Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 31 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 31 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5392: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 31

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
3K-3-580 2009-11-28 1.14. Dėl turto saugotojo pagal įstatymą civilinės atsakomybės pagrindų
A-1 2009-07-29 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NORMŲ, NUSTATANČIŲ BYLOS NAGRINĖJIMO TEISME RIBAS, TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE APŽVALGA
A-2 2009-07-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika peržiūrint apeliacinės instancijos teismų nutartis, kuriomis bylos perduotos nagrinėti iš naujo pirmąja instancija
A-3 2009-07-29 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REGLAMENTAVIMO IR TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA
ZTT-1 2009-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
EZTT-1 2009-07-29 Teisė į būsto neliečiamybės gerbimą (iškeldinimas iš būsto)
EBTT-1 2009-07-29 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS I d.
EBTT-2 2009-07-29 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS II d.
2K-228 2009-06-16 2.9. Nuosprendžio surašymas (BPK 302 straipsnis, 324 straipsnio 10 dalis)
3K-3-252 2009-06-08 1.2. Dėl teisės į teisminę gynybą ir teisės ginčyti viešąjį pirkimą
2K-240 2009-06-02 2.2. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos mažareikšmiškumo (BK 37 straipsnis). Tikslinės paramos panaudojimas ne pagal nustatytą tvarką (BK 206 straipsnio 1 dalis)
3K-7-162 2009-05-25 1.3. Dėl vykdomosios bylos nutraukimo, kai vykdomasis dokumentas perduotinas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui
3K-7-204 2009-05-25 1.7. Dėl paramos pilnamečiam vaikui, kuris mokosi vidurinėje mokykloje, priteisimo ir jos teikimo laikotarpio
3K-3-596 2009-05-23 1.8. Dėl išlaikymo reikalingumo ir teisės į privalomąją palikimo dalį
3K-7-161 2009-05-05 1.1. Dėl viešosios įstaigos vadovo atleidimo iš darbo teisinių pagrindų, tinkamo atsakovo tokioje byloje
3K-7-90 2009-04-23 1.4. Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindų ir pasekmių
3K-3-185 2009-04-14 1.12. Dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties vartotojo, kai jis yra socialinio būsto nuomininkas
3K-3-183 2009-04-14 1.9. Dėl pilnamečių vaikų pareigos išlaikyti savo tėvus bei teisės į palikimo privalomąją dalį reglamentavimo
2K-158 2009-04-07 2.7. Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas (BK 281 straipsnis)
3K-3-12 2009-03-16 1.16. Dėl draudimo išmokos dydžio nustatymo ir draudiko pareigos mokėti draudimo išmoką atsiradimo momento
2K-106 2009-03-10 2.5. Aplaidus apskaitos tvarkymas (BK 223 straipsnis)
2A-P-2 2009-03-05 2.8. Nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai (BPK 159 straipsnis, Operatyvinės veiklos įstatymo 12 straipsnis). Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis).
3K-3-91 2009-03-03 1.6. Dėl kreditorių nuosavybės teisės įgyvendinimo bankroto byloje
2K-7-68 2009-02-24 2.3. Vengimas išlaikyti vaiką (BK 164 straipsnis). Non bis in idem principas (BK 2 straipsnio 6 dalis)
2K-41 2009-02-17 2.4. Vagystė (BK 178 straipsnis)
3K-3-69 2009-02-17 1.11. Dėl nuostolių, atsiradusių dėl servituto nustatymo, dydžio (CK 4.129, 6.249 straipsniai)
3K-3-11 2009-02-09 1.10. Dėl ieškinio senaties termino taikymo, kai paveldėjęs turtą asmuo skundžia notaro veiksmus dėl paveldimo turto apimties ir paveldėjimo teisių įforminimo
2K-7-11 2009-02-03 2.6. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą (BK 227 straipsnio 4 dalis)
2K-P-9 2009-01-09 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO JONO PRAPIESČIO ATSKIROJI NUOMONĖ DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PLENARINĖS SESIJOS 2009 M. SAUSIO 6 D. NUTARTIES
2K-P-9 2009-01-06 2.1. Bendrininkavimas (BK 24 straipsnis)
3K-3-58 2009-01-06 1.15. Dėl civilinės atsakomybės asmeniui, kuris administraciniame procese prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, taikymo
3K-3-609 2008-12-22 1.13. Dėl paveldėjimo teisių pirkimo–pardavimo teisinio reguliavimo ir sandorio negaliojimo pagrindų
3K-3-603 2008-09-16 1.5. Dėl turto perdavimo išieškotojui akto tvirtinimo sąlygų
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
3K-3-580 2009-11-28 1.14. Dėl turto saugotojo pagal įstatymą civilinės atsakomybės pagrindų
A-1 2009-07-29 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NORMŲ, NUSTATANČIŲ BYLOS NAGRINĖJIMO TEISME RIBAS, TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE APŽVALGA
A-2 2009-07-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika peržiūrint apeliacinės instancijos teismų nutartis, kuriomis bylos perduotos nagrinėti iš naujo pirmąja instancija
A-3 2009-07-29 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REGLAMENTAVIMO IR TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA
ZTT-1 2009-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
EZTT-1 2009-07-29 Teisė į būsto neliečiamybės gerbimą (iškeldinimas iš būsto)
EBTT-1 2009-07-29 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS I d.
EBTT-2 2009-07-29 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS II d.
2K-228 2009-06-16 2.9. Nuosprendžio surašymas (BPK 302 straipsnis, 324 straipsnio 10 dalis)
3K-3-252 2009-06-08 1.2. Dėl teisės į teisminę gynybą ir teisės ginčyti viešąjį pirkimą
2K-240 2009-06-02 2.2. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikalstamos veikos mažareikšmiškumo (BK 37 straipsnis). Tikslinės paramos panaudojimas ne pagal nustatytą tvarką (BK 206 straipsnio 1 dalis)
3K-7-162 2009-05-25 1.3. Dėl vykdomosios bylos nutraukimo, kai vykdomasis dokumentas perduotinas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui
3K-7-204 2009-05-25 1.7. Dėl paramos pilnamečiam vaikui, kuris mokosi vidurinėje mokykloje, priteisimo ir jos teikimo laikotarpio
3K-3-596 2009-05-23 1.8. Dėl išlaikymo reikalingumo ir teisės į privalomąją palikimo dalį
3K-7-161 2009-05-05 1.1. Dėl viešosios įstaigos vadovo atleidimo iš darbo teisinių pagrindų, tinkamo atsakovo tokioje byloje
3K-7-90 2009-04-23 1.4. Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindų ir pasekmių
3K-3-185 2009-04-14 1.12. Dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties vartotojo, kai jis yra socialinio būsto nuomininkas
3K-3-183 2009-04-14 1.9. Dėl pilnamečių vaikų pareigos išlaikyti savo tėvus bei teisės į palikimo privalomąją dalį reglamentavimo
2K-158 2009-04-07 2.7. Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas (BK 281 straipsnis)
3K-3-12 2009-03-16 1.16. Dėl draudimo išmokos dydžio nustatymo ir draudiko pareigos mokėti draudimo išmoką atsiradimo momento
2K-106 2009-03-10 2.5. Aplaidus apskaitos tvarkymas (BK 223 straipsnis)
2A-P-2 2009-03-05 2.8. Nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai (BPK 159 straipsnis, Operatyvinės veiklos įstatymo 12 straipsnis). Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis).
3K-3-91 2009-03-03 1.6. Dėl kreditorių nuosavybės teisės įgyvendinimo bankroto byloje
2K-7-68 2009-02-24 2.3. Vengimas išlaikyti vaiką (BK 164 straipsnis). Non bis in idem principas (BK 2 straipsnio 6 dalis)
2K-41 2009-02-17 2.4. Vagystė (BK 178 straipsnis)
3K-3-69 2009-02-17 1.11. Dėl nuostolių, atsiradusių dėl servituto nustatymo, dydžio (CK 4.129, 6.249 straipsniai)
3K-3-11 2009-02-09 1.10. Dėl ieškinio senaties termino taikymo, kai paveldėjęs turtą asmuo skundžia notaro veiksmus dėl paveldimo turto apimties ir paveldėjimo teisių įforminimo
2K-7-11 2009-02-03 2.6. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą (BK 227 straipsnio 4 dalis)
2K-P-9 2009-01-09 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO JONO PRAPIESČIO ATSKIROJI NUOMONĖ DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PLENARINĖS SESIJOS 2009 M. SAUSIO 6 D. NUTARTIES
2K-P-9 2009-01-06 2.1. Bendrininkavimas (BK 24 straipsnis)
3K-3-58 2009-01-06 1.15. Dėl civilinės atsakomybės asmeniui, kuris administraciniame procese prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, taikymo
3K-3-609 2008-12-22 1.13. Dėl paveldėjimo teisių pirkimo–pardavimo teisinio reguliavimo ir sandorio negaliojimo pagrindų
3K-3-603 2008-09-16 1.5. Dėl turto perdavimo išieškotojui akto tvirtinimo sąlygų
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.22777 sekundės -