Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 34 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 34 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5374: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 34

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
TTC-34 2011-10-21 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos Nr. 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo tam tikri taikymo aspektai
TB-34-1 2011-04-18 TEISMŲ PRAKTIKOS SKIRIANT BAUSMES UŽ KONTRABANDĄ (BAUDŽIAMOJO KODEKSO 199 STRAIPSNIS) TYRIMAS
TB-34-2 2011-04-18 TEISMŲ PRAKTIKOS SKIRIANT BAUSMES UŽ NUSIKALSTAMAS VEIKAS VALSTYBĖS TARNYBAI IR VIEŠIESIEMS INTERESAMS (BAUDŽIAMOJO KODEKSO 225, 226, 227 IR 228 STRAIPSNIAI) TYRIMAS
AC-34-2 2011-04-18 BENDRŲJŲ KLAUSIMŲ DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO APŽVALGA
ŽTC-34 2011-04-18 Valstybės pozityviosios pareigos pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, vykdant teismo sprendimus, susijusius su vaikų perdavimu ir bendravimo teisėmis
ŽTB-34 2011-04-18 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO PRAKTIKOS DĖL TEISĖS Į BYLOS NAGRINĖJIMĄ PER ĮMANOMAI TRUMPIAUSIĄ LAIKĄ BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE (ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 6 STRAIPSNIO 1 DALIS) ANALIZĖ
AC-34-1 2011-04-18 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga
2K-620 2010-12-21 3. Rengimasis padaryti nusikaltimą (BK 21 straipsnis). Pasikėsinimas sukčiauti (BK 22 straipsnio 1 dalis, 182 straipsnio 1 dalis). Melagingas įskundimas (BK 236 straipsnio 1 dalis)
2K-585 2010-12-07 4. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos (BK 76 straipsnio 1 dalis)
3K-7-411 2010-12-01 1.19. Dėl nuostolių, padarytų administraciniame procese taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, atlyginimo
3K-3-486 2010-11-30 1.22. Dėl kreditorių susirinkimo ir teismo kompetencijos tvirtinti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą; dėl administratoriaus atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų dydžio nustatymo kriterijų
3K-7-364 2010-11-23 1.2. Dėl hipotekos ir laidavimo, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų; dėl hipotekos kreditoriaus teisės nukreipti išieškojimą į skolininko neįkeistą turtą
3K-3-462 2010-11-23 1.13. Dėl CK 6.196 straipsnio 2 dalies taikymo; dėl papildomų išlaidų pagal ekspedijavimo sutartį prigimties ir ekspeditoriaus reikalavimo teisinio kvalifikavimo
2K-530 2010-11-16 6. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu (BK 129 straipsnio 2 dalies 7 punktas)
2K-513 2010-11-16 10. Viešosios tvarkos pažeidimas (BK 281 straipsnio 1 dalis
2K-485 2010-11-09 8. Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis (BK 1992 straipsnis)
3K-3-446 2010-11-09 1.1. Dėl reikalavimui išreikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo taikytinos teisės (CK 4.96 straipsnis)
3K-3-434 2010-11-08 1.6. Dėl CK 6.276 straipsnio aiškinimo ir taikymo
2K-489 2010-11-04 2. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė (BK 20 straipsnis). Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (BK 95 straipsnis). Traukiamo baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens atstovo teisės (BPK 388 straipsnio 4 dalis).
2K-510 2010-11-02 5. Bejėgiškos būklės žmogaus nužudymas (BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktas)
3K-7-409 2010-11-02 1.4. Dėl sutartinių netesybų mažinimo
3K-3-391 2010-10-19 1.16. Dėl prekių ženklo nenaudojimo kaip jo registracijos panaikinimo pagrindo
3K-3-397 2010-10-18 1.20. Dėl institucijų, kurioms realizuoti perduotinas konfiskuotas automobilis
2K-443 2010-10-12 11. Dokumentų suklastojimas (BK 300 straipsnis)
3K-7-300 2010-10-07 1.14. Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo; dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių
3K-3-346 2010-10-06 1.8. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, kai pakeičiamas sklypo naudojimo būdas ir pobūdis
2K-361 2010-10-05 7. Prekyba žmonėmis (BK 147 straipsnis). Asmens gabenimas jo sutikimu prostitucijai iš Lietuvos Respublikos (BK 307 straipsnio 2 dalis)
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
TTC-34 2011-10-21 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos Nr. 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo tam tikri taikymo aspektai
TB-34-1 2011-04-18 TEISMŲ PRAKTIKOS SKIRIANT BAUSMES UŽ KONTRABANDĄ (BAUDŽIAMOJO KODEKSO 199 STRAIPSNIS) TYRIMAS
TB-34-2 2011-04-18 TEISMŲ PRAKTIKOS SKIRIANT BAUSMES UŽ NUSIKALSTAMAS VEIKAS VALSTYBĖS TARNYBAI IR VIEŠIESIEMS INTERESAMS (BAUDŽIAMOJO KODEKSO 225, 226, 227 IR 228 STRAIPSNIAI) TYRIMAS
AC-34-2 2011-04-18 BENDRŲJŲ KLAUSIMŲ DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO APŽVALGA
ŽTC-34 2011-04-18 Valstybės pozityviosios pareigos pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, vykdant teismo sprendimus, susijusius su vaikų perdavimu ir bendravimo teisėmis
ŽTB-34 2011-04-18 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO PRAKTIKOS DĖL TEISĖS Į BYLOS NAGRINĖJIMĄ PER ĮMANOMAI TRUMPIAUSIĄ LAIKĄ BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE (ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 6 STRAIPSNIO 1 DALIS) ANALIZĖ
AC-34-1 2011-04-18 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga
2K-620 2010-12-21 3. Rengimasis padaryti nusikaltimą (BK 21 straipsnis). Pasikėsinimas sukčiauti (BK 22 straipsnio 1 dalis, 182 straipsnio 1 dalis). Melagingas įskundimas (BK 236 straipsnio 1 dalis)
2K-585 2010-12-07 4. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos (BK 76 straipsnio 1 dalis)
3K-7-411 2010-12-01 1.19. Dėl nuostolių, padarytų administraciniame procese taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, atlyginimo
3K-3-486 2010-11-30 1.22. Dėl kreditorių susirinkimo ir teismo kompetencijos tvirtinti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą; dėl administratoriaus atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų dydžio nustatymo kriterijų
3K-7-364 2010-11-23 1.2. Dėl hipotekos ir laidavimo, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų; dėl hipotekos kreditoriaus teisės nukreipti išieškojimą į skolininko neįkeistą turtą
3K-3-462 2010-11-23 1.13. Dėl CK 6.196 straipsnio 2 dalies taikymo; dėl papildomų išlaidų pagal ekspedijavimo sutartį prigimties ir ekspeditoriaus reikalavimo teisinio kvalifikavimo
2K-530 2010-11-16 6. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu (BK 129 straipsnio 2 dalies 7 punktas)
2K-513 2010-11-16 10. Viešosios tvarkos pažeidimas (BK 281 straipsnio 1 dalis
2K-485 2010-11-09 8. Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis (BK 1992 straipsnis)
3K-3-446 2010-11-09 1.1. Dėl reikalavimui išreikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo taikytinos teisės (CK 4.96 straipsnis)
3K-3-434 2010-11-08 1.6. Dėl CK 6.276 straipsnio aiškinimo ir taikymo
2K-489 2010-11-04 2. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė (BK 20 straipsnis). Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (BK 95 straipsnis). Traukiamo baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens atstovo teisės (BPK 388 straipsnio 4 dalis).
2K-510 2010-11-02 5. Bejėgiškos būklės žmogaus nužudymas (BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktas)
3K-7-409 2010-11-02 1.4. Dėl sutartinių netesybų mažinimo
3K-3-391 2010-10-19 1.16. Dėl prekių ženklo nenaudojimo kaip jo registracijos panaikinimo pagrindo
3K-3-397 2010-10-18 1.20. Dėl institucijų, kurioms realizuoti perduotinas konfiskuotas automobilis
2K-443 2010-10-12 11. Dokumentų suklastojimas (BK 300 straipsnis)
3K-7-300 2010-10-07 1.14. Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo; dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių
3K-3-346 2010-10-06 1.8. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, kai pakeičiamas sklypo naudojimo būdas ir pobūdis
2K-361 2010-10-05 7. Prekyba žmonėmis (BK 147 straipsnis). Asmens gabenimas jo sutikimu prostitucijai iš Lietuvos Respublikos (BK 307 straipsnio 2 dalis)
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.20677 sekundės -