Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 7 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 7 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5392: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 7

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-15 1997-06-17 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. teisėjus kai kuriais SŠK ir Butų privatizavimo įstatymo normų taikymo klausimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
A1-19 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. vasario 26 d. nutarties, kurioje pasisakyta dėl draudimo taikyti civilinius įstatymus santykiams, atsiradusiems iki įstatymų įsigaliojimo, ir išaiškinta, kad negalima taikyti Lietuvos Respublikos CK 143 str. nuostatų dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia civilinėje byloje, aprobavimo
A1-20 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. balandžio 14 d. nutarties, kurioje išaiškintas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės skyriaus viršininko sprendimo apskundimo teismingumas, aprobavimo
A2-7 1997-06-13 Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje
A2-7 1997-06-13 Įstatymų, nustatančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymas teismų praktikoje
A3-14 1997-06-13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p., kai kurių darbo teisės normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-16 1997-06-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. teisėjus kai kuriais Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo normų taikymo klausimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
B1-16 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. kovo 18 d. nutarties, kuria pakeistas Kauno apygardos teismo 1996 m. rugsėjo 12 d. nuosprendis ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1996 m. lapkričio 13 d. nutartis dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, aprobavimo
B1-17 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. kovo 25 d. nutarties, kuria dėl esminio baudžiamojo proceso pažeidimo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1996 m. rugpjūčio 21 d. nutartis ir 1996 m. lapkričio 8 d. nuosprendis, aprobavimo
B1-18 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. balandžio 1 d. nutarties, kuria išspręstas nusikaltimų sutapties kvalifikavimas, kai yra bendrosios ir specialiosios normų konkurencija, aprobavimo
B2-5 1997-06-13 Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje
B2-5 1997-06-13 Dėl būtinosios ginties ir jos ribų peržengimo įstatymų taikymo baudžiamosiose bylose
B4-21 1997-06-13 Turto konfiskavimas yra papildoma bausmė, teismo privalomai skiriama už nusikaltimus, išvardytus BK 35 str. 1 d. Teismas, pagal BK 45 str. skirdamas švelnesnę negu įstatymo numatyta bausmę, negali neskirti turto konfiskavimo.
B4-22 1997-06-13 Nuteistas asmuo privalo atlyginti pagal CK 498 str. valstybei lėšas, išleistas nukentėjusiojo stacionariniam gydymui, tik tuo atveju, jei žala padaryta tyčiniu nusikalstamu veiksmu.
B4-23 1997-06-13 Jeigu apeliacinės instancijos teismas kolegijos posėdyje neišnagrinėjo byloje paduoto gynėjo apeliacinio skundo, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-24 1997-06-13 Pritaikyti įstatymą „Dėl amnestijos” ir pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu paskirtosios laisvės atėmimo bausmės trukmę apeliacinės instancijos teismas gali tik nagrinėdamas bylą teisiamajame posėdyje.
B4-25 1997-06-13 Jeigu nėra aplinkybių, dėl kurių gynėjo dalyvavimas būtinas, o kaltinamasis atsisakė gynėjo ir toks atsisakymas buvo priimtas, šiuo atveju advokato orderio neprijungimas prie bylos negali būti laikomas gynybos teisės ir tuo pačiu esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-26 1997-06-13 Nužudymo byloje nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir todėl neteisingai suformuluota kaltės rūšis. Be to, apygardos teismas, skirdamas bausmę, neatsižvelgė į atsakomybę lengvinančias aplinkybes.
B4-27 1997-06-13 Pirmosios instancijos teismo nuosprendis turi būti pakeistas, jeigu teismas, pritaikydamas įstatymą „Dėl amnestijos”, neteisingai sumažino neatliktosios laisvės atėmimo bausmės dalį.
B4-28 1997-06-13 Jeigu kaltininkas, padarydamas kūno sužalojimą, veikia neapibrėžta tyčia, jis atsako už atsiradusias pasekmes.
B4-29 1997-06-13 Nusikaltimo bendrininkas-padėjėjas atsako tik už tą nusikaltimą, kurį buvo susitarę padaryti; padėjėjas neatsako už vykdytojo ekscesą.
B4-30 1997-06-13 Nėra pagrindo teisme iškelti baudžiamąją bylą asmeniui, jeigu parengtinio tardymo metu prieš jį byla buvo nutraukta, laikantis BK 151 str. ir BPK 9-2 str. reikalavimų.
b2-5 1997-06-13 Dėl teismų praktikos taikant įstatymus dėl būtinosios ginties ir jos ribų peržengimo
A3-13 1997-06-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. teisėjus kai kurių CPK normų taikymo klausimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
B3-38 1997-06-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl Operatyvinės veiklos įstatyme numatytų priemonių sankcionavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-48 1997-06-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teisėją dėl ATPK 273 ir 291 str. taikymo teismų praktikoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-12 1997-05-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius teisėjus kai kuriais Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-46 1997-05-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 234 str. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-47 1997-05-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl bylos nagrinėjimo dalinės apeliacijos tvarka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-44 1997-05-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Šilalės rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 310 str. 1 d. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-45 1997-05-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 43 str. taikymo ir Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo teisėją dėl BK 54 ir 542 straipsnių sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-43 1997-04-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo teisėją dėl BK 229 str. 2 d. ir 2301 str. 2 d. sampratos ryšium su norminių aktų panaikinimu ar naujų priėmimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-42 1997-04-21 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 4511 str. ir BK 212 str. 2 dalies sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-41 1997-04-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo pirmininką dėl pareiginių nusikaltimų subjekto sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-40 1997-04-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėją dėl BPK 264 str. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-39 1997-03-26 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK straipsnių taikymo teismų praktikoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-36 1997-02-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 234 straipsnio sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-37 1997-02-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl tyčiniu nusikalstamu veiksmu padarytos žalos asmens sveikatai atlyginimo taikymo teismų praktikoje Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-34 1997-01-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 310 str. 2 d. ir ATPK 275 str. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-33 1997-01-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 280 ir 91 straipsnių sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-31 1997-01-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkę dėl narkotinių priemonių laikymo ir sunaikinimo tvarkos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-35 1997-01-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Zarasų rajono apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 331 straipsnyje esančios stambios žalos sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-30 1997-01-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK straipsnių taikymo teismų praktikoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B1-32 1997-01-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK normų, reglamentuojančių kardomojo kalinimo taikymą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-15 1997-06-17 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. teisėjus kai kuriais SŠK ir Butų privatizavimo įstatymo normų taikymo klausimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
A1-19 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. vasario 26 d. nutarties, kurioje pasisakyta dėl draudimo taikyti civilinius įstatymus santykiams, atsiradusiems iki įstatymų įsigaliojimo, ir išaiškinta, kad negalima taikyti Lietuvos Respublikos CK 143 str. nuostatų dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia civilinėje byloje, aprobavimo
A1-20 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. balandžio 14 d. nutarties, kurioje išaiškintas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės skyriaus viršininko sprendimo apskundimo teismingumas, aprobavimo
A2-7 1997-06-13 Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje
A2-7 1997-06-13 Įstatymų, nustatančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymas teismų praktikoje
A3-14 1997-06-13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p., kai kurių darbo teisės normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-16 1997-06-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. teisėjus kai kuriais Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo normų taikymo klausimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
B1-16 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. kovo 18 d. nutarties, kuria pakeistas Kauno apygardos teismo 1996 m. rugsėjo 12 d. nuosprendis ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1996 m. lapkričio 13 d. nutartis dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, aprobavimo
B1-17 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. kovo 25 d. nutarties, kuria dėl esminio baudžiamojo proceso pažeidimo panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1996 m. rugpjūčio 21 d. nutartis ir 1996 m. lapkričio 8 d. nuosprendis, aprobavimo
B1-18 1997-06-13 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1997 m. balandžio 1 d. nutarties, kuria išspręstas nusikaltimų sutapties kvalifikavimas, kai yra bendrosios ir specialiosios normų konkurencija, aprobavimo
B2-5 1997-06-13 Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje
B2-5 1997-06-13 Dėl būtinosios ginties ir jos ribų peržengimo įstatymų taikymo baudžiamosiose bylose
B4-21 1997-06-13 Turto konfiskavimas yra papildoma bausmė, teismo privalomai skiriama už nusikaltimus, išvardytus BK 35 str. 1 d. Teismas, pagal BK 45 str. skirdamas švelnesnę negu įstatymo numatyta bausmę, negali neskirti turto konfiskavimo.
B4-22 1997-06-13 Nuteistas asmuo privalo atlyginti pagal CK 498 str. valstybei lėšas, išleistas nukentėjusiojo stacionariniam gydymui, tik tuo atveju, jei žala padaryta tyčiniu nusikalstamu veiksmu.
B4-23 1997-06-13 Jeigu apeliacinės instancijos teismas kolegijos posėdyje neišnagrinėjo byloje paduoto gynėjo apeliacinio skundo, tai laikytina esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-24 1997-06-13 Pritaikyti įstatymą „Dėl amnestijos” ir pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu paskirtosios laisvės atėmimo bausmės trukmę apeliacinės instancijos teismas gali tik nagrinėdamas bylą teisiamajame posėdyje.
B4-25 1997-06-13 Jeigu nėra aplinkybių, dėl kurių gynėjo dalyvavimas būtinas, o kaltinamasis atsisakė gynėjo ir toks atsisakymas buvo priimtas, šiuo atveju advokato orderio neprijungimas prie bylos negali būti laikomas gynybos teisės ir tuo pačiu esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.
B4-26 1997-06-13 Nužudymo byloje nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir todėl neteisingai suformuluota kaltės rūšis. Be to, apygardos teismas, skirdamas bausmę, neatsižvelgė į atsakomybę lengvinančias aplinkybes.
B4-27 1997-06-13 Pirmosios instancijos teismo nuosprendis turi būti pakeistas, jeigu teismas, pritaikydamas įstatymą „Dėl amnestijos”, neteisingai sumažino neatliktosios laisvės atėmimo bausmės dalį.
B4-28 1997-06-13 Jeigu kaltininkas, padarydamas kūno sužalojimą, veikia neapibrėžta tyčia, jis atsako už atsiradusias pasekmes.
B4-29 1997-06-13 Nusikaltimo bendrininkas-padėjėjas atsako tik už tą nusikaltimą, kurį buvo susitarę padaryti; padėjėjas neatsako už vykdytojo ekscesą.
B4-30 1997-06-13 Nėra pagrindo teisme iškelti baudžiamąją bylą asmeniui, jeigu parengtinio tardymo metu prieš jį byla buvo nutraukta, laikantis BK 151 str. ir BPK 9-2 str. reikalavimų.
b2-5 1997-06-13 Dėl teismų praktikos taikant įstatymus dėl būtinosios ginties ir jos ribų peržengimo
A3-13 1997-06-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. teisėjus kai kurių CPK normų taikymo klausimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja:
B3-38 1997-06-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl Operatyvinės veiklos įstatyme numatytų priemonių sankcionavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-48 1997-06-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teisėją dėl ATPK 273 ir 291 str. taikymo teismų praktikoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-12 1997-05-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius teisėjus kai kuriais Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-46 1997-05-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 234 str. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-47 1997-05-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl bylos nagrinėjimo dalinės apeliacijos tvarka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-44 1997-05-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Šilalės rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 310 str. 1 d. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-45 1997-05-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 43 str. taikymo ir Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo teisėją dėl BK 54 ir 542 straipsnių sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-43 1997-04-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo teisėją dėl BK 229 str. 2 d. ir 2301 str. 2 d. sampratos ryšium su norminių aktų panaikinimu ar naujų priėmimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-42 1997-04-21 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 4511 str. ir BK 212 str. 2 dalies sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-41 1997-04-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo pirmininką dėl pareiginių nusikaltimų subjekto sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-40 1997-04-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėją dėl BPK 264 str. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-39 1997-03-26 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK straipsnių taikymo teismų praktikoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-36 1997-02-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 234 straipsnio sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-37 1997-02-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl tyčiniu nusikalstamu veiksmu padarytos žalos asmens sveikatai atlyginimo taikymo teismų praktikoje Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-34 1997-01-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 310 str. 2 d. ir ATPK 275 str. sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-33 1997-01-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 280 ir 91 straipsnių sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-31 1997-01-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkę dėl narkotinių priemonių laikymo ir sunaikinimo tvarkos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-35 1997-01-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Zarasų rajono apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 331 straipsnyje esančios stambios žalos sampratos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-30 1997-01-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK straipsnių taikymo teismų praktikoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B1-32 1997-01-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK normų, reglamentuojančių kardomojo kalinimo taikymą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.18842 sekundės -