Intelektinių rėmėjų straipsniai, Narkotiniai ir psichotropiniai vaistiniai preparatai : Straipsniai, TP : Narkotiniai ir psichotropiniai vaistiniai preparatai : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#14034: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Narkotiniai ir psichotropiniai vaistiniai preparatai

Paskelbtas: Aurelija_ , Įjungta: 29-8-2010

Aurelija Liutkevičiūtė Advokato padėjėja Publikuota „Sveikas Žmogus“ Nr. 6

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos - tai į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmogaus sveikatai. Lietuvos Respublikoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai, kuriais apibūdinamas medžiagoms taikomas kontrolės lygis, sudaryti remiantis tarptautinių susitarimų - 1961 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Bendrąja narkotinių medžiagų konvencijos  ir 1971 metų Jungtinių Tautų Organizacijos Psichotropinių medžiagų konvencijos, reikalavimais  ir yra patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Pirmame sąraše esančios narkotinės ir psichotropinės medžiagos (taip pat augalai) piktnaudžiavimo atveju sukelia žalingus padarinius žmogaus sveikatai, dėl to jų vartojimas draudžiamas; tuo tarpu antrajame esančios - nors ir būdamos labai pavojingomis žmogaus sveikatai (kai jomis piktnaudžiaujama), tačiau sveikatos priežiūros tikslams vartoti leidžiamos; žmogaus sveikatai pavojingos psichotropinės medžiagos, kurios laikantis nustatytų reikalavimų sveikatos priežiūros tikslams vartoti taip pat nedraudžiamos, pateikiamos trečiajame sąraše. Taigi, gydymui skirtos narkotinės ir (arba) psichotropinės medžiagos – tai asmeniniam vartojimui skirti vaistiniai preparatai (vaistai), kurių sudėtyje yra medžiagų, įtrauktų į II ir III sąrašus: narkotinių vaistų - buprenorfino, fentanilio, metadono, morfino, petidino, tramadolio; psichotropinių – alprazolamo, bromazepamo, chlordiazepoksido, diazepamo, estazolamo, klonazepamo, klorazepato, kodeino didesnės dozės, fenobarbitalio, lorazepamo, medazepamo, midazolamo, oksazepamo, nitrazepamo, pentazocino, temazepamo, tetrazepamo, triazolamo, zolpidemo.
 
Gydytojams
Narkotiniai vaistai (tiek gryni, tiek ir mišiniuose) išrašomi naudojant griežtos apskaitos dokumentais  laikomus 2 formos specialiųjų receptų blankus. Išrašydamas kompensuojamuosius narkotinius vaistus, gydytojas nustatyta tvarka užpildo ir 3 formos recepto blanką. Išskyrus lotyniškai rašomą gydytojo kreipimąsi į vaistininką dėl vaisto gamybos ir išdavimo, receptas, rašomas lietuvių kalba. Kaip jau esu minėjusi praeitame leidinio numeryje, recepte atliktų įrašų taisymas - draudžiamas. Užpildytas, pasirašytas ir patvirtintas asmeniniu spaudu  receptas (pasirašyti bei tvirtinti asmeniniais spaudais ir gydytojo tapatybę patvirtinančiais lipdukais neužpildytus receptų blankus – draudžiama), turi būti įskaitomas ir tikslus: nurodytas ligonio vardas, pavardė, gimimo metai, adresas arba ambulatorinės kortelės numeris, recepto serija bei numeris, jo išrašymo data, receptą išrašiusio gydytojo telefono numeris; taip pat privalo būti pažymėta ar pabraukta, kam vaistas skiriamas, t.y. vaikui (iki 18 metų) ar suaugusiajam. Receptuose narkotinių vaistų dozuočių skaičius rašomas žodžiais. Viename recepto blanke galima išrašyti tik vieną narkotinį ar psichotropinį vaistą, taip pat tik vieną ekstemporalų vaistą, kurio sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių vaistinių medžiagų. Narkotinių vaistų vienu kartu leidžiama išrašyti ne ilgesniam kaip 7 dienų gydymo kursui. Šis reikalavimas netaikomas vaistams,  kurie, nustačius individualią veiksmingą palaikomąją paros dozę, skiriami:
1.    vaikams, sergantiems lėtiniais hiperkineziniais sutrikimais. Jiems išrašomos geriamosios modifikuotos atpalaidavimo formos iki 30 dienų kursui;
2.    ligoniams skausmui malšinti:  leidžiamos vartoti ambulatoriškai injekcinės formos  bei nemodifikuoto atpalaidavimo geriamosios formos, poliežuvinės tabletė ir žvakutės - ne ilgesniam kaip 15 dienų gydymo kursui;
3.    geriamosios modifikuoto atpalaidavimo formos, transderminiai pleistrai – neviršijant 30 dienų kursą. 
Ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis, grynų psichotropinių vaistų (migdomųjų, trankviliantų) ir jų mišinių su kitomis vaistinėmis medžiagomis, recepte pažymint „Specialus paskyrimas“, galima išrašyti tik iki 30 dienų gydymo kursui. Narkotinių vaistų receptai, įskaitant recepto išrašymo dieną,  galioja 5 dienas. Tačiau konkrečiu atveju,  apie recepto galiojimo laiką gali spręsti  pats gydytojas. Vienam ligoniui vienu kartu leidžiamas išrašyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis, vadovaujantis  Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių nuostatomis, turi neviršyti jose patvirtintų leistinų ribų. Vis gi, jei kitais būdais numalšinti skausmo negalima, jų viršijimas - leidžiama. Iki trijų kartų galimas nustatytų ribų peržengimas, recepte  pažymint „Ypatingas paskyrimas“ gydytojo parašu bei asmeniniu spaudu tvirtinamas papildomai. Už išrašytus, parašu bei asmeniniu spaudu ar gydytojo tapatybę patvirtinančiu lipduku patvirtintus receptus, atsako juos išrašęs gydytojas asmeniškai.

Gyventojams

Reikalingų narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų gyventojai gali įsigyti bet kurioje licenciją užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba turinčioje šalies vaistinėje. Taigi, panaikinus draudimą vaistinėms narkotinius vaistus išduoti gyventojams tik tos teritorinės ligonių kasos teritorijoje, kurioje yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios gydytojas yra išrašęs pacientui receptą narkotiniams vaistams, ar kurioje gyvena pacientas, nuo 2007 m. kovo mėnesio dažniausiai sunkiam ar vidutiniam onkologiniam ir neonkologiniam skausmui malšinti skiriamus narkotinius vaistus įsigyti tapo patogiau.

Vaistininkams

Narkotinių ir psichotropinių vaistų galima išduoti ne daugiau, negu leidžiama išrašyti vienam ligoniui vienu kartu. Priminsiu, kad vaikams iki 18 metų, vaistų, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija, tame tarpe ir narkotinių ir psichotropinių vaistų, vaistų, turinčių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), apskritai negalima nei išduodamai, nei parduodami. Dėl to asmuo, norėdamas jų įsigyti, vaistinėje pateikdamas gydytojo receptą, vaistininko papašytas privalo patekti ir savo amžių patvirtinantį dokumentą. Psichotropinių vaistų bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų I kategorijos pirmtakų (prekursorių) receptai, išdavus vaistus ligoniui negrąžinami. 2 formos blankuose, pagal kuriuos išduoti narkotiniai vaistai ir vaistai, kurių sudėtyje yra narkotinių vaistinių medžiagų, išrašyti receptai  vaistinėse saugomi 3 metus. Pasibaigus saugojimo terminui, kartą per metus jie turi būti naikinami.

Keliaujantiems

Narkotinių ir psichotropinių vaistų vežimas – nacionalinio lygmens kontrolės objektas. Tai reiškia, kad jokių tarptautinių kontrolės taisyklių, kurios įtvirtintų vienodus vaistų įvežimui/išvežimui keliamus reikalavimus, nėra. Todėl prieš vykstant į kitą šalį ir norint apsidrausti nuo joje galimų kilti nepatogumų, patartina susisiekus su tos valstybės atstovybe. Tik išsiaiškinus konkrečiai joje keliamus reikalavimus, bus galima jaustis saugiai ir užtikrintai.
Pagal LR įstatymus, gyventojams narkotinius ar psichotropinius vaistus vežtis per Lietuvos Respublikos sieną leidžiama tik asmeniniam vartojimui sveikatos priežiūros tikslams. Jeigu vykstama į Šengeno valstybę, privaloma turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą nustatytos formos pažymą, o vykstant ne į Šengeno valstybę – oficialaus tvirtinimo nereikalaujančias vežamų vaistų receptų kopijas. Asmuo, norintis gauti Pažymą, asmeniškai, siunčiant registruotu laišku arba kitais, teisės aktuose nustatytais dokumentų pateikimo būdais, privalo kompetentingai institucijai pateikti prašymą ir vaistinės ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintą recepto arba išrašo kopiją. Vaistų, kurie privalo būti laikomi originaliose pakuotėse, galima vežtis tik tiek, kiek yra nurodyta pažymoje arba recepte. Psichotropiniai vaistai vežami ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, tuo tarpu narkotiniai -  priklauso nuo to, į kur vykstama, t.y. jeigu ne į Šengeno valstybę – ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui, į Šengeno – 30 dienų. Jeigu numatomas gydymo kursas ilgesnis, tam, kad kreipusis į užsienio šalies gydytojus, šie galėtų išrašytų reikalingų vaistų, rekomenduojama  kartu su savimi vežtis ir atitinkama užsienio kalba parašytą gydytojo pažymą apie ligą bei jai skiriamą gydymą. Papildomos informacijos dėl vaistų vežimosi per Lietuvos Respublikos sieną galima teirautis Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Norminė medžiaga

Lietuvos Respublikos teisės aktai:
1.    Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas // Valstybės žinios. 1998. Nr. 8-161.
2.    Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas // Valstybės žinios. 1999. Nr. 55-1764.
3.    Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas // Valstybės žinios. 2006. Nr. 78-3056.
4.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 23 d.  įsakymas Nr. 705 „ Dėl narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolės“ // Valstybės žinios, 1998, Nr. 3-65.
5.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo // Valstybės žinios. 2000. Nr. 4-113.
6.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-975 „Dėl vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ar siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms taisyklių pavirtinimo“ // Valstybės žinios. 2006. Nr. 131-4969.
7.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2007. Nr. 30-1109.
Tarptautiniai teisės aktai:
1.    1961 metų Bendroji narkotinių medžiagų konvencija // Valstybės žinios. 2001. Nr. 51-1768.
2.    1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencija // Valstybės žinios. 2001. Nr. 50-1743.

Internetiniai šaltiniai
 
1.    Lietuvos Respublikos Seimas http://www.lrs.lt/
2.    Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos http://www.vvkt.lt/index.php?1125005877
3.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija http://www.sam.lt/
4.    Lietuvos teismo ekspertizės centras http://www.ltec.lt/
[ Gryžti į skyrių Intelektinių rėmėjų straipsniai | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.58956 sekundės -