Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 35 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 35 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5380: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 35

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
AC-35-1 2011-08-08 NEPILNAMEČIŲ TURTINIŲ TEISIŲ APSAUGA PAVELDĖJIMO TEISINIUOSE SANTYKIUOSE
TTC-35 2011-08-08 EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
ŽT-B-35 2011-08-08 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
ŽT-C-35 2011-08-08 Negatyvusis teisės į asociacijos laisvę aspektas pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsnį
2K-P-47 2011-06-23 Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas (BK 260 straipsnis). Lenkimas vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas (BK 264 straipsnis). Neatsargus gyvybės atėmimas (BK 132 straipsnis). Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo (BK 137 straipsnis). Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo (BK 139 straipsnis)
3K-7-272 2011-06-15 Dėl įkeisto daikto arešto hipotekos kreditoriui kreipusis dėl priverstinio skolos išieškojimo ir laikinųjų apsaugos priemonių skirtumų; dėl hipotekos teisėjo pareigos ex officio kvalifikuoti kreditavimo ir hipotekos sutartis kaip vartojimo ir vertinti jų nutraukimo tvarką nustatančias sąlygas sąžiningumo aspektu (CK 6.188 straipsnis); dėl tinkamo kreditavimo sutarties nutraukimo prieš terminą kaip sąlygos hipotekos kreditoriaus teisei kreiptis dėl skolos išieškojimo įgyvendinti
3K-3-297 2011-06-10 Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų teisinių padarinių
3K-3-262 2011-05-31 Dėl teisės į atvaizdą gynimo; dėl Vaiko teisių apsaugos tarnybos vaidmens bylose dėl vaiko teisės į atvaizdą pažeidimo
3K-3-243 2011-05-17 Dėl CPK 596 straipsnio aiškinimo ir taikymo paveldėjimo teisiniams santykiams
3K-3-225 2011-05-09 Dėl galimybės teisme ginčyti antstolio raštišką siūlymą skolininkui apmokėti vykdymo išlaidas
3K-3-233 2011-05-08 Dėl sutuoktinio išlaikymo
3K-3-234 2011-05-06 Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo santykio su administratoriaus teise gauti atlyginimą
2K–138 2011-04-29 Bausmės skyrimas asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą (BK 55 straipsnis)
2K-163 2011-04-29 Papirkimas (BK 227 straipsnis)
2K-168 2011-04-29 Draudimas versti duoti parodymus prieš save (Konstitucijos 31 straipsnio 3 dalis). Melagingi parodymai (BK 235 straipsnis)
3K-3-209 2011-04-26 Dėl teisės pareikšti vindikacinį ieškinį restruktūrizuojamai įmonei
3K-3-130 2011-04-25 Dėl galimybės priteisti žalos atlyginimą iš įmonės administracijos vadovo už pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimą; dėl subjekto, turinčio teisę reikalauti žalos atlyginimo, įmonės administracijos vadovui pažeidus pareigą pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo
2K-144 2011-04-15 Įrodymai (BPK 20 straipsnis). Advokato teisė susitikti su klientu ir profesinė paslaptis (Advokatūros įstatymo 45 straipsnio 2 dalis, 46 straipsnio 5 dalis). Piktnaudžiavimas tarnyba (BK 228 straipsnis). Dokumento suklastojimas (BK 300 straipsnis)
2K-7-35 2011-04-12 Literatūros, mokslo, meno kūrinio neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų laikymas (BK 192 straipsnis). Civilinis ieškinys baudžiamajame procese (BPK 109 straipsnis). Civilinio ieškinio išsprendimas (BPK 115 straipsnis)
2K-109 2011-04-08 Šaunamojo ginklo, šaudmenų laikymo taisyklių pažeidimas (BK 255 straipsnis)
3K-3-144 2011-04-04 Dėl susirinkimų laisvės reikšmės demokratinėje visuomenėje
3K-7-61 2011-04-04 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų Dangutės Ambrasienės, Česlovo Jokūbausko ir Sigito Gurevičiaus ATSKIROJI NUOMONĖ
3K-7-61 2011-04-04 Dėl laidavimo kaip akcesorinės prievolės ir laiduotojo atsakomybės masto, skolininkui (įmonei) iškėlus bankroto bylą
3K-7-83 2011-04-04 Dėl darbuotojų, kurių darbo sutartys sudarytos iki (ir po) 2001 m. sausio 1 d., teisės gauti priemoką už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų
2K-7-85 2011-03-03 Civilinio ieškinio išsprendimas (BPK 115 straipsnis)
2K-54 2011-03-01 Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas (BK 270 straipsnio 3 dalis)
3K-7-70 2011-02-28 Dėl teisinio pagrindo priteisti žalos, padarytos genocido nusikaltimu, atlyginimą ir tokios žalos atlyginimo specifikos
3K-7-67 2011-02-21 Dėl daikto atviro valdymo kaip nuosavybės teisės pripažinimo pagal įgyjamąją senatį sąlygos ir CK 4.69 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo
2K-48 2011-02-15 Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 straipsnis)
3K-3-32 2011-02-07 Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamų tiesioginių išmokų prigimties; dėl išieškojimo iš Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamų tiesioginių išmokų ir CPK 689 straipsnio taikymo
3K-3-4 2011-01-25 Dėl CK 1.125 straipsnio 9 dalyje nustatyto sutrumpinto ieškinio senaties termino aiškinimo ir taikymo (sprendžiant dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio prigimties)
2K-113 2011-01-18 Įrodymai, kuriais pagrindžiamas nuosprendis (BPK 301 straipsnis)
3K-3-508 2010-12-13 Dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisinės padėties ypatumų, teisės ginčyti kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus, bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės sąlygų
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
AC-35-1 2011-08-08 NEPILNAMEČIŲ TURTINIŲ TEISIŲ APSAUGA PAVELDĖJIMO TEISINIUOSE SANTYKIUOSE
TTC-35 2011-08-08 EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
ŽT-B-35 2011-08-08 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
ŽT-C-35 2011-08-08 Negatyvusis teisės į asociacijos laisvę aspektas pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsnį
2K-P-47 2011-06-23 Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas (BK 260 straipsnis). Lenkimas vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas (BK 264 straipsnis). Neatsargus gyvybės atėmimas (BK 132 straipsnis). Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo (BK 137 straipsnis). Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo (BK 139 straipsnis)
3K-7-272 2011-06-15 Dėl įkeisto daikto arešto hipotekos kreditoriui kreipusis dėl priverstinio skolos išieškojimo ir laikinųjų apsaugos priemonių skirtumų; dėl hipotekos teisėjo pareigos ex officio kvalifikuoti kreditavimo ir hipotekos sutartis kaip vartojimo ir vertinti jų nutraukimo tvarką nustatančias sąlygas sąžiningumo aspektu (CK 6.188 straipsnis); dėl tinkamo kreditavimo sutarties nutraukimo prieš terminą kaip sąlygos hipotekos kreditoriaus teisei kreiptis dėl skolos išieškojimo įgyvendinti
3K-3-297 2011-06-10 Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų teisinių padarinių
3K-3-262 2011-05-31 Dėl teisės į atvaizdą gynimo; dėl Vaiko teisių apsaugos tarnybos vaidmens bylose dėl vaiko teisės į atvaizdą pažeidimo
3K-3-243 2011-05-17 Dėl CPK 596 straipsnio aiškinimo ir taikymo paveldėjimo teisiniams santykiams
3K-3-225 2011-05-09 Dėl galimybės teisme ginčyti antstolio raštišką siūlymą skolininkui apmokėti vykdymo išlaidas
3K-3-233 2011-05-08 Dėl sutuoktinio išlaikymo
3K-3-234 2011-05-06 Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo santykio su administratoriaus teise gauti atlyginimą
2K–138 2011-04-29 Bausmės skyrimas asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą (BK 55 straipsnis)
2K-163 2011-04-29 Papirkimas (BK 227 straipsnis)
2K-168 2011-04-29 Draudimas versti duoti parodymus prieš save (Konstitucijos 31 straipsnio 3 dalis). Melagingi parodymai (BK 235 straipsnis)
3K-3-209 2011-04-26 Dėl teisės pareikšti vindikacinį ieškinį restruktūrizuojamai įmonei
3K-3-130 2011-04-25 Dėl galimybės priteisti žalos atlyginimą iš įmonės administracijos vadovo už pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimą; dėl subjekto, turinčio teisę reikalauti žalos atlyginimo, įmonės administracijos vadovui pažeidus pareigą pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo
2K-144 2011-04-15 Įrodymai (BPK 20 straipsnis). Advokato teisė susitikti su klientu ir profesinė paslaptis (Advokatūros įstatymo 45 straipsnio 2 dalis, 46 straipsnio 5 dalis). Piktnaudžiavimas tarnyba (BK 228 straipsnis). Dokumento suklastojimas (BK 300 straipsnis)
2K-7-35 2011-04-12 Literatūros, mokslo, meno kūrinio neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų laikymas (BK 192 straipsnis). Civilinis ieškinys baudžiamajame procese (BPK 109 straipsnis). Civilinio ieškinio išsprendimas (BPK 115 straipsnis)
2K-109 2011-04-08 Šaunamojo ginklo, šaudmenų laikymo taisyklių pažeidimas (BK 255 straipsnis)
3K-3-144 2011-04-04 Dėl susirinkimų laisvės reikšmės demokratinėje visuomenėje
3K-7-61 2011-04-04 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų Dangutės Ambrasienės, Česlovo Jokūbausko ir Sigito Gurevičiaus ATSKIROJI NUOMONĖ
3K-7-61 2011-04-04 Dėl laidavimo kaip akcesorinės prievolės ir laiduotojo atsakomybės masto, skolininkui (įmonei) iškėlus bankroto bylą
3K-7-83 2011-04-04 Dėl darbuotojų, kurių darbo sutartys sudarytos iki (ir po) 2001 m. sausio 1 d., teisės gauti priemoką už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų
2K-7-85 2011-03-03 Civilinio ieškinio išsprendimas (BPK 115 straipsnis)
2K-54 2011-03-01 Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas (BK 270 straipsnio 3 dalis)
3K-7-70 2011-02-28 Dėl teisinio pagrindo priteisti žalos, padarytos genocido nusikaltimu, atlyginimą ir tokios žalos atlyginimo specifikos
3K-7-67 2011-02-21 Dėl daikto atviro valdymo kaip nuosavybės teisės pripažinimo pagal įgyjamąją senatį sąlygos ir CK 4.69 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo
2K-48 2011-02-15 Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 straipsnis)
3K-3-32 2011-02-07 Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamų tiesioginių išmokų prigimties; dėl išieškojimo iš Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamų tiesioginių išmokų ir CPK 689 straipsnio taikymo
3K-3-4 2011-01-25 Dėl CK 1.125 straipsnio 9 dalyje nustatyto sutrumpinto ieškinio senaties termino aiškinimo ir taikymo (sprendžiant dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio prigimties)
2K-113 2011-01-18 Įrodymai, kuriais pagrindžiamas nuosprendis (BPK 301 straipsnis)
3K-3-508 2010-12-13 Dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus teisinės padėties ypatumų, teisės ginčyti kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus, bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės sąlygų
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.19608 sekundės -