Biuletenis Teismų praktika Nr. 13 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 13
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A2-13 2000-06-16 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines bylas dėl atlyginimo turtinės žalos, padarytos eismo įvykio metu
A2-13 2000-06-16 Teismų praktikos taikant įstatymus dėl atlyginimo turtinės žalos, padarytos eismo įvykio metu, apibendrinimo apžvalga
B2-12 2000-06-16 Dėl teismų praktikos atidedant paskirtųjų bausmių vykdymą
B2-12 2000-06-16 Teismų praktikos, taikant paskirtų bausmių vykdymo atidėjimą, apžvalga
B2-13 2000-06-16 Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reguliuojančias bylų nagrinėjimą apeliacine tvarka
B2-13 2000-06-16 Teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reguliuojančias bylų nagrinėjimą apeliacine tvarka, apibendrinimo apžvalga
B3-152 2000-06-14 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Širvintų ra­jo­no apylinkės teismo pirmininkę dėl BK 2461 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-154 2000-06-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 39 ir 241 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-153 2000-06-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininką dėl ATPK 271 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-151 2000-06-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apy­gardos teismo pirmininką dėl BPK 92 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-150 2000-06-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio mies­to apylinkės teismo pirmininką dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-149 2000-06-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl kai kurių BK straipsnių ir ATPK 442 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-148 2000-06-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Zarasų rajono apylinkės teismo pirmininkę dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-146 2000-05-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apygar­dos ir Pakruojo rajono apylinkės teismų pirmininkus dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-147 2000-05-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų sky­rius konsultuoja
B3-145 2000-05-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p Vilniaus apy­gardos ir Pakruojo rajono apylinkės teismų pirmininkus dėl 2000 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl amnestijos akto taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-144 2000-04-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-143 2000-04-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–217 2000-04-11 Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pakeitimo pagrindai (BPK 384 str.)
2K–198 2000-04-04 Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ir nutarties turinys (BPK 380 ir 388 str.)
2K–204 2000-04-04 Kontrabanda, padaryta stambiu mastu (BK 312 str. 3 d.)
2K–187 2000-03-28 Nepilnametės išžaginimas (BK 118 str. 3 d. Įtariamojo teisė turėti gynėją ir gynėjo atsisakymas (BPK 55 str. 1 d. ir 57 str. 1 d.)
3K–7–146 2000-03-23 Dėl muziejinių vertybių grąžinimo
3K-3-355 2000-03-22 Dėl rankpinigių
3K-3-336 2000-03-22 Dėl draudiko ir draudėjo procesinės padėties
3K-3-358 2000-03-22 Dėl bendrovės valdybos narių įgaliojimų termino ir naujos valdybos rinkimų
B3-140 2000-03-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kelmės rajono apylinkės teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-141 2000-03-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 43 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–166 2000-03-14 Nukentėjusiojo gydymo išlaidos (CK 498 str. 2 d.)
3K-3-154 2000-03-10 Dėl autoriaus teisių gynimo bylose įrodinėjimo naštos paskirstymo
3K-7-233 2000-03-09 Dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojo
3K-3-253 2000-03-08 Dėl ieškininės senaties termino ir kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas dydžio
B3-142 2000-03-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK normų, numatančių nusikaltimus valstybės tarnybai, taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–152 2000-03-07 Neteisėta teismo sudėtis
B3-139 2000-03-06 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–101 2000-02-29 Turto pasisavinimas (BK 275 str.)
2K–145 2000-02-29 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
2K–137 2000-02-29 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 str. 1 d. 1 p. ir 284 str.)
B3-138 2000-02-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BPK 109-1 ir 372 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiau­siojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–109 2000-02-15 Piktybinis chuliganizmas (BK 225 str. 3 d.)
3K-3-226 2000-02-09 Dėl įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, sanavimo
3K-3-133 2000-02-07 Dėl ginčų, kilusių pagal Lietuvos advokatų tarybos sprendimus, nagrinėjimo teisme
B3-137 2000-02-02 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BK 531 str. 2 d. ir BPK 93 str. 2 p. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–85 2000-02-01 Teisminis tardymas apeliacinės instancijos teisme (BPK 374 str. 3 d., 377 str. 3 d. ir 378 str. 6 d.)
3K-7-20 2000-01-27 Dėl nuosavybės teisių į miesto žemę atkūrimo
3K-3-25 2000-01-25 Dėl plačiai žinomo prekių ženklo ir absoliučių prekių ženklui keliamų reikalavimų
2K–69 2000-01-25 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p., neišnagrinėtas byloje paduotas apeliacinis skundas)
2K–71 2000-01-25 Plėšimas (BK 272 str.)
2K–76 2000-01-25 Vagystė (BK 146 str. - įstatymo, galiojusio iki 1995 m. sausio 1 d., redakcija)
2K–9 2000-01-11 Baudžiamosios bylos nutraukimas kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (BPK 91 str.)
2K–24 2000-01-11 Vagystė (BK 271 str.)
2K–26 2000-01-11 Chuliganizmas (BK 225 str.)
2K–32 2000-01-11 Kasacinio skundo palikimas nenagrinėtu (BPK 427 str. 5 d.)
2K–37 2000-01-11 Aplinkybės, dėl kurių teisėjas negali nagrinėti baudžiamosios bylos (BPK 29 str. 2 p.)
3K-3-22 2000-01-05 Dėl bankroto bylos iškėlimo, skolų mokėjimo ir finansinių įsipareigojimų terminų
3K-3-36 2000-01-05 Dėl teisės kreiptis su apeliaciniu (atskiruoju) skundu
2K–945 1999-12-21 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p., pažeisti BPK 374, 388 str. 3 d. reikalavimai)
3K-3-954 1999-12-15 Dėl proceso atnaujinimo
2K–926 1999-12-14 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
3K-3-888 1999-12-08 Dėl santuokos pripažinimo negaliojančia (SŠK 42 str.)
2K–643 1999-12-07 Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 49 str.)
2K–727 1999-12-07 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p., nesilaikyta BPK 374, 378, 381 ir 382 straipsnių reikalavimų)
2K–726 1999-11-30 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p. baudžiamosios bylos grąžinimas tyrimui papildyti nepagrįstai konstatavus pagrindus, numatytus BPK 381 str. )
3K-3-854 1999-11-24 Dėl turto užpardavimo sutarties (pagal Civilinių įstatymo sąvado X tomo 1 dalį)
3K-3-861 1999-11-24 Dėl sąlygų, kurioms esant priimamas nagrinėti reikalavimas dėl garbės ir orumo gynimo
2K–823 1999-11-23 Bauda (BK 32 str.)
3K-3-791 1999-11-17 Dėl sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo
2K–759 1999-11-16 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas, padarytas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p. neišnagrinėtas byloje paduotas apeliacinis skundas)
3K-3-767 1999-11-10 Dėl pagrindinio daikto ir jo priklausinio įkeitimo
3K-3-584 1999-11-04 Dėl advokatų profesinės etikos taisyklių
2K–522 1999-11-02 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 47-1 str.)
2K–713 1999-11-02 Neteisėtas užsieniečių gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną arba neteisėtai valstybės sieną perėjusių užsieniečių slėpimas ar gabenimas (BK 82-1 str.).
3K-3-506 1999-09-27 Dėl privatizuotų butų balkonų
2K–756 1999-01-09 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 ir 389 str.)Straipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 13 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=58