Biuletenis Teismų praktika Nr. 32 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Biuletenis Teismų praktika Nr. 32
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 5-10-2012

Registr. Nr.: Data Pavadinimas
ŽTC-32-1 2010-02-18 Nuosavybės samprata ir teisės netrukdomam naudotis nuosavybe (Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnis) ribojimai savavališkų statybų kontekste
ŽTB-32-1 2010-02-18 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
ŽTB-32-2 2010-02-18 Kai kurie nuosavybės teisių apribojimo baudžiamajame procese aspektai (II)
ŽTB-32-3 2010-02-18 Kai kurie nuosavybės teisių apribojimo baudžiamajame procese aspektai (III)
TTC-32-1 2010-02-18 EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS
AC-32-1 2010-02-18 Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalga
AC-32-2 2010-02-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių dėl privalomojo bylos sustabdymo (CPK 163 straipsnis) santraukos
TP-31 2010-02-18 Klaidų atitaisymas „Teismų praktika” Nr. 31
AB-32-1 2010-02-18 Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą (BK 72 straipsnis) apžvalga
AC-32-2 2010-02-18 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių dėl privalomojo bylos sustabdymo (CPK 163 straipsnis) santraukos
2K-432 2009-12-15 5. Turto prievartavimas (BK 181 straipsnis). Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis)
2K-396 2009-12-15 9. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas (BK 290 straipsnis). Pareigūno garbės ir orumo įžeidimas (ATPK 187 straipsnio 2 dalis)
2A-7-15 2009-12-08 14. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (BPK XXXIII skyrius). Bausmės vykdymo atidėjimas (BK 75 straipsnis).
3K-7-540 2009-12-07 1.18. Dėl pirkimo–pardavimo sutarties dalyko kaip sutarties negaliojimo pagrindo
2K-446 2009-12-01 12. Teisė į nešališką teismą (BPK 44 straipsnio 5 dalis)
3K-7-515 2009-11-27 Daiktinė teisė. 1.11. Dėl daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės ir pareigos proporcingai apmokėti su bendru turtu susijusias išlaidas
3K-7-444 2009-11-20 1.17. Dėl bendrovės vadovo atsakomybės
2K-374 2009-11-17 6. Turto pasisavinimas (BK 183 straipsnis)
2K-398 2009-11-10 13. Aprašomoji nuosprendžio dalis (BPK 305 straipsnis)
2K-388 2009-11-03 7. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine veikla (BK 202 straipsnis)
3K-7-468 2009-11-02 Paveldėjimo teisė. 1.13. Dėl paveldėjimo atstovavimo teise; dėl termino palikimui priimti; dėl ieškinio senaties termino
3K-3-449 2009-10-22 DARBO TEISĖ. 1.1. Dėl teisės į dienpinigius vykstant į tarnybines komandiruotes
2K-P-247 2009-10-20 1. Kaltės formos (BK 14–16 straipsniai). Nužudymas (BK 129 straipsnis).
2K-P-218 2009-10-20 11. Baudžiamojo proceso paskirtis (BPK 1 straipsnis). Nekaltumo prezumpcija (BPK 44 straipsnio 6 dalis). Įrodymai, kuriais gali būti grindžiamas nuosprendis (BPK 301 straipsnis)
2K-P-247 2009-10-20 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO VYTAUTO PIESLIAKO ATSKIROJI NUOMONĖ DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PLENARINĖS SESIJOS 2009 M. SPALIO 20 D. NUTARIES Nr. 2K-P-247/2009
2K-7-226 2009-10-20 3. Neteisėtas abortas (BK 142 straipsnis)
2K-7-287 2009-10-20 2. Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas (BK 62 straipsnis)
3K-3-441 2009-10-16 1.14. Dėl įpėdinių teisių įgyvendinimo ir paskesnės eilės įpėdinių teisės paveldėti; dėl termino palikimui priimti pratęsimo pagrindų ir teisinės reikšmės; dėl CK 5.57 straipsnio 2 dalies taikymo
2K-361 2009-10-13 4. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas (BK 176 straipsnis)
2K-P-305 2009-10-13 8. Aplaidus apskaitos tvarkymas (BK 223 straipsnis).
3K-3-415 2009-10-13 1.21. Dėl CK 6.255 straipsnio aiškinimo ir taikymo
3K-3-417 2009-10-05 1.6. Dėl nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo momento, kai dėl jos paduotas atskirasis skundas grąžinamas nepašalinus skundo trūkumų
2K-323 2009-09-29 10. Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis)
3K-3-366 2009-09-29 1.22. Dėl pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą sudarytą draudimo sutartį atsiradusios draudiko pareigos sumokėti draudimo išmoką, atlyginant nukentėjusio trečiojo asmens turtui padarytą žalą, tinkamo vykdymo
3K-7-288 2009-09-28 Prievolių teisė. 1.16. Dėl apsimestinio sandorio; dėl mainų sandorio
3K-3-294 2009-07-03 1.12. Dėl žemės sklypo priklausiniais esančių statinių įkeitimo hipotekos sutartimi
3K-3-182 2009-07-03 1.20. Dėl pirkėjo pareigos sumokėti kainą ir pardavėjo pareigos parduoti tinkamos kokybės daiktą santykio; dėl pirkėjo teisių gynimo būdų pardavus netinkamos kokybės daiktą
3K-7-242 2009-07-03 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJOS JANINOS STRIPEIKIENĖS ATSKIROJI NUOMONĖ DĖL LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS IŠPLĖSTINĖS TEISĖJŲ KOLEGIJOS 2009 M. LIEPOS 3 D. NUTARTIES Nr. 3K-7-242/2009
3K-7-242 2009-07-03 1.9. Dėl sutuoktinių prievolių solidarumo
3K-7-259 2009-06-29 BANKROTO TEISĖ. 1.5. Dėl savivaldybės atsakomybės pagal savivaldybės įmonės prievoles bankroto procese
3K-3-303 2009-06-26 1.3. Dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, kai ieškinys pareikštas baudžiamojo proceso tvarka, o jo dydžio klausimas perduotas spręsti civilinio proceso tvarka
3K-3-241 2009-06-18 1.19. Dėl pranešimo apie vienašališką sutarties nutraukimą ne teismo tvarka
3K-3-225 2009-06-15 Vykdymo procesas.1.4. Dėl antstolio veiksmų apskundimo instituto ir jo paskirties
3K-7-190 2009-06-08 1.15. Dėl pareigos atlyginti palikėjo padarytą žalą paveldėjimo; dėl termino palikėjo kreditorių reikalavimams pareikšti
3K-3-203 2009-05-29 1.10. Dėl vaiko teisės bendrauti su artimaisiais giminaičiais
3K-7-229 2009-05-18 Šeimos teisė. 1.8. Dėl sutuoktinių sudarytų sutarčių su banku ir iš jų atsirandančių prievolių teisinio kvalifikavimo; dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo įtakos solidariajai skolininkų prievolei
3K-3-212 2009-05-11 CIVILINIS PROCESAS. 1.2. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo
3K-3-168 2009-05-05 CIVILINĖ TEISĖ.Asmenys.1.7. Dėl sutarties sudarymo instituto ir Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnio santykio; dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties esminių sąlygųStraipsnis iš Biuletenis Teismų praktika Nr. 32 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=290