Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika, Biuletenis Teismų praktika Nr. 29 : Straipsniai, TP : Biuletenis Teismų praktika Nr. 29 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#5390: Svečiai
#1: Vartotojai
#5710: Registruoti vartotojai

# ChatGPT4


Jūs čia svečias.
+ registracija

Biuletenis Teismų praktika Nr. 29

Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
M-1 2008-09-21 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
M-2 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą baudžiamosiose bylose (II)
M-3 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą baudžiamosiose bylose (III)
M-4 2008-09-21 Žurnalistų šaltinių apsaugos reikalavimai baudžiamajame procese
M-5 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai įgyvendinant baudžiamąją atsakomybę už nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į įslaptintos informacijos neliečiamumą
M-6 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens privatų gyvenimą civilinėse bylose (II)
A-1 2008-09-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga
A-2 2008-09-21 TEISĖS NORMŲ, REGULIUOJANČIŲ NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMĄ, TAIKYMO BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE APŽVALGA
A-3 2008-09-21 kai kurie nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo aspektai Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje
2K-283 2008-06-20 3.27. Nuosprendžių rūšys (BPK 303 straipsnis)
2A-3 2008-06-13 3.26. Profesinių pareigų vykdymas (BK 30 straipsnis)
2K-239 2008-06-03 3.25. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis)
2K-190 2008-05-27 3.24. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos (BK 200 straipsnis)
2K-235 2008-05-22 3.23. Socialinio draudimo išmokų įskaitymas į nusikalstama veika (padarytos žalos atlyginimą (CK 6.290 straipsnis)
2K-P-85 2008-05-20 3.20. Nepilnamečio atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės (BK 93 straipsnis)
2K-7-228 2008-05-20 3.21. Tarnybos pareigų neatlikimas (BK 229 straipsnis). Kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo keitimas teisme (BPK 256 straipsnis)
2K-120 2008-05-20 3.22. Informacijos panaudojimas kitose baudžiamosiose bylose (BPK 162 straipsnis)
2K-7-141 2008-04-29 3.19. Teisė į privataus gyvenimo gerbimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis). Įrodymai (BPK 20 straipsnis). Leidimas atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (BPK 159 straipsnis). Slaptas sekimas (BPK 160 straipsnis)
2K-186 2008-04-22 3.18. Būtinoji gintis (BK 28 straipsnis)
K-1 2008-04-18 Janina Stripekienė. Europeizuotos ir internacionalizuotos privatinės teisės aiškinimas ir taikymas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus praktikoje: lyginamojo metodo vaidmuo
K-2 2008-04-18 Andreas Furrer. Internationalisierung und Europäisierung des Privatrechts
K-4 2008-04-18 Valentinas Mikelėnas. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos civilinį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija
K-3 2008-04-18 Hans Peter Walter. Das Rechtsvergleichende Auslegungelement
2K-22 2008-04-08 3.16. Švelnesnės negu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės skyrimas (BK 54 straipsnio 3 dalis)
2K-171 2008-04-08 3.17. Nusikalstamos veikos ir atlygintinos žalos priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis)
3K-3-206 2008-04-07 1.21. Dėl tarptautinių sutarčių, susijusių su sprendimų pripažinimu ir vykdymu, ir 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo santykio
2K-167 2008-04-04 3.15. Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis)
3K-3-186 2008-03-26 1.20. Dėl konsultacijų su darbuotojų atstovais pagal DK 130 straipsnio 4 dalį
3K-7-59 2008-03-26 1.6. Dėl solidariosios atsakomybės taikymo sąlygų
3K-7-43 2008-03-17 1.5. Dėl oro vežėjo atsakomybės už skrydžio atšaukimą
3K-7-43 2008-03-17 1.5. Dėl oro vežėjo atsakomybės už skrydžio atšaukimą
2K-160 2008-03-13 3.14. Organizuota grupė (BK 25 straipsnio 3 dalis). Įrodymų vertinimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis)
2K-102 2008-03-04 3.13. Non bis in idem principas (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 7 protokolo 4 straipsnis)
2K-63 2008-02-26 3.12. Seksualinis prievartavimas (BK 150 straipsnis). Įžeidimas (BK 155 straipsnis)
3K-7-24 2008-02-25 1.4. Dėl subjektiškumo reikalavimų pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą
3K-3-100 2008-02-15 1.19. Dėl lėšų, esančių banko – kreditoriaus – sąskaitoje, įkeitimo
3K-7-149 2008-02-15 1.3. Dėl procesinio bendrininkavimo, antstolio ir teismo kompetencijos atribojimo išieškojimo pagal sutuoktinių prievoles atveju
3K-3-76 2008-02-12 1.18. Dėl draudiko subrogacijos teisės įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos
2K-66 2008-02-05 3.10. Kario terorizavimas (BK 320 straipsnis)
K-75 2008-02-05 3.11. Teismo sudėties nekeičiamumas nagrinėjant baudžiamąją bylą (BPK 223 straipsnis)
3K-3-3 2008-01-30 1.17. Dėl savivaldybės pareigų nuomojant socialinį būstą
2K-7-1 2008-01-29 3.8. Dalykinio teismingumo taisyklių taikymas sprendžiant kaltinimo keitimo klausimą (BPK 224, 225 straipsniai, 228 straipsnio 3 dalis, 232 straipsnio 2 punktas, 256 straipsnis)
2K-48 2008-01-29 3.9. Apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos (BPK 320 straipsnio 3 dalis)
3K-3-27 2008-01-29 1.16. Dėl atsakomybės už koncesininkui perduotos savivaldybės įmonės prievoles netaikymo savivaldybei
3K-3-20 2008-01-28 1.13. Dėl šalių suderintos valios vykdant sandorį, kuris neįformintas notarine tvarka
3K-3-44 2008-01-28 1.15. Dėl lizingo gavėjo teisės išnuomoti lizingo objektą išperkamosios nuomos sutartimi
2K-76 2008-01-22 3.7. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas civilinės atsakomybės draudimo atveju (CK 6.254, 6.987 straipsniai)
3K-3-33 2008-01-22 1.12. Dėl palikėjo vaiko nedarbingumo dėl neįgalumo fakto vertinimo sprendžiant dėl išlaikymo reikalingumo ir teisės į privalomąją palikimo dalį
2K-P-100 2008-01-15 3.5. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (BK 95 straipsnio 4 dalis); aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
2K-21 2008-01-15 3.6. Melagingi parodymai, išvados ir vertimas (BK 235 straipsnis)
3K-3-81 2008-01-02 1.11. Dėl draudimo išmokos, išmokėtos dėl suklydimo pagal laidavimo draudimo sutartį, išreikalavimo
3K-7-2 2008-01-02 1.2. Dėl teisės į privatų gyvenimą
2K-854 2007-12-28 3.4. Kaltės formos (BK 14, 15, 16 straipsniai). Tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas (BK 135 straipsnis)
2K-818 2007-12-20 3.3. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinys (BPK 331 straipsnis, 307 straipsnio 1 dalis)
2K-713 2007-12-18 3.2. Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 62 straipsnis). Įrodymų vertinimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis)
3K-3-464 2007-12-14 1.10. Dėl ABĮ 47 straipsnyje įtvirtintos akcininko pirmumo teisės įsigyti akcijas įgyvendinimo, kai taikomas CPK 704 straipsnis
3K-3-525 2007-12-03 1.9. Dėl galimybės nukreipti išieškojimą į paskutinį būstą ribojimo
3K-3-536 2007-11-29 1.8. Dėl vežėjo civilinės atsakomybės draudiko atsakomybės už netinkamą draudimo sutarties vykdymą
2K-733 2007-11-27 3.1. Non reformatio in peius principas (BPK 320 straipsnio 4 dalis, 386 straipsnio 3 dalis)
3K-7-345 2007-11-26 1.1. Dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos kaip civilinės atsakomybės subjekto ypatumų bei Bendrijos ir butų savininkų atsakomybės atribojimo
3K-3-495 2007-11-19 1.7. Dėl pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pasikeitus ketinimų turiniui ir akcininko pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas perleidimo negalimumo
Registr. Nr.: Data Pavadinimas
M-1 2008-09-21 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
M-2 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą baudžiamosiose bylose (II)
M-3 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą baudžiamosiose bylose (III)
M-4 2008-09-21 Žurnalistų šaltinių apsaugos reikalavimai baudžiamajame procese
M-5 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai įgyvendinant baudžiamąją atsakomybę už nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į įslaptintos informacijos neliečiamumą
M-6 2008-09-21 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens privatų gyvenimą civilinėse bylose (II)
A-1 2008-09-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga
A-2 2008-09-21 TEISĖS NORMŲ, REGULIUOJANČIŲ NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMĄ, TAIKYMO BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE APŽVALGA
A-3 2008-09-21 kai kurie nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo aspektai Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje
2K-283 2008-06-20 3.27. Nuosprendžių rūšys (BPK 303 straipsnis)
2A-3 2008-06-13 3.26. Profesinių pareigų vykdymas (BK 30 straipsnis)
2K-239 2008-06-03 3.25. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis)
2K-190 2008-05-27 3.24. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos (BK 200 straipsnis)
2K-235 2008-05-22 3.23. Socialinio draudimo išmokų įskaitymas į nusikalstama veika (padarytos žalos atlyginimą (CK 6.290 straipsnis)
2K-P-85 2008-05-20 3.20. Nepilnamečio atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės (BK 93 straipsnis)
2K-7-228 2008-05-20 3.21. Tarnybos pareigų neatlikimas (BK 229 straipsnis). Kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo keitimas teisme (BPK 256 straipsnis)
2K-120 2008-05-20 3.22. Informacijos panaudojimas kitose baudžiamosiose bylose (BPK 162 straipsnis)
2K-7-141 2008-04-29 3.19. Teisė į privataus gyvenimo gerbimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis). Įrodymai (BPK 20 straipsnis). Leidimas atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (BPK 159 straipsnis). Slaptas sekimas (BPK 160 straipsnis)
2K-186 2008-04-22 3.18. Būtinoji gintis (BK 28 straipsnis)
K-1 2008-04-18 Janina Stripekienė. Europeizuotos ir internacionalizuotos privatinės teisės aiškinimas ir taikymas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus praktikoje: lyginamojo metodo vaidmuo
K-2 2008-04-18 Andreas Furrer. Internationalisierung und Europäisierung des Privatrechts
K-4 2008-04-18 Valentinas Mikelėnas. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos civilinį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija
K-3 2008-04-18 Hans Peter Walter. Das Rechtsvergleichende Auslegungelement
2K-22 2008-04-08 3.16. Švelnesnės negu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės skyrimas (BK 54 straipsnio 3 dalis)
2K-171 2008-04-08 3.17. Nusikalstamos veikos ir atlygintinos žalos priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis)
3K-3-206 2008-04-07 1.21. Dėl tarptautinių sutarčių, susijusių su sprendimų pripažinimu ir vykdymu, ir 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo santykio
2K-167 2008-04-04 3.15. Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis)
3K-3-186 2008-03-26 1.20. Dėl konsultacijų su darbuotojų atstovais pagal DK 130 straipsnio 4 dalį
3K-7-59 2008-03-26 1.6. Dėl solidariosios atsakomybės taikymo sąlygų
3K-7-43 2008-03-17 1.5. Dėl oro vežėjo atsakomybės už skrydžio atšaukimą
3K-7-43 2008-03-17 1.5. Dėl oro vežėjo atsakomybės už skrydžio atšaukimą
2K-160 2008-03-13 3.14. Organizuota grupė (BK 25 straipsnio 3 dalis). Įrodymų vertinimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis)
2K-102 2008-03-04 3.13. Non bis in idem principas (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 7 protokolo 4 straipsnis)
2K-63 2008-02-26 3.12. Seksualinis prievartavimas (BK 150 straipsnis). Įžeidimas (BK 155 straipsnis)
3K-7-24 2008-02-25 1.4. Dėl subjektiškumo reikalavimų pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą
3K-3-100 2008-02-15 1.19. Dėl lėšų, esančių banko – kreditoriaus – sąskaitoje, įkeitimo
3K-7-149 2008-02-15 1.3. Dėl procesinio bendrininkavimo, antstolio ir teismo kompetencijos atribojimo išieškojimo pagal sutuoktinių prievoles atveju
3K-3-76 2008-02-12 1.18. Dėl draudiko subrogacijos teisės įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos
2K-66 2008-02-05 3.10. Kario terorizavimas (BK 320 straipsnis)
K-75 2008-02-05 3.11. Teismo sudėties nekeičiamumas nagrinėjant baudžiamąją bylą (BPK 223 straipsnis)
3K-3-3 2008-01-30 1.17. Dėl savivaldybės pareigų nuomojant socialinį būstą
2K-7-1 2008-01-29 3.8. Dalykinio teismingumo taisyklių taikymas sprendžiant kaltinimo keitimo klausimą (BPK 224, 225 straipsniai, 228 straipsnio 3 dalis, 232 straipsnio 2 punktas, 256 straipsnis)
2K-48 2008-01-29 3.9. Apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos (BPK 320 straipsnio 3 dalis)
3K-3-27 2008-01-29 1.16. Dėl atsakomybės už koncesininkui perduotos savivaldybės įmonės prievoles netaikymo savivaldybei
3K-3-20 2008-01-28 1.13. Dėl šalių suderintos valios vykdant sandorį, kuris neįformintas notarine tvarka
3K-3-44 2008-01-28 1.15. Dėl lizingo gavėjo teisės išnuomoti lizingo objektą išperkamosios nuomos sutartimi
2K-76 2008-01-22 3.7. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas civilinės atsakomybės draudimo atveju (CK 6.254, 6.987 straipsniai)
3K-3-33 2008-01-22 1.12. Dėl palikėjo vaiko nedarbingumo dėl neįgalumo fakto vertinimo sprendžiant dėl išlaikymo reikalingumo ir teisės į privalomąją palikimo dalį
2K-P-100 2008-01-15 3.5. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (BK 95 straipsnio 4 dalis); aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
2K-21 2008-01-15 3.6. Melagingi parodymai, išvados ir vertimas (BK 235 straipsnis)
3K-3-81 2008-01-02 1.11. Dėl draudimo išmokos, išmokėtos dėl suklydimo pagal laidavimo draudimo sutartį, išreikalavimo
3K-7-2 2008-01-02 1.2. Dėl teisės į privatų gyvenimą
2K-854 2007-12-28 3.4. Kaltės formos (BK 14, 15, 16 straipsniai). Tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas (BK 135 straipsnis)
2K-818 2007-12-20 3.3. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinys (BPK 331 straipsnis, 307 straipsnio 1 dalis)
2K-713 2007-12-18 3.2. Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 62 straipsnis). Įrodymų vertinimas (BPK 20 straipsnio 5 dalis)
3K-3-464 2007-12-14 1.10. Dėl ABĮ 47 straipsnyje įtvirtintos akcininko pirmumo teisės įsigyti akcijas įgyvendinimo, kai taikomas CPK 704 straipsnis
3K-3-525 2007-12-03 1.9. Dėl galimybės nukreipti išieškojimą į paskutinį būstą ribojimo
3K-3-536 2007-11-29 1.8. Dėl vežėjo civilinės atsakomybės draudiko atsakomybės už netinkamą draudimo sutarties vykdymą
2K-733 2007-11-27 3.1. Non reformatio in peius principas (BPK 320 straipsnio 4 dalis, 386 straipsnio 3 dalis)
3K-7-345 2007-11-26 1.1. Dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos kaip civilinės atsakomybės subjekto ypatumų bei Bendrijos ir butų savininkų atsakomybės atribojimo
3K-3-495 2007-11-19 1.7. Dėl pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pasikeitus ketinimų turiniui ir akcininko pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas perleidimo negalimumo
[ Gryžti į skyrių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis "Teismų praktika | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.17951 sekundės -