Biuletenis Teismų praktika Nr. 14 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 14
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-156 2000-12-22 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Telšių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 29 str. 7 d. ir 32 str. 6 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A3-41 2000-12-22 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 straipsnio 3 dalies 3 punktu, dėl kai kurių civilinės teisės ir Civilinio proceso kodekso normų taikymo konsultuoja
A2-14 2000-12-21 Dėl Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas
A2-14 2000-12-21 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant tarptautinės privatinės teisės normas, apibendrinimo apžvalga
B2-14 2000-12-21 Dėl teismų praktikos veikas pripažįstant mažareikšmėmis (BK 8 str. 2 d.)
B2-14 2000-12-21 Teismų praktikos veikas pripažįstant mažareikšmėmis apžvalga
A3-40 2000-12-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja
B3-179 2000-11-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 401 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–662 2000-11-28 Tarnybinis suklastojimas (BK 289 str.)
B3-178 2000-11-27 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 275 straipsnio ir 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-176 2000-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 60, 255, 229 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-177 2000-11-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo teisėją dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, perdavimo 7 ir 10 straipsnių bei BK 6 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–7–1136 2000-11-23 Dėl profesinės sąjungos nutarimo atsisakyti duoti sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo
2K–697 2000-11-21 Nukentėjusiojo parodymų, duotų darant parengtinį tyrimą, perskaitymas teisme ( BPK 317 str. 2 d.)
2K–700 2000-11-21 Teisiamojo paskutinis žodis (BPK 328 str.)
2K–702 2000-11-21 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (BPK 4181 str. 3 p.)
B3-175 2000-11-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 275 ir 314 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-174 2000-11-17 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 82 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-173 2000-11-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BK 3101 str. bei BPK 26, 34, 40, 357, 360 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–639 2000-11-14 Nusikaltimo priemonės konfiskavimas (BK 35 str. 8 d.)
B3-172 2000-11-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. l. e. p. Prienų rajono apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 43 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-171 2000-11-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo teisėją dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto 5 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-170 2000-11-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl BPK 93 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-169 2000-11-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 7 str. 2 d., 41 str. 1 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriai konsultuoja
3K–7–989 2000-10-31 Dėl rūšinio teismingumo
2K–633 2000-10-31 Neteisėtas šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymas (BK 234 str.)
2K–653 2000-10-31 Netinkamas BK 47-1 str. pritaikymas
A3-39 2000-10-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja
B3-168 2000-10-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BK 542 str. 4 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–475 2000-10-24 Vagystė, padaryta įsibraunant į gyvenamąją patalpą (BK 271 str. 3 d.)
2K–479 2000-10-24 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 431 str. 3 d.)
2K–641 2000-10-24 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (nesilaikyta BPK 378 str. 6 d. ir 388 str. 3 d. reikalavimų)
3K–3–1047 2000-10-23 Dėl tos pačios sutarties egzempliorių teisinės galios
3K–3–1025 2000-10-18 Dėl galimybės pasibaigus įstatymo galiojimui realizuoti teisę, įgytą įstatymo galiojimo metu
2K–536 2000-10-17 Nužudymas (BK 104 str.), kūno sužalojimas (BK 116 str. 1 d.), turto sužalojimas tyčia (BK 278 str. 2 d.)
2K–563 2000-10-17 Plėšimo, padaryto panaudojant dujinį ginklą, organizavimas (BK 18 str. 4 d. ir 272 str. 2 d.); turto prievartavimas (BK 273 str.)
3K-3-909 2000-10-16 Dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarties
3K–3–987 2000-10-11 Dėl asmens, nesančio sandorio dalyviu, teisės ginčyti sandorį
2K–529 2000-10-10 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–531 2000-10-10 Vagystė, padaryta pakartotinai (BK 271 str. 2 d.)
2K–567 2000-10-10 Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusikaltimas (BK 43 str.)
2K–599 2000-10-10 Liudytojo parodymų perskaitymas ir liudytojų apklausa, kai jų tapatybę nustatantys duomenys yra įslaptinti (BPK 316, 3171 str.)
3K–3–976 2000-10-09 Dėl UAB akcijų savininkų teisės parduoti ar kitaip perleisti akcijas kito asmens nuosavybėn
B3-167 2000-10-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-166 2000-10-04 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A3-38 2000-10-04 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, kai kurių Civilinio proceso kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja
2K–484 2000-10-03 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–502 2000-10-03 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 str.)
2K–553 2000-10-03 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 430 str.)
B3-165 2000-10-03 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lazdijų rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 207 str. 2 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–1002 2000-09-27 Dėl bankroto bylos iškėlimo
2K–514 2000-09-26 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 4181 str. 3 p.)
3K–3–856 2000-09-20 Dėl ieškininės senaties termino paskirties
3K–3–861 2000-09-20 Dėl nekilnojamojo turto registravimo
B3-164 2000-09-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 42 str. 4 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–824 2000-09-13 Dėl atskirųjų skundų padavimo termino
3K–3–829 2000-09-13 Dėl rankpinigių
B3-162 2000-09-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 271 str. 2 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–427 2000-09-12 Kaltininkui patikėto ar esančio jo žinioje svetimo turto iššvaistymas stambiu mastu (BK 275 str. 3 d.)
2K–444 2000-09-12 Į paskesniu teismo nuosprendžiu paskirtos subendrintos bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal pirmąjį nuosprendį (BK 42 str. 4 d.)
B3-163 2000-09-12 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BK 310 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-161 2000-09-11 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 471 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-160 2000-09-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl ATPK 50 str., BK 271, 274, 275, 290 str., BPK 106 str. 4 d., 1091 str. 2 d., 277 str., 292 str. 1 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-159 2000-09-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 32 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–348 2000-09-06 Turto prievartavimas, esant stambaus masto turtiniam reikalavimui ir padarytas organizuotos grupės (BK 273 str. 3 d)
B3-157 2000-09-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Visagino miesto apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 51 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-158 2000-09-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BPK 187 str. ir Lietuvos valstybinio archyvų fondo nuostatų 31 punkto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–421 2000-09-05 Tyčinis nužudymas dėl savanaudiškų paskatų (BK 105 str. 8 p.)
B3-155 2000-09-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo pirmininką dėl BK 54 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–733 2000-08-23 Dėl Darbo sutarties įstatymo 42 str. 1 d. nustatyto ieškininės senaties termino
2K–370 2000-06-13 Būtinosios ginties ribų peržengimas (BK 141 str.)
3K–3–271 2000-06-09 Dėl ieškovo pareigos suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą
3K–7–572 2000-06-08 Dėl kolektyvinės sutarties galiojimo termino
3K–3–643 2000-06-05 Dėl delspinigių
3K–7–541 2000-05-31 Dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareikštų ieškinių ir teismo sprendimo pripažinti įmonę bankrutavusia priėmimo galimybės
3K–7–467 2000-05-23 Dėl krovinio vežėjo atsakomybės
3K–3–552 2000-05-15 Dėl teisės kreiptis į teismą
3K–3–526 2000-05-10 Dėl sąlygų, kurioms esant nenukreiptinas išieškojimas į paskutinį šeimos būstą
3K–3–509 2000-05-08 Dėl bendrosios jungtinės nuosavybės įkeitimo
3K–3–380 2000-05-01 Dėl Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinto civilinių bylų teismingumo
3K–3–550 2000-05-01 Dėl teismo teisės peržiūrėti komercinio banko administratoriui ir likvidatoriui paskirto atlyginimo dydį
3K–3–450 2000-04-26 Dėl termino priimti palikimą pratęsimo
3K–3–471 2000-04-19 Dėl sąlygų, kurioms esant priteisiami alimentai nepilnamečiams vaikams išlaikyti
3K–7–316 2000-04-11 Dėl bendrosios dalinės nuosavybės dalyvio atidalijimo iš bendro turto
3K–3–406 2000-04-03 Dėl sutarties turinio aiškinimo
3K–7–223 2000-03-30 Dėl pripažinimo netekus teisės į gyvenamąją patalpą
3K–3–383 2000-03-29 Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarkos
3K–3–374 2000-03-27 Dėl natūra priteisto turto vertės nurodymo (CPK 226 str.)
3K–3–317 2000-03-15 Dėl atvejų, kai priėmęs sprendimą teisėjas negali nagrinėti prašymo atnaujinti procesą
3K–3–318 2000-03-15 Dėl vindikacinio ieškinio
3K–3–175 2000-03-14 Dėl sąvokos "prekių kilmės vieta" aiškinimo
3K–3–280 2000-03-08 Dėl ieškininės senaties termino ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo
3K–3–231 2000-02-28 Dėl CK 7, 7-1 straipsnių taikymo ir lygiateisiškumo principo
3K–3–98 2000-02-23 Dėl Darbo sutarties įstatymo 29 str. 1 d. 3 p. taikymo
3K–3–203 2000-02-21 Dėl teismo sprendimo privalomumo ir prejudicinės reikšmės
3K–7–23 2000-02-02 Dėl rankpinigių ir avanso
3K–7–16 2000-01-11 Dėl įvaikinimo juridinio fakto nustatymo ir teisės paveldėtiStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 14 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=59