Intelektinė ekonomika - Numeris 2(4) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
Sveiki atvykę!!!


Intelektinė ekonomika - Numeris 2(4)
Paskelbtas: Moderator , Įjungta: 12-1-2009

Parsisiųsti leidinį dobrovic, tomimic, vrcek
TURINYS
Redakcinės kolegijos žodis

   1. Mark Bradford bradford
      VEIKSMINGAIS MOKESČIAIS GRINDŽIAMŲ FINANSŲ PLĖTRA GLOBALIZACIJOS S„LYGOMIS: PRINCIPAI, KATEGORIJOS, GALIMYBĖS IR APRIBOJIMAI
   2. Dalė Dzemydienė, Ramutė Naujikienė
      ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS ĮTAKA VIEŠOJO SEKTORIAUS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI
   3. Aldona Juozapavičienė, Kazimieras Mickus, Gediminas Mikaliūnas, Evaldas Urbonas juozapaviciene, mickus, mikaliunas, urbonas
      AUTOMATIZUOTŲ ORGANIZACINIŲ PROCESŲ GALIMŲ SPRENDINIŲ ANALIZĖ
   4. Terri Kim
      UNIVERSITETŲ VALDYMO IR VADYBOS POKYČIAI RINKOS S„LYGOMIS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE IR KITOSE VALSTYBĖSE: KOKYBĖS GARANTIJOS IR ATSKAITOMYBĖ
   5. Marius Laurinaitis, Darius Štitilis
      ALTERNATYVIOS ATSISKAITYMŲ SISTEMOS: PERSPEKTYVA LIETUVOJE
   6. Eugenija Martinaitytė
      GLOBALIZACIJA IR FINANSŲ RINKŲ PLĖTROS RIBOS: KREDITO RIZIKOS VALDYMO ASPEKTAI
   7. Rimantas Petrauskas, Laurynas Zumaras
      LYGINAMOJI MOBILIŲJŲ ATSISKAITYMŲ EUROPOS S„JUNGOS ANALIZĖ
   8. Robert Zich
      ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA KAIP INTELEKTINIO KAPITALO PAGRINDAS ČEKIJOS BENDROVĖSE


INSTITUCINĖS APŽVALGOS
Petr Němeček, Alena Kocmanová, Iveta Šimberová
VADYBOS KULTŪRINIAI ASPEKTAI RYTŲ EUROPOJE IR RUSIJOJE
Tonni Rogacheva a
KAZACHSTANO EKONOMIKOS KONKURENCINIAI METMENYS

TARPTAUTINIŲ KONFERENCIJŲ ATGARSIAI
Irena Mačerinskienė macerinskiene
ŽINIŲ VADYBOS KONFERENCIJA SOZOPOLYJE, BULGARIJOJE

RECENZIJOS
TARIFINIS PREKIŲ KLASIFIKAVIMAS (J. J. GUREVIČIENĖS ŽINYNO RECENZIJA) / Jonas Reklaitis recenzija 1
MUITINĖS PROCEDŪROS (S. SARAPINIENĖS IR J. Š. AVIŽIENIO KNYGOS RECENZIJA) / Alfonsas Laurinavičius recenzija 2
APRŪPINIMO LOGISTIKA (R. MINALGOS VADOVĖLIO RECENZIJA) / Juozas Radžiukynas recenzija 3
KROVINIŲ TRANSPORTO SISTEMA (R. MINALGOS KNYGOS RECENZIJA) / Juozas Radžiukynas recenzija 4


Straipsnis iš Intelektinė ekonomika - Numeris 2(4) : Leidiniai :TEISĖS GIDAS
http://www.teisesgidas.lt

Straipsnio URL:
index.php?op=viewarticle&artid=26