Biuletenis Teismų praktika Nr. 28 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 28
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
TS-3 2008-07-28 Tam tikri jurisdikcijos nustatymo aspektai pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo
T-1 2008-05-16 Teismų praktikos skiriant bausmes už nužudymus (baudžiamojo kodekso 129 straipsnis) apžvalga
T-2 2008-05-16 TEISMŲ PRAKTIKOS TAIKANT BAUSMIŲ VYKDYMO ATIDĖJIM�„ APŽVALGA (Baudžiamojo kodekso 75 ir 92 straipsniai)
TS-1 2008-05-16 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą baudžiamosiose bylose (I)
TS-2 2008-05-16 Saviraiškos laisvės apribojimai ginant asmens garbę ir orumą civilinėse bylose (I)
T-3 2008-05-16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių arba skolininko pasirinktam pirkėjui apžvalga
2K-769 2007-12-18 Teisės akto pripažinimo prieštaraujančiu Konstitucijai pasekmės (Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnis)
2K-P-429 2007-11-27 Sprendimas dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, kai jis susitaikęs su nukentėjusiuoju buvo atleistas nuo tokios atsakomybės ir po to padarė naują tyčinį nusikaltimą (BK 38 straipsnio 4 dalis)
2K-P-549 2007-11-13 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2K-633 2007-10-30 Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje (BPK 324 straipsnio 1 dalis); įrodymai (BPK 20 straipsnis)
2K-652 2007-10-30 Fizinio skausmo sukėlimas arba nežymus sveikatos sutrikdymas (BK 140 straipsnio 1 dalis); viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 straipsnis)
2K-660 2007-10-30 Piktnaudžiavimas siekiant turtinės naudos (BK 228 straipsnio 2 dalis)
3K-7-362 2007-10-24 Dėl galimybės atnaujinti procesą dėl bankroto bylos iškėlimo
3K-3-415 2007-10-22 Dėl nekonkuravimo susitarimo, kai šalis sieja darbo teisiniai santykiai
2K-P-412 2007-10-18 Tęstinė nusikalstama veika (BK 63 straipsnio 10 dalis); psichotropinių medžiagų įgijimas turint tikslą parduoti ir pardavimas (BK 260 straipsnis); pareiga atskleisti nusikalstamas veikas (BPK 2 straipsnis)
3K-7-326 2007-10-17 Dėl kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareiškimo
3K-3-397 2007-10-12 Dėl galimybės atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų jo nedarbingumo laikotarpiu
3K-7-304 2007-10-12 Dėl sutartinių netesybų
2K-7-233 2007-10-09 Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas (BK 245 straipsnis); baudos išieškotojo naudai skyrimas už teismo sprendimo neįvykdymą (CPK 771 straipsnio 5 dalis); patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 95 straipsnio 2 dalis, BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
3K-3-370 2007-10-05 Dėl generalinio rangovo subrangovui pareikšto regresinio ieškinio dėl padarytos žalos atlyginimo ir tokiam reikalavimui taikytino ieškinio senaties termino
3K-3-371 2007-10-05 Dėl laikinosios apsaugos priemonės – piniginių lėšų arešto – vykdymo
3K-3-368 2007-10-04 Dėl draudimo plečiamai aiškinti CK 5.17 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisės normą
3K-7-216 2007-10-01 Dėl vekselio, kaip vertybinio popieriaus, teisinės prigimties ir galimybės vekselio davėjui reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui
2K-548 2007-09-18 Teisė į gynybą (BPK 44 straipsnio 8 dalis, 50 straipsnis); esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 369 straipsnio 3 dalis)
3K-3-328 2007-09-11 Dėl asmens pripažinimo neveiksniu
2K-420 2007-07-17 Kitos atsakomybę lengvinančios aplinkybės (BK 59 straipsnis 2 dalis)
3K-3-188 2007-06-29 Dėl tėvų paramos pilnamečiam vaikui teikimo
3K-3-300 2007-06-27 Dėl Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-261 2007-06-22 Dėl bylos sustabdymo pagal CPK 163 straipsnio 3, 4 punktus
2K-421 2007-06-19 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo (BK 37 straipsnis)
3K-3-232 2007-06-11 Dėl bendraturčio pirmenybės teisės įsigyti parduodamą žemės sklypo dalį
3K-3-234 2007-06-11 Dėl žemės servituto
2K-319 2007-06-05 Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija (BK 217 straipsnis)
3K-7-192 2007-06-04 Dėl individualios įmonės kaip bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės; dėl individualios įmonės bankrotoStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 28 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=73