Biuletenis Teismų praktika Nr. 26 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 26
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
TS-2 2008-01-11 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (III)
2K-499 2007-10-17 Bausmės skyrimas, kai nuteistasis, neatlikęs bausmės, padaro kelias naujas nusikalstamas veikas (BK 63, 64 straipsniai)
TS-1 2007-03-20 Valdžios institucijų pareiga veikti skubiai sprendžiant vaiko grąžinimo klausimą tarptautinio vaikų grobimo bylose
TS-3 2007-03-20 Kaltinamojo (įtariamojo) teisė teikti prašymus kviesti ir apklausti liudytojus bei šios teisės užtikrinimas
TS-4 2007-03-20 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti (II)[1]
T-2 2007-02-22 Teismų praktikos nusikalstamo susivienijimo baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga
T-3 2007-02-22 Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai
T-1 2007-01-04 Teismų praktikos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams baudžiamosiose bylose (BK 225, 226, 227, 228, 229 straipsniai) apibendrinimo apžvalga
2K-7-576 2006-12-29 Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai (BK 54 straipsnis). Bausmė ir jos paskirtis (BK 41 straipsnis)
2K-655 2006-12-12 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 20 straipsnio 5 dalies, 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 5 dalies reikalavimai)
2K-649 2006-12-05 Vagystė (BK 178 straipsnis)
2K-610 2006-11-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 20 straipsnio 1, 5 dalių, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų)
2K-832 2006-11-28 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų)
2K-814 2006-11-21 Ikiteisminio tyrimo pradžia tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą (BPK 167 straipsnis)
2K-482 2006-11-14 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
3K-P-382 2006-11-06 Dėl preliminariosios sutarties bruožų ir šios sutarties atskyrimo nuo pagrindinės sutarties; dėl piniginių mokėjimų pagal preliminariąją sutartį; dėl preliminariosios sutarties neįvykdymo teisinių padarinių
2K-587 2006-10-31 Civilinio ieškinio, pareikšto baudžiamojoje byloje dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, išsprendimas (BPK 115 straipsnis, CK 6.250, 6.284 straipsniai)
2K-7-385 2006-10-31 Nepagarba teismui (BK 232 straipsnis)
3K-3-428 2006-10-30 Dėl individualios (personalinės) įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, šios įmonės savininko ir laiduotojo, esančio individualios (personalinės) įmonės vienu iš dalyvių, prievolių
3K-3-530 2006-10-23 Dėl CK 3.168 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
2K-515 2006-10-04 Turto konfiskavimas (BK 72 straipsnis)
3K-3-523 2006-10-02 Dėl Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
3K-3-457 2006-09-27 Dėl vežėjo sampratos pagal CMR konvenciją; dėl krovinio draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką, teisės spręsti, kuriam iš vežėjų (kai jų buvo keli) pareikšti reikalavimą; dėl dviejų vežėjų atsakomybės prieš krovinio siuntėją, kai yra vežėjų tarpusavio susitarimas dėl atsakomybės prieš krovinio siuntėją
3K-3-499 2006-09-20 Dėl banko darbuotojo kaltės dėl komercinės paslapties atskleidimo (Darbo kodekso 234 straipsnis); dėl komercinės paslapties sampratos ir santykio su banko paslaptimi
2K-497 2006-09-19 Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnis)
3K-3-484 2006-09-18 Dėl asmens išlaikymo fakto prejudicinės ir res judicata galios byloje nedalyvavusiam asmeniui (atsakovui kitoje žalos atlyginimo byloje); dėl vaikaičių teisės į žalos atlyginimą dėl senelio žuvimo, jeigu buvo jo išlaikomi
3K-7-367 2006-09-12 Dėl įskaitinių netesybų
3K-3-452 2006-09-06 Dėl Civilinio proceso kodekso nuostatų, reglamentuojančių ekspertizės skyrimą civiliniame procese, santykio su Teismo ekspertizės įstatyme įtvirtintomis nuostatomis
3K-3-451 2006-08-06 Dėl DK 186 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo; dėl apmokėjimo už viršvalandinį darbą ir (arba) darbą naktį, dirbamą švenčių ir (arba) poilsio dienomis
3K-3-422 2006-06-21 Dėl kompensacijos kaip vieno iš autorių teisių gynimo būdų
3K-3-42 2006-06-21 Dėl CPK 667 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-424 2006-06-21 Dėl prievolės mokėti žalos atlyginimą perėjimo valstybei
3K-7-20 2006-06-08 Dėl sutuoktinės teisės pasirinkti savo vyro pavardę, kai sudarant santuoką užsienio valstybėje sutuoktinio pavardės pakeitimo procedūra nėra užbaigta
3K-3-373 2006-06-05 Dėl CK 6.210 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-377 2006-06-05 Dėl daiktinių teisių ir jų suvaržymų
3K-7-266 2006-05-25 Dėl įmonės valdymo organų civilinės atsakomybės
3K-3-328 2006-05-15 Dėl administracinio akto pagrindu civilines teises ar pareigas įgyjančio asmens pripažinimo nesąžiningu
3K-3-325 2006-05-10 Dėl Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo, kai ieškovas savo juridinio asmens pavadinimo teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje nėra įregistravęsStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 26 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=71