LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LIETUVOJE – PAKANKA ĮSTEIGTI VIETINĘ ĮMONĘ : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LIETUVOJE – PAKANKA ĮSTEIGTI VIETINĘ ĮMONĘ
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2012

Teisininkė Svetlana Naumčik
Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“
info@ilawfirm.lt; www.ilawfirm.lt

Publikuota portale infolex.lt, anglų k. publikuota leidinyje ExpatSafe Issue 3.http://www.ilawfirm.lt

 

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui (asmeniui, kuris nėra ES valstybės narės pilietis) teisę laikinai gyventi šalyje jame nurodytą laiką. Leidimas laikinai gyventi paprastai išduodamas 1 metams. Jeigu asmuo be pertraukos pragyveno Lietuvoje pastaruosius 5 metus ir turėjo leidimą laikinai gyventi, yra išduodamas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje.
Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, jeigu:
(1)jis ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;
(2)jis ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje;
(3)yra šeimos susijungimo atvejis;
(4)jis ketina įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo įstaigoje, stažuoti, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose;
(5)jis išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę;
(6)jis yra lietuvių kilmės asmuo;
(7)jam yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju);
(8)kitais įstatyme nustatytais pagrindais (kai asmeniui suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje; kai dėl pavojingos organizmo būklės asmuo negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba; asmuo ketina atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus, t. t.).
Vienas iš pagrindų gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje - ketinimas užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje. Tokiu atveju asmuo turi įregistruoti įmonę (paprastai uždarąją akcinę bendrovę) Lietuvos Respublikoje kaip vienintelis savininkas ir vadovas arba tapti tokios įmonės Lietuvoje bendrasavininku, kurio turimo įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė sudarytų ne mažiau kaip 50.000 Lt (apie 14.500 EUR), o jo buvimas Lietuvos Respublikoje būtų būtinas vykdant įmonės veiklą.
Jei verslas yra registruojamas siekiant gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, įmonė iš tiesų turėtų veikti, tačiau jos veikla neprivalo būti efektyvi. Be to, svarbu įrodyti, kad užsieniečio buvimas Lietuvoje yra būtinas verslui vykdyti, pavyzdžiui, pateikti sudarytą darbo sutartį su įmone, patvirtinančią, jog užsienietis užima vadovaujančias pareigas įmonėje, mokėti atlyginimą pagal darbo sutartį, mokesčius Lietuvoje.
Jeigu užsienietis įregistruoja įmonę Lietuvos Respublikoje bei šiuo pagrindu siekia gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, jis asmeniškai pateikia Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojantį kelionės dokumentą (pasą) bei jo kopiją su galiojančia viza, vieną nuotrauką, dokumentus, patvirtinančius leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindą – Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės registracijos dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis yra tokios įmonės savininkas ir vadovas arba dokumentus, patvirtinančius, kad jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas, siekiant įmonės tikslų ir vykdant veiklą (pavyzdžiui, darbo sutartį), dokumentą dėl gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą bei kvitą, patvirtinantį valstybės rinkliavos (apie 90 EUR) sumokėjimą.
Užsieniečio prašymas išduoti pirmąjį leidimą laikinai gyventi yra nagrinėjamas apie 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.
Leidimo laikinai gyventi Lietuvoje privalumai yra šie: (1) užsieniečiai, kurie nėra ES valstybių narių piliečiai, leidimo laikinai gyventi Lietuvoje metu turi teisę laisvai, be vizų, keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas; (2) įmonės įsteigimas Lietuvos Respublikoje suteikia galimybę asmeniui gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 1 metams su galimybę po 5 metų gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje; (3) užsieniečiai, įsteigę įmonę Lietuvos Respublikoje aukščiau nurodytu pagrindu, yra atleidžiami nuo reikalavimo gauti leidimą dirbti Lietuvoje; (4) leidimas gyventi Lietuvoje suteikia socialines garantijas.
Kiek kainuoja įsteigti įmonę Lietuvos Respublikoje? Uždarosios akcinės bendrovės (ribotos atsakomybės bendrovės) minimalus įstatinis kapitalas sudaro 10000 Lt (apie 2900 EUR); mokestis notarui už steigimo dokumentų patvirtinimą - nuo 150 iki 220 EUR; mokestis Registrų centrui už įmonės įregistravimą – apie 60 EUR; įmonės antspaudas – apie 20 EUR, viso – apie 3300 EUR, neįskaitant vienkartinio įmonės adreso suteikimo mokesčio (apie 150 EUR) ir teisininko honoraro, kuris mokamas tuo atveju, jeigu bus nuspręsta steigti įmonę per teisininką ar kitą įgaliotą asmenį. Tokiu atveju asmuo fiziškai neprivalo atvykti į Lietuvos Respubliką, t. y. įmonė gali būti įregistruota steigėjui nedalyvaujant Lietuvoje. Įmonės steigimo procedūra, kartu su įmonės registracija Registrų centre, trunka apie 7 kalendorines dienas.

 
Straipsnis iš LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LIETUVOJE – PAKANKA ĮSTEIGTI VIETINĘ ĮMONĘ : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=262