LVAT biuletenis Nr. 21 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


LVAT biuletenis Nr. 21
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 9-4-2013

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo svetainė www.lvat.lt

Administracinė Jurisprudencija Nr. 21 (parsisiųsti pdf bylą spausti čia)

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias
teisės normas, apibendrinimas (I dalis)
Turinys
I. Mokesčių teisinis reglamentavimas ir įgyvendinimas
556 Bendrosios nuostatos
565 Apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principai
572 Mokesčių teisės aktų aiškinimas ir konsultavimas
II. Mokesčių administratorius
575 Mokesčių administratoriaus samprata
577 Mokesčių administratoriaus pareigos ir jų vykdymas
582 Mokesčių administratoriaus teisės ir jų įgyvendinimas
587 Mokesčių administratoriaus veiksmų įforminimas
III. Mokesčių mokėtojas
591 Mokesčių mokėtojo samprata
594 Mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos
IV. Mokesčio apskaičiavimas
596 Mokesčio apskaičiavimas ir perskaičiavimas
600 Mokesčio apskaičiavimo teisingumo pagrindimas
606 Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą
617 Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą
627 Susitarimas dėl mokesčio dydžio
629 Mokesčio apskaičiavimas pagal kitų valstybės institucijų dokumentus
V. Mokestinė prievolė
631 Mokestinės prievolės vykdymo tvarka
634 Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimas (įskaitymas)
638 Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymasStraipsnis iš LVAT biuletenis Nr. 21 : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=298