Biuletenis Teismų praktika Nr. 33 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 33
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
AC-33-1 2010-11-19 VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA VARTOJIMO SUTARTINIUOSE SANTYKIUOSE: TEISINIO REGULIAVIMO IR TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA II (vartojimo pirkimo–pardavimo, vartojimo rangos, civilinės atsakomybės vartojimo teisiniuose santykiuose taikymo klausimai)
AB-33-1 2010-07-29 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NORMŲ, NUSTATANČIŲ APLINKYBES,DĖL KURIŲ BAUDŽIAMASIS PROCESAS NEGALIMAS, TAIKYMO TEISMŲ PRAKTIKOJE APŽVALGA
ŽTC-33-1 2010-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
TTC-33 2010-07-29 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo santraukos
ŽTB-33-2 2010-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKO. Nekaltumo prezumpcija II d.
ŽTB-33-1 2010-07-29 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKO. Nekaltumo prezumpcija I d.
2K-282 2010-06-08 9. Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui (BK 287 straipsnis)
3K-P-186 2010-05-20 1. Dėl sutuoktinių atsakomybės pagal prievoles
2K-271 2010-05-18 5. Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
2K-254 2010-05-11 7. Vagystė (BK 178 straipsnis)
3K-3-201 2010-05-10 10. Dėl kelionių organizatoriaus pareigos suteikti informaciją ir neturtinės žalos turistams atlyginimo
3K-7-173 2010-04-26 4. Dėl teismo sprendimo, kuriuo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių, galios byloje nedalyvavusiems kreditoriams, santuokos nutraukimo įtakos sutuoktinių prievolėms prieš kreditorius
3K-7-168 2010-04-16 8. Dėl garantijos ir priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, reikalavimo perleidimo ir tinkamo pranešimo apie jį
2K-84 2010-04-09 2. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis)
3K-3-132 2010-04-09 7. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo išlaidų apmokėjimo; administravimo sutarties teisinio vertinimo ir santykio su CK 4.82 straipsnio 3 dalimi bei 4.84 straipsniu
2K-127 2010-04-06 1. Neatsargus nusikaltimas (BK 16 straipsnis). Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas (BK 281 straipsnis)
2K-216 2010-04-06 10. Baudžiamojo proceso nutraukimas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Civilinio ieškinio išsprendimas BPK 115 straipsnis)
2K-122 2010-03-23 11. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis)
2K-195 2010-03-23 12. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis)
2K-P-82 2010-03-18 3. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnis)
3K-3-116 2010-03-16 14. Dėl Lietuvos teismų jurisdikcijos nagrinėti ginčą dėl arbitražinės išlygos galiojimo byloje su užsienio elementu, teismo ir arbitražo jurisdikcijos santykio, ieškinio pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu palikimo nenagrinėto pagrindo
3K-3-101 2010-03-15 1.6. Dėl nepilnamečio vaiko tėvų pareigos pranešti apie gyvenamosios vietos pasikeitimą ir jos nevykdymo teisinių padarinių, procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo spaudoje būdo (CPK 130 straipsnio) taikymo
2K-P-36 2010-03-05 15. Nagrinėjimo teisme ribos, kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo pakeitimas teisme (BPK 255, 256, 320 straipsniai)
2K-91 2010-03-02 6. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę (BK 170 straipsnis)
2K-143 2010-03-02 13. Prokuroro teisė pateikti papildomus įrodymus (BPK 288 straipsnis). Teismo pareiga išsamiai išnagrinėti visas bylos aplinkybes (BPK 20 straipsnio 5 dalis). Įrodymų tyrimo atlikimas apeliacinės instancijos teisme (BPK 324 straipsnio 6 dalis)
3K-3-83 2010-03-02 11. Dėl subrogacijos
3K-3-64 2010-02-09 13. Dėl arbitražinio susitarimo vertinimo ieškinio priėmimo stadijoje, teisės skųsti teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį
3K-3-20 2010-02-01 12. Dėl jūrų laivo arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, taikymo; proceso atnaujinimo galimybės byloje, kurioje buvo spręstas jūrų laivo arešto klausimas, teismui neturint jurisdikcijos nagrinėti ginčą iš esmės
2K-P-6 2010-01-26 4. Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis)
3K-3-49 2010-01-18 5. Dėl teismo teisės nustatyti uzufruktą gyvenamajai patalpai,kuri nuosavybės teise priklauso kitam sutuoktiniui
2K-475 2009-12-22 8. Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas (BK 215 straipsnis). Sukčiavimas (BK 182 straipsnis)
3K-3-587 2009-12-22 3. Dėl akcininko pirmumo teisės įsigyti parduodamas akcijas ir jos pažeidimo padarinių
3K-3-497 2009-11-20 9. Dėl už nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų padarytą žalą subsidiariai atsakingų asmenų pareigos atlyginti žalą apimties ir pabaigos (CK 6.276 straipsnio taikymo)
3K-3-514 2009-11-17 2. Dėl akcininko teisės reikšti ieškinį dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimoStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 33 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=291