo
B1-21 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 birželio 3 d. nutarties, kuria dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pakeistas Panevėžio apygardos teismo 1996 m. lapkričio 28 d. nuosprendis ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. vasario 5 d. nutartis, aprobavimo
B1-22 1997-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 1997 m. kovo 19 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. birželio 19 d. nuosprendžiai, aprobavimo
B2-6 1997-12-22 Dėl teismų praktikos nagrinėjant mokesčių vengimo ir kitų nusikaltimų finansams baudžiamąsias bylas (BK 322, 323, 324, 325 straipsniai)
B2-6 1997-12-22 Mokesčių vengimo ir kitų nusikaltimų finansams (BK 322, 323, 324, 325 straipsniai) nagrinėjimo baudžiamosiose bylose teismų praktikos apibendrinimo apžvalga
B4-31 1997-12-22 Didesnis laiko tarpas tarp veiksmų, sukėlusių susijaudinimą ir pasikėsinimą nužudyti, yra aplinkybė, rodanti, kad teisiamasis sugebėjo kontroliuoti savo veiksmus, todėl pasikėsino nužudyti ne dėl didelio susijaudinimo, o dėl kitų motyvų.
B4-32 1997-12-22 Nužudymas pripažįstamas itin žiauriu, jeigu kaltininkas tyčia sukėlė nukentėjusiajam dideles kančias, padarydamas daug kūno sužalojimų.
B4-33 1997-12-22 Leidžiama išskirti baudžiamąją bylą, jeigu tai būtinai reikalinga ir neatsiliepia bylos ištyrimo išsamumui ir objektyvumui.
B4-34 1997-12-22 Asmuo, savanoriškai atidavęs šaudmenis, kuriuos jis laikė be atitinkamo leidimo, nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas.
B4-35 1997-12-22 Nuteistojo apeliacinį skundą turi teisę atšaukti tik pats nuteistasis, o ne jo gynėjas.
B4-36 1997-12-22 Išpirkos už pagrobtą automobilį reikalavimas grasinant, kad nesumokėjus reikalaujamos sumos automobilis nebus grąžintas, laikytinas kitokios prievartos, numatytos BK 273 str., panaudojimu.
B4-37 1997-12-22 Jeigu teisiamajame posėdyje neišaiškintos nukentėjusiajam ir jo atstovui teisės ir pareigos, numatytos BPK 60 str., tai laikytina baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-38 1997-12-22 Tvarkomajame posėdyje teismas negali pašalinti iš kaltinamosios išvados atskirų kaltinimo punktų arba pritaikyti baudžiamąjį įstatymą, kuris numato lengvesnį nusikaltimą, jeigu naujasis kaltinimas pagal faktines savo aplinkybes iš esmės skiriasi nuo kaltinimo, esančio kaltinamojoje išvadoje.
B4-39 1997-12-22 Teismas, negrąžindamas bylos tyrimui papildyti, gali teisiamajame posėdyje pakeisti kaltinimą, jeigu naujasis kaltinimas savo faktinėmis aplinkybėmis iš esmės nesikeičia nuo pradinio kaltinimo.
B3-40 1997-12-22 Jeigu nuteistasis, nemokantis lietuvių kalbos, be vertėjo dalyvauja apeliacinės instancijos teismo kolegijos posėdyje, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
A3-20 1997-12-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių ATPK normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-19 1997-12-14 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-64 1997-12-04 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-65 1997-12-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Panevėžio miesto apylinkės teisėjus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-64 1997-12-02 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-63 1997-12-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BK 325 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-61 1997-11-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Šiaulių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl ATPK 16311 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-62 1997-11-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-18 1997-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygar-dos teismo teisėją dėl kai kurių BPK ir CPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriai konsultuoja:
B3-72 1997-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo teisėją dėl kai kurių BPK ir CPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriai konsultuoja:
B3-60 1997-11-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-59 1997-11-11 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėją dėl BK 234 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-58 1997-11-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apelia-cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėją dėl BK 327 ir 274 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-56 1997-10-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apelia-cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-57 1997-10-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėją dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-17 1997-10-16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Santuokos ir šeimos kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-54 1997-10-14 Pagal Lietuvos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 471 str. taikymo užsieniečiams Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-55 1997-10-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 312 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-53 1997-09-29 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo teisėją dėl BK 125 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-52 1997-09-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 1982 str. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-51 1997-08-29 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 30 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-50 1997-08-21 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 531 ir BPK 91 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-49 1997-08-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėją dėl BPK 64-3 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B1-19 1995-10-10 (Teisėjų senato 1995 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 16 su pakeitimais ir papildymais) Dėl teismų praktikos nagrinėjant nusikalstamo susivienijimo (BK 227-1 str.) baudžiamąsias bylas
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.19293 sekundės -