Dėl bendrovės vadovo atšaukimo ir atleidimo iš darbo vaiko priežiūros atostogų metu : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Dėl bendrovės vadovo atšaukimo ir atleidimo iš darbo vaiko priežiūros atostogų metu
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 23-4-2012

Publikuota APB „Bagdanskis iLAW“ naujienlaiškyje „Darbo teisės naujienos“ 2011 m. spalis.  http://www.ilawfirm.lt
DK 129 straipsnyje neatskleistas sąvokos ,,svarbi priežastis” turinys; straipsnio 2 dalyje tik nurodyta, kokios aplinkybės gali būti pripažįstamos svarbiomis. Be kitų aplinkybių, šioje teisės normoje nurodytos ir tam tikros su darbuotojo asmeniu (jo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, elgesiu darbe) susijusios aplinkybės, kurios konkrečiu atveju gali būti pripažįstamos svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį.
Aplinkybės, susijusios su darbuotojo elgesiu darbe, kurios gali sudaryti pagrindą darbdaviui nutraukti neterminuotą darbo sutartį, turėtų būti suprantamos kaip subjektyvios tam tikro darbuotojo charakterio, asmeninės ir pan. savybės, kurios, nesant jo kaltės, kaip drausminės atsakomybės sąlygos (DK 234 straipsnis), objektyviai pasireiškia netinkamu darbuotojo elgesiu darbe. Tokios aplinkybės gali būti, pavyzdžiui, nepagrįsti konfliktai su bendradarbiais, elgesys, kuriantis įtampą tarp įmonės darbuotojų, psichologinio diskomforto kolektyve sukūrimas, pažiūrų, nesuderinamų su dirbamu darbu ar visuomenės moralės normomis, demonstravimas, profesinės etikos reikalavimų ignoravimas ir pan.
Pažymėtina, kad su darbuotojo elgesiu susijusios aplinkybės, kaip svarbios priežastys DK 129 straipsnio prasme, neturi būti nulemtos darbuotojo kaltės. Atleidimas iš darbo DK 129 straipsnio pagrindu nėra drausminės atsakomybės taikymas už darbo drausmės pažeidimą, kurio būtina sąlyga – darbuotojo kaltė (DK 234 straipsnis), priešingai, DK 129 straipsnio taikymo sąlyga kaip tik yra darbuotojo kaltės nebuvimas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje G. M. v. AB LESTO, bylos Nr. 3K-3-346/2011.
Straipsnis iš Dėl bendrovės vadovo atšaukimo ir atleidimo iš darbo vaiko priežiūros atostogų metu : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
https://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=259