Biuletenis Teismų praktika Nr. 23 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 23
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A2-23 2005-06-23 Lietuvos Respublikos teismų praktikos taikant įstatymus, reglamentuojančius tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, apibendrinimo apžvalga
B2-27 2005-06-23 Teismų praktikos vagystės ir plėšimo baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalga
B2-28 2005-06-23 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias bylų procesą apeliacinės instancijos teisme, apibendrinimo apžvalga
A2-23 2005-06-23 Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje
B2-27 2005-06-23 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS VAGYSTĖS IR PLĖŠIMO BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE
B2-28 2005-06-23 DĖL TEISMŲ PRAKTIKOS TAIKANT BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NORMAS, REGLAMENTUOJANČIAS BYLŲ PROCES�„ APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME
B3-351 2005-02-14 Dėl BK 2 straipsnio 6 dalies, BK 291 straipsnio, BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 235, 254 straipsnių taikymo
A3-123 2005-02-10 Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo
2K-90 2005-02-08 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (nesilaikyta BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 3 ir 4 dalių, BPK 306 straipsnio 1 ir 3 dalių reikalavimų)
3K-3-4 2005-01-26 Dėl atlyginimo antstoliui apskaičiavimo
3K-3-3 2005-01-05 Dėl kai kurių CMR konvencijos nuostatų aiškinimo ir taikymoStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 23 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=68