Biuletenis Teismų praktika Nr. 1 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 1
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2009

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
A3-2 1995-06-19 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. į teisėjų pateiktus klausimus dėl kai kurių Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius atsako
B1-4 1995-06-19 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gegužės mėn. 25 d. nutarties, kuria panaikinta apeliacinės instancijos teismo, esminiai pažeidusio Baudžiamojo proceso įstatymą, nutartis, apro­bavimo
A1-1 1995-06-16 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. sausio mėn. 26 d. nutarties dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo, įsigaliojus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. lapkričio mėn. 3 d. nutarimui, aprobavimo.
A1-3 1995-06-16 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gegužės mėn. 23 d. nutarties dėl delspinigių už nesavalaikio bendrojo akcizo mokes­čio sumokėjimą, aprobavimo.
A1-2 1995-06-16 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gegužės mėn. 15 d. nutarties dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių išieškojimo vykdant įmonių tarpusavio įsiskolinimų įskaitą aprobavimo
A2-2 1995-06-16 Dėl įstatymų taikymo teismų praktikos nuo­­mininkų iškeldinimo iš savininkams grąžintų gy­vena­mų­jų patalpų civilinėse bylose apibendrinimo re­zultatų
B1-1 1995-06-16 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. kovo mėn. 30 d. nutarties, kuria išspręstas daiktinių įrodymų klausi­mas, aprobavimo
B1-2 1995-06-16 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. gegužės mėn. 18 d. nutarties, kuria panaikinta Apeliacinio teismo, pažeidusio Baudžiamojo proceso įstatymą, nutarties dalis, aprobavimo
B1-3 1995-06-16 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 1995 m. birželio mėn. 1 d. nutarties, kuria panaikinta apeliacinės instancijos teismo, pažeidusio Baudžiamojo proceso įstatymą, nutartis, aprobavimo
B3-5 1995-06-16 Pagal Lietuvos Respublikos teismų 18 str. 2 dalies 3 p., į Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko klausimus dėl kai kurių baudžiamojo proceso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
A3-1 1995-06-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p. į teisėjų pateiktus klausimus dėl kai kurių civilinio proceso normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius konsultuoja
B3-4 1995-06-15 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 dalies 3 p., į Kėdainių rajono apylinkės teismo ir Kauno miesto apylinkės teismo klausimus dėl kai kurių baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-3 1995-05-18 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., į Kauno miesto apylinkės teismo klausimus dėl kai kurių baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja:
B3-2 1995-04-21 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., į Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų apylinkių teismų teisėjų klausimus dėl Lietuvos Respublikos 1994 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. I-654 "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo, Pataisos darbų ir baudžiamojo proceso kodeksų pakeitimo ir papildymo" Nr. I-551, priimto 1994 m. liepos 19 d., įsigaliojimo tvarkos" taikymo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konsultuoja:
B3-1 1995-04-19 Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 18 str. 2 d. 3 p., į Lietuvos apeliacinio teismo klausimus dėl kai kurių baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyrius konsultuoja
A2-1 1995-02-10 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenumo nuta­rimų (1991-1994 m.) reikšmės vienodos teismų prak­tikos taikant įstatymus formavimui
B2-1 1995-02-10 Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenumo nutarimų (1991 - 1994 m.) reikšmės vienodos teismų praktikos taikant įstatymus formavimuiStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 1 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=50