Biuletenis Teismų praktika Nr. 24 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 24
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
2K-550 2006-11-22 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko (BK 38 straipsnis)
B3-365 2006-10-27 Dėl BPK 215 straipsnio taikymo
T-1 2006-03-17 Asmens teisė žinoti, kuo jis yra kaltinamas. Kaltinimo pakeitimas teisme ir asmens teisė į gynybą pakeitus kaltinimą
TS-6 2006-03-17 Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos žmogaus teisių komisijos sprendimai kai kuriose kitose bylose dėl asmens teisės žinoti, kuo jis yra kaltinamas, ir kaltinimo pakeitimo teisme bei asmens teisės į gynybą pakeitus kaltinimą (Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 3 dalies a ir b punktai)
A3-134 2006-01-26 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
A2-24 2005-12-29 DĖL TEISĖS NORMŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIŲ FAKTŲ NUSTATYM�„, TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE
B2-29 2005-12-29 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ FINANSŲ SISTEMAI BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE (BK 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223 straipsniai)
A2-24 2005-12-29 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, apžvalga
B2-29 2005-12-29 Teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga
2K-P-444 2005-11-28 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą (BK 36 straipsnis). Konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimas (BK 72 straipsnio 5 dalis)
2K-770 2005-11-15 Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas (BK 62 straipsnis). Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2K-P-464 2005-11-14 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko (BK 38 straipsnis)
B3-367 2005-11-10 Dėl BPK 234, 254 straipsnių bei X dalies taikymo
B3-368 2005-11-10 Dėl BPK X dalies ir 412 straipsnio 3 dalies taikymo
B3-363 2005-10-27 Dėl BPK 111 straipsnio taikymo
B3-364 2005-10-27 Dėl BPK 103, 104 ir 105 straipsnių taikymo
B3-366 2005-10-27 Dėl BPK 215 straipsnio, 254 straipsnio 3 dalies taikymo
2K-600 2005-10-18 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (pažeisti BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimai)
2K-7-554 2005-10-18 Svetimo mokėjimo instrumento pagrobimas (BK 214 straipsnis). Fizinio asmens dokumento pagrobimas (BK 302 straipsnis)
A3-133 2005-10-13 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A3-132 2005-10-11 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
2K-504 2005-10-04 Specialisto išvada ir ekspertizės skyrimas bylos nagrinėjimo teisme metu (BPK 89, 90, 205, 206, 284, 286 straipsniai). Ikiteisminio tyrimo pradžia (BPK 166 straipsnis)
2K-576 2005-10-04 Nusikalstamais veiksmais asmeniui padarytos neturtinės žalos atlyginimas (BPK 109, 113 straipsniai, CK 6.250, 6.279 straipsniai)
2K-493 2005-10-04 Bausmių apėmimo taikymas skiriant galutinę subendrintą bausmę už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnio 2 ir 5 dalys) Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 ir 92 straipsniai)
2K-494 2005-10-04 Civilinio ieškinio, pareikšto baudžiamojoje byloje dėl žalos atlyginimo Valstybinei ligonių kasai, išsprendimas (BPK 115 straipsnis, CK 6.248 ir 6.263 straipsniai)
B3-360 2005-09-22 Dėl BK 38 straipsnio 1 dalies taikymo
3K-3-399 2005-09-14 Dėl kai kurių nuostatų, susijusių su institucine nuolatine globa, aiškinimo ir taikymo
3K-3-382 2005-09-07 Dėl skolininko teisės iki varžytynių pradžios pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją; dėl varžytynes, kaip priverstinį aukcioną, reglamentuojančių teisės normų santykio su bendrosiomis sutarčių sudarymo taisyklėmis
3K-3-383 2005-09-07 Dėl individualios įmonės kaip neribotos civilinės atsakomybės subjekto
2K-506 2005-09-06 Literatūros, meno, mokslo ar kitokio kūrinio neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komercijos tikslais (BK 192 straipsnio 1 dalis)
3K-3-346 2005-06-27 Dėl draudiko išduotų garantijų taikymo banko garantijoms; dėl CK 6.92 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos taikymo ir aiškinimo
2K-355 2005-06-21 Plėšimas, padarytas panaudojus peilį (BK 180 straipsnio 2 dalis)
2K-435 2005-06-14 ada baudžiamajai atsakomybei už nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje, atsirasti (BK 140 straipsnio 3 dalis)
3K-P-276 2005-06-13 Dėl Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimo profesine liga laikinojo įstatymo taikymo laiko atžvilgiu; dėl CK 6.284 straipsnyje įtvirtintų nuostatų taikymo tais atvejais, kada nelaimingas atsitikimas darbe nepripažintas draudiminiu įvykiu
2K-406 2005-06-07 Nagrinėjimo teisme ribos (BPK 255 straipsnis); kaltinimo pakeitimas teisme (BPK 256 straipsnis)
2K-391 2005-05-31 Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką (BK 23 straipsnis)
3K-7-262 2005-05-23 Dėl CPK 602 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-7-255 2005-04-18 Dėl CK 6.250 straipsnio aiškinimo ir taikymo
B3-362 2005-04-14 Dėl BPK normų taikymo (BPK 28 straipsnio 1 dalis, 413 straipsnio 5 dalis)
3K-3-228 2005-04-04 Dėl kai kurių nuostatų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą, ir CPK 231 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos nuostatos aiškinimo ir taikymo
3K-3-246 2005-04-04 Dėl CK 4.126 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-216 2005-03-30 Dėl CPK 261 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo
3K-3-150 2005-03-23 Dėl erdvinių prekių ženklų teisinės apsaugos ir nesąžiningos konkurencijos
3K-3-205 2005-03-23 Dėl visuomenės informavimo priemonės civilinės atsakomybės, kai asmens reputaciją žeminančius ir tikrovės neatitinkančius duomenis paskelbė jos darbuotojai
3K-3-90 2005-03-14 Dėl nepilnamečių vaikų interesų apsaugos, įkeičiant nekilnojamąjį daiktą, kurį šeima naudoja kaip gyvenamąją patalpą; dėl gyvenamosios patalpos sąvokos aiškinimo
B3-361 2005-03-10 Dėl auklėjamojo poveikio priemonių ir bausmių bendrinimo (BK 82, 63 ir 64 straipsniai)
3K-3-165 2005-03-09 l CK 4.79 straipsnyje įtvirtintos bendraturčių pirmenybės teisės pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe, taikymo nekilnojamųjų daiktų mainų sutarties atveju
3K-3-166 2005-03-09 Dėl nuostatų, reglamentuojančių pripažinimą nuomininko šeimos nariu, aiškinimo ir taikymo
TS-2 2002-07-09 Sprendimo dėl priimtinumo byloje POSOKHOV prieš Rusiją santrauka
TS-5 2002-02-21 Sprendimo byloje SIPAVIČIUS prieš Lietuvą santrauka
TS-4 2001-07-17 Sprendimo byloje SADAK ir kiti prieš Turkiją santrauka
TS-1 1999-03-25 Sprendimo byloje Pélissier ir Sassi prieš Prancūziją santrauka
TS-3 1996-10-24 Sprendimo byloje De Salvador Torres prieš Ispaniją santraukaStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 24 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=69