Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 33 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 33 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5392: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 33

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
AC-33-1 2010-11-19 VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA VARTOJIMO SUTARTINIUOSE SANTYKIUOSE: TEISINIO REGULIAVIMO IR TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA II (vartojimo pirkimo–pardavimo, vartojimo rangos, civilinės atsakomybės vartojimo teisiniuose santykiuose taikymo klausimai)
AB-33-1 2010-07-29 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NORMŲ, NUSTATANČIŲ APLINKYBES,DĖL KURIŲ BAUDŽIAMASIS PROCESAS NEGALIMAS, TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE APŽVALGA
ŽTC-33-1 2010-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
TTC-33 2010-07-29 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo santraukos
ŽTB-33-2 2010-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKO. Nekaltumo prezumpcija II d.
ŽTB-33-1 2010-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKO. Nekaltumo prezumpcija I d.
2K-282 2010-06-08 9. Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui (BK 287 straipsnis)
3K-P-186 2010-05-20 1. Dėl sutuoktinių atsakomybės pagal prievoles
2K-271 2010-05-18 5. Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2K-254 2010-05-11 7. Vagystė (BK 178 straipsnis)
3K-3-201 2010-05-10 10. Dėl kelionių organizatoriaus pareigos suteikti informaciją ir neturtinės žalos turistams atlyginimo
3K-7-173 2010-04-26 4. Dėl teismo sprendimo, kuriuo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių, galios byloje nedalyvavusiems kreditoriams, santuokos nutraukimo įtakos sutuoktinių prievolėms prieš kreditorius
3K-7-168 2010-04-16 8. Dėl garantijos ir priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, reikalavimo perleidimo ir tinkamo pranešimo apie jį
2K-84 2010-04-09 2. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis)
3K-3-132 2010-04-09 7. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo išlaidų apmokėjimo; administravimo sutarties teisinio vertinimo ir santykio su CK 4.82 straipsnio 3 dalimi bei 4.84 straipsniu
2K-127 2010-04-06 1. Neatsargus nusikaltimas (BK 16 straipsnis). Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas (BK 281 straipsnis)
2K-216 2010-04-06 10. Baudžiamojo proceso nutraukimas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Civilinio ieškinio išsprendimas BPK 115 straipsnis)
2K-122 2010-03-23 11. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis)
2K-195 2010-03-23 12. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis)
2K-P-82 2010-03-18 3. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis)
3K-3-116 2010-03-16 14. Dėl Lietuvos teismų jurisdikcijos nagrinėti ginčą dėl arbitražinės išlygos galiojimo byloje su užsienio elementu, teismo ir arbitražo jurisdikcijos santykio, ieškinio pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu palikimo nenagrinėto pagrindo
3K-3-101 2010-03-15 1.6. Dėl nepilnamečio vaiko tėvų pareigos pranešti apie gyvenamosios vietos pasikeitimą ir jos nevykdymo teisinių padarinių, procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo spaudoje būdo (CPK 130 straipsnio) taikymo
2K-P-36 2010-03-05 15. Nagrinėjimo teisme ribos, kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo pakeitimas teisme (BPK 255, 256, 320 straipsniai)
2K-91 2010-03-02 6. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę (BK 170 straipsnis)
2K-143 2010-03-02 13. Prokuroro teisė pateikti papildomus įrodymus (BPK 288 straipsnis). Teismo pareiga išsamiai išnagrinėti visas bylos aplinkybes (BPK 20 straipsnio 5 dalis). Įrodymų tyrimo atlikimas apeliacinės instancijos teisme (BPK 324 straipsnio 6 dalis)
3K-3-83 2010-03-02 11. Dėl subrogacijos
3K-3-64 2010-02-09 13. Dėl arbitražinio susitarimo vertinimo ieškinio priėmimo stadijoje, teisės skųsti teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį
3K-3-20 2010-02-01 12. Dėl jūrų laivo arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, taikymo; proceso atnaujinimo galimybės byloje, kurioje buvo spręstas jūrų laivo arešto klausimas, teismui neturint jurisdikcijos nagrinėti ginčą iš esmės
2K-P-6 2010-01-26 4. Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
3K-3-49 2010-01-18 5. Dėl teismo teisės nustatyti uzufruktą gyvenamajai patalpai,kuri nuosavybės teise priklauso kitam sutuoktiniui
2K-475 2009-12-22 8. Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas (BK 215 straipsnis). Sukčiavimas (BK 182 straipsnis)
3K-3-587 2009-12-22 3. Dėl akcininko pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas ir jos pažeidimo padarinių
3K-3-497 2009-11-20 9. Dėl už nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų padarytą žalą subsidiariai atsakingų asmenų pareigos atlyginti žalą apimties ir pabaigos (CK 6.276 straipsnio taikymo)
3K-3-514 2009-11-17 2. Dėl akcininko teisės reikšti ieškinį dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
AC-33-1 2010-11-19 VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA VARTOJIMO SUTARTINIUOSE SANTYKIUOSE: TEISINIO REGULIAVIMO IR TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA II (vartojimo pirkimo–pardavimo, vartojimo rangos, civilinės atsakomybės vartojimo teisiniuose santykiuose taikymo klausimai)
AB-33-1 2010-07-29 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NORMŲ, NUSTATANČIŲ APLINKYBES,DĖL KURIŲ BAUDŽIAMASIS PROCESAS NEGALIMAS, TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE APŽVALGA
ŽTC-33-1 2010-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
TTC-33 2010-07-29 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo santraukos
ŽTB-33-2 2010-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKO. Nekaltumo prezumpcija II d.
ŽTB-33-1 2010-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKO. Nekaltumo prezumpcija I d.
2K-282 2010-06-08 9. Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui (BK 287 straipsnis)
3K-P-186 2010-05-20 1. Dėl sutuoktinių atsakomybės pagal prievoles
2K-271 2010-05-18 5. Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2K-254 2010-05-11 7. Vagystė (BK 178 straipsnis)
3K-3-201 2010-05-10 10. Dėl kelionių organizatoriaus pareigos suteikti informaciją ir neturtinės žalos turistams atlyginimo
3K-7-173 2010-04-26 4. Dėl teismo sprendimo, kuriuo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių, galios byloje nedalyvavusiems kreditoriams, santuokos nutraukimo įtakos sutuoktinių prievolėms prieš kreditorius
3K-7-168 2010-04-16 8. Dėl garantijos ir priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, reikalavimo perleidimo ir tinkamo pranešimo apie jį
2K-84 2010-04-09 2. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis)
3K-3-132 2010-04-09 7. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo išlaidų apmokėjimo; administravimo sutarties teisinio vertinimo ir santykio su CK 4.82 straipsnio 3 dalimi bei 4.84 straipsniu
2K-127 2010-04-06 1. Neatsargus nusikaltimas (BK 16 straipsnis). Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas (BK 281 straipsnis)
2K-216 2010-04-06 10. Baudžiamojo proceso nutraukimas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Civilinio ieškinio išsprendimas BPK 115 straipsnis)
2K-122 2010-03-23 11. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis)
2K-195 2010-03-23 12. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis)
2K-P-82 2010-03-18 3. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis)
3K-3-116 2010-03-16 14. Dėl Lietuvos teismų jurisdikcijos nagrinėti ginčą dėl arbitražinės išlygos galiojimo byloje su užsienio elementu, teismo ir arbitražo jurisdikcijos santykio, ieškinio pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu palikimo nenagrinėto pagrindo
3K-3-101 2010-03-15 1.6. Dėl nepilnamečio vaiko tėvų pareigos pranešti apie gyvenamosios vietos pasikeitimą ir jos nevykdymo teisinių padarinių, procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo spaudoje būdo (CPK 130 straipsnio) taikymo
2K-P-36 2010-03-05 15. Nagrinėjimo teisme ribos, kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo pakeitimas teisme (BPK 255, 256, 320 straipsniai)
2K-91 2010-03-02 6. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę (BK 170 straipsnis)
2K-143 2010-03-02 13. Prokuroro teisė pateikti papildomus įrodymus (BPK 288 straipsnis). Teismo pareiga išsamiai išnagrinėti visas bylos aplinkybes (BPK 20 straipsnio 5 dalis). Įrodymų tyrimo atlikimas apeliacinės instancijos teisme (BPK 324 straipsnio 6 dalis)
3K-3-83 2010-03-02 11. Dėl subrogacijos
3K-3-64 2010-02-09 13. Dėl arbitražinio susitarimo vertinimo ieškinio priėmimo stadijoje, teisės skųsti teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį
3K-3-20 2010-02-01 12. Dėl jūrų laivo arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, taikymo; proceso atnaujinimo galimybės byloje, kurioje buvo spręstas jūrų laivo arešto klausimas, teismui neturint jurisdikcijos nagrinėti ginčą iš esmės
2K-P-6 2010-01-26 4. Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
3K-3-49 2010-01-18 5. Dėl teismo teisės nustatyti uzufruktą gyvenamajai patalpai,kuri nuosavybės teise priklauso kitam sutuoktiniui
2K-475 2009-12-22 8. Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas (BK 215 straipsnis). Sukčiavimas (BK 182 straipsnis)
3K-3-587 2009-12-22 3. Dėl akcininko pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas ir jos pažeidimo padarinių
3K-3-497 2009-11-20 9. Dėl už nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų padarytą žalą subsidiariai atsakingų asmenų pareigos atlyginti žalą apimties ir pabaigos (CK 6.276 straipsnio taikymo)
3K-3-514 2009-11-17 2. Dėl akcininko teisės reikšti ieškinį dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.19297 sekundės -