Biuletenis Teismų praktika Nr. 34 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 34
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
TTC-34 2011-10-21 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos Nr. 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo tam tikri taikymo aspektai
TB-34-1 2011-04-18 TEISMŲ PRAKTIKOS SKIRIANT BAUSMES UŽ KONTRABANDĄ (BAUDŽIAMOJO KODEKSO 199 STRAIPSNIS) TYRIMAS
TB-34-2 2011-04-18 TEISMŲ PRAKTIKOS SKIRIANT BAUSMES UŽ NUSIKALSTAMAS VEIKAS VALSTYBĖS TARNYBAI IR VIEŠIESIEMS INTERESAMS (BAUDŽIAMOJO KODEKSO 225, 226, 227 IR 228 STRAIPSNIAI) TYRIMAS
AC-34-2 2011-04-18 BENDRŲJŲ KLAUSIMŲ DĖL LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO APŽVALGA
ŽTC-34 2011-04-18 Valstybės pozityviosios pareigos pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, vykdant teismo sprendimus, susijusius su vaikų perdavimu ir bendravimo teisėmis
ŽTB-34 2011-04-18 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO PRAKTIKOS DĖL TEISĖS Į BYLOS NAGRINĖJIMĄ PER ĮMANOMAI TRUMPIAUSIĄ LAIKĄ BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE (ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 6 STRAIPSNIO 1 DALIS) ANALIZĖ
AC-34-1 2011-04-18 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga
2K-620 2010-12-21 3. Rengimasis padaryti nusikaltimą (BK 21 straipsnis). Pasikėsinimas sukčiauti (BK 22 straipsnio 1 dalis, 182 straipsnio 1 dalis). Melagingas įskundimas (BK 236 straipsnio 1 dalis)
2K-585 2010-12-07 4. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos (BK 76 straipsnio 1 dalis)
3K-7-411 2010-12-01 1.19. Dėl nuostolių, padarytų administraciniame procese taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, atlyginimo
3K-3-486 2010-11-30 1.22. Dėl kreditorių susirinkimo ir teismo kompetencijos tvirtinti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatą; dėl administratoriaus atlyginimo ir kitų administravimo išlaidų dydžio nustatymo kriterijų
3K-7-364 2010-11-23 1.2. Dėl hipotekos ir laidavimo, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų; dėl hipotekos kreditoriaus teisės nukreipti išieškojimą į skolininko neįkeistą turtą
3K-3-462 2010-11-23 1.13. Dėl CK 6.196 straipsnio 2 dalies taikymo; dėl papildomų išlaidų pagal ekspedijavimo sutartį prigimties ir ekspeditoriaus reikalavimo teisinio kvalifikavimo
2K-530 2010-11-16 6. Nužudymas kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu (BK 129 straipsnio 2 dalies 7 punktas)
2K-513 2010-11-16 10. Viešosios tvarkos pažeidimas (BK 281 straipsnio 1 dalis
2K-485 2010-11-09 8. Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis (BK 1992 straipsnis)
3K-3-446 2010-11-09 1.1. Dėl reikalavimui išreikalauti daiktą iš svetimo neteisėto valdymo taikytinos teisės (CK 4.96 straipsnis)
3K-3-434 2010-11-08 1.6. Dėl CK 6.276 straipsnio aiškinimo ir taikymo
2K-489 2010-11-04 2. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė (BK 20 straipsnis). Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (BK 95 straipsnis). Traukiamo baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens atstovo teisės (BPK 388 straipsnio 4 dalis).
2K-510 2010-11-02 5. Bejėgiškos būklės žmogaus nužudymas (BK 129 straipsnio 2 dalies 2 punktas)
3K-7-409 2010-11-02 1.4. Dėl sutartinių netesybų mažinimo
3K-3-391 2010-10-19 1.16. Dėl prekių ženklo nenaudojimo kaip jo registracijos panaikinimo pagrindo
3K-3-397 2010-10-18 1.20. Dėl institucijų, kurioms realizuoti perduotinas konfiskuotas automobilis
2K-443 2010-10-12 11. Dokumentų suklastojimas (BK 300 straipsnis)
3K-7-300 2010-10-07 1.14. Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikymo; dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių
3K-3-346 2010-10-06 1.8. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, kai pakeičiamas sklypo naudojimo būdas ir pobūdis
2K-361 2010-10-05 7. Prekyba žmonėmis (BK 147 straipsnis). Asmens gabenimas jo sutikimu prostitucijai iš Lietuvos Respublikos (BK 307 straipsnio 2 dalis)Straipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 34 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=292