Biuletenis Teismų praktika Nr. 25 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 25
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
2K-649 2006-12-13 Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo (BK 247 straipsnis)
2K-555 2006-09-20 Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindai (BPK 369 straipsnis). Teismo įgaliojimų nagrinėjant kasacinę bylą ribos (BPK 376 straipsnis)
T-1 2006-08-17 Teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimas apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti
TS-6 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai kai kuriose kitose bylosedėl teisiamajame posėdyje neapklaustų liudytojų (nukentėjusiųjų) parodymų naudojimo apkaltinamojo nuosprendžio išvadoms pagrįsti ir gynybos prašomų liudytojų nekvietimo į teismą (Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 3 dalies d punktas, taikomi kartu)
T-2 2006-08-17 Tėvų valdžios apribojimo pagrindai, teisė matytis bei bendrauti su vaikais, kuriems paskirta viešoji globa
T-3 2006-08-17 Skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisės bendrauti su vaiku užtikrinimas
T-5 2006-08-17 Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (pareiškėjos teisė matytis su vaikais)
T-4 2006-08-17 Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (bendravimo teisės)
T-6 2006-08-17 Vaikų globos nustatymo ypatumai, teisė bendrauti su vaikais proceso dėl globos nustatymo metu bei teismui priėmus sprendimą dėl globos
T-7 2006-08-17 Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo (sprendimas vaikus perkelti į „Il Forteto“ bendruomenę)
TS-7 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl vaikų globos nustatymo ir teisės matytis su vaikais teismui priėmus sprendimą dėl globos (Konvencijos 8 straipsnis)
TS-8 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos žmogaus teisių komisijos sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisės bendrauti su vaiku užtikrinimo (Konvencijos 8 straipsnis)
TS-9 2006-08-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl tėvų valdžios apribojimo, teisės matytis bei bendrauti su vaikais, kuriems paskirta viešoji globa (Konvencijos 8 straipsnis)
2K-353 2006-05-23 Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos (BK 200 straipsnis)
2K-402 2006-05-23 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimai)
2K-347 2006-05-20 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 305, 331 straipsnių reikalavimai)
2K-325 2006-05-16 Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje (BPK 109 straipsnis)
2K-423 2006-05-09 Dviejų ar daugiau žmonių nužudymas (BK 129 straipsnio 2 dalies 5 punktas)
TS-14 2006-05-09 Sprendimo byloje C. prieš Suomiją santrauka
2K-276 2006-04-25 Atsakomybę lengvinanti aplinkybė – padėjimas išaiškinti nusikalstamą veiką ir joje dalyvavusius asmenis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas)
3K-3-296 2006-04-24 Dėl CK 6.204 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
3K-3-291 2006-04-19 Dėl sąvokos „viešasis interesas“ aiškinimo (CPK 49 straipsnio 1 dalis)
2K-213 2006-04-11 Turto pasisavinimas (BK 183 straipsnis). Skolininko nesąžiningumas (BK 208 straipsnis)
3K-7-115 2006-04-11 Dėl draudiko prievolės transporto priemonės savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pagrindu atlyginti nukentėjusiam asmeniui neturtinę žalą
3K-7-166 2006-04-07 Dėl draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos regreso teisės į žalą padariusį asmenį
2K-234 2006-04-04 Prokuroro reikalavimas tęsti procesą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BPK 407 straipsnyje (BPK 409 straipsnio 1 dalis)
2K–332 2006-03-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 320 straipsnio reikalavimai)
3K-3-186 2006-03-27 Dėl sveikatos draudimo įstaigos teisės aktų nustatytais atvejais išmokėjusios išmokas reikalavimo teisės į kaltą dėl žalos padarymo asmenį
3K-3-209 2006-03-27 Dėl firmos vardo (juridinio asmens pavadinimo) ir prekių ženklo paskirties bei tarpusavio santykio; dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu
3K-3-223 2006-03-27 Dėl hipotekos pabaigos
3K-3-194 2006-03-22 Dėl CPK 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
3K-3-196 2006-03-22 Dėl kai kurių Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-202 2006-03-22 Dėl prekių ženklo atitikties absoliutiems prekių ženklams keliamų reikalavimų vertinimo principų; dėl prekių „farmaciniai preparatai žmonėms“ vidutinių vartotojų sampratos
3K-3-181 2006-03-15 Dėl profesinių sąjungų teisės ginti savo narių teises ir teisėtus interesus
2K-209 2006-03-14 Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių (BK 61 straipsnis)
2K-154 2006-03-07 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 305 straipsnio 1 dalies, 324 straipsnio 6 dalies, 328 straipsnio 1 punkto reikalavimų)
3K-3-169 2006-03-06 Dėl atsiprašymo vertinimo
3K-3-157 2006-02-27 Dėl CPK 725 straipsnyje įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-142 2006-02-22 Dėl neturtinės žalos, padarytos keletui asmenų paskelbiant bendrą pareiškimą, atlyginimo
2K-22 2006-02-21 Kyšininkavimas (BK 225 straipsnis)
3K-3-234 2006-02-15 Dėl teisės skųsti globos ir rūpybos institucijos išvadą (rekomendaciją) dėl asmens netinkamumo tapti pretendentu į globėjus ar rūpintojus
3K-3-119 2006-02-15 Dėl kai kurių Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-234 2006-02-15 Dėl teisės skųsti globos ir rūpybos institucijos išvadą (rekomendaciją) dėl asmens netinkamumo tapti pretendentu į globėjus ar rūpintojus
3K-3-112 2006-02-13 Dėl valstybinės žemės subnuomos mokesčio, kai šalys sutaria, kad šis mokestis apskaičiuojamas ir mokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo
2K-60 2006-02-07 Nusikalstamais veiksmais asmeniui padarytos neturtinės žalos atlyginimas (BPK 109 straipsnis, CK 6.250 straipsnis)
3K-3-91 2006-02-06 Dėl CK 2.82 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos teisės normos aiškinimo ir taikymo
2K-63 2006-01-31 Apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose (BPK 320 straipsnio 3 dalis). Neturtinės žalos dydis (CK 6.250 straipsnio 2 dalis)
2K-66 2006-01-31 Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas, kai dalis paskirtų bausmių turi būti apimamos, o kitos gali būti visiškai ar iš dalies sudedamos (BK 63 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktai, 4, 6 dalys)
2K-75 2006-01-24 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (pažeisti BPK 320 straipsnio 3 dalies, 326 straipsnio, 327 straipsnio 1 dalies reikalavimai)
2K-87 2006-01-24 Vagystė, padaryta įsibraunant į patalpą (BK 178 straipsnio 2 dalis)
2K-90 2006-01-24 Galutinės subendrintos bausmės skyrimas, kai dalis paskirtų bausmių gali būti apimamos, o kitos – tik visiškai ar iš dalies sudedamos (BK 63 straipsnio 6 dalis)
2K-49 2006-01-17 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai apeliacinės instancijos teismui vertinant įrodymus (BPK 20 straipsnio 3 dalis, 324 straipsnio 6 dalis)
2K-55 2006-01-17 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 20 straipsnio ir 324 straipsnio 6 dalies reikalavimai)
3K-3-35 2006-01-16 Dėl sutuoktinių atsakomybės pagal prievoles
3K-3-17 2006-01-11 Dėl Actio Pauliana (CK 6.66 straipsnis)
3K-3-27 2006-01-11 Dėl darbuotojo įpėdinių teisių į neturtinės žalos, atsiradusios darbuotojui mirus nelaimingo atsitikimo atveju, atlyginimą
3K-7-517 2005-11-17 Dėl CPK 652 straipsnyje įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo
3K-3-575 2005-11-14 Dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių (CK 3.53 straipsnio 3, 4 dalys)
3K-3-524 2005-10-29 Dėl antstolio veiksmų apskundimo
3K-3-503 2005-10-24 Dėl cesijos, regreso ir subrogacijos tarpusavio santykio (CK 6.101, 6.114, 6.1015 straipsniai); dėl subrogacijos civilinės atsakomybės draudimo atveju
3K-7-365 2005-10-11 Dėl savivaldybės atsakomybės už žalą, padarytą dėl valstybinės žemės sklype esančios drenažo sistemos netinkamos priežiūros
TS-12 2005-06-23 Sprendimo byloje ZAWADKA prieš Lenkiją santrauka
TS-2 2005-04-05 Sprendimo dėl priimtinumo byloje C. R. R. SCHEPER prieš Nyderlandų Karalystę santrauka
TS-16 2004-10-21 Sprendimo dėl priimtinumo byloje I. ir U. prieš Norvegiją santrauka
TS-11 2003-10-14 Sprendimo dėl priimtinumo byloje K?LLÓ prieš Vengriją
TS-3 2002-03-21 Sprendimo dėl priimtinumo byloje CALABRO prieš Italiją ir Vokietiją santrauka
TS-1 2001-10-31 Sprendimo byloje SOLAKOV prieš Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją santrauka
TS-15 2000-07-13 Sprendimo byloje SCOZZARI ir GIUNTA prieš Italiją santrauka
TS-13 2000-07-11 Sprendimo byloje CILIZ prieš Nyderlandų Karalystę santrauka
TS-5 1999-12-14 Sprendimo byloje A. M. prieš Italiją santrauka
TS-10 1999-01-12 Sprendimo dėl priimtinumo byloje HOLDRY prieš Vokietiją santrauka
TS-4 1990-12-19 Sprendimo byloje DELTA prieš Prancūziją santraukaStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 25 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=70