Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 32 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 32 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5392: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 32

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
ŽTC-32-1 2010-02-18 Nuosavybės samprata ir teisės netrukdomam naudotis nuosavybe (Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnis) ribojimai savavališkų statybų kontekste
ŽTB-32-1 2010-02-18 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
ŽTB-32-2 2010-02-18 Kai kurie nuosavybės teisių apribojimo baudžiamajame procese aspektai (II)
ŽTB-32-3 2010-02-18 Kai kurie nuosavybės teisių apribojimo baudžiamajame procese aspektai (III)
TTC-32-1 2010-02-18 EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
AC-32-1 2010-02-18 Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga
AC-32-2 2010-02-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių dėl privalomojo bylos sustabdymo (CPK 163 straipsnis) santraukos
TP-31 2010-02-18 Klaidų atitaisymas „Teismų praktika” Nr. 31
AB-32-1 2010-02-18 Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą (BK 72 straipsnis) apžvalga
AC-32-2 2010-02-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių dėl privalomojo bylos sustabdymo (CPK 163 straipsnis) santraukos
2K-432 2009-12-15 5. Turto prievartavimas (BK 181 straipsnis). Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis)
2K-396 2009-12-15 9. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas (BK 290 straipsnis). Pareigūno garbės ir orumo įžeidimas (ATPK 187 straipsnio 2 dalis)
2A-7-15 2009-12-08 14. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (BPK XXXIII skyrius). Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis).
3K-7-540 2009-12-07 1.18. Dėl pirkimo–pardavimo sutarties dalyko kaip sutarties negaliojimo pagrindo
2K-446 2009-12-01 12. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis)
3K-7-515 2009-11-27 Daiktinė teisė. 1.11. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės ir pareigos proporcingai apmokėti su bendru turtu susijusias išlaidas
3K-7-444 2009-11-20 1.17. Dėl bendrovės vadovo atsakomybės
2K-374 2009-11-17 6. Turto pasisavinimas (BK 183 straipsnis)
2K-398 2009-11-10 13. Aprašomoji nuosprendžio dalis (BPK 305 straipsnis)
2K-388 2009-11-03 7. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine veikla (BK 202 straipsnis)
3K-7-468 2009-11-02 Paveldėjimo teisė. 1.13. Dėl paveldėjimo atstovavimo teise; dėl termino palikimui priimti; dėl ieškinio senaties termino
3K-3-449 2009-10-22 DARBO TEISĖ. 1.1. Dėl teisės į dienpinigius vykstant į tarnybines komandiruotes
2K-P-247 2009-10-20 1. Kaltės formos (BK 14–16 straipsniai). Nužudymas (BK 129 straipsnis).
2K-P-218 2009-10-20 11. Baudžiamojo proceso paskirtis (BPK 1 straipsnis). Nekaltumo prezumpcija (BPK 44 straipsnio 6 dalis). Įrodymai, kuriais gali būti grindžiamas nuosprendis (BPK 301 straipsnis)
2K-P-247 2009-10-20 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO VYTAUTO PIESLIAKO ATSKIROJI NUOMONĖ DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PLENARINĖS SESIJOS 2009 M. SPALIO 20 D. NUTARIES Nr. 2K-P-247/2009
2K-7-226 2009-10-20 3. Neteisėtas abortas (BK 142 straipsnis)
2K-7-287 2009-10-20 2. Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas (BK 62 straipsnis)
3K-3-441 2009-10-16 1.14. Dėl įpėdinių teisių įgyvendinimo ir paskesnės eilės įpėdinių teisės paveldėti; dėl termino palikimui priimti pratęsimo pagrindų ir teisinės reikšmės; dėl CK 5.57 straipsnio 2 dalies taikymo
2K-361 2009-10-13 4. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas (BK 176 straipsnis)
2K-P-305 2009-10-13 8. Aplaidus apskaitos tvarkymas (BK 223 straipsnis).
3K-3-415 2009-10-13 1.21. Dėl CK 6.255 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-417 2009-10-05 1.6. Dėl nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo momento, kai dėl jos paduotas atskirasis skundas grąžinamas nepašalinus skundo trūkumų
2K-323 2009-09-29 10. Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis)
3K-3-366 2009-09-29 1.22. Dėl pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą sudarytą draudimo sutartį atsiradusios draudiko pareigos sumokėti draudimo išmoką, atlyginant nukentėjusio trečiojo asmens turtui padarytą žalą, tinkamo vykdymo
3K-7-288 2009-09-28 Prievolių teisė. 1.16. Dėl apsimestinio sandorio; dėl mainų sandorio
3K-3-294 2009-07-03 1.12. Dėl žemės sklypo priklausiniais esančių statinių įkeitimo hipotekos sutartimi
3K-3-182 2009-07-03 1.20. Dėl pirkėjo pareigos sumokėti kainą ir pardavėjo pareigos parduoti tinkamos kokybės daiktą santykio; dėl pirkėjo teisių gynimo būdų pardavus netinkamos kokybės daiktą
3K-7-242 2009-07-03 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJOS JANINOS STRIPEIKIENĖS ATSKIROJI NUOMONĖ DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS IŠPLĖSTINĖS TEISĖJŲ KOLEGIJOS 2009 M. LIEPOS 3 D. NUTARTIES Nr. 3K-7-242/2009
3K-7-242 2009-07-03 1.9. Dėl sutuoktinių prievolių solidarumo
3K-7-259 2009-06-29 BANKROTO TEISĖ. 1.5. Dėl savivaldybės atsakomybės pagal savivaldybės įmonės prievoles bankroto procese
3K-3-303 2009-06-26 1.3. Dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, kai ieškinys pareikštas baudžiamojo proceso tvarka, o jo dydžio klausimas perduotas spręsti civilinio proceso tvarka
3K-3-241 2009-06-18 1.19. Dėl pranešimo apie vienašališką sutarties nutraukimą ne teismo tvarka
3K-3-225 2009-06-15 Vykdymo procesas.1.4. Dėl antstolio veiksmų apskundimo instituto ir jo paskirties
3K-7-190 2009-06-08 1.15. Dėl pareigos atlyginti palikėjo padarytą žalą paveldėjimo; dėl termino palikėjo kreditorių reikalavimams pareikšti
3K-3-203 2009-05-29 1.10. Dėl vaiko teisės bendrauti su artimaisiais giminaičiais
3K-7-229 2009-05-18 Šeimos teisė. 1.8. Dėl sutuoktinių sudarytų sutarčių su banku ir iš jų atsirandančių prievolių teisinio kvalifikavimo; dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo įtakos solidariajai skolininkų prievolei
3K-3-212 2009-05-11 CIVILINIS PROCESAS. 1.2. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo
3K-3-168 2009-05-05 CIVILINĖ TEISĖ.Asmenys.1.7. Dėl sutarties sudarymo instituto ir Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio santykio; dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties esminių sąlygų
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
ŽTC-32-1 2010-02-18 Nuosavybės samprata ir teisės netrukdomam naudotis nuosavybe (Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnis) ribojimai savavališkų statybų kontekste
ŽTB-32-1 2010-02-18 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
ŽTB-32-2 2010-02-18 Kai kurie nuosavybės teisių apribojimo baudžiamajame procese aspektai (II)
ŽTB-32-3 2010-02-18 Kai kurie nuosavybės teisių apribojimo baudžiamajame procese aspektai (III)
TTC-32-1 2010-02-18 EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
AC-32-1 2010-02-18 Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga
AC-32-2 2010-02-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių dėl privalomojo bylos sustabdymo (CPK 163 straipsnis) santraukos
TP-31 2010-02-18 Klaidų atitaisymas „Teismų praktika” Nr. 31
AB-32-1 2010-02-18 Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą (BK 72 straipsnis) apžvalga
AC-32-2 2010-02-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių dėl privalomojo bylos sustabdymo (CPK 163 straipsnis) santraukos
2K-432 2009-12-15 5. Turto prievartavimas (BK 181 straipsnis). Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis)
2K-396 2009-12-15 9. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas (BK 290 straipsnis). Pareigūno garbės ir orumo įžeidimas (ATPK 187 straipsnio 2 dalis)
2A-7-15 2009-12-08 14. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (BPK XXXIII skyrius). Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis).
3K-7-540 2009-12-07 1.18. Dėl pirkimo–pardavimo sutarties dalyko kaip sutarties negaliojimo pagrindo
2K-446 2009-12-01 12. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis)
3K-7-515 2009-11-27 Daiktinė teisė. 1.11. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės ir pareigos proporcingai apmokėti su bendru turtu susijusias išlaidas
3K-7-444 2009-11-20 1.17. Dėl bendrovės vadovo atsakomybės
2K-374 2009-11-17 6. Turto pasisavinimas (BK 183 straipsnis)
2K-398 2009-11-10 13. Aprašomoji nuosprendžio dalis (BPK 305 straipsnis)
2K-388 2009-11-03 7. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine veikla (BK 202 straipsnis)
3K-7-468 2009-11-02 Paveldėjimo teisė. 1.13. Dėl paveldėjimo atstovavimo teise; dėl termino palikimui priimti; dėl ieškinio senaties termino
3K-3-449 2009-10-22 DARBO TEISĖ. 1.1. Dėl teisės į dienpinigius vykstant į tarnybines komandiruotes
2K-P-247 2009-10-20 1. Kaltės formos (BK 14–16 straipsniai). Nužudymas (BK 129 straipsnis).
2K-P-218 2009-10-20 11. Baudžiamojo proceso paskirtis (BPK 1 straipsnis). Nekaltumo prezumpcija (BPK 44 straipsnio 6 dalis). Įrodymai, kuriais gali būti grindžiamas nuosprendis (BPK 301 straipsnis)
2K-P-247 2009-10-20 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO VYTAUTO PIESLIAKO ATSKIROJI NUOMONĖ DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PLENARINĖS SESIJOS 2009 M. SPALIO 20 D. NUTARIES Nr. 2K-P-247/2009
2K-7-226 2009-10-20 3. Neteisėtas abortas (BK 142 straipsnis)
2K-7-287 2009-10-20 2. Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas (BK 62 straipsnis)
3K-3-441 2009-10-16 1.14. Dėl įpėdinių teisių įgyvendinimo ir paskesnės eilės įpėdinių teisės paveldėti; dėl termino palikimui priimti pratęsimo pagrindų ir teisinės reikšmės; dėl CK 5.57 straipsnio 2 dalies taikymo
2K-361 2009-10-13 4. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas (BK 176 straipsnis)
2K-P-305 2009-10-13 8. Aplaidus apskaitos tvarkymas (BK 223 straipsnis).
3K-3-415 2009-10-13 1.21. Dėl CK 6.255 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-417 2009-10-05 1.6. Dėl nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo momento, kai dėl jos paduotas atskirasis skundas grąžinamas nepašalinus skundo trūkumų
2K-323 2009-09-29 10. Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis)
3K-3-366 2009-09-29 1.22. Dėl pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą sudarytą draudimo sutartį atsiradusios draudiko pareigos sumokėti draudimo išmoką, atlyginant nukentėjusio trečiojo asmens turtui padarytą žalą, tinkamo vykdymo
3K-7-288 2009-09-28 Prievolių teisė. 1.16. Dėl apsimestinio sandorio; dėl mainų sandorio
3K-3-294 2009-07-03 1.12. Dėl žemės sklypo priklausiniais esančių statinių įkeitimo hipotekos sutartimi
3K-3-182 2009-07-03 1.20. Dėl pirkėjo pareigos sumokėti kainą ir pardavėjo pareigos parduoti tinkamos kokybės daiktą santykio; dėl pirkėjo teisių gynimo būdų pardavus netinkamos kokybės daiktą
3K-7-242 2009-07-03 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJOS JANINOS STRIPEIKIENĖS ATSKIROJI NUOMONĖ DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS IŠPLĖSTINĖS TEISĖJŲ KOLEGIJOS 2009 M. LIEPOS 3 D. NUTARTIES Nr. 3K-7-242/2009
3K-7-242 2009-07-03 1.9. Dėl sutuoktinių prievolių solidarumo
3K-7-259 2009-06-29 BANKROTO TEISĖ. 1.5. Dėl savivaldybės atsakomybės pagal savivaldybės įmonės prievoles bankroto procese
3K-3-303 2009-06-26 1.3. Dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, kai ieškinys pareikštas baudžiamojo proceso tvarka, o jo dydžio klausimas perduotas spręsti civilinio proceso tvarka
3K-3-241 2009-06-18 1.19. Dėl pranešimo apie vienašališką sutarties nutraukimą ne teismo tvarka
3K-3-225 2009-06-15 Vykdymo procesas.1.4. Dėl antstolio veiksmų apskundimo instituto ir jo paskirties
3K-7-190 2009-06-08 1.15. Dėl pareigos atlyginti palikėjo padarytą žalą paveldėjimo; dėl termino palikėjo kreditorių reikalavimams pareikšti
3K-3-203 2009-05-29 1.10. Dėl vaiko teisės bendrauti su artimaisiais giminaičiais
3K-7-229 2009-05-18 Šeimos teisė. 1.8. Dėl sutuoktinių sudarytų sutarčių su banku ir iš jų atsirandančių prievolių teisinio kvalifikavimo; dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo įtakos solidariajai skolininkų prievolei
3K-3-212 2009-05-11 CIVILINIS PROCESAS. 1.2. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo
3K-3-168 2009-05-05 CIVILINĖ TEISĖ.Asmenys.1.7. Dėl sutarties sudarymo instituto ir Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio santykio; dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties esminių sąlygų
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.25525 sekundės -