Biuletenis Teismų praktika Nr. 27 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 27
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
3K-3-207 2007-11-02 Dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties
TS-1 2007-08-10 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (IV)
TS-2 2007-08-10 Liudytojų (nukentėjusiųjų), kuriems taikomas anonimiškumas, įslaptinimo pagrįstumas ir jų duotų parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti
TS-3 2007-08-10 Tam tikri teisės į privataus gyvenimo gerbimą aspektai tėvystės nustatymo ir nuginčijimo procese (asmens teisė žinoti savo kilmę, mirusio asmens tėvystės nustatymas, procesiniai terminai reikalavimams dėl tėvystės nuginčijimo reikšti)
TS-4 2007-08-10 Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimų santraukos DĖL NACIONALINIO TEISMO PAREIGOS KREIPTIS Į EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISM�„ PREJUDICINIO SPRENDIMO
T-1 2007-06-28 Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje apžvalga
T-2 2007-06-28 Teismų praktikos skiriant bausmes (BK 54–64 straipsniai) apžvalga
ST-8 2007-06-07 Dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo veiksmais padarytos žalos atlyginimo
2K-7-232 2007-05-29 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų); vagystė (BK 178 straipsnis)
ST-4 2007-05-25 Dėl ginčų, kylančių iš globos bei rūpybos teisinių santykių
ST-7 2007-05-22 Dėl žalos, kildinamos iš prokuratūros veiksmų ikiteisminio tyrimo kontrolės srityje, atlyginimo
2K-360 2007-05-08 Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 3 dalies d punktas); esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 369 straipsnio 3 dalis)
2K-357 2007-05-04 Atsakomybę sunkinančios aplinkybės (BK 60 straipsnis); nuteistojo padėties pabloginimas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 320 straipsnio 4 dalis)
2K-7-217 2007-05-03 Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti (BK 260 straipsnis)
ST-6 2007-05-02 Dėl tarnybinio tyrimo komisijos išvados dėl pareigūnui įvykusio nelaimingo atsitikimo pripažinimo nesusijusiu su tarnyba ginčijimo
2K-73 2007-04-20 Plėšimas (BK 180 straipsnis)
2K-7-45 2007-04-17 Didelio kiekio ar didelės vertės netikrų pinigų pagaminimas, laikymas arba realizavimas (BK 213 straipsnio 2 dalis)
TS-5 2007-04-11 Dėl nušalinimo nuo vairavimo, vairuotojo pažymėjimo paėmimo, kaip administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių, apskundimo tvarkos
2K-274 2007-04-03 Papirkimas (BK 227 straipsnis)
2K-241 2007-03-27 Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnis)
2K-231 2007-03-20 Kyšininkavimas (BK 225 straipsnis); nagrinėjimo teisme ribos (BPK 255 straipsnio 2 dalis)
2K-219 2007-03-14 Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui (BK 286 straipsnis); pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos (BK 2 straipsnio 3 dalis)
3K-3-62 2007-03-05 Dėl principo, kad teismas, esant arbitražiniam susitarimui, turi atsisakyti jurisdikcijos, šio principo ribojimo ir arbitražinio susitarimo galiojimo
3K-3-77 2007-02-27 Dėl valstybės garantijos, kurioje įtvirtintas Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytas valstybės įsipareigojimas, turėtojui mirus, jo įpėdinio paveldėtos iš tokios valstybės garantijos kylančios reikalavimo teisės turinio
3K-3-70 2007-02-26 Dėl darbdavio prievolės mokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už visą atsiskaityti uždelstą laiką santykio su darbuotojo teise į socialinę apsaugą ir teise gauti nedarbo draudimo išmokas
3K-P-187 2007-02-21 Dėl teisėjų atlyginimų
2K-243 2007-02-13 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų); antstolio statusas (Antstolių įstatymas, CPK 585 straipsnio 3 dalis); turto pasisavinimas (BK 183 straipsnis); piktnaudžiavimas (BK 228 straipsnis)
3K-7-132 2007-02-12 Dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvoje, kai skolininkui užsienio valstybėje iškelta bankroto byla
3K-7-133 2007-02-08 Dėl bendraturčio pirmenybės teisės pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį (CK 4.79 straipsnis)
3K-7-6 2007-02-07 Dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos ir jos apskaitos, tokios santuokos pabaigos
3K-7-7 2007-02-06 Dėl valstybės atsakomybės Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies, CK 6.272 straipsnio pagrindu
2K-77 2007-02-06 Švelnesnės, negu BK straipsnio sankcijoje numatyta, bausmės skyrimas (BK 54 straipsnio 3 dalis)
3K-3-33 2007-02-05 Dėl CK 6.288 straipsnio pagrindu priteistos žalos atlyginimo periodinėmis išmokomis indeksavimo
3K-7-5 2007-02-05 Dėl vykdymo išlaidų priteisimo
ST-3 2007-02-02 Dėl ginčų, susijusių su statybos teisiniais santykiais ir statybos leidimo teisėtumu
2K-43 2007-01-23 Nukentėjusysis (BPK 28 straipsnis); kasacinis skundas (BPK 368 straipsnis)
ST-2 2007-01-11 Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario inicijuojamo ginčo vertinimo kaip tarnybinio ginčo
3K-3-12 2007-01-10 Dėl palikimo atsisakymo teisinių pasekmių
ST-1 2007-01-04 Dėl administracinių ginčų komisijos sprendimo apskundimo
2K-638 2006-12-27 Tarpininko kyšininkavimas (BK 226 straipsnis); nagrinėjimo teisme ribos (BPK 255, 256 straipsniai)
3K-3-589 2006-12-15 Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu padarytų nuostolių atlyginimo
3K-3-624 2006-12-11 Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo
3K-3-493 2006-11-14 Dėl turto režimo (statuso) nustatymo povedybinėje sutartyje ir kreditoriaus išieškojimo teisės pagal sutuoktinių prievolę, atsiradusią iki povedybinės sutarties sudarymo
3K-3-543 2006-10-30 Dėl statybos rangos sutartyje nustatytos konkrečios kainos ir galimybės šią kainą keistiStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 27 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=72