Biuletenis Teismų praktika Nr. 10 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 10
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-36 1999-01-13 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso normų taikymo klausimais konsultuoja:
A3-35 1999-01-12 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Darbo sutarties įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-100 1998-12-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 280 str. 1 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-99 1998-12-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 234 str. ir ATPK 194 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A1-24 1998-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria išaiškinta CPK 102 str. 1 d. 11 p. taikymas, teismų kompetencija nagrinėti klausimą dėl praleisto procesinio termino atstatymo, aprobavimo
A1-25 1998-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria išaiškinta, kaip taikyti Lietuvos Respublikos CK 194 str. 2 d., aprobavimo
A1-26 1998-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kurioje išaiškinta, kad įkeisto turto perleidimo įkaito turėtojui sutartis pripažintina negaliojančia, jeigu pažeisti civiliniai įstatymai, reguliuojantys įkeitimu užtikrinto reikalavimo patenkinimo tvarką, prievolės pasibaigimą šalių susitarimu, savininko nuosavybės teisės įgyvendinimo turinį, aprobavimo
A1-27 1998-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. spalio 14 d. nutarties, kurioje išaiškinta, kaip taikyti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymą, aprobavimo
A2-10 1998-12-22 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant civilines bylas dėl privatizuotų butų padalijimo
A2-10 1998-12-22 Įstatymų taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant civilines bylas dėl privatizuotų butų padalijimo, apibendrinimo apžvalga
A4-10 1998-12-22 Teismas turi teisę priimti ir tvirtinti kreditorių reikalavimus tik iki teismo sprendimo likviduoti bankrutavusią įmonę įsiteisėjimo dienos.
A4-11 1998-12-22 Žyminis mokestis už apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą mokamas tokio pat dydžio, kaip ir turtiniuose ginčuose.
A4-12 1998-12-22 Konkurencijos įstatymo 13 straipsnyje nustatytos sankcijos savo teisine esme yra administracinės nuobaudos, todėl jos gali būti taikomos tik nustačius atitinkamame Konkurencijos įstatymo straipsnyje apibrėžtą teisės pažeidimo sudėtį, t.y. nustačius teisės pažeidimo subjektą, jo veiksmų neteisėtumą bei įrodžius jo kaltę, o esant reikalui ir pažeidimo pasekmes bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir pasekmių.
A4-13 1998-12-22 Teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tai prieštarauja įstatymui arba pažeidžia kieno nors teises ir įstatymo saugomus interesus.
A4-14 1998-12-22 Sprendime teismas privalo nurodyti ne tik įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, bet ir argumentus, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.
B1-25 1998-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. gruodžio 8 d. nutarties, kuria panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. rugsėjo 30 d. nutartis, aprobavimo
B1-26 1998-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria panaikinta Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. rugpjūčio 26 d. nutartis, aprobavimo
B1-27 1998-12-22 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. gruodžio 8 d. nutarties, kuria pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 1998 m. balandžio 10 d. nuosprendis ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1998 m. rugpjūčio 19 d. nutartis, aprobavimo
B2-8 1998-12-22 Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžia-mosiose bylose (BK 274 ir 275 str.)
B2-8 1998-12-22 Įstatymų dėl baudžiamosios atsakomybės už sukčiavimą, turto pasisavinimą arba iššvaistymą taikymo teismų praktikoje apibendrinimo apžvalga
B4-51 1998-12-22 Nusikaltimuose, padarytuose grupės iš anksto susitarusių asmenų, bendrininkai atsako tik už tą nusikaltimą, kurį buvo susitarę padaryti.
B4-52 1998-12-22 Veika gali būti kvalifikuotina kaip pasikėsinimas nužudyti pagal BK 16 str. ir 104 str. tik tuo atveju, jei nusikaltimas padarytas tiesiogine apibrėžta tyčia.
B3-53 1998-12-22 Jeigu nustatoma, kad nuteistasis padarė sunkesnį nusikaltimą, kas nebuvo ir negalėjo būti žinoma teismams, priėmusiems nuosprendį ar nutartį, tai vertintina kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė.
B4-55 1998-12-22 Nužudymo byloje nepagrįstai pritaikytas BK 45 straipsnis ir paskirta neteisinga bausmė.
B4-56 1998-12-22 Teismas neatsižvelgė į padaryto nusikaltimo pobūdį, jo pavojingumo laipsnį bei kaltininko asmenybę ir paskyrė asmeniui aiškiai per švelnią bausmę.
B4-57 1998-12-22 Teismas, nuteisdamas asmenį laisvės atėmimu, privalo įskaityti į bausmės laiką tik kardomąjį kalinimą, o ne kitokių kardomųjų priemonių laiką.
B4-58 1998-12-22 Nusikalstamos veikos kvalifikavimas pagal atitinkamą BK straipsnį priklauso nuo pagrobto turto vertės veikos padarymo metu.
B4-59 1998-12-22 Teismas nuosprendyje neatsižvelgė į atsakomybę sunkinančią aplinkybę - kad kaltininkas nusikaltimą padarė būdamas girtas, dėl ko paskyrė aiškiai per švelnią bausmę.
B4-60 1998-12-22 Teismas, skirdamas bausmę, pagristai atsižvelgė į atsakomybę lengvinančią aplinkybę - kad kaltininkė nuoširdžiai gailisi, pati atvyko ir prisipažino padariusi nusikaltimą.
B3-98 1998-12-21 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Plungės rajono apylinkės teismo teisėją dėl BPK 126 ir 280 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-97 1998-12-01 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Visagino miesto apylinkės teismo pirmininką dėl BK 32 str. 6 d. ir BPK 411 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-34 1998-11-30 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., kai kurių Žemės reformos įstatymo ir su juo susijusių kitų norminių aktų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-96 1998-11-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo teisėją dėl kai kurių BK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-95 1998-11-27 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygar-dos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK, BPK ir ATPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsul-tuoja:
A3-33 1998-10-27 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 p., CPK 241 skirsnio ir kai kurių Mokesčio administravimo įstatymo normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-94 1998-10-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Lietuvos apelia-cinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 3281 straipsnio taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-93 1998-10-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininką dėl Advokatūros įstatymo 26 str. 3 ir 4 dalių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-32 1998-10-14 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. ir Lietuvos Aukščiausiojo statuto 1 str. 3 d. 3 p., Įmonių bankroto įstatymo kai kurių normų taikymo klausimais konsultuoja:
B3-92 1998-09-28 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 25 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-91 1998-09-24 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Šiaulių apygardos teismo teisėją dėl BK 312 str. 3 d. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-90 1998-09-07 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl BK 47-1 ir 212-1 straipsnių taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-89 1998-09-02 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Panevėžio apygardos teismo teisėją dėl BK 47-1 str. taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-88 1998-07-17 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno miesto apylinkės teismo pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiau-siojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-30 1998-07-02 klausimas. Kokia tvarka turi būti pareikšti ir nagrinėjami prašymai dėl užsie-nio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo? Ar reikia šalims pranešti apie šio klausimo nagrinėjimą?
A3-31 1998-07-02 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, vadovaudamasis Teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 punktu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 1 str. 3 d. 3 punktu, konsultuoja Lietuvos Respublikos žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo taikymo klausimais:
B3-87 1998-06-30 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BPK normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-86 1998-06-29 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką dėl kai kurių BK ir BPK normų taiky-mo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:Straipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 10 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=55