Biuletenis Teismų praktika Nr. 12 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 12
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
B3-133 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos apygar­dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-134 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininką dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bau­­­­­­­­­­­­­­­­­džiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-135 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 350 str. ir 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-136 2000-01-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygar­dos teismo pirmininką dėl 1999 m. lapkričio 25 d. įstatymo nuostatų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A2-12 1999-12-31 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant įvaikinimo bylas
A2-12 1999-12-31 Įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant įvaikinimo bylas apibendrinimo apžvalga
B2-11 1999-12-23 Dėl teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis
B2-11 1999-12-23 Teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis apibendrinimo apžvalga
B3-132 1999-12-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygar­dos teismo pirmininką dėl BPK 283 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–783 1999-11-16 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 382 str. 1 d.)
2K–280 1999-11-12 Patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis (BK 49 str.)
3K–3–768 1999-11-10 Dėl Darbo sutarties įstatymo 41 straipsnio 2 dalies taikymo
2K–754 1999-11-09 Pasipriešinimas policininkui (BK 2011 str. 2 d.)
3K–3–722 1999-10-27 Dėl paskolos sutarties
B3-131 1999-10-27 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lietuvos apeliaci­nio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 380 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–508 1999-10-26 Paskelbimas kaltinamajam apie parengtinio tardymo pabaigimą ir pateikimas jam visos bylos susipažinti (BPK 226 str.), esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 4 p.)
2K–684 1999-10-26 Būtinoji gintis (BK 14 str.), tyčinis nužudymas (BK 104 str.)
2K–702 1999-10-26 Vagystė (BK 271 str. 3 d.)
3K–3–673 1999-10-25 Dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus sudaromo kreditorių sąrašo
3K–3–695 1999-10-25 Dėl nelaimingo atsitikimo darbe fakto ir priežasties nustatymo
3K–3–694 1999-10-25 Dėl draudimo remtis liudytojų parodymais
3K–7–458 1999-10-21 Dėl Santuokos ir šeimos kodekso 21 straipsnio 4 dalies taikymo perleidžiant uždarosios akcinės bendrovės akcijas
3K–3–670 1999-10-20 Dėl įgaliojimu suteiktų įgalinimų apribojimo
2K–605 1999-10-19 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (BPK 418-1 str. 3 p.)
2K–604 1999-10-19 Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrieji nuostatai (BK 374 str. 5 d.)
B3-130 1999-10-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 45 ir 47-1 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-129 1999-10-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kaišiadorių rajo­­no apylinkės teismo pirmininką dėl įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–601 1999-10-13 Dėl Darbo įstatymų kodekso 145 straipsnio 7 punkto taikymo
2K-593 1999-10-12 Bauda (BK 32 str.)
2K–595 1999-10-12 Laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimas (BK 25 str.), taikant bausmių sudėjimo ir jų pakeitimo taisykles (BK 44 str.)
2K–596 1999-10-12 Nuosprendžių priėmimas apeliacinės instancijos teisme (BPK 380 str. 4 d.)
2K–565 1999-10-12 Nužudymas dėl neatsargumo (BK 109 str. 2 d.)
2K–575 1999-10-05 Tarnybos pareigų neatlikimas (BK 288 str.)
2K–518 1999-10-05 Naminės degtinės, brogos gaminimas (BK 310 str.)
2K–439 1999-10-05 Sukčiavimas (BK 274 str. 3 d.)
2K–568 1999-10-05 Kontrabanda (BK 312 str.)
2K-580 1999-10-05 Turto prievartavimas (BK 273 str. 2 d.)
B3-128 1999-10-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėją dėl BK 290 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teis­­mo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-127 1999-10-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lietuvos apelia­cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 104, 347, 369 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–420 1999-09-30 Užsienio valstybės išduoto asmens baudžiamosios atsakomybės ribos (BPK 221 str.)
3K–7–470 1999-09-29 Dėl teisės kreiptis su ieškiniu dėl grąžinimo į darbą
2K–491 1999-09-28 Tyčinis nužudymas (BK 104 str.)
2K–481 1999-09-28 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 47-1 str.)
2K–521 1999-09-28 Nuosprendžio panaikinimo bei naujo nuosprendžio priėmimo pagrindai (BPK 389 str.), piktnaudžiavimas tarnyba (BK 285 str.)
2K–476 1999-09-28 Pasikėsinimas nužudyti (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 8 ir 12 punktai)
2K–511 1999-09-28 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str. 1 d. 6 p.), atidavimas teismui (BPK 245 ir 251 straipsniai)
2K–509 1999-09-28 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str.)
2K–541 1999-09-28 Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasaciniai pagrindai (BPK 418-1 str.)
2K–479 1999-09-28 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai, padaryti nagrinėjant bylas apeliacine tvarka (BPK 4181 str. 3 p.)
2K–506 1999-09-28 Baudžiamosios bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 ir 284 straipsniai)
B3-126 1999-09-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BPK 125 straipsnio, BK 42, 125 ir 310 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–398 1999-09-27 Dėl notarų civilinės atsakomybės ypatumų
3K–3–482 1999-09-27 Dėl kreipimosi su pareiškimu dėl tėvystės nustatymo termino
3K–3–460 1999-09-22 Dėl nedarbingo sutuoktinio teisės į privalomąją palikimo dalį
2K–434 1999-09-21 Civilinio ieškinio išsprendimas priimant išteisinamąjį nuosprendį (BPK 341 str.)
B3-123 1999-09-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 84 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-124 1999-09-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 471 str. ir BPK 446 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-125 1999-09-20 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BPK 64-3 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–442 1999-09-15 Dėl subjektų, turinčių teisę ginčyti sandorius CK 54 straipsnio pagrindu
3K–3–439 1999-09-15 Dėl teisės reikšti ieškinius CK 332 straipsnio pagrindu
2K–450 1999-09-14 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 9 p.)
2K–453 1999-09-14 Aprašomoji nuosprendžio dalis (BPK 346 str.), bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–456 1999-09-14 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 380 ir 381 str.)
3K–7–268 1999-09-14 Dėl savivaldos institucijų kompetencijos ir valstybinės kalbos
3K–3–417 1999-09-13 Dėl darbuotojo teisės atšaukti pareiškimą dėl atleidimo iš darbo
3K–3–428 1999-09-08 Dėl ieškininės senaties termino atstatymo
3K–3–395 1999-09-06 Dėl santuokos metu įgyto turto nuosavybės teisės
2K–321 1999-06-29 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–430 1999-06-29 Chuliganizmas (BK 255 str.), kapo išniekinimas (BK 243 str.)
2K-442 1999-06-29 Pagrindai nuosprendžiui panaikinti (BPK 380 str. 4 d.) ar pakeisti (BPK 384 str. 1 p.) apeliacinės instancijos teisme
2K–432 1999-06-29 Tyčinis nužudymas dėl savanaudiškų paskatų (BK 105 str. 8 p.)
2K–429 1999-06-29 Daiktinių įrodymų klausimo išsprendimas (BPK 93 str.)
2K–433 1999-06-29 Būtinoji gintis (BK 14 str.)
2K–422 1999-06-29 Bendrininkavimas (BK 18 str.)
3K–3–337 1999-06-28 Dėl prekių ženklo funkcijų ir santykio su reklama
3K–3–344 1999-06-23 Dėl nuostolių atlyginimo
3K–3–352 1999-06-23 Dėl pirmumo teisės būti paliktiems dirbti mažinant darbuotojų skaičių
2K–352 1999-06-22 Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasaciniai pagrindai (BPK 4181 str.)
2K–409 1999-06-22 Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
2K–373 1999-06-15 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str. 1 d. 5 p.)
2K–372 1999-06-15 Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį ar ištikusį pavojų (BK 2261 str.)
2K–375 1999-06-15 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–376 1999-06-15 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–377 1999-06-15 Įstatymo „Dėl dalinės amnestijos akto” pažeidimas
2K–359 1999-06-15 Chuliganizmas (BK 225 str. 1 d.), pasipriešinimas policininkui (BK 2011 str. 1 d.)
2K–389 1999-06-15 Turto konfiskavimas (BK 35 str.)
3K–3–286 1999-06-14 Dėl susirgimo profesine liga momento nustatymo
3K–7–191 1999-06-11 Dėl teismo nutarties sustabdyti bylą apskundimo
2K-358 1999-06-08 Eksperto nedalyvavimas priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių skyrimo procese (BPK 359 str. 2 d.) yra esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–363 1999-06-08 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 9 p.)
3K–3–231 1999-06-02 Dėl vaikų teisių apsaugos tarnybų dalyvavimo iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų bylose
3K–3–224 1999-06-02 Dėl pastatų nuomos ir rekonstrukcijos
2K–344 1999-06-01 Pasikėsinimas nužudyti (BK 16 str. 2 d. ir 105 str. 2 p.)
3K–3–219 1999-05-31 Dėl kreditorių ieškinių ir finansinių reikalavimų
3K–3–206 1999-05-31 Dėl susitarimų privatizuoti butus ginčijimo
3K–3–177 1999-05-24 Dėl Darbo sutarties įstatymo 41 straipsnio bei Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo taikymo
3K–3–142 1999-05-19 Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo įvaikiams
3K–3–103 1999-05-12 Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu formos
3K–3–134 1999-05-10 Dėl alternatyvaus teritorinio teismingumo
3K–3–108 1999-05-03 Dėl civilinės teisės normos galiojimo atgalStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 12 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=57