Biuletenis Teismų praktika Nr. 19 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 19
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-269 2003-07-02 Dėl BPK 362-1 str. taikymo
B3-270 2003-07-02 Dėl BPK 94 str. 2 d., 216 str. 2 d. taikymo
B3-271 2003-07-02 Dėl BPK 212 str. taikymo
B3-272 2003-07-02 Dėl BPK 214 str. 2 d. taikymo
B3-273 2003-07-02 Dėl BPK 233 str. taikymo
B3-274 2003-07-02 Dėl BPK 125, 126, 132 str. taikymo
B3-275 2003-07-02 Dėl BPK 132 str. taikymo
B3-276 2003-07-02 Dėl BK 64, 75, 92 str. taikymo
B3-277 2003-07-02 Dėl BPK XXXI skyriaus pirmojo skirsnio taikymo
B3-278 2003-07-02 Dėl BK 92, 93 str. taikymo
B3-279 2003-07-02 Dėl BPK 167 str. taikymo
B3-280 2003-07-02 Dėl BPK 167 str. taikymo
B3-283 2003-07-02 Dėl BPK 52, 179, 261 str. taikymo
B3-284 2003-07-02 Dėl naujųjų BK, BPK ir BVK įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo taikymo
B3-285 2003-07-02 Dėl BPK 105, 106 str. taikymo
B3-286 2003-07-02 Dėl BPK 110 str. taikymo
B3-287 2003-07-02 Dėl BPK 234 str. 5 d., 244 str. taikymo
B3-258 2003-07-01 Dėl BK 27 str. taikymo
B3-259 2003-07-01 Dėl BK 70 str. taikymo
B3-260 2003-07-01 Dėl BK 74 str. taikymo
B3-261 2003-07-01 Dėl BK 91 str. 3 d. taikymo
B3-262 2003-07-01 Dėl BPK 145, 146 str. taikymo
B3-263 2003-07-01 Dėl BPK 255, 256 str. taikymo
B3-265 2003-07-01 Dėl BPK 186 str. taikymo
B3-266 2003-07-01 Dėl BPK 184, 186 str. taikymo
B3-267 2003-07-01 Dėl BPK 186 str. taikymo
B3-268 2003-07-01 Dėl BPK 186, 188 str. taikymo
A3-86 2003-06-30 Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Įmonių bankroto įstatymo bei Viešųjų pirkimų įstatymo normų taikymo
B3-253 2003-06-30 Dėl BPK 219 str. taikymo
B3-254 2003-06-30 Dėl BPK 184 str. taikymo
B3-255 2003-06-30 Dėl BPK 64 str. 1 d. taikymo
B3-256 2003-06-30 Dėl BK 36 str. taikymo
B3-257 2003-06-30 Dėl BPK 291 str. taikymo
B3-264 2003-06-30 Dėl BPK 22 str. 3 d., 44 str. taikymo
A3-84 2003-06-26 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo normų taikymo
B3-251 2003-06-25 Dėl BPK 105, 106 str. taikymo
B3-250 2003-06-24 Dėl BPK 235, 254 str. taikymo
B3-281 2003-06-24 Dėl BPK 48 str. 2 d. 5 p. taikymo
B3-282 2003-06-24 Dėl BPK 48 str. 2 d. 5 p. taikymo
B3-252 2003-06-23 Dėl BK 159 str. taikymo
A2-19 2003-06-20 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant bylas dėl teismo leidimų išdavimo pagal Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriaus taisykles
A2-19 2003-06-20 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, nagrinėjant bylas dėl teismo leidimų išdavimo pagal Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriaus taisykles, apibendrinimo apžvalga
B2-20 2003-06-20 Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą
B2-20 2003-06-20 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą, apžvalga
B3-249 2003-06-18 Klausimas. Iki 2003 m. gegužės 1 d. laisvės atėmimo vietos administracija kreipėsi į teismą dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos pagal 1961 m. BK 542 straipsnį, tokie teikimai turėtų būti nagrinėjami pagal 2000 m. BK, tačiau jame nėra numatytas lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų. Ar teismas turi nagrinėti tokius teikimus? Jei turi, tai kokia materialinės teisės norma reikia remtis? Pagal kokį įstatymą reikia nagrinėti tokius teikimus, kurie pateikti po 2003 m. gegužės 1 d.?
A3-83 2003-06-12 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo normų taikymo
B3-248 2003-06-11 Dėl BK 129 str. taikymo
2K–440 2003-06-10 Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai (1961 m. BK 39 str., 2000 m. BK 54 str.)
B3-247 2003-06-04 Klausimas. Ar nagrinėdamas baudžiamąją bylą apeliacine tvarka ir perkvalifikuodamas nuteistojo veiką iš 1961 m. BK 310 str. į 2000 m. BK 201 str. teismas turi imtis priemonių nustatyti, ar nuteistasis neturėjo tikslo realizuoti alkoholinius gėrimus ar aparatus jiems gaminti?
2K–442 2003-06-03 Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaryta nauja nusikalstama veika (1961 m. BK 43 str., 2000 m. BK 64 str.)
2K–433 2003-06-03 Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaryta nauja nusikalstama veika (1961 m. BK 43 str., 2000 m. BK 64 str.)
2K–441 2003-06-03 Nužudymas dėl chuliganiškų paskatų (1961 m. BK 105 str. 9 p., 2000 m. BK 129 str. 2 d. 9 p.)
B3-246 2003-05-29 Dėl BK 38 str. taikymo
B3-244 2003-05-26 Dėl BPK 132 str. taikymo
B3-245 2003-05-26 Dėl BPK 184 str. taikymo
B3-243 2003-05-15 Dėl BPK 19 str. taikymo
2K–360 2003-05-13 2002 m. lapkričio 7 d. įstatymo "Dėl amnestijos akto pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį" taikymas; baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas (2000 m. BK 3 str.)
B3-241 2003-05-05 Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 28 str. 3 d. taikymo
B3-242 2003-05-05 Dėl BK 238 str. taikymo
B3-240 2003-05-02 Dėl BPK 57, 59, 336, 367 str. taikymo
2K–278 2003-04-15 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (1961 m. BPK 4181 str. 3 p.)
3K–3–482 2003-04-14 Dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia dėl nesąžiningos konkurencijos motyvo
A3-82 2003-04-11 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo normų taikymo
A3-81 2003-04-02 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo normų taikymo
2K–257 2003-04-01 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (nesilaikyta 1961 m. BPK 384, 385, 388 str. reikalavimų)
3K–3–371 2003-03-26 Dėl neturtinės žalos atlyginimo visiško žalos atlyginimo principo aspektu
A3-85 2003-03-07 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, Civilinio kodekso ir Įmonių bankroto įstatymo normų taikymo
3K–7–175 2003-03-06 Dėl draudimo ir lizingo sutarčių santykio; dėl vagystės, kaip draudiminio įvykio, aiškinimo
3K–3–294 2003-02-24 Dėl teisės į atvaizdą apsaugos ir gynimo; dėl neturtinės žalos atlyginimo pažeidus šią teisę
3K–3–113 2003-02-17 Dėl įstatymo leidėjo vartojamos "perleidimo" sąvokos
A3-80 2003-02-14 Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo normų taikymo
2K–127 2003-02-11 Vagystė, padaryta įsibraunant į gyvenamąją patalpą (1961 m. BK 271 str. 3 d.)
2K–133 2003-02-11 Sukčiavimas (1961 m. BK 274 str.)
2K–130 2003-02-11 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (nesilaikyta 1961 m. BPK 331, 333, 346, 374 ir kitų straipsnių reikalavimų)
3K–7–127 2003-01-21 Dėl notaro neatidumo ir civilinės atsakomybės taikymo
3K–7–96 2003-01-17 Dėl vaiko išlaikymo būdo pakeitimo
3K–7–128 2003-01-14 Dėl Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatyme numatytų delspinigių
3K–7–1 2003-01-09 Dėl bendraturčių teisių ir pareigų naudotis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant
3K–3–1445 2002-12-02 Dėl draudimo sutarties ir didelio neatsargumo, kaip draudiminio ar nedraudiminio įvykio
3K–3–1423 2002-11-27 Dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų; dėl tėvų valdžios apribojimo
3K–3–1373 2002-11-18 Dėl žmogaus teisės į privatų gyvenimą ribojimo
3K–3–1333 2002-11-11 Dėl kai kurių CMR konvencijos, Kelių transporto kodekso normų aiškinimo ir taikymo
3K–3–1255 2002-10-28 Dėl cesijos sutarties
3K–3–1222 2002-10-23 Dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu teisenos
3K–P–776 2002-09-26 Dėl nepilnamečiui sveikatos sužalojimu padarytos žalos atlyginimoStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 19 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=64