Intelektinių rėmėjų straipsniai, Ieškinio padavimas teismui, ką turėčiau žinoti? : Straipsniai, TP : Ieškinio padavimas teismui, ką turėčiau žinoti? : Leidiniai :TEISĖS GIDAS 

Svetainės meniu

Labiausiai lankomi svetainės puslapiai
1. Darbo teisė
2. Nekilnojamo turto savininkų
teisės ir pareigos

3. Šeimos teisė
4. Ieškinio padavimas teismui,
ką turėčiau žinoti

5. Nemokamos teisinės
pagabos kontaktai


Svetainėje yra
#6736: Svečiai
#1: Vartotojai
#5720: Registruoti vartotojai

# Milian


Jūs čia svečias.
+ registracija

Ieškinio padavimas teismui, ką turėčiau žinoti?

Paskelbtas: Vaidotas , Įjungta: 6-12-2009

Autorius Vaidotas Smirnovas

Pirma ir pagrindinė taisyklė, saugok dokumentus susijusius su ginčo objektu, tai svarbūs įrodymai, net vokas gali būti svarbus tinkamu momentu teisininko rankose.
Antra pagrindinė taisyklė. Dokumentų rengimo formos žinojimas, kaip surašyti ir kur kreiptis, kokius įrodymus pridėti dar neužtikrina pergalės teisme, tai užtikrina tik geras ir kompetetingas advokatas(teisininkas) ir jūsų teisinių žinių bagažas.
Trečia, kai skaitysi šį straipsnį, žinok, kad jame esanti informacija yra tik švietėjiško pobūdžio ir ji greičiausiai galėjo pasenti, dėl nuolat keičiamų teisės aktų ir kasdien priimamos ir formuojamos naujos teismų praktikos.

Prieš kreipdamasis į teismą turėtum užduoti sau tokius klausimus:

1. Ar išnaudojai visas galimybes išspręsti ginčą taikiai nesikreipiant į teismą?
Bylos nagrinėjimas teisme dažnai gana ilgas procesas, taikiai išspręsti ginčą visada greičiau, o kartai net būtina, jeigu yra privalomas ikiteisminis ginčo nagrinėjimas, pvz. Darbo ginčo komisijoje. Keletas privalomų ikiteisminių sprendimo variantų reglamentuoja CK 6.615str., 6.626 str. , DK 71str. 289 str, CPK 22 str. 1 d. 296 str. 1d. 1p. , ABTĮ 25 str.  Konstitucijos 73 str.
Ar turi patvirtinančius rašytinius įrodymus, kad bandei taikiai spręsti ginčą?
Labai svarbu, kad pareiškimai būtų pateikti raštu ir tinkamai, kaip būsimi įrodymai teisme, pvz. Išsiųsti registruotu paštu su įteikimu arba įteikti pasirašytinai, kad asmuo gavo.Pretenzijos išsiuntimas ypač reikšmingas, jeigu tarp šalių neapibrėžtas prievolės įvykdymo terminas. Tokiu atveju pagal CK 6.53 str. skolininkas per septynias dienas nuo tos dienos, kurią kreditoriaus pareikalavimo prievolę įvykdyti privalo sumokėti skolą.
Pasikonsultuok, kokius gali atlikti taikius sprendimo ikiteisminius būdus ir kaip juos užfiksuoti su NEMOKAMU pirminės teisinės pagalbos konsultantu savo savivaldybėje pagal tavo gyvenamąją vietą(pirminė teisinė pagalba teikiama asmenims nepriklausomai nuo turto ir pajamų lygio).
Jeigu asmuo nesilaikė išankstinės  ginčo nagrinėjimo tvarkos ieškinį teismas gali atsisakyti priimti CK 137 str., ir 293 str. Ir antrą kartą kreiptis  dėl to pačio dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebegalima CPK 294 str.
Pareiškimą dėl darbo sutarties nutraukimo pagal DK 128 str. rasite paspaudę čia.
Reikalavimo sumokėti skolą pagal sutartį formą rasite čia.
Kaip gali atrodyti pretenzijos formą dėl neišmokėto darbo užmokesčio rasite čia.
Pretenzija, reikalavimas antstoliui dėl netinkamų nuskaitymų rasite čia.

2. Ar tinkamai surašytus įteikti pasiūlymai (pretenzijos, prašymai) kitai šaliai, dėl taikaus ginčo sprendimo, ar tie reikalavimai pagrįsti? Ar tareisi su kompetetingu teisininku (-ais) dėl taikaus ginčo sprendimo nesikreipiant į teismą? Ar nepraleidai ieškinio padavimo senaties?
Visada geriau pasikonsultuoti ne su vienu, o keliais teisininkais tau rūpimu klausimu, paieškoti teismų praktikos. Negaišti laiko nieko neveikiant, ar laukiant kol kas nors kitas išspręs klausimą už tave nes nieko neveikiant gali sueiti ieškinio senatis. Jeigu byla vistik patektų į teismą, teismas negali savo nuožiūra pritaikyti senaties, jis ją pritaikytų, tik jeigu viena iš šalių jos pareikalautų ir tik jeigu ji yra suėjusi. Plačiau apie ieškinio, procesines ir procedūrines senaties taikymą ir skaičiavimo, bei atsinaujinimo taisykles gali sužinoti perskaitęs kitą straipsnį Senaties terminai
Jeigu imsite ir kreipsitės į teismą netinkamai suformulavę ieškinius, juos nepagrindę, nepasitarę su teisininkais ir imsite piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis gali susidaryti situacija, kad teismas nustatys, kad jūs piktnaudžiaujate savo procesinėmis teisėmis (taip būna gana retai), bet nustačius, kad šalis piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis teismas gali paskirti baudą iki 20 000 Lt (CPK 95 str.)

3. Ar žinai, kad turi teisę susipažinti su išnagrinėtomis ir įsiteisėjusiomis bylomis apylinkės ir apygardos teismuose?
Reikia tik pateikti raštišką prašymą teismo pirmininkui, išnagrinėjęs prašymą teismo pirmininkas gali leisti susipažinti su tam tikromis bylomis. Bylų susipažinimo tvarką turi būti pasitvirtinęs kiekvienas teismas ir su ta tvarka pareikalavus teismas privalo jus supažindinti.
Būna atvejų, kai žmonės neturėdami teisinio išsilavinimo nusprendžia kreiptis į teismą be advokato. Dažnai taip atsitinka dėl finansinių lėšų stygiaus, tačiau Lietuvoje veikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas ir manyčiau, kad asmenys neturintys teisnio išsilavinimo ir atitinkantys vyriausybės nustatytus lygius jau gali būti tinkamai atstovaujami teisme. Sunku numatyti visus klausiimus, kurie gali kilti bylinėjantis ir išsamiai į juos atsakyti todėl šis straipsnis nepakeis kvalifikuoto teisininko pagalbos.

4. Nesant galimybės taikiai išspręsti ginčą  yra galimybė gauti nemokamą teisinę pagalbą. 
Net jeigu turite pažįstamą advokatą, dar viena teisinė nuomonė nepakenks, kreipkitės į nemokamą pirminę teisinę pagalbą, o jeigu byla jau yra teisme, pirminė teisinė pagalba, padeda tinkamai surašyti prašymus valstybės fianansuojamam advokatui gauti.
Gali būti, kad jūsų ginčą galima išskaidyti į tam tikras dalis, o ne teikti vieną ieškinį(pareiškimą, prašymą) teismui, nes kai keliama daug reikalavimų ginčo teisena yra ilgesnė ir sudėtingesnė, be to paprastesnei ir pagreitinai teisenai reikia mokėti ir mažesnį žyminį mokestį.
Kreipiantis į teismą supaprastinta ypatingąja(cpk 442 str.) teisena, dėl teismo įsakymo, leidimo išdavimo.
Pvz. Dėl neišmokėto darbo atlyginimo, išeitinių išmokų ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas galima kreiptis ir neginčo teisena. Pvz. Jeigu turite iš darbovietes patvirtiną skolos dokumentą, (pažyma apie neišmokėtą atlyginimą, atostogas ir išeitines išmokas) tokiu atveju galite drąsiai kreiptis supaprastinta tvarka į teismą ir prisiteisti šias sumas. O dėl likusių ginčo dalių galima kreiptis ginčo teisena ir prisiteisti VDU už kiekvieną pavėluotą išmokėti atlyginimą darbo dieną.

5. Kai matai, kad nėra kitos išeities, tik kreiptis į teismą, kad apgintum savo teises, turėtum žinoti, kokie reikalavimai keliami pareiškimui,ieškinui,prašymui.

Ieškinio turiniui reikalavimus nustato CPK 135 str.
135 straipsnis. Ieškinio turinys
1. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Ieškinyje, be to, turi būti nurodoma:
1) ieškinio suma, jeigu ieškinys turi būti įkainotas;
2) aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas);
3) įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vietą;
4) ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas);
5) ieškovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas;
6) informacija, ar byla bus vedama per advokatą.
2. Prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad žyminis mokestis sumokėtas, bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų.

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškimo administraciniam teismui ar baudžiamojoje byloje privataus kaltinimo byloje keliami tie patys reikalavimai( tik kartais priklausomai nuo bylos nebūtina nurodyti ieškinio sumos).
Kreiptis į teismą galima dokumentinio proceso tvarka CPK424-430 str.

Teorinę ginčo teisenos ieškinio pareiškimo formą gali parsisiųsti čia.

Žemiau pateikti, kaip gali atrodyti supaprastinta ir ypatingaja teisena pareiškimai, ieškiniai:
SUPAPRASTINTA TVARKA REIŠKIAMO CIVILINIO IEŠKINIO BLANKAS (dėl skolos priteisimo,dėl išlaikymo priteisimo,dėl kilnojamojo daikto priteisimo) čia,


RAŠYTINIO(dokumentinio) PROCESO TVARKA IEŠKINYS DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR DELSPINIGIŲ PRITEISIMO čia,
PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO ĮKEISTI ŠEIMOS TURTĄ čia,
PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO PARDUOTI ŠEIMOS TURTĄ čia,
PAREIŠKIMAS DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO čia,

Kaip gali atrodyti ginčo teisena paduoti ieškiniai-pareiškimai:
PAREIŠKIMAS IEŠKINYS DĖL IŠLAIKYMO PRITEISIMO TĖVO NAUDAI IŠ VAIKO
Pareiškimą (prašymą) dėl išlaikymo vaiko naudai padidinimo rasite čia.
Patikslinto ieškinio(pareiškimo) kopiją dėl buto dalies atidalinimo rasite čia.


5.1.Kuriam teismui byla teisminga bendros ar administracinių teismų kompetencijos byla?
CPK 26 straipsnis, ABTĮ 15 straipsnis, ar esi tinkamas ieškovas, pareiškėjas?
5.2.Kuriam konkrečiam teismui teisminga?
Nustatoma pagal CPK 20- 36 straipsniai ir Administracinių bylų teisenos įstatymą 18-20 straipsniai
Jeigu nustatoma pagal gyvenamosios vietos
Jeigu tai bendrasis teritorinis teismingumas pagal atsakovo buveinės vietą. Visų neveiksnių ar nepilnamečių asmenų gyvenamoji vieta sutampa su jų įstatyminiais ar paskirtais globėjais.(CK 2.16 str. 2.17 str. 2.49 str. 3.241 str.  CPK 29 str. 30-35 str., 121 str. 137 str.)
Pasirinkus netinkamą teismą, priimtas sprendimas gali būti panaikintas CPK 329 str.
5.3.Kokia ieškinio suma, ieškinio suma nustatoma pagal CPK 85 str.
5.4. kokio dydžio žyminis mokestis?
Jeigu nežinai kokio dydžio žyminis mokesti ar patenki į asmenų kategoriją, kurie atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo, visada gali prie pareiškimo pridėti motyvuotą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, sumažinti žyminio mokesčio mokėjimą, leisti sumokėti žyminį mokestį dalimis ir atidėti žyminį mokestį iki teismo sprendimo priėmimo byloje. Prie prašymo dėl žyminio mokesčio reikia pridėti įrodymus patvirtinančius tavo motyvus, pavyzdžiui dėl sunkios materialinės padėties ir dėl turimų išlaikytinių tai galėtų būti metinė gyventojo(šeimos) turto deklaracija FR0001, vaikų gimimo liudijimai, bedarbio pažymėjimas santuokos liudijimas ir sutuoktinio bedarbio pažymėjimas, neįgalumą patvirtinantys dokumentai ir pan. Dėl žyminio mokesčio mokėjimo, nebūtina pateikti jo daug egzempliorių, galima pateikti vieną prie pridedamų dokumentų nurodant (tik teismui). Klausimą dėl žyminio mokesčio teismas sprendžia rašytiniu procesu CPK 83 ir 84 str.
Žyminio mokesčio mokėjimo apskaičiavimo ir grąžinimo taisykles nustato CPK 80 str., 86 ir 87 str., 115 str., 135 str., 143 str., 148 str., 296str. ir  Administracinių bylų teisenos įstatymas 38-42 straipsniai dėl žyminio mokesčio administracinėse bylose. Žyminis mokestis yra indeksuojamas cpk 82 str. http://www.teisesgidas.lt/modules/mylinks/singlelink_lid_67.html .
Asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 str. 1 d.
5.5.Kas tavo byloje yra atsakovas, kiek byloje yra šalių kokios jų procesinės padėtys ir kiek teismui reikia pateikti egzempliorių?
Atsakovo vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu žinomas) arba gimimo data(jeigu žinoma) gyvenamoji vieta (juridinio asmens buveinė). Juridinio asmens buveinės adresą gali sužinoti apsilankęs svetainėje www.kada.lt ir juridinių asmenų paieškoje susirasti jo adresą bei kodą.
Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir įrodymų egzempliorių, kiek yra šalių plius vienas teismui, bei vieną pasiliekant sau, ant kurio prašoma uždėti spaudą patvirtinantį, kada pareiškimas gautas. Jeigu pareiškimas surašytas netinkamai, teismas gali nepriimti nagrinėti pareiškimo, grąžinti ji padavusiam asmeniui. Grąžinti ir liepti ištaisyti trūkumus. Netinkamai nurodžius šalis ar kitas aplinkybes pačiam ieškinyje gali tekti sugaišti papildomai laiko nagrinėjant bylą ir įrodinėjant savo tiesą. Priimtas teismo sprendimas gali negalioti procese nedalyvavusioms šalims (CPK 18 str.)
5.6.kaip tvarkinga ir aiškiai bei teisiškai pagrindžiant išdėstyti ieškinio dalyką ir jį pagrindžiančius motyvus?
Pareiškime reikia nurodyti faktines aplinkybes ir tinkamais įrodymais pagrindžiančias aplinkybes. Išvardinti įrodymus nepakanka, reikia detalizuoti, kokias aplinkybes vienas ar kitas įrodymas įrodo. Įrodymai turi būti susiję su nagrinėjama byla (CPK 112 str. 180 str. 186-188 str., 197-220 str., 225 ir 226 str.)
Kokie įrodymai yra leistini teisme, į kuriuos įrodymus teismas kreips dėmesį. Preziumuojami įrodymai tai aplinkybės kurios visuotinai žinomas ir įstatyme preziumuojamos, kurių įrodinėti nereikia, nebent norint tas aplinkybes paneigti, pvz. Preziumuojama, kad 18 metų asmuo yra veiksnus ir kt. CK 1.37str., 165str., 179str., 2.2str.,2.24str.,2.185str.,3.40str., 3.60str.,3.88str.,4.73str.,4.245str.,6.6str.,6.65str.,6.67str. ir kiti.
Pateikiant teismui dokumentus reikia, paprašyti teismo patvirtinti kopijas, o jeigu priimantis asmuo tokios teisės neturi rašomas raštiškas prašymas pridedant originalą. Paršymo turinys toks "prašau teismo patvirtinti dokumentų kopiją(as) ir originalą-(us) grąžinti patvirtinus". Taip pat pateikiama tiek ieškinių(pareiškimų) ir įrodymų kopijų teismui, kiek teisme yra šalių, t.y. mažiausiai du vienas  teismui, kitas atsakovui. Taip pat rekomenduotina pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijas. Jeigu gyvenate kaimiškoje teritorijoje, jūsų dokumentų kopijų tikrumą turi teisę patvirtinti ir seniūnas

Daugiau informacijos :  http://www.teisesgidas.lt/modules/sections/index_op_viewarticle_artid_85.html
 94. Įrodymai ir įrodinėjimas 
       94.1. Įrodymai, jų rūšys, įrodymų sąsajumas (liečiamumas) ir leistinumas 
       94.2. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas tarp šalių, įrodinėjimo dalykas 
       94.3. Įrodinėjimo priemonės 
       94.4. Įrodymų užtikrinimas 
       94.5. Kiti klausimai, susiję su įrodymais bei įrodinėjimu civiliniame procese  )
5.7.Nurodyti ko prašai teismo iš naujos eilutės pradedant
„Teismo prašau:
1. priteisti žalos atlyginimą xxx sumai
2. bei XX delspinigius metinių palūkanų iki visiško atsiskaitymo.
3. priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo. [ CPK 88- 101 str.]
4. kokias prašai pritaikyti laikinas apsaugos primones“[CPK 144 ir 145 str., 146 str. 149 str. 150 str.]
5.8.Informuoti teismą ar bylą vesi pats ir ką manai apie teismo sprendimo priėmimą už akių
„Teismą informuoju, kad:
1. byla vesiu pats, manęs advokatas neatstovaus [arba mane atstovas toks ir toks advokatas, iš esmės tai formalumas, pasikeitus aplinkybėms vėliau galėsite turėti ar pakeisti esamą advokatą kitu]
2. sutinku kad teismas priimtų sprendimą už akių jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį“ [tai dar nereiškia ar teismas išnagrinės tokį pareiškimą už akių jam nedalyvaujant, nes ne visada gali tokį sprendimą priimti]
5.9.Prieš pasirašant iš naujos eilutės rašai:
„PRIDEDAMA:
1. 2009-12-05 Prašymas dėl žyminio mokesčio, (tik teismui) 5 lapai [arba žyminio mokesčio kvitas (tik teismui)].“
Kiti dokumentai, pagal dokumentų raštvedybos taisykles ir pačioje pareiškimo

5.10. pabaigoje kaip ir visur nurodai savo vardą pavardę ir padedi parašą.

6. Jeigu perskaitei šį straipsnį vieną kartą ir jau manai, kad jau viską žinai kaip surašyti pareiškimą ar ieškinį ar prašymą teismui, vadinas dar nieko nesupratai, perskaityk šį straipsnį dar kartą.

Civilinio proceso kodeksas

Civilinis kodeksas

Darbo kodeksas

[ Gryžti į skyrių Intelektinių rėmėjų straipsniai | Grįžti į pagrindinį skyriaus puslapį ] Spausdinimui Siųsti straipsnį draugui
- Puslapio generavimas: 0.28724 sekundės -