Biuletenis Teismų praktika Nr. 18 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 18
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-239 2003-02-03 Dėl 2002 m. lapkričio 7 d. įstatymo "Dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį" taikymo
A3-79 2003-01-15 Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo
A2-18 2002-12-20 Dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų taikymo teismų praktikoje
B2-19 2002-12-20 Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo kodekso normas, reglamentuojančias baudžiamųjų įstatymų galiojimą laiko atžvilgiu
B2-19 2002-12-20 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo kodekso normas, reglamentuojančias baudžiamųjų įstatymų galiojimą laiko atžvilgiu, apžvalga
A2-18 2002-12-20 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalga
A3-77 2002-12-05 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
2K–770 2002-12-03 Itin pavojingas recidyvistas (BK 26 str.)
B3-237 2002-11-14 Dėl bausmių bendrinimo pagal BK 43 str., kai baudos vykdymas buvo atidėtas
2K–799 2002-11-12 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
2K–611 2002-11-05 Įstatymo galiojimas laiko atžvilgiu (BK 7 str.)
2K–757 2002-10-29 Sukčiavimas (BK 274 str.)
2K–778 2002-10-29 Turto, kuriam uždėtas areštas, perleidimas (BK 304 str. 1 d.)
2K–610 2002-10-22 Pasikėsinimas įvykdyti plėšimą stambiu mastu (BK 16 str. 2 d. ir 272 str. 3 d.)
2K–629 2002-10-15 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
B3-238 2002-10-10 Dėl BK 58 str. taikymo
2K–562 2002-10-08 Pasikėsinimas padaryti nusikaltimą (BK 16 str. 2 d.); bausmės skyrimas visiškai pripažinus kaltę ir švelnesnės negu įstatymo nustatyta bausmės skyrimas (BK 411 str., 45 str. 1 d.)
2K–677 2002-10-08 Pasikėsinimas padaryti tyčinį nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 5, 7, 12 p.)
2K–670 2002-10-08 Chuliganizmas (BK 225 str.)
2K–653 2002-10-08 Neteisėtas nuodingųjų medžiagų įgijimas ir laikymas (BK 232 str.)
2K–661 2002-10-08 Plėšimas, padarytas įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 272 str. 3 d.); kaltinimo pakeitimas sunkesniu (BPK 280 str. 2 d.)
3K-3-959 2002-09-23 Dėl turto paėmimo visuomenės poreikiams ir kompensacijos
A3-78 2002-09-19 Dėl kai kurių Civilinio kodekso normų taikymo
3K-7-801 2002-09-17 Dėl akcininko teisės į informaciją ribojimo
2K–581 2002-09-17 G.Kublickas pagal BK 312 str. 1 d.
2K–587 2002-09-17 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (nesilaikyta BPK 374, 378, 380, 388 str. reikalavimų)
3K-3-992 2002-09-16 Dėl teismo antstolio kompetencijos
3K-3-980 2002-09-11 Dėl vertinimo, ar įsakymu dėl darbo sutarties nutraukimo pažeista darbuotojo garbė ir orumas, ir pažeistų teisių gynimo
3K-3-962 2002-09-09 Dėl išlaikymo formos pakeitimo; dėl teismo diskrecijos spręsti dėl išlaikymo formos ar dydžio pakeitimo
2A–41 2002-06-27 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (nesilaikyta BPK 374, 382 str. reikalavimų)
2K–551 2002-06-25 Išsamus ir nešališkas bylos aplinkybių ištyrimas, įrodymų patikrinimas, nutarimas patraukti kaltinamuoju, bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 18 str., 75 str. 3 d., 162 str., 255 str. 1 d. 1 ir 2 p.)
3K-3-883 2002-06-19 Dėl pažeistų vaiko teisių gynimo
3K-7-645 2002-06-13 Dėl notarų pareigos, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių
2K–357 2002-06-08 BK 275 str. taikymas ir esminiai baudžiamojo proceso įstatymo (BPK 374 ir 388 str.) pažeidimai
2K–276 2002-06-04 Baudos skyrimas už savanaudiškus nusikaltimus (BK 32 str. 4 d.); nusikaltimo įrankių ir priemonių konfiskavimas (BK 35 str. 8 d.)
3K-7-471 2002-05-23 Dėl akcininkų teisių
2K–237 2002-05-21 Vagystė, padaryta įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 271 str. 3 d.); svetimo turto sužalojimas tyčia (BK 278 str. 1 d.)
3K-7-525 2002-05-09 Dėl darbuotojo grąžinimo į pirmesnį darbą
3K-7-311 2002-05-02 Dėl sutuoktinių, įsigijusių butus pagal Butų privatizavimo įstatymą, bendrosios jungtinės nuosavybės
3K-3-681 2002-03-27 Dėl arbitražinio susitarimo
3K-3-402 2002-03-13 Dėl būtinumo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko teises ir teisėtus interesus priverstinio teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymo procese
3K-3-369 2002-03-04 Dėl riboto darbingumo asmenų darbo našumo, reikšmingo Darbo sutarties įstatymo 39 straipsnio taikymui
3K-3-394 2002-03-04 Dėl Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 2 punkto (2000 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. VIII-2033 redakcija) aiškinimoStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 18 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=63