Biuletenis Teismų praktika Nr. 11 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 11
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A2-11 1999-06-18 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant skundus dėl teismo antstolių veiksmų, atliktų vykdant turto varžytynes, taip pat nagrinėjant civilines bylas dėl turto pardavimo iš (be) varžytynių aktų arba turto perdavimo išieškotojui aktų pripažinimo negaliojančiais
A2-11 1999-06-18 Teismų praktikos, nagrinėjant skundus dėl teismo antstolių veiksmų, atliktų vykdant turto varžytynes, taip pat nagrinėjant civilines bylas dėl turto pardavimo iš (be) varžytynių aktų arba turto perdavimo išieškotojui aktų pripažinimo negaliojančiais, apibendrinimo apžvalga
B2-9 1999-06-18 Dėl teismų praktikos nužudymų bylose
B2-9 1999-06-18 Nužudymų baudžiamųjų bylų nagrinėjimo teismų praktikos apibendrinimo apžvalga
B2-10 1999-06-18 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1998 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 8 “Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžia-mosiose bylose (BK 274 ir 275 straipsniai)" papildymo
B3-122 1999-06-14 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėją dėl 1998 m. gruodžio 22 d. įstatymo “Dėl dalinės amnestijos akto” 4 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-121 1999-06-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 471 ir BPK 414 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-120 1999-06-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 92 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-119 1999-06-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo teisėją dėl BK 208 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–218 1999-05-31 Dėl įvaikinimo fakto nustatymo, kai faktiški įtėviai juridiškai įvaikinimo nėra įforminę, galimybės
B3-118 1999-05-31 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Zarasų rajono apylinkės teismo teisėją dėl ATPK 87 straipsnio bei BK 245 ir 331 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
3K–3–205 1999-05-26 Dėl darbuotojui nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo
B3-117 1999-05-25 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 264 ir 300 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-116 1999-05-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BK 310 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–286 1999-05-18 Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis (BK 105 str.)
2K–294 1999-05-18 Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 471 str.)
2K–297 1999-05-18 Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
2K–298 1999-05-18 Kasacinės bylos nagrinėjimas (BPK 427 str. 5 d.)
2K–303 1999-05-18 Apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys (BPK 388 str.)
2K–305 1999-05-18 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 10 p.)
3K–3–111 1999-05-12 Dėl turto nuomos santykių
3K–3–115 1999-05-12 Dėl kito darbo pasiūlymo atleidžiamam iš darbo darbuotojui
B3-115 1999-05-12 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių ATPK ir BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–200 1999-05-11 Pasikėsinimas sukčiauti (BK 16 str. 2 d., 274 str. 3 d.), kardomojo kalinimo paskyrimo ar jo termino pratęsimo apskundimas (BPK 1091 str.)
2K–275 1999-05-11 Tyčinis sunkus kūno sužalojimas didžiai susijaudinus (BK 113 str.)
2K–277 1999-05-11 Prokuroro sprendimai gautoje su kaltinamąja išvada byloje (BPK 238 str.)
2K–258 1999-05-04 Įstatymo dėl dalinės amnestijos pažeidimas
2K–143 1999-04-27 Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 382 str. 2 d. 6 p.)
2K–214 1999-04-27 Piktnaudžiavimas pasitikėjimu komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje (BK 321 str.)
2K–203 1999-04-20 Saugos darbe norminių aktų pažeidimas (BK 141 str.)
3K–3–70 1999-04-15 Dėl darbdavio teisės pasirinkti atleidžiant iš darbo darbuotojus, mažinant jų skaičių
2K –169 1999-04-13 Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
3K–3–61 1999-04-07 Dėl nutarties apskundimo termino atstatymo
2K–151 1999-04-06 Plėšimas (BK 272 str. 2 d.)
2K–156 1999-04-06 Nutarimas patraukti kaltinamuoju (BPK 162 str.), kapo išniekinimas (BK 243 str. 2 d.)
2K–158 1999-04-06 Chuliganizmas (BK 225 str.), bendrieji bausmės skyrimo pradmenys (BK 39 str.)
2K–159 1999-04-06 Plėšimas (BK 272 str. 2 d.)
2K–164 1999-04-06 Sprendimas panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka (BPK 429 str. 5 p.)
2K–167 1999-04-06 Baudžiamosios bylos nutraukimas teisiamajame posėdyje (BPK 278 str. 1 ir 3 dalys)
2K–126 1999-03-30 Pagrindai nuosprendžiui pakeisti (BPK 384 str. 2 p.)
2K–141 1999-03-30 Saugos darbe norminių aktų pažeidimas (BK 141 str.)
3K–3–43 1999-03-29 Dėl kasaciniams skundams keliamų reikalavimų
A3-37 1999-03-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, kai kurių Civilinio proceso normų taikymo klausimais konsultuoja
2K–113 1999-03-23 Tyčinis sunkus kūno sužalojimas (BK 111 str. 1 d.)
2K–117 1999-03-23 Vagystė (271 str. 3 d.), švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas (BK 45 str.)
2K–99 1999-03-16 Turto prievartavimas (BK 273 str. 2 d.)
2K–110 1999-03-16 Ekspreto apklausa (BPK 320 str.), esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai (BPK 382 str. 1 d.)
3K–7–2 1999-03-10 Dėl darbo sutarčių su seniūnais sudarymo ir garantijų, atleidžiant juos iš darbo, taikymo
3K–7–3 1999-03-10 Dėl terminuotų darbo sutarčių su nėščiomis moterimis pasibaigimo ir joms taikomų garantijų
3K–7–4 1999-03-10 Dėl nuosavybės ir paveldėjimo santykius reguliuojančių įstatymų taikymo laiko ir vietos atžvilgiu
2K–87 1999-03-09 Patraukimas kaltinamuoju (BPK 161 str.), nutarimas patraukti kaltinamuoju (BPK 162 str.)
2K–88 1999-03-09 Piktnaudžiavimas tarnyba (BK 285 str.)
2K–91 1999-03-09 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–97 1999-03-09 Bylos grąžinimas tyrimui papildyti (BPK 255 str. 1 d. 1 p.)
2K–98 1999-03-09 Kardomojo kalinimo įskaitymas (BK 48 str. 2 d.)
B3-114 1999-03-09 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BK 312 straipsnio 3 dalies taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-113 1999-03-05 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 255, 256, 378 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-110 1999-03-04 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl ATPK 173, 255, 275, 291 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–72 1999-03-02 Pasipriešinimas valdžios atstovui, einančiam viešosios tvarkos palaikymo pareigas (BK 201 str.)
2K–77 1999-03-02 Būtinasis gynėjo dalyvavimas (BPK 56 str. 5 d.)
2K–78 1999-03-02 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 1 d.)
2K–82 1999-03-02 Plėšimas (BK 272 str. 3 d.)
2K–84 1999-03-02 Itin pavojingas recidyvistas (BK 26 str.)
B3-112 1999-03-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Skuodo rajono apylinkės teismo pirmininką dėl ATPK 1632 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-101 1999-02-26 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
2K–56 1999-02-23 Kurstymas padaryti vagystę (BK 18 str. 5 d., BK 271 str. 2 d.)
2K–57 1999-02-23 Esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas (BPK 382 str. 2 d. 4 p.)
2K–58 1999-02-23 Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrieji nuostatai (BPK 374 str. 4 d.)
B3-109 1999-02-23 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Radviliškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 18 str. ir 300 str. 1 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-108 1999-02-10 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininką dėl ATPK 1632 str., BK 48 str. ir BPK 300 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-107 1999-01-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 106, 212 str. 2 d., 2441, 260 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-105 1999-01-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BPK 264 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-105 1999-01-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BPK 264 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-106 1999-01-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BPK 264 str. taikymo
B3-103 1999-01-13 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 91 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-102 1999-01-12 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininką dėl BK 43, 541, 542 ir 543 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-104 1999-01-08 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo pirmininką dėl BK 310 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžia-mųjų bylų skyrius konsultuoja
B3-101 1999-01-04 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BPK 264 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
B2-10 1998-12-22 Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose (BK 274 ir 275 straipsniai)Straipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 11 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=56